eltakarít ige 4a4

1. ts ’〈oda nem való dolgot, ill. szennyeződést, szemetet stb.〉 a rend és a tisztaság kedvéért eltávolít (vhonnan)’ ❖ Minden tsunyaságot vagy le-ásnak, vagy meſzſzire el-takaríttanak a’ Törökök (1783 Molnár János 7445003, 185) | Eltakarítják a havat a kocsik elől (1888 Sziklay János 8447003, 91) | seprő gépkocsik jelentek meg a téren és a homokkal kevert klórmeszet – mely a harcgázt immár közömbösítette, eltakarították (1938 Lacházy Jenő 2138001, 298) | Zaharka ma három helyre is odapiszkított, menj és takarítsd el (1969 Makai Imre ford.–Platonov 9418004, 66) | ha az ember felnéz, ronda betonkörnyezetben még rondább csöveket lát, szanaszét el nem takarított festéknyomokat (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ts ’szennyeződéstől megtisztít, ill. az oda nem való dolgokat eltávolítva róla szabaddá tesz vmit’ ❖ azon tájjékot, melly a’ Tábor, és az r-állók közt van, el kell takaríttani (1807 Szekér Joákim C3919, 59) | Mikor aztán mindenki jóllakott, [...] Lizandra elmosta, eltakarította a bográcsot, tányért, tekenőbéka kanalakat, a két üvegpoharat is kiöblítette (1885 Jókai Mór CD18) | egy a másra tolta vón a dolgot és vonalakat húztak a seprű nyelével a földön, hogy ki meddig tartozik eltakarítani a [maga területét] (1910 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Vacsora után bevonulunk az első házba, eltakarítjuk a helyet a nagy művelethez [ti. a csizma felpróbálásához] (1970 Sütő András 9620013, 73).

1b. tn (kissé rég) ’helyiséget takarítással rendbe tesz, kitakarít’ ❖ Az asszony szinte egy perc alatt eltakarított (1911 Kádár Endre CD10) | Még a disznókat sem tartják így! Mért nincs eltakarítva és mért átázott a széna? (1926 Gellért Hugó ford. [!] CD10) | amíg beteg a kis Sanyi, hazulról küldenek ételt s ő [ti. az anyja] majd elmos és eltakarít, Zsófinak csak a gyerekre legyen gondja (1930 Németh László² 9485003, 131) | Egy fogolynak kéziszánkón cementet kellett odaszállítania, két másiknak vizet hordani, [...] ismét egy másiknak pedig eltakarítani (1963 Wessely László ford.–Szolzsenyicin 9789004, 60).

2. ts (átv is) ’eltesz v. elvisz vhonnan vmit (úgy, hogy annak ott nyoma se maradjon)’ ❖ a népfelkelésnek nem az lévén közvetlen célja, hogy az ellenséggel homloksorban szembeszálljon, hanem hogy őt hátban s oldalról nyugtalanitsa és fogyassza, [...] marhát, gabonát előle eltakaritson (1848 Kossuth Lajos CD32) | [A tábornok] egy kompot fedezett fel valahol, amit elfelejtettek előle eltakarítani (1875 Jókai Mór CD18) | [a bíró] a „corpus delicti” szerszámokat, vasakat, szúró eszközöket kezdte eltakarítani egy nagy szekrénybe, amelyre aztán rácsukta a lakatot (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | [Laczkóné] nem tudta, hogy illik, eltakarítsa-e öléből a sok kacatot és felálljon vagy ülve maradjon (1953 Fekete Gyula 9141003, 121) | a munkások nekiestek a díszletnek, hogy minél hamarább eltakarítsanak mindent (1978 Spiró György 1143001, 124) | legjobb úton vagy afelé, hogy befolyásos barátaid kegyeibe férkőzz, s előmeneteled és érvényesülésed útjából az utolsó akadályokat is eltakarítsd (1985 Grendel Lajos 1060004, 438).

2a. (rég) ’〈tárgyak sokaságát〉(jogtalanul) magával viszi, és ezzel (vhonnan) eltünteti’ ❖ A’ Frantzia ſeregek [...] Ernstweiler felé vették útjokat, a’ hol a’ Hertzegi pintzéket kiüreſitvén, valami 40 szekér bort [...] el-takaritának (1793 Bécsi Magyar Merkurius C0342, 279) | fegyverét mindkettő [ti. mind a két katona] künn hagyta, – mire kijövének, a fegyvereket eltakarítták (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [a labancok] az udvarokból és a falu házaiból mindent, mi értékes volt, szekerekre rakva gondosan eltakaritottak, a falu mindennemű csordáját elhajtották (1871 Orbán Balázs CD22).

2b. (pejor) ’〈(több) nemkívánatos személyt〉 eltávolít, elkerget vhonnan’ ❖ A’ Tsászár parantsolatot küldött Rohán Kárdinálisra [...], hogy el-takaríttsa [...] az ott tartózkodó négy ezer ki-költözött fegyveres Frantziákat (1792 Magyar Hírmondó C5808, 113) | ha itt egy két embert eltakarítnak, rablánczra lehet fűzni a nemzetet (1848 Kossuth Lajos CD32) | Hát nem maga toszogatott folyton, hogy takarítsuk el a leánkát a háztól?! (1947 Tamási Áron 9701028, 91) | a politikusok eltakarították egymást és sajnos kortársaik jó részét is (1989 Erdei János 2046010, 26).

2c. (rég) ’〈holttestet〉 eltemet’ ❖ [Ágiaris] férjének hamvai, töb régi el- takaríttatott Görög Vitézekkel nyugodtak (1772 Bessenyei György¹ C1076, 111) | Ursillus Minutulus [...] András’ napokig temetetlen hevert hólt testét, tisztességesen eltakaríttatta (1837 Péczely József 8359004, 58) | [Napóleon] nagysága oly piedestálon emelkedik, mely alatt legalább is 1 millió hősnek [...] csontja van eltakaritva (1857 Széchenyi István CD1501) | [Palamédész holttestét] ünnepélyesen megégették és hamvait arany edényben takarították el (1904 ÓkoriLex. CD28).

3. ts (rég) ’〈termést〉 behord, betakarít’ ❖ meg-parantsoltatott a gabonát mennél hamarább [...] el-takarítani (1783 Magyar Hírmondó C0271, 470) | Az Árpa utánn takaríttatik el a’ Zab [...] nem árt néki, nyóltz napokig is kin maradhat a’ tarlón (1798 Fekete Gergely ford.–Whatmann 7300002, 28) | [Jablonczayné] gabonáját kiosztá kölcsön olly feltétellel, hogy azt csak jövő Demeter napján kivánja vissza, a midőn már az ez évi aratás gyümölcse el lesz takaritva (1855 Vasárnapi Újság CD56).

3a. (rég) ’félretesz, megtakarít vmit’ ❖ Pénzem még elég vólt [...] mellyet-is szükségesnek tartottam továbbra el-takarítani (1784 Kép Gejza László ford.–Della Valle C2622, 135) | [a dohánylevél porát] a’ következend eſztendre a’ Palántáknak az ártalmas Bogarak, és férgek ellen való meg-hintéſekre el-lehet takarítani (1790 Dohánytermesztésről 7406003, 41).

4. ts (tréf) ’〈ételt, italt, ill. pénzt〉 teljesen, maradék nélkül elfogyaszt, elkölt’ ❖ Ha nem őrzöd pénzedet ímé. A ragadós örökös mind eltakarítja (1817 Édes Gergely ford.–Horatius C1547, 101) | [Illés gróf] egyik kezében a kés, másikban a villa, egy perc alatt összevágott, el is takarított mindent, ami előtte volt (1856 Jókai Mór CD18) | Sok ember pénzét eltakarította itt a cifra ruha (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | [A vendégek] rávetették magukat az ételekre, s rövid idő alatt eltakarítottak mindent az utolsó morzsáig (2000 Tasnádi Edit ford. CD48).

Sz: eltakarítatlan.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, eltakaríthat, eltakaríttat, eltakaríttathat, eltakaríttathatik, eltakaríttatik; ÚMTsz.

eltakarít ige 4a4
1. tárgyas
〈oda nem való dolgot, ill. szennyeződést, szemetet stb.〉 a rend és a tisztaság kedvéért eltávolít (vhonnan)
Minden tsunyaságot vagy le-ásnak, vagy meſzſzire el-takaríttanak a’ Törökök
(1783 Molnár János)
Eltakarítják a havat a kocsik elől
(1888 Sziklay János)
seprő gépkocsik jelentek meg a téren és a homokkal kevert klórmeszet – mely a harcgázt immár közömbösítette, eltakarították
(1938 Lacházy Jenő)
Zaharka ma három helyre is odapiszkított, menj és takarítsd el
(1969 Makai Imre ford.Platonov)
ha az ember felnéz, ronda betonkörnyezetben még rondább csöveket lát, szanaszét el nem takarított festéknyomokat
(1996 Magyar Hírlap)
1a. tárgyas
szennyeződéstől megtisztít, ill. az oda nem való dolgokat eltávolítva róla szabaddá tesz vmit
azon tájjékot, melly a’ Tábor, és az r-állók közt van, el kell takaríttani
(1807 Szekér Joákim)
Mikor aztán mindenki jóllakott, [...] Lizandra elmosta, eltakarította a bográcsot, tányért, tekenőbéka kanalakat, a két üvegpoharat is kiöblítette
(1885 Jókai Mór)
egy a másra tolta vón a dolgot és vonalakat húztak a seprű nyelével a földön, hogy ki meddig tartozik eltakarítani a [maga területét]
(1910 Tersánszky Józsi Jenő)
Vacsora után bevonulunk az első házba, eltakarítjuk a helyet a nagy művelethez [ti. a csizma felpróbálásához]
(1970 Sütő András)
1b. tárgyatlan (kissé rég)
helyiséget takarítással rendbe tesz, kitakarít
Az asszony szinte egy perc alatt eltakarított
(1911 Kádár Endre)
Még a disznókat sem tartják így! Mért nincs eltakarítva és mért átázott a széna?
(1926 Gellért Hugó ford.)
amíg beteg a kis Sanyi, hazulról küldenek ételt s ő [ti. az anyja] majd elmos és eltakarít, Zsófinak csak a gyerekre legyen gondja
(1930 Németh László²)
Egy fogolynak kéziszánkón cementet kellett odaszállítania, két másiknak vizet hordani, [...] ismét egy másiknak pedig eltakarítani
(1963 Wessely László ford.Szolzsenyicin)
2. tárgyas (átv is)
eltesz v. elvisz vhonnan vmit (úgy, hogy annak ott nyoma se maradjon)
a népfelkelésnek nem az lévén közvetlen célja, hogy az ellenséggel homloksorban szembeszálljon, hanem hogy őt hátban s oldalról nyugtalanitsa és fogyassza, [...] marhát, gabonát előle eltakaritson
(1848 Kossuth Lajos)
[A tábornok] egy kompot fedezett fel valahol, amit elfelejtettek előle eltakarítani
(1875 Jókai Mór)
[a bíró] a „corpus delicti” szerszámokat, vasakat, szúró eszközöket kezdte eltakarítani egy nagy szekrénybe, amelyre aztán rácsukta a lakatot
(1900 Mikszáth Kálmán)
[Laczkóné] nem tudta, hogy illik, eltakarítsa-e öléből a sok kacatot és felálljon vagy ülve maradjon
(1953 Fekete Gyula)
a munkások nekiestek a díszletnek, hogy minél hamarább eltakarítsanak mindent
(1978 Spiró György)
legjobb úton vagy afelé, hogy befolyásos barátaid kegyeibe férkőzz, s előmeneteled és érvényesülésed útjából az utolsó akadályokat is eltakarítsd
(1985 Grendel Lajos)
2a. (rég)
〈tárgyak sokaságát〉 (jogtalanul) magával viszi, és ezzel (vhonnan) eltünteti
A’ Frantzia ſeregek [...] Ernstweiler felé vették útjokat, a’ hol a’ Hertzegi pintzéket kiüreſitvén, valami 40 szekér bort [...] el-takaritának
(1793 Bécsi Magyar Merkurius)
fegyverét mindkettő [ti. mind a két katona] künn hagyta, – mire kijövének, a fegyvereket eltakarítták
(1848 Kossuth Hírlapja)
[a labancok] az udvarokból és a falu házaiból mindent, mi értékes volt, szekerekre rakva gondosan eltakaritottak, a falu mindennemű csordáját elhajtották
(1871 Orbán Balázs)
2b. (pejor)
(több) nemkívánatos személyt〉 eltávolít, elkerget vhonnan
A’ Tsászár parantsolatot küldött Rohán Kárdinálisra [...], hogy el-takaríttsa [...] az ott tartózkodó négy ezer ki-költözött fegyveres Frantziákat
(1792 Magyar Hírmondó)
ha itt egy két embert eltakarítnak, rablánczra lehet fűzni a nemzetet
(1848 Kossuth Lajos)
Hát nem maga toszogatott folyton, hogy takarítsuk el a leánkát a háztól?!
(1947 Tamási Áron)
a politikusok eltakarították egymást és sajnos kortársaik jó részét is
(1989 Erdei János)
2c. (rég)
〈holttestet〉 eltemet
[Ágiaris] férjének hamvai, töb régi el- takaríttatott Görög Vitézekkel nyugodtak
(1772 Bessenyei György¹)
Ursillus Minutulus [...] András’ napokig temetetlen hevert hólt testét, tisztességesen eltakaríttatta
(1837 Péczely József)
[Napóleon] nagysága oly piedestálon emelkedik, mely alatt legalább is 1 millió hősnek [...] csontja van eltakaritva
(1857 Széchenyi István)
[Palamédész holttestét] ünnepélyesen megégették és hamvait arany edényben takarították el
(1904 ÓkoriLex.)
3. tárgyas (rég)
〈termést〉 behord, betakarít
meg-parantsoltatott a gabonát mennél hamarább [...] el-takarítani
(1783 Magyar Hírmondó)
Az Árpa utánn takaríttatik el a’ Zab [...] nem árt néki, nyóltz napokig is kin maradhat a’ tarlón
(1798 Fekete Gergely ford.Whatmann)
[Jablonczayné] gabonáját kiosztá kölcsön olly feltétellel, hogy azt csak jövő Demeter napján kivánja vissza, a midőn már az ez évi aratás gyümölcse el lesz takaritva
(1855 Vasárnapi Újság)
3a. (rég)
félretesz, megtakarít vmit
Pénzem még elég vólt [...] mellyet-is szükségesnek tartottam továbbra el-takarítani
(1784 Kép Gejza László ford.Della Valle)
[a dohánylevél porát] a’ következend eſztendre a’ Palántáknak az ártalmas Bogarak, és férgek ellen való meg-hintéſekre el-lehet takarítani
(1790 Dohánytermesztésről)
4. tárgyas (tréf)
〈ételt, italt, ill. pénzt〉 teljesen, maradék nélkül elfogyaszt, elkölt
Ha nem őrzöd pénzedet ímé. A ragadós örökös mind eltakarítja
(1817 Édes Gergely ford.Horatius)
[Illés gróf] egyik kezében a kés, másikban a villa, egy perc alatt összevágott, el is takarított mindent, ami előtte volt
(1856 Jókai Mór)
Sok ember pénzét eltakarította itt a cifra ruha
(1916 e. Malonyay Dezső)
[A vendégek] rávetették magukat az ételekre, s rövid idő alatt eltakarítottak mindent az utolsó morzsáig
(2000 Tasnádi Edit ford.)
Sz: eltakarítatlan
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, eltakaríthat, eltakaríttat, eltakaríttathat, eltakaríttathatik, eltakaríttatik; ÚMTsz.

Beállítások