elvádol ts ige 1a

1. (rég v. nyj) ’váddal illet, megvádol vkit’ ❖ vádolly el engemet az Iſtenek elött, ’s kérjed töllök büntetéſemet (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 74) | Nagy Lajos a’ Durazzoi és Tarenti Herczegeket, mint a’ gyilkosság előmozdítóit, VI. Kelemennél elvádolja (1823 Teleki József² C0031, 45) | levelet irt, a melyben elvádolta magát, bocsánatot kért tévedéseért (1859 Halmágyi Sándor C2007, 125) | másoknál elvádollak, legyalázlak (1965 Magyar Nyelvőr C6016, 373).

2. (rég) ’elárul, leleplez vkit, es. vmit vki, vmi’ ❖ El-pirúla ekkor Etelka. El-is-vádoltatott vólna, ha ſzokott meſterségére nem ſanyarodott vólna (1786 Dugonics András 7087010, 135) | Fel-indulásával magát el-vádolni láttatik (1790 Kóré Zsigmond ford.–Kotzebue C2744, 70) | A’ tüd viz-kórság [...] leg-inkább a’ sipoló, ’s herreg lélekzéssel [...] vádolla-el magát (1802 Haiszler György C1998, 460) | a’ fél fénnyel jártt éji homálly között A’ sisak el-vádolta [...] Eurialust (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 146).

3. (nyj) ’〈feladatot, munkát〉 elvállal, elfogad’ ❖ Komám, kend lesz a biró. El is vádolom. (1847 Vas Gereben C4363, 53) | Vádóni: vállalni: nem vádóta el a munkát (1874 Magyar Nyelvőr C5941, 184).

3a. (nyj) ’magáénak ismer v. fogad el, vállal vkit, vmit’ ❖ sok birka nem szereti a gyermekét, mihelyt kielli, elszalad tőle, ott hagyja, nem vádolja el (1911 Malonyay Dezső CD07) | ebből [az elvont jelentésből fejlődhetett a] konkrét „munkát vállal; földet vállal, fogad el megművelésre; fiának vállal, fogad el” jelentés. Ez utóbbira példa: „Azért vádolt el fiának” (1955 Magyar Nyelv C5895, 53) | Fogaggya a szüv a szüvtü kegyösen [ti. a komatálat] Ha nem vádolja el magának, Visszaviszem azon az aranyos uton, amelyiken hoztam (1963 Ethnographia C7098, 243).

3b. (nyj) ’〈vétket, helyteleníthető v. szégyellni való cselekedetet, dolgot〉 bevall, beismer’ ❖ csak vádold el, hol vótál te az éjjel? (1880–1899 Somogy megye népköltészete C5320, 292) | A tartozást is eltagadják v. letagadják v. elvádolják (t. i. elismerik) (1900 Magyar Nyelvőr C5959, 526) | Baranya megyében Kákicson mindennapos ebben a jelentésben való használata: „e nem vádóná égy világér sé” (ti. rossz tettét be nem ismerné, vallaná) (1955 Magyar Nyelv C5895, 52).

Vö. CzF.; TESz. vádol; SzT. ~, elvádolhat, elvádoltatik; ÚMTsz. ~, elvádolt

elvádol tárgyas ige 1a
1. (rég v. nyj)
váddal illet, megvádol vkit
vádolly el engemet az Iſtenek elött, ’s kérjed töllök büntetéſemet
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Nagy Lajos a’ Durazzoi és Tarenti Herczegeket, mint a’ gyilkosság előmozdítóit, VI. Kelemennél elvádolja
(1823 Teleki József²)
levelet irt, a melyben elvádolta magát, bocsánatot kért tévedéseért
(1859 Halmágyi Sándor)
másoknál elvádollak, legyalázlak
(1965 Magyar Nyelvőr)
2. (rég)
elárul, leleplez vkit, es. vmit vki, vmi
El-pirúla ekkor Etelka. El-is-vádoltatott vólna, ha ſzokott meſterségére nem ſanyarodott vólna
(1786 Dugonics András)
Fel-indulásával magát el-vádolni láttatik
(1790 Kóré Zsigmond ford.Kotzebue)
A’ tüd viz-kórság [...] leg-inkább a’ sipoló, ’s herreg lélekzéssel [...] vádolla-el magát
(1802 Haiszler György)
a’ fél fénnyel jártt éji homálly között A’ sisak el-vádolta [...] Eurialust
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
3. (nyj)
〈feladatot, munkát〉 elvállal, elfogad
Komám, kend lesz a biró. El is vádolom.
(1847 Vas Gereben)
Vádóni: vállalni: nem vádóta el a munkát
(1874 Magyar Nyelvőr)
3a. (nyj)
magáénak ismer v. fogad el, vállal vkit, vmit
sok birka nem szereti a gyermekét, mihelyt kielli, elszalad tőle, ott hagyja, nem vádolja el
(1911 Malonyay Dezső)
ebből [az elvont jelentésből fejlődhetett a] konkrét „munkát vállal; földet vállal, fogad el megművelésre; fiának vállal, fogad el” jelentés. Ez utóbbira példa: „Azért vádolt el fiának”
(1955 Magyar Nyelv)
Fogaggya a szüv a szüvtü kegyösen [ti. a komatálat] Ha nem vádolja el magának, Visszaviszem azon az aranyos uton, amelyiken hoztam
(1963 Ethnographia)
3b. (nyj)
〈vétket, helyteleníthető v. szégyellni való cselekedetet, dolgot〉 bevall, beismer
csak vádold el, hol vótál te az éjjel?
(1880–1899 Somogy megye népköltészete)
A tartozást is eltagadják v.vagy letagadják v.vagy elvádolják (t. i.tudniillik elismerik)
(1900 Magyar Nyelvőr)
Baranya megyében Kákicson mindennapos ebben a jelentésben való használata: „e nem vádóná égy világér sé” (ti.tudniillik rossz tettét be nem ismerné, vallaná)
(1955 Magyar Nyelv)
Vö. CzF.; TESz. vádol; SzT. ~, elvádolhat, elvádoltatik; ÚMTsz. ~, elvádolt

Beállítások