eltüntet ts ige 5b

1. ’〈tárgy, dolog〉 eltakarva v. magába fogadva elrejt, láthatatlanná, észrevehetetlenné tesz vkit, vmit’ ❖ [a lépcsők] a mélységbe vezettek, mely az áldozatokat örökre eltünteté (1863 Lauka Gusztáv 8343006, 47) | [a hölgynek] akkora kalapja volt, hogy mikor föléje hajolt, mind a kettőjük fejét eltüntette az ernyője alatt (1882 Jókai Mór CD18) | [Benedek] egy valóságos csónakot pillantott meg, amelyet semmiféle [...] nádlengés sem tüntethetett el (1935 Babits Mihály CD10) | az erdő azonnal eltüntetett, még ha tudtam is, hogy az őrök látcsöve ide is elkísér (1986 Nádas Péter 9466003, 210) | Utak errefelé nincsenek, legfeljebb ösvények, amelyeket időről időre újra kell vágni, mert igen hamar benövi és eltünteti őket a trópusi növényzet (2001 Természet Világa CD50).

2. ’erősebb hatásánál fogva nem enged (teljes egészében) látszani, érvényesülni, elnyom vmit, vkit vmi, vki’ ❖ [a lap] végei el-homályosíttyák, avagy el-tntetik az egéſz közepet (1798 Dugonics András C1465, 10) | A szem csak őt nézheti, Sőt mindenütt egygyetlen ő, A többit eltünteti (1798 Kisfaludy Sándor 8243001, 63) | [a lengyel költő] a példával járt elől, az embernek saját egyéniségét eltüntetni morális ténye mellől (1894 e. Kossuth Lajos CD32) | Képzeljen [...] két olyan szemet, hogy szinte eltünteti az arcot (1929 Szomory Dezső 9683001, 148) | a XVI. századi énekszerzőknek van egy, a különbségeket eltüntető általános jellemvonása is: az igazság utáni vágy (1990 Dobszay László 2004005, 429).

3. (szépítő is) ’olyan helyre tesz, helyez, visz v. juttat vkit, vmit, ahol az nem látható, nem található meg, elrejt vhova’ ❖ [a tolvaj] a banknótákat ügyesen a csomóból észrevétlenül eltünteti (1888 Berkes Kálmán C1055, 63) | Blom valami ezüst tallért tüntetett el, most odaszaladt s egyenesen a Rozáli aranyhajából húzta ki (1908–1910 Mikszáth Kálmán CD04) | csak arra a napra akartam eltüntetni a hegedűt (1917 Benedek Elek C0927, 83) | [Black] reszkető kezekkel húzza ki a tárcáját, kivesz belőle 2000 frankot, amit Lucy azonnal eltüntet a retiküljébe (1941 Békeffi László 9038002, 96) | Török József eltüntette apja végrendeletét, s édesanyját [...] befolyása alá vonva, vele együtt ellenállt az örökség kiadásának (1960 Berlász Jenő C4940, 477) | A rendőrséggé szelídült SS megkezdi a nyomozást, ám hamarosan közbelép a Gestapo, és igyekszik minden tanút eltüntetni (1994 Magyar Hírlap CD09).

4. (fokozatosan) megszüntet vmit’ ❖ a’ réſzegséget, Bortól lett hévséget, A’ Kávé el-tünteti (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3100, 54) | bizonytalanságomat eltünteti az érkezett hír (1830 Kazinczy Ferenc C4938, 232) | Archámlasztó készlet 21 kor., mely 8 nap alatt az arcról minden foltot eltüntet (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 22) | [az új társadalom] igyekezni fog eltüntetni az igazságtalanságokat (1938 Korunk Szava 2131001, 403) | Annál [...], hogy a tudomány haladása fokozatosan eltüntetné a rejtélyeket, nincs nagyobb becsapás (1992 Csorba László–Schüttler Tamás 2050005, 49).

4a. (biz, tréf) ’〈ételt, italt v. abból vmennyit〉 maradék nélkül elfogyaszt’ ❖ Pál ur halandó hüvelye minden nap egy [...] kappant tüntet el (1852 Kuthy Lajos 8261008, 145) | A kapitány [...] a töltöttkáposztás tál előtt is megmutatta, hogy tud valamit. A töltelékeket csak úgy tüntette el egymás után, mintha ott sem lettek volna (1882 Jókai Mór CD18) | [Todorevszky gróf] az utolsó félliter pálinkát félórával azelőtt tüntette el (1918 Nagy Dániel CD10) | [Dóri] gyorsan összedob egy ebédet, eltüntetjük, én mosogatok, megköszöni (2009 Zápor György 3152003, 593).

5. ’〈építményt, természeti képződményt〉 lerombol, ill. megsemmisít vki, vmi’ ❖ a falomlás [...] az itt lehetett diszes kapuzatot is eltüntette (1868 Orbán Balázs CD22) | A terv el akarja tüntetni a további házak közé beágyazott kis házikókat (1957 Csatkai Endre CD52) | Korlátlan mennyiségben tudjuk előállítani [a robbanószert]! Ha akarod, egy héten belül eltüntetem a két szoros közti egész hegyet! (1973 Zsoldos Péter 9806001, 315) | Az ehhez hasonló [vulkán]kitörések persze időnként eltüntetik a tavat (2001 Természet Világa CD50).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. tüntet; ÉKsz.

eltüntet tárgyas ige 5b
1.
〈tárgy, dolog〉 eltakarva v. magába fogadva elrejt, láthatatlanná, észrevehetetlenné tesz vkit, vmit
[a lépcsők] a mélységbe vezettek, mely az áldozatokat örökre eltünteté
(1863 Lauka Gusztáv)
[a hölgynek] akkora kalapja volt, hogy mikor föléje hajolt, mind a kettőjük fejét eltüntette az ernyője alatt
(1882 Jókai Mór)
[Benedek] egy valóságos csónakot pillantott meg, amelyet semmiféle [...] nádlengés sem tüntethetett el
(1935 Babits Mihály)
az erdő azonnal eltüntetett, még ha tudtam is, hogy az őrök látcsöve ide is elkísér
(1986 Nádas Péter)
Utak errefelé nincsenek, legfeljebb ösvények, amelyeket időről időre újra kell vágni, mert igen hamar benövi és eltünteti őket a trópusi növényzet
(2001 Természet Világa)
2.
erősebb hatásánál fogva nem enged (teljes egészében) látszani, érvényesülni, elnyom vmit, vkit vmi, vki
[a lap] végei el-homályosíttyák, avagy el-tntetik az egéſz közepet
(1798 Dugonics András)
A szem csak őt nézheti, Sőt mindenütt egygyetlen ő, A többit eltünteti
(1798 Kisfaludy Sándor)
[a lengyel költő] a példával járt elől, az embernek saját egyéniségét eltüntetni morális ténye mellől
(1894 e. Kossuth Lajos)
Képzeljen [...] két olyan szemet, hogy szinte eltünteti az arcot
(1929 Szomory Dezső)
a XVI. századi énekszerzőknek van egy, a különbségeket eltüntető általános jellemvonása is: az igazság utáni vágy
(1990 Dobszay László)
3. (szépítő is)
olyan helyre tesz, helyez, visz v. juttat vkit, vmit, ahol az nem látható, nem található meg, elrejt vhova
[a tolvaj] a banknótákat ügyesen a csomóból észrevétlenül eltünteti
(1888 Berkes Kálmán)
Blom valami ezüst tallért tüntetett el, most odaszaladt s egyenesen a Rozáli aranyhajából húzta ki
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
csak arra a napra akartam eltüntetni a hegedűt
(1917 Benedek Elek)
[Black] reszkető kezekkel húzza ki a tárcáját, kivesz belőle 2000 frankot, amit Lucy azonnal eltüntet a retiküljébe
(1941 Békeffi László)
Török József eltüntette apja végrendeletét, s édesanyját [...] befolyása alá vonva, vele együtt ellenállt az örökség kiadásának
(1960 Berlász Jenő)
A rendőrséggé szelídült SSSchutzstaffel ’védőosztag’ megkezdi a nyomozást, ám hamarosan közbelép a Gestapo, és igyekszik minden tanút eltüntetni
(1994 Magyar Hírlap)
4.
(fokozatosan) megszüntet vmit
a’ réſzegséget, Bortól lett hévséget, A’ Kávé el-tünteti
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
bizonytalanságomat eltünteti az érkezett hír
(1830 Kazinczy Ferenc)
Archámlasztó készlet 21 kor.korona, mely 8 nap alatt az arcról minden foltot eltüntet
(1917 Budapesti Hírlap)
[az új társadalom] igyekezni fog eltüntetni az igazságtalanságokat
(1938 Korunk Szava)
Annál [...], hogy a tudomány haladása fokozatosan eltüntetné a rejtélyeket, nincs nagyobb becsapás
(1992 Csorba László–Schüttler Tamás)
4a. (biz, tréf)
〈ételt, italt v. abból vmennyit〉 maradék nélkül elfogyaszt
Pál ur halandó hüvelye minden nap egy [...] kappant tüntet el
(1852 Kuthy Lajos)
A kapitány [...] a töltöttkáposztás tál előtt is megmutatta, hogy tud valamit. A töltelékeket csak úgy tüntette el egymás után, mintha ott sem lettek volna
(1882 Jókai Mór)
[Todorevszky gróf] az utolsó félliter pálinkát félórával azelőtt tüntette el
(1918 Nagy Dániel)
[Dóri] gyorsan összedob egy ebédet, eltüntetjük, én mosogatok, megköszöni
(2009 Zápor György)
5.
〈építményt, természeti képződményt〉 lerombol, ill. megsemmisít vki, vmi
a falomlás [...] az itt lehetett diszes kapuzatot is eltüntette
(1868 Orbán Balázs)
A terv el akarja tüntetni a további házak közé beágyazott kis házikókat
(1957 Csatkai Endre)
Korlátlan mennyiségben tudjuk előállítani [a robbanószert]! Ha akarod, egy héten belül eltüntetem a két szoros közti egész hegyet!
(1973 Zsoldos Péter)
Az ehhez hasonló [vulkán]kitörések persze időnként eltüntetik a tavat
(2001 Természet Világa)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. tüntet; ÉKsz.

Beállítások