eltér¹ tn ige 1b7

1. (átv is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely út(vonal) v. más hosszanti kiterjedésű dolog elágazva v. elkanyarodva az addigi v. kijelölt irány(á)hoz v. egy másikhoz képest más irányban folytatódik, ill. (így) attól (vmennyire) eltávolodik〉’ ❖ az az út, melly a’ hegy alatt eltért, mind meſzſzebb meſzſzebb eltávozott az igaz úttól (1805 Kis János¹ ford. 8240039, 95) | Nem maradhatunk-e legalább barátok, [...] követve egymást a messze eltérő pályákon, melyekre végzetünk állított (1865 Eötvös József C1597, 363) | hozd a pájdlimat [= táskámat, szütyőmet], ha akarod. Csak odáig a gesztesig [= ligetig], ott majd eltér az utunk (1885 Jókai Mór CD18) | Berhometnél a folyó eddigi éjszaki irányától eltérve, ívalakú kanyarúlattal éjszakkeletnek fordúl (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [Az ún. hatöves tatu járata] először mintegy 45°-os szög alatt halad lefelé, azután vízszintes, majd jobbra vagy balra tér el (1929 Az állatok világa ford. CD46) | a kis utcákon a busz útvonala többször megfordul, visszakanyarodik, eltér saját irányától (2004 Bikácsy Gergely 3147004, 455).

2. (tárgyragos határozóval is) ’〈annak kif-ére, hogy mozgása vmely pontján, szakaszán az addigi v. kijelölt irány(á)tól elfordulva (vkihez, vmihez képest) más úton, irányban halad tovább vki, vmi〉’ ❖ Sokann, [...] hogy vertt Úttól el térnek, ’s nyakra, fre rohannak: ezen kárt Bbájos Tzirtze [= Kirké] pintes korsója tselekſzi (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 72) | [a seregek] Seleszniknél el térvén a’ Béla Vodá patakján által mentek (1789 Magyar Kurír C0315, 1099) | a tó partján ballagtunk, – egy ösvényen eltértünk balra, a hegyek közé (1879 Teleki Sándor 8474002, 97) | A folyó mellett, mehettem egy kilométert, néha kapukon, meg mindenféléken kellett átjönnöm, olyankor eltértem a folyótól (1936 Karinthy Frigyes ford.–Milne 9309085, 109) | A farkas vágtában, öles ugrásokkal igyekszik velem lépést tartani, kicsit eltért egy menedékesebb szakaszra (1960 Sarkadi Imre 9586018, 455) | A vezérlőrendszer leállása miatt a rakéta eltért a beprogramozott iránytól (1997 Természet Világa CD50).

2a. (ritk, átv is) ’nemkívánatos találkozás elkerülésére kitér vki, vmi elől, vkinek, vminek az útjából vki’ ❖ [Huba] űzőit nagy messze kerülvén Mérgök elől eltért (1825 Vörösmarty Mihály CD01) | Már megint szemközt mentünk a fénynyel? Csakugyan nehéz volt eltérni az útjából (1916 Balázs Béla 9019049, 103) | [Erdős Renée] e kevéssé kiadós dicsőséget hamarosan elhagyta a biztos tömegsikerért, s eltért a kritika útjából is (1932 Török Sophie CD10).

2b. (rég) ’elmegy, eltávozik vkitől, vmitől vki’ ❖ [régen a gazda] Még el sem tért munkáltt Földe határáról, Már akkor aggódott jövendő káráról (1780 Kreskay Imre C2816, 84) | A’ Palota előtt egy tornátzot érvén, Űlt itt is egy Német, ki Bilétünk’ kérvén, Oda adtuk néki, és tőle el térvén Bé mentünk; már többé senkitől sem félvén (1788 Gvadányi József C1936, 49) | tűzzel el puſztúlt Hazámtúl el térek (1808 Farkas András 7041001, 16) | Sötét az est; eltérek asztalomtól (1831 Kazinczy Ferenc CD01).

