eltörpül tn ige 1c1

1. ’〈élőlény (része), ill. egyedeinek összessége a máshol v. azelőtt szokásoshoz képest〉 környezeti hatások következtében (egyre) kisebbre nő’ ❖ [ahol] testgyakorlati játékok divatoznak, ott a’ fiatalság’ termete delibb [...]. Hol ellenben ezen testgyakorló mulatságok hibáznak, az emberek is elsatnyulnak, eltörpülnek (1834 Társalkodó C7971, [1]) | Némely madárnak szempillái hiányoznak, a keselyükéi serteszerűek, másoknál – s ez a rendes – apró pehelyszerű vagy eltörpült tollacskákból állanak (1898 Chernel István CD34) | Ázsiából emlősök vándoroltak be s ezek nyomták el azt a túlnyomólag törpe ősgyíkokból álló faunát, amely éppen a szigeti életmód következtében törpült el (1925 Lambrecht Kálmán CD10) | az eltörpült törzsek éppen fokozódó kicsiségük következtében szabadultak meg a madarak, csúszómászók és más ellenségeik támadásaitól (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [az araukária] teljesen másként viselkedik az erdőhatáron, mint az európai fák. Nem törpül el, nem görbül, nem csavarodik, hanem hirtelen éles határral megszűnik és kezdődik a fátlan, magas hegységi füves növényzet (1996 Természet Világa CD50).

1a. (ritk) ’addigi méretéhez képest (egyre) kisebbé válik, összezsugorodik vmi, vki’ ❖ [a barlangban] több száz lépés hosszu boltozat fut végig, mely a végén elágozik, eltörpül s elvész (1853 Kőváry László 8255002, 103) | A tenger felé a Saron és Sephela síkságban törpül el a hegyvidék (1904 ÓkoriLex. CD28) | Nézd, árnyékod hogy fut előled, Hogy nő, hogy törpül el (1925 Reményik Sándor CD01) | Ha megnövök tőle [ti. a süteménytől], elérem a kulcsot, ha pedig eltörpülök tőle, akkor kimászhatom alul az ajtórésen (1936 Kosztolányi Dezső ford.–Carroll 9359190, 13).

1b. (ritk) ’jelentéktelenné, silánnyá, kisszerűvé válik vmi, vki’ ❖ ha a’ test egészség nélkül a’ dolgozásra tehetetlen: minek keresünk éldeleti fogékonyságot a’ nyomás által eltörpült lélekben? (1841 Pesti Hírlap CD61) | Eltörpült szellemeket nevel az önkény uralma; mert a szolgalélek mindíg földhöz ragadt, törpe lélek (1876 Löw Immánuel 8278002, 84) | [Mára] eltörpült a cél, melyet a fiatalság ármányos ködén át elérni becsesnek látszott (1924 Peterdi István CD10).

2. ’távol(abb)ról v. vmihez, vkihez képest kisebbnek látszik vmi, vki’ ❖ [a régi torony] eltörpül azon másik magas, s 14 lépés oldalhosszal biró donjonszerü torony mellett, mely a templom szentélyére épittetett reá (1868 Orbán Balázs CD22) | az alólról magas bérczekként büszkélkedett hegylánczolatok e magassági nézpontról eltörpülnek, megsemmisülnek (1871 Orbán Balázs CD22) | repült a ló s hol eltörpült hol óriásira nőtt patái zúgtak a porban (1961 Kalász Márton 9293019, 42) | Együtt megyünk tovább a városháza oldalánál a Guericke-emlékműhöz, amelynek tövében mi, felnőttek is eltörpülünk (2002 Természet Világa CD50).

2a. ’〈vmely másik, mintául, mértékül szolgáló dologhoz, jelenséghez, es. személyhez képest, azzal összehasonlítva, ill. vmely más nézőpontból〉 kicsi(nek) v. jelentéktelen(nek látszik), elvész, elenyészik vki, vmi’ ❖ Íme a kérkedő [...] nagy ész mint törpűlt el, mint hunnyászkodott meg az igazság bátor szava előtt! (1830 Bajza József C0716, 94) | A fiatal, s Veled egy vagy közel korú, el törpülve érzi magát Körűled, midőn mimeléssel kezdé pályafutását; holott Téged [ti. Petőfit] saját kebled örök ifjuságu istene szólaltat meg (1846 Szemere Pál 8439094, 36) | [a művészet] a képzelet olyan csodáival gazdagította szűk földi létünket, amelyek mellett elszürkülnek és eltörpülnek az összes gőgös és vaskos realitások (1919 Juhász Gyula¹ 9284865, 202) | a jövedelemkivonás eltörpül ahhoz képest, amennyi működőtőke bejön (1999 Magyar Hírlap CD09) | [az örökkévalóság] perspektívájából eltörpülnek a földi gondok és szenvedések (2000 Új Könyvek CD29).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

eltörpül tárgyatlan ige 1c1
1.
〈élőlény (része), ill. egyedeinek összessége a máshol v. azelőtt szokásoshoz képest〉 környezeti hatások következtében (egyre) kisebbre nő
[ahol] testgyakorlati játékok divatoznak, ott a’ fiatalság’ termete delibb [...]. Hol ellenben ezen testgyakorló mulatságok hibáznak, az emberek is elsatnyulnak, eltörpülnek
(1834 Társalkodó)
Némely madárnak szempillái hiányoznak, a keselyükéi serteszerűek, másoknál – s ez a rendes – apró pehelyszerű vagy eltörpült tollacskákból állanak
(1898 Chernel István)
Ázsiából emlősök vándoroltak be s ezek nyomták el azt a túlnyomólag törpe ősgyíkokból álló faunát, amely éppen a szigeti életmód következtében törpült el
(1925 Lambrecht Kálmán)
az eltörpült törzsek éppen fokozódó kicsiségük következtében szabadultak meg a madarak, csúszómászók és más ellenségeik támadásaitól
(1929 Az állatok világa ford.)
[az araukária] teljesen másként viselkedik az erdőhatáron, mint az európai fák. Nem törpül el, nem görbül, nem csavarodik, hanem hirtelen éles határral megszűnik és kezdődik a fátlan, magas hegységi füves növényzet
(1996 Természet Világa)
1a. (ritk)
addigi méretéhez képest (egyre) kisebbé válik, összezsugorodik vmi, vki
[a barlangban] több száz lépés hosszu boltozat fut végig, mely a végén elágozik, eltörpül s elvész
(1853 Kőváry László)
A tenger felé a Saron és Sephela síkságban törpül el a hegyvidék
(1904 ÓkoriLex.)
Nézd, árnyékod hogy fut előled, Hogy nő, hogy törpül el
(1925 Reményik Sándor)
Ha megnövök tőle [ti. a süteménytől], elérem a kulcsot, ha pedig eltörpülök tőle, akkor kimászhatom alul az ajtórésen
(1936 Kosztolányi Dezső ford.Carroll)
1b. (ritk)
jelentéktelenné, silánnyá, kisszerűvé válik vmi, vki
ha a’ test egészség nélkül a’ dolgozásra tehetetlen: minek keresünk éldeleti fogékonyságot a’ nyomás által eltörpült lélekben?
(1841 Pesti Hírlap)
Eltörpült szellemeket nevel az önkény uralma; mert a szolgalélek mindíg földhöz ragadt, törpe lélek
(1876 Löw Immánuel)
[Mára] eltörpült a cél, melyet a fiatalság ármányos ködén át elérni becsesnek látszott
(1924 Peterdi István)
2.
távol(abb)ról v. vmihez, vkihez képest kisebbnek látszik vmi, vki
[a régi torony] eltörpül azon másik magas, s 14 lépés oldalhosszal biró donjonszerü torony mellett, mely a templom szentélyére épittetett reá
(1868 Orbán Balázs)
az alólról magas bérczekként büszkélkedett hegylánczolatok e magassági nézpontról eltörpülnek, megsemmisülnek
(1871 Orbán Balázs)
repült a ló s hol eltörpült hol óriásira nőtt patái zúgtak a porban
(1961 Kalász Márton)
Együtt megyünk tovább a városháza oldalánál a Guericke-emlékműhöz, amelynek tövében mi, felnőttek is eltörpülünk
(2002 Természet Világa)
2a.
〈vmely másik, mintául, mértékül szolgáló dologhoz, jelenséghez, es. személyhez képest, azzal összehasonlítva, ill. vmely más nézőpontból〉 kicsi(nek) v. jelentéktelen(nek látszik), elvész, elenyészik vki, vmi
Íme a kérkedő [...] nagy ész mint törpűlt el, mint hunnyászkodott meg az igazság bátor szava előtt!
(1830 Bajza József)
A fiatal, s Veled egy vagy közel korú, el törpülve érzi magát Körűled, midőn mimeléssel kezdé pályafutását; holott Téged [ti. Petőfit] saját kebled örök ifjuságu istene szólaltat meg
(1846 Szemere Pál)
[a művészet] a képzelet olyan csodáival gazdagította szűk földi létünket, amelyek mellett elszürkülnek és eltörpülnek az összes gőgös és vaskos realitások
(1919 Juhász Gyula¹)
a jövedelemkivonás eltörpül ahhoz képest, amennyi működőtőke bejön
(1999 Magyar Hírlap)
[az örökkévalóság] perspektívájából eltörpülnek a földi gondok és szenvedések
(2000 Új Könyvek)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások