elöljárószó fn 8A15 (Nyelvt)

’olyan viszonyszó, amely névszó v. névszói szószerkezet előtt állva annak mondatbeli viszonyát v. szerepét jelöli; prepozíció’ ❖ az Előljáró szók (Praepositio) a’ Deákban külön vannak (1825 Homonnay Imre C2098, 6) | Az elöljárószónak főnévvel (vagy melléknévvel) állandósult kapcsolata, továbbá a különféle határozószós kapcsolatok az elöljárónál vannak közölve (1958 Magyar Nyelvőr C6010, 249) | A paroimia összetett szó. Előtagja a ’mellett, oldalról, mellől, mellé’ jelentésű elöljárószó, [...] utótagja pedig az oimosz ’ösvény, út, menet’ jelentésű névszó (1987 Balázs János² 1009005, 396) | Az uráli nyelvek az agglutináló nyelvek típusába tartoznak, ebből adódik sok szerkezeti egyezésük, pl. a [...] határozóragok és névutók használata elöljárószók helyett (2004 MagyarNagyLex. C7367, 11).

elöljárószó főnév 8A15 (Nyelvt)
olyan viszonyszó, amely névszó v. névszói szószerkezet előtt állva annak mondatbeli viszonyát v. szerepét jelöli; prepozíció
az Előljáró szók (Praepositio) a’ Deákban külön vannak
(1825 Homonnay Imre)
Az elöljárószónak főnévvel (vagy melléknévvel) állandósult kapcsolata, továbbá a különféle határozószós kapcsolatok az elöljárónál vannak közölve
(1958 Magyar Nyelvőr)
A paroimia összetett szó. Előtagja a ’mellett, oldalról, mellől, mellé’ jelentésű elöljárószó, [...] utótagja pedig az oimosz ’ösvény, út, menet’ jelentésű névszó
(1987 Balázs János²)
Az uráli nyelvek az agglutináló nyelvek típusába tartoznak, ebből adódik sok szerkezeti egyezésük, pl.például a [...] határozóragok és névutók használata elöljárószók helyett
(2004 MagyarNagyLex.)

Beállítások