3. ’〈annak kif-ére, hogy gondolkodás, beszéd v. írás közben vki(nek a figyelme) vmely addigi v. fő témát elhagy(va más tárgy felé fordul)〉’ ❖ De hogy tehát el ne térjünk A dologtól más felé (1834 Arany János CD01) | Szeretném tudni nevét – folytatá eltérve – amaz eltorzitott urhölgynek (1853 Karacs Teréz 8219003, 19) | Most nem erről volt szó... Nem a modoromról beszélünk... Ne térj el a tárgytól (1919 Füst Milán CD10) | Ha a regény elgondolásakor Rózsa Sándor alakja csábította is az írót, írás közben eltért róla a figyelme (1941 Schöpflin Aladár 2041012, 561) | engedje meg, hogy mielőtt rátérnék a témára, egy percig eltérjek tőle (1991 Országgyűlési Napló CD62).

4. ’〈annak kif-ére, hogy vmely cél()hoz, terv(é)hez v. gyakorlathoz, szabályhoz stb. nem tartja magát, nem ahhoz hűen v. annak megfelelően cselekszik v. viselkedik vki, ill. alakul, működik vmi〉’ ❖ Az igaz böltseség [...] meg homályosodott, Tzéljától el térvén mire tsuſzamodott (1779 Révai Miklós 7283008, 56) | A’ Jótól eltérvén tsak a’ bünre forgok (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 78) | szándokomtól Valóban eltértem, meglátva Caesart (1839 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare CD11) | a szavalásra nézve is megvannak azok a szabályok, melyektől az illendőség megsértése nélkül el nem térhetünk (1883 Ozoray Árpád 8343001, 25) | magyarok számára írt közleményekben az ősi magyar helységnevektől nem volna szabad eltérni (1930 Csűry Bálint 1030001, 256) | Eltérve az eddigi gyakorlattól, nem a példák elemzésével kezdem a humor megközelítését (1983 Szalay Károly 1144012, 158).

4a. (ritk) ’〈annak kif-ére, hogy vki elpártol, elfordul vkitől, vmitől, ill. (már) nem használ, alkalmaz vmit, nem él vmivel〉’ ❖ [Abdella] ſugárló vágyódáſt érzet [!] a’ ſzivében a’ Török ſzokáſtól el-térni, és a’ helyett a’ Kereſztény hitet fel-venni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 246) | alig megfogható, mennyire eltértek az emberek a vízivástól (1844 Zimmermann Jakab 8560002, 21) | Blandrata György a tudós orvos eltért Dávid Ferencztől, miután ez azt predikálta, hogy a Jézust nem kell imádni (1895 Simó János 8622001, 75) | Frida, aki tegnap még Klamm kedvese volt (semmi okát nem látom, miért kellene eltérnünk ettől a kifejezéstől) (1964 Rónay György ford.–Kafka 9573060, 66).

5. ’〈vmilyen tekintetben vmely másiktól v. a többi hasonlótól, ill. a környezetétől〉 különbözik, elüt vmi, vki’ ❖ ha bár egy, vagy más vélekedésben tőled el-térek is, de azért Benned a’ halhatatlan érdemeket kétszinüség nélkül, s meleg meg-hatódással tisztelem (1816 Pázmándi Horvát Endre C2567, 151) | egy külön népről beszélek, melynek életmódja, lelkivilága, szenvedélyei, szokásai eltérnek a többiektől (1886 Jókai Mór CD18) | A pásztorok szívesen faragnak sétabotokat is, amelyeknek fogantélya eltér a birkafogó kampójától (1911 Malonyay Dezső 8292026, 114) | a minisztériumi és a tanácsi ipar, továbbá a szövetkezeti ipar mind ágazati, mind foglalkozási szerkezetében lényegesen eltér egymástól (1971 Erdei Ferenc 9126004, 134) | [Az időjárás] eltér a szavannákon, az erdőkben vagy a félsivatagokban, alacsonyan vagy magasan (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065001, 11) | a fiatal kráterek albedója [= fényvisszaverődési mutatója], színe eltérhet a környezettől (2003 Kereszturi Ákos–Sárnecky Krisztián 3176002, 79).

