elrongyol ts ige 1a

1. ’〈textilt, papírt, bőrt v. abból levő tárgyat〉(folytonos használattal v. gondatlan bánásmóddal) rongyossá tesz, ill. 〈ruhadarabot〉 elhord, elnyű’ ❖ Látod, már ruhámat hogy el-rongyollottam (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 139) | elrongyolható bankczedulák (1844 Pesti Hírlap CD61) | vihar a sátrakat elrongyolta (1855 Jósika Miklós C2378, 73) | nem ér ez a nyavalyás láb annyit, a mennyi drága cipőt elrongyol (1885 Kabos Ede C2465, 76) | A lelencet az állam parasztszülőkhöz adja: nyolc pengőt fizet érte, és ruhát, cipőt ad. Akik elvállalják, keresni akarnak rajta: dolgoztatják és éheztetik, ruháját a gazda gyerekei rongyolják el (1994 Új Könyvek CD29).

1a. (rég) ’〈arcot, fület〉 több helyen megvág, összevagdal’ ❖ A’ mankó a’ vámszedő Roszté volt, egy becsületes, vagdalásoktól elrongyolt arczu nyomorult invalidusé (1832 Mulattató ford. C3232, 62) | Az alsóbb néposztálybeli nők hosszan lelóggó nehéz fülfüggőt viselnek, annyira, hogy sulyánál fogva kiszaggatva a fület, azt utóbb annyira elrongyolja, hogy nem lehetvén többé a függőt beleakasztani, a fül töve körül kötik (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Ugy el volt arcza rongyolva és foltozva, mint egy zsibárus-kirakat (1860 Degré Alajos C1390, 137).

2. (rendsz. ign-i alakban) (kissé rég) ’〈népréteget, sereget v. vkit〉 rongyos ruhájú szegénnyé tesz’ ❖ el van szörnyűen rongyolva seregünk, kedvetlen, lehangolt (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Ezek a haszontalan ficzkók valaha muzsikáltak, drámát, verset, regényt irtak, szobrot faragtak, képet pingáltak. Többnyire elrongyolva pusztultak el, hogy hadd növekedjék a Gutberger-vagyon (1910 Ady Endre C0532, 4) | Mária Terézia az első, aki lélekben szeretettel cirógatta meg ezt az elhanyagolt, elrongyolt néposztályt [ti. a parasztságot] (1931 Szekfű Gyula CD42).

3. (ritk) ’〈emberi életet〉 elnyomorít, tönkretesz’ ❖ Milly czéltalan, milly örömtelen ez a’ mi [...] pénzként bepiszkolt ’s elrongyolt kalmár-életünk! (1842 Vahot Imre C2711, 225) | Nem is beszélek a vagyontalan leányok sorsáról, akiknek egy-egy francia szivü fiatal ember mosolyogva rongyolja el az egész életét (1912 Gárdonyi Géza C1840, 198).

4. (ign-i alakban) (rég) ’〈tárgyat〉 összezúz, összetör, ill. 〈épületet, építményt〉 szétrombol’ ❖ ezen kápolna tiz eſztendökig tartó hadakozás’ idejében igen el-vala rongyolva, úgy annyira hogy töredékjei-is alig látſzatnának (1774 Dugonics András C1484, 208) | [Heralxis] két kezébe fogott izmos kardját olly erővel sujtá a’ fegyvertelen fejére, hogy annak vas sisaka elrongyolva fordult alá (1848 Életképek C0107, 424) | Reggel tizenhatezer hulla feküdt a budai parton, s uszott deszkák, elrongyolt hajók között a Dunán Szolimánnak eléje (1859 Vasárnapi Újság CD56) | megszoritott egy elrongyolt fabábot (1876 Csiky Gergely C1307, 71).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elrongyollik, elrongyollott; ÚMTsz.

elrongyol tárgyas ige 1a
1.
〈textilt, papírt, bőrt v. abból levő tárgyat〉 (folytonos használattal v. gondatlan bánásmóddal) rongyossá tesz, ill. 〈ruhadarabot〉 elhord, elnyű
Látod, már ruhámat hogy el-rongyollottam
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
elrongyolható bankczedulák
(1844 Pesti Hírlap)
vihar a sátrakat elrongyolta
(1855 Jósika Miklós)
nem ér ez a nyavalyás láb annyit, a mennyi drága cipőt elrongyol
(1885 Kabos Ede)
A lelencet az állam parasztszülőkhöz adja: nyolc pengőt fizet érte, és ruhát, cipőt ad. Akik elvállalják, keresni akarnak rajta: dolgoztatják és éheztetik, ruháját a gazda gyerekei rongyolják el
(1994 Új Könyvek)
1a. (rég)
〈arcot, fület〉 több helyen megvág, összevagdal
A’ mankó a’ vámszedő Roszté volt, egy becsületes, vagdalásoktól elrongyolt arczu nyomorult invalidusé
(1832 Mulattató ford.)
Az alsóbb néposztálybeli nők hosszan lelóggó nehéz fülfüggőt viselnek, annyira, hogy sulyánál fogva kiszaggatva a fület, azt utóbb annyira elrongyolja, hogy nem lehetvén többé a függőt beleakasztani, a fül töve körül kötik
(1854 Vasárnapi Újság)
Ugy el volt arcza rongyolva és foltozva, mint egy zsibárus-kirakat
(1860 Degré Alajos)
2. (rendsz. ign-i alakban) (kissé rég)
〈népréteget, sereget v. vkit〉 rongyos ruhájú szegénnyé tesz
el van szörnyűen rongyolva seregünk, kedvetlen, lehangolt
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
Ezek a haszontalan ficzkók valaha muzsikáltak, drámát, verset, regényt irtak, szobrot faragtak, képet pingáltak. Többnyire elrongyolva pusztultak el, hogy hadd növekedjék a Gutberger-vagyon
(1910 Ady Endre)
Mária Terézia az első, aki lélekben szeretettel cirógatta meg ezt az elhanyagolt, elrongyolt néposztályt [ti. a parasztságot]
(1931 Szekfű Gyula)
3. (ritk)
〈emberi életet〉 elnyomorít, tönkretesz
Milly czéltalan, milly örömtelen ez a’ mi [...] pénzként bepiszkolt ’s elrongyolt kalmár-életünk!
(1842 Vahot Imre)
Nem is beszélek a vagyontalan leányok sorsáról, akiknek egy-egy francia szivü fiatal ember mosolyogva rongyolja el az egész életét
(1912 Gárdonyi Géza)
4. (ign-i alakban) (rég)
〈tárgyat〉 összezúz, összetör, ill. 〈épületet, építményt〉 szétrombol
ezen kápolna tiz eſztendökig tartó hadakozás’ idejében igen el-vala rongyolva, úgy annyira hogy töredékjei-is alig látſzatnának
(1774 Dugonics András)
[Heralxis] két kezébe fogott izmos kardját olly erővel sujtá a’ fegyvertelen fejére, hogy annak vas sisaka elrongyolva fordult alá
(1848 Életképek)
Reggel tizenhatezer hulla feküdt a budai parton, s uszott deszkák, elrongyolt hajók között a Dunán Szolimánnak eléje
(1859 Vasárnapi Újság)
megszoritott egy elrongyolt fabábot
(1876 Csiky Gergely)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elrongyollik, elrongyollott; ÚMTsz.

Beállítások