elsikkaszt ts ige 5a2

1. (rég v. nyj, átv is) ’〈tárgyat〉(jogtalanul,) észrevétlenül elvesz (vkitől), eltüntet (vhonnan)’ ❖ a’ szerentsétleneknek a’ jövendö jobb világi reménységeket elsikkasztyuk (1778 Sándor István ford.–Gellert C3669, 123) | a’ levél vagy a’ postán eltévedett, vagy a’ deák által, a’ kire a’ feladást biztam, elsikkasztatott (1811 Kazinczy Ferenc C2562, 19) | reáakadtak a rejtekhelyre, és elsikkasztják onnan a kulcsokat (1857 Szegfi Mór 8430007, 16) | hány kacsát, hány libát sikkasztottak el tőletek a vitézeim? Megtérítem az árát (1880 Jókai Mór CD18) | Elsikkasztottam a fejéhez készített vekkert (1934 Móra Ferenc C3204, 255) | A drezdai ügyészségen a fellebbezésemet elsikkasztották (1973 Sütő András 9620001, 34).

1a. ’〈rábízott értéket, kül. (köz)pénzt〉 sajátjának tekint, eltulajdonít’ ❖ Teli vagyon a’ Világ az adóſok vétkével, [...] kik a’ nálak le-tett jóſzágat el-tagadgyák, el-ſikkaſztyák; kik a’ reájok bizott jóſzágra illendö törvényes gondot nem viſelnek (1777 Molnár János C3195, 482) | Az országgyűlésen súlyos vádakat hoztak föl ellene, hogy a közjövedelmeket elsikkasztotta (1876 Fraknói Vilmos CD57) | [Pogány József népbiztos] rabolt, rekvirált, elsikkasztotta a katonák zsoldját (2009 Csaplár Vilmos 3073001, 18).

1b. (ritk) ’〈szövegből vmely el nem hagyható elemet〉 kihagy’ ❖ A névelőnek minden áron való használata értékes árnyalatoktól fosztja meg a nyelvet. Az e kérdőszócskát meg éppen ellenkezőleg egyszerűen elsikkasztják (1916 Halász Gyula CD10) | A forma fontos, fiam. Az érint szíven! Egy alliterációt sem sikkaszthatsz el a versből (1939 Radnóti Miklós 9543003, 28).

1c. ’〈annak kif-ére, hogy vki, vmi nem hagy érvényesülni(, és így megsemmisít) vmit, vkit, ill. (elhallgatással vminek a létét, megtörténtét is tagadva) eltitkol v. letagad vmit〉’ ❖ El fogják ide s tova a legtisztább igazságot sikkasztani e kis mondással, hogy a vélemények különbözők (1901 Ady Endre C0535, 243) | [az ókori attikai születésű arisztokrácia tagjai] a viszálykodó királyfiak (Medon, Neleus és Androkles) jogát elsikkasztották és a királyságot megszüntették (1914 RévaiNagyLex. C5707, 780) | [A régészek] nem fiatalítják leletüket, mint a nők, akik a törvényszék előtt is szívesen elsikkasztanak néhány évet (1934 Kosztolányi Dezső 9359243, 206) | [a] rend mindig ráerőszakolja magát a rendezetlen dolgokra; s talán éppen a lényeget sikkasztja el: a rendezetlen dolgok még ismeretlen, valódibb rendjét (1959 Ottlik Géza 9496003, 128) | az új hatalom elsikkasztotta a forradalmat, hogy a diktatúra régi elemeiből összerakja önmagának ugyanazt, másképpen (1999 Országgyűlési Napló CD62).

1d. (ritk) ’〈kötelességet, elvárást〉 elmulaszt, nem teljesít, ill. meghiúsít vmit’ ❖ a változandó szélviszonyok és a gőzszállitó melegebb délnyugoti, meg hideg ész. keleti szelek közti küzdelem a gőz cseppfolyóvá süritését sohasem sikkasztja el (1863 A magyar ember könyvtára ford. C3387, 206) | [a győztes ellenforradalom] nemcsak a rövid demokratikus korszak eredményeit semmisíti meg, hanem elsikkasztja saját demokratikus és szociális igéreteinek valóraváltását is (1944 Csillag 2005108, 41) | a kormány igyekezete, mellyel a társadalom által választott ünnepet elsikkasztani igyekezett, városunkban sem járt tartós sikerrel (1999 Patyi Gábor CD52).

2. (rég v. nyj) ’alattomban, nyomtalanul eltüntet, eltesz láb alól vkit’ ❖ [Márk grófné] addiglan nem kiván nyúgodni, míg Kriſtina Grófnét el-nem ſikaſztja [...]; ugyan a’ végre mindenkor mérget hordozot magával (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 327) | engemet majd előfog a vármegye; számon kérik az eltűnt utazót; még rám fogják, hogy én sikkasztottam el (1872 Jókai Mór CD18) | A karzaton is nem egy szem nedvesedett meg a kapitány sorsán. Egy batisztkendős anyóka különösen kérdezgette a szomszédjait, hogy nem tudjuk-e, milyen halállal sikkasztották el (1890 Mikszáth Kálmán CD04) | A bekövetkezett terhesség megszakítását célzó eljárásoknak (gyerekvesztés, angyalcsinálás, eltétetés, elhajtották, elcsinálták, elsikkasztották a gyereket) is jobbára volt realitásalapjuk (1990 Magyar néprajz CD47).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. sikkaszt; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elsikkaszt tárgyas ige 5a2
1. (rég v. nyj, átv is)
〈tárgyat〉 (jogtalanul,) észrevétlenül elvesz (vkitől), eltüntet (vhonnan)
a’ szerentsétleneknek a’ jövendö jobb világi reménységeket elsikkasztyuk
(1778 Sándor István ford.Gellert)
a’ levél vagy a’ postán eltévedett, vagy a’ deák által, a’ kire a’ feladást biztam, elsikkasztatott
(1811 Kazinczy Ferenc)
reáakadtak a rejtekhelyre, és elsikkasztják onnan a kulcsokat
(1857 Szegfi Mór)
hány kacsát, hány libát sikkasztottak el tőletek a vitézeim? Megtérítem az árát
(1880 Jókai Mór)
Elsikkasztottam a fejéhez készített vekkert
(1934 Móra Ferenc)
A drezdai ügyészségen a fellebbezésemet elsikkasztották
(1973 Sütő András)
1a.
〈rábízott értéket, kül. (köz)pénzt〉 sajátjának tekint, eltulajdonít
Teli vagyon a’ Világ az adóſok vétkével, [...] kik a’ nálak le-tett jóſzágat el-tagadgyák, el-ſikkaſztyák; kik a’ reájok bizott jóſzágra illendö törvényes gondot nem viſelnek
(1777 Molnár János)
Az országgyűlésen súlyos vádakat hoztak föl ellene, hogy a közjövedelmeket elsikkasztotta
(1876 Fraknói Vilmos)
[Pogány József népbiztos] rabolt, rekvirált, elsikkasztotta a katonák zsoldját
(2009 Csaplár Vilmos)
1b. (ritk)
〈szövegből vmely el nem hagyható elemet〉 kihagy
A névelőnek minden áron való használata értékes árnyalatoktól fosztja meg a nyelvet. Az e kérdőszócskát meg éppen ellenkezőleg egyszerűen elsikkasztják
(1916 Halász Gyula)
A forma fontos, fiam. Az érint szíven! Egy alliterációt sem sikkaszthatsz el a versből
(1939 Radnóti Miklós)
1c.
〈annak kif-ére, hogy vki, vmi nem hagy érvényesülni(, és így megsemmisít) vmit, vkit, ill. (elhallgatással vminek a létét, megtörténtét is tagadva) eltitkol v. letagad vmit〉
El fogják ide s tova a legtisztább igazságot sikkasztani e kis mondással, hogy a vélemények különbözők
(1901 Ady Endre)
[az ókori attikai születésű arisztokrácia tagjai] a viszálykodó királyfiak (Medon, Neleus és Androkles) jogát elsikkasztották és a királyságot megszüntették
(1914 RévaiNagyLex.)
[A régészek] nem fiatalítják leletüket, mint a nők, akik a törvényszék előtt is szívesen elsikkasztanak néhány évet
(1934 Kosztolányi Dezső)
[a] rend mindig ráerőszakolja magát a rendezetlen dolgokra; s talán éppen a lényeget sikkasztja el: a rendezetlen dolgok még ismeretlen, valódibb rendjét
(1959 Ottlik Géza)
az új hatalom elsikkasztotta a forradalmat, hogy a diktatúra régi elemeiből összerakja önmagának ugyanazt, másképpen
(1999 Országgyűlési Napló)
1d. (ritk)
〈kötelességet, elvárást〉 elmulaszt, nem teljesít, ill. meghiúsít vmit
a változandó szélviszonyok és a gőzszállitó melegebb délnyugoti, meg hideg ész. keletiészakkeleti szelek közti küzdelem a gőz cseppfolyóvá süritését sohasem sikkasztja el
(1863 A magyar ember könyvtára ford.)
[a győztes ellenforradalom] nemcsak a rövid demokratikus korszak eredményeit semmisíti meg, hanem elsikkasztja saját demokratikus és szociális igéreteinek valóraváltását is
(1944 Csillag)
a kormány igyekezete, mellyel a társadalom által választott ünnepet elsikkasztani igyekezett, városunkban sem járt tartós sikerrel
(1999 Patyi Gábor)
2. (rég v. nyj)
alattomban, nyomtalanul eltüntet, eltesz láb alól vkit
[Márk grófné] addiglan nem kiván nyúgodni, míg Kriſtina Grófnét el-nem ſikaſztja [...]; ugyan a’ végre mindenkor mérget hordozot magával
(1772 Mészáros Ignác ford.)
engemet majd előfog a vármegye; számon kérik az eltűnt utazót; még rám fogják, hogy én sikkasztottam el
(1872 Jókai Mór)
A karzaton is nem egy szem nedvesedett meg a kapitány sorsán. Egy batisztkendős anyóka különösen kérdezgette a szomszédjait, hogy nem tudjuk-e, milyen halállal sikkasztották el
(1890 Mikszáth Kálmán)
A bekövetkezett terhesség megszakítását célzó eljárásoknak (gyerekvesztés, angyalcsinálás, eltétetés, elhajtották, elcsinálták, elsikkasztották a gyereket) is jobbára volt realitásalapjuk
(1990 Magyar néprajz)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. sikkaszt; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások