elözönöl ts ige 6c8

1. (átv is) ’〈folyadék〉 bőven ömölve, egyre nagyobb területen szétáradva beborít vmit, vkit’ ❖ a’ szép szemeket könnyek özönlik-el, ’S a’ sírdombra le hőn hullanak (1835 Bajza József 8021008, 27) | a’ verejték elözönli és minduntalan meg-megáll, hogy kipihenve, magát megtörülhesse (1847 Malatides Dániel 8291003, 63) | Emlékei elözönlötték, mintha valaki fölhúzta volna benne a múlt bemohosodott zsilipjeit (1936 Berczeli Anzelm Károly 9045013, 68) | Vagy két hétig megint szakadt az eső, a tenger felől áthatolhatatlan ködök jöttek. A katonák földkunyhóit elözönlötte a víz, a sátrak beáztak (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485068, 505) | [Izraelben] a partvidéki talajvíztartó teknőt, az ország kulcsfontosságú édesvízforrását özönlötte el a tengervíz az évtizedeken át tartó meggondolatlan kezelés miatt (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈fény, hang, szag stb.〉 szétáradva betölt, átjár vmit’ ❖ Az utczákat iszonyú lárma özönlé el (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Valami tündérkert illatárja özönlé el a szobát (1860 Degré Alajos C1389, 7) | csupa fény, pompa özönli el a hangversenytermet (1926 Tóth Aladár CD10) | A város fényei elözönlik az eget (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈tárgyak, dolgok, ill. élőlények sokasága〉(tömegesen tódulva) eláraszt, ellep vmit’ ❖ A színházakat itt [ti. Párizsban] is elözönlék a melodrámák, ének nélkül darab ma nem adathatván (1837 Szemere Bertalan C3942, 182) | Kitűnő minőségű lisztünk előmozdította több tésztagyár keletkezését, melyeknek gyártmányai jobbak és tisztábbak, mint azok, melyek a piaczokat máshonnan elözönlik (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [alighogy] a természet kezd lassan kizöldülni, a még fejlődésben levő, zsenge leveleket máris elözönlik az igazi levéltetvek (1933 Az állatok világa ford. CD46) | a néptelen utcákat egyszerre több ezer parasztember özönlötte el (1967 Radó György 9544001, 147) | a turistáktól elözönlött város (1998 Új Könyvek CD29).

3a. ’〈vminek a sokaságával〉 bőségesen ellát v. elborít vkit, vmit; elhalmoz’ ❖ A’ francziák literaturáját mi özönlötte el elmés vidor talpra esett munkákkal, ’s innét mi tette a’ franczia nyelvet Európa mivelt társaságainak közönséges nyelvévé, mint az, hogy a’ francziák könnyű, föltalálós, vidor elmével birnak, mintha megannyi aszszonyok volnának (1834 Vajda Péter C4668, 134) | A közönség a kis Ditróinét elözönlé virágesővel (1879 Mátrai Betegh Béla¹ C3056, 139) | [a hadseregnek szállító kereskedők] portékáikkal, raktáraik tartalmával elözönlötték a piacokat (1925 Krúdy Gyula CD54) | lehet, hogy a helyi rendeletek megalkotása után a lányok futtatásában érdekeltek beadványaikkal özönlik el az Alkotmánybíróságot?! (1998 Országgyűlési Napló CD62).

4. (rég) ’〈érzés〉 teljesen átjár, áthat vkit, vmit’ ❖ nem érezzük e, hogy futja át velőnk közepét valami édes érzelem, melly egész létünket elözönli, ha kérdés forog magyar honunk disze ’s boldogsága felől? (1830 Széchenyi István C3886, 163) | Ez-e az Amáliának fogadott hűség, melly nagysád minden sorait elözönlé? (1853 Karacs Teréz 8219002, 195) | A „csúnya embert” nagyon kellemes érzések özönlötték el (1899 Bársony István C0834, 240) | mindent elözönlő hangulat emeli és sodorja magával (1938 Barta János¹ CD10).

4a. (rég) ’〈vmely érzelemmel〉 eltölt vmi’ ❖ A’ mai tanácskozás sorát egy kedélyes, meleg szónok lelkes szavai fejezék be, mellyek jóltevő hévvel özönlék el az ihletett hallgatók kebleit (1844 Pesti Hírlap CD61) | a sziv úszott a boldogság gyönyörében, melylyel az egész kebel el volt özönölve (1856 Abonyi Lajos C0504, 159).

J: eláraszt.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. elözönlik

elözönöl tárgyas ige 6c8
1. (átv is)
〈folyadék〉 bőven ömölve, egyre nagyobb területen szétáradva beborít vmit, vkit
a’ szép szemeket könnyek özönlik-el, ’S a’ sírdombra le hőn hullanak
(1835 Bajza József)
a’ verejték elözönli és minduntalan meg-megáll, hogy kipihenve, magát megtörülhesse
(1847 Malatides Dániel)
Emlékei elözönlötték, mintha valaki fölhúzta volna benne a múlt bemohosodott zsilipjeit
(1936 Berczeli Anzelm Károly)
Vagy két hétig megint szakadt az eső, a tenger felől áthatolhatatlan ködök jöttek. A katonák földkunyhóit elözönlötte a víz, a sátrak beáztak
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
[Izraelben] a partvidéki talajvíztartó teknőt, az ország kulcsfontosságú édesvízforrását özönlötte el a tengervíz az évtizedeken át tartó meggondolatlan kezelés miatt
(1996 Magyar Hírlap)
2.
〈fény, hang, szag stb.〉 szétáradva betölt, átjár vmit
Az utczákat iszonyú lárma özönlé el
(1848 Kossuth Hírlapja)
Valami tündérkert illatárja özönlé el a szobát
(1860 Degré Alajos)
csupa fény, pompa özönli el a hangversenytermet
(1926 Tóth Aladár)
A város fényei elözönlik az eget
(1997 Magyar Hírlap)
3.
〈tárgyak, dolgok, ill. élőlények sokasága〉 (tömegesen tódulva) eláraszt, ellep vmit
A színházakat itt [ti. Párizsban] is elözönlék a melodrámák, ének nélkül darab ma nem adathatván
(1837 Szemere Bertalan)
Kitűnő minőségű lisztünk előmozdította több tésztagyár keletkezését, melyeknek gyártmányai jobbak és tisztábbak, mint azok, melyek a piaczokat máshonnan elözönlik
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[alighogy] a természet kezd lassan kizöldülni, a még fejlődésben levő, zsenge leveleket máris elözönlik az igazi levéltetvek
(1933 Az állatok világa ford.)
a néptelen utcákat egyszerre több ezer parasztember özönlötte el
(1967 Radó György)
a turistáktól elözönlött város
(1998 Új Könyvek)
3a.
〈vminek a sokaságával〉 bőségesen ellát v. elborít vkit, vmit; elhalmoz
A’ francziák literaturáját mi özönlötte el elmés vidor talpra esett munkákkal, ’s innét mi tette a’ franczia nyelvet Európa mivelt társaságainak közönséges nyelvévé, mint az, hogy a’ francziák könnyű, föltalálós, vidor elmével birnak, mintha megannyi aszszonyok volnának
(1834 Vajda Péter)
A közönség a kis Ditróinét elözönlé virágesővel
(1879 Mátrai Betegh Béla¹)
[a hadseregnek szállító kereskedők] portékáikkal, raktáraik tartalmával elözönlötték a piacokat
(1925 Krúdy Gyula)
lehet, hogy a helyi rendeletek megalkotása után a lányok futtatásában érdekeltek beadványaikkal özönlik el az Alkotmánybíróságot?!
(1998 Országgyűlési Napló)
4. (rég)
〈érzés〉 teljesen átjár, áthat vkit, vmit
nem érezzük e, hogy futja át velőnk közepét valami édes érzelem, melly egész létünket elözönli, ha kérdés forog magyar honunk disze ’s boldogsága felől?
(1830 Széchenyi István)
Ez-e az Amáliának fogadott hűség, melly nagysád minden sorait elözönlé?
(1853 Karacs Teréz)
A „csúnya embert” nagyon kellemes érzések özönlötték el
(1899 Bársony István)
mindent elözönlő hangulat emeli és sodorja magával
(1938 Barta János¹)
4a. (rég)
〈vmely érzelemmel〉 eltölt vmi
A’ mai tanácskozás sorát egy kedélyes, meleg szónok lelkes szavai fejezék be, mellyek jóltevő hévvel özönlék el az ihletett hallgatók kebleit
(1844 Pesti Hírlap)
a sziv úszott a boldogság gyönyörében, melylyel az egész kebel el volt özönölve
(1856 Abonyi Lajos)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. elözönlik

Beállítások