Vö. CzF.; ÉrtSz. eltér¹; TESz. tér¹; ÉKsz. eltér¹; SzT. eltér¹, eltérő; ÚMTsz. eltér¹

eltér¹ tárgyatlan ige 1b7
1. (átv is)
〈annak kif-ére, hogy vmely út(vonal) v. más hosszanti kiterjedésű dolog elágazva v. elkanyarodva az addigi v. kijelölt irány(á)hoz v. egy másikhoz képest más irányban folytatódik, ill. (így) attól (vmennyire) eltávolodik〉
az az út, melly a’ hegy alatt eltért, mind meſzſzebb meſzſzebb eltávozott az igaz úttól
(1805 Kis János¹ ford.)
Nem maradhatunk-e legalább barátok, [...] követve egymást a messze eltérő pályákon, melyekre végzetünk állított
(1865 Eötvös József)
hozd a pájdlimat [= táskámat, szütyőmet], ha akarod. Csak odáig a gesztesig [= ligetig], ott majd eltér az utunk
(1885 Jókai Mór)
Berhometnél a folyó eddigi éjszaki irányától eltérve, ívalakú kanyarúlattal éjszakkeletnek fordúl
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[Az ún. hatöves tatu járata] először mintegy 45°-os szög alatt halad lefelé, azután vízszintes, majd jobbra vagy balra tér el
(1929 Az állatok világa ford.)
a kis utcákon a busz útvonala többször megfordul, visszakanyarodik, eltér saját irányától
(2004 Bikácsy Gergely)
2. (tárgyragos határozóval is)
〈annak kif-ére, hogy mozgása vmely pontján, szakaszán az addigi v. kijelölt irány(á)tól elfordulva (vkihez, vmihez képest) más úton, irányban halad tovább vki, vmi〉
Sokann, [...] hogy vertt Úttól el térnek, ’s nyakra, fre rohannak: ezen kárt Bbájos Tzirtze [= Kirké] pintes korsója tselekſzi
(1777 Baróti Szabó Dávid)
[a seregek] Seleszniknél el térvén a’ Béla Vodá patakján által mentek
(1789 Magyar Kurír)
a tó partján ballagtunk, – egy ösvényen eltértünk balra, a hegyek közé
(1879 Teleki Sándor)
A folyó mellett, mehettem egy kilométert, néha kapukon, meg mindenféléken kellett átjönnöm, olyankor eltértem a folyótól
(1936 Karinthy Frigyes ford.Milne)
A farkas vágtában, öles ugrásokkal igyekszik velem lépést tartani, kicsit eltért egy menedékesebb szakaszra
(1960 Sarkadi Imre)
A vezérlőrendszer leállása miatt a rakéta eltért a beprogramozott iránytól
(1997 Természet Világa)
2a. (ritk, átv is)
nemkívánatos találkozás elkerülésére kitér vki, vmi elől, vkinek, vminek az útjából vki
[Huba] űzőit nagy messze kerülvén Mérgök elől eltért
(1825 Vörösmarty Mihály)
Már megint szemközt mentünk a fénynyel? Csakugyan nehéz volt eltérni az útjából
(1916 Balázs Béla)
[Erdős Renée] e kevéssé kiadós dicsőséget hamarosan elhagyta a biztos tömegsikerért, s eltért a kritika útjából is
(1932 Török Sophie)
2b. (rég)
elmegy, eltávozik vkitől, vmitől vki
[régen a gazda] Még el sem tért munkáltt Földe határáról, Már akkor aggódott jövendő káráról
(1780 Kreskay Imre)
A’ Palota előtt egy tornátzot érvén, Űlt itt is egy Német, ki Bilétünk’ kérvén, Oda adtuk néki, és tőle el térvén Bé mentünk; már többé senkitől sem félvén
(1788 Gvadányi József)
tűzzel el puſztúlt Hazámtúl el térek
(1808 Farkas András)
Sötét az est; eltérek asztalomtól
(1831 Kazinczy Ferenc)
3.
〈annak kif-ére, hogy gondolkodás, beszéd v. írás közben vki(nek a figyelme) vmely addigi v. fő témát elhagy(va más tárgy felé fordul)
De hogy tehát el ne térjünk A dologtól más felé
(1834 Arany János)
Szeretném tudni nevét – folytatá eltérve – amaz eltorzitott urhölgynek
(1853 Karacs Teréz)
Most nem erről volt szó... Nem a modoromról beszélünk... Ne térj el a tárgytól
(1919 Füst Milán)
Ha a regény elgondolásakor Rózsa Sándor alakja csábította is az írót, írás közben eltért róla a figyelme
(1941 Schöpflin Aladár)
engedje meg, hogy mielőtt rátérnék a témára, egy percig eltérjek tőle
(1991 Országgyűlési Napló)
4.
〈annak kif-ére, hogy vmely cél()hoz, terv(é)hez v. gyakorlathoz, szabályhoz stb. nem tartja magát, nem ahhoz hűen v. annak megfelelően cselekszik v. viselkedik vki, ill. alakul, működik vmi〉
Az igaz böltseség [...] meg homályosodott, Tzéljától el térvén mire tsuſzamodott
(1779 Révai Miklós)
A’ Jótól eltérvén tsak a’ bünre forgok
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
szándokomtól Valóban eltértem, meglátva Caesart
(1839 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
a szavalásra nézve is megvannak azok a szabályok, melyektől az illendőség megsértése nélkül el nem térhetünk
(1883 Ozoray Árpád)
magyarok számára írt közleményekben az ősi magyar helységnevektől nem volna szabad eltérni
(1930 Csűry Bálint)
Eltérve az eddigi gyakorlattól, nem a példák elemzésével kezdem a humor megközelítését
(1983 Szalay Károly)
4a. (ritk)
〈annak kif-ére, hogy vki elpártol, elfordul vkitől, vmitől, ill. (már) nem használ, alkalmaz vmit, nem él vmivel〉
[Abdella] ſugárló vágyódáſt érzet [!] a’ ſzivében a’ Török ſzokáſtól el-térni, és a’ helyett a’ Kereſztény hitet fel-venni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
alig megfogható, mennyire eltértek az emberek a vízivástól
(1844 Zimmermann Jakab)
Blandrata György a tudós orvos eltért Dávid Ferencztől, miután ez azt predikálta, hogy a Jézust nem kell imádni
(1895 Simó János)
Frida, aki tegnap még Klamm kedvese volt (semmi okát nem látom, miért kellene eltérnünk ettől a kifejezéstől)
(1964 Rónay György ford.Kafka)
5.
〈vmilyen tekintetben vmely másiktól v. a többi hasonlótól, ill. a környezetétől〉 különbözik, elüt vmi, vki
ha bár egy, vagy más vélekedésben tőled el-térek is, de azért Benned a’ halhatatlan érdemeket kétszinüség nélkül, s meleg meg-hatódással tisztelem
(1816 Pázmándi Horvát Endre)
egy külön népről beszélek, melynek életmódja, lelkivilága, szenvedélyei, szokásai eltérnek a többiektől
(1886 Jókai Mór)
A pásztorok szívesen faragnak sétabotokat is, amelyeknek fogantélya eltér a birkafogó kampójától
(1911 Malonyay Dezső)
a minisztériumi és a tanácsi ipar, továbbá a szövetkezeti ipar mind ágazati, mind foglalkozási szerkezetében lényegesen eltér egymástól
(1971 Erdei Ferenc)
[Az időjárás] eltér a szavannákon, az erdőkben vagy a félsivatagokban, alacsonyan vagy magasan
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
a fiatal kráterek albedója [= fényvisszaverődési mutatója], színe eltérhet a környezettől
(2003 Kereszturi Ákos–Sárnecky Krisztián)
Vö. CzF.; ÉrtSz. eltér¹; TESz. tér¹; ÉKsz. eltér¹; SzT. eltér¹, eltérő; ÚMTsz. eltér¹

Beállítások