elválasztás fn 4A

1. ’az elválaszt igével kifejezett cselekvés’ ❖ a’ nedvességeknek elválasztások végbe vitettetik (1812 Bene Ferenc 8039002, 19).

2. ’az a művelet, amelynek során az anyagot összetevőire bontják, ill. vmely anyagot kiválasztanak belőle’ ❖ Hogy a’ Salétrom ezen két Réſzekböl [...] áll, azt az el-válaſztás (analyſis) [...] bizonyíttya (1780 Rácz Sámuel ford.–Haeckel C3566, 2) | ezen ércek szintugy, mint az ezüst, higany által oldhatók, és a foncsor elválasztását nehezítik (1844 Nendtvich Károly 8330013, 378) | A növényi sejtekből kivont hatóanyag többkomponensű, s így további elválasztással, tisztítással lehet eljutni a ruberitrinsavhoz (1996 Természet Világa CD50) | A gombamérgek elkülönítésével már a 18. század utolsó éveiben kísérleteztek, de jelentős eredményeket csak a 20. század első felében értek el a kémiai elválasztás technikai módszereinek rohamos fejlődésével (1996 Természet Világa CD50).

3. ’gyermek v. emlősállat anyatejről, szopásról való leszoktatásának folyamata, ill. időszaka’ ❖ [a csikóknál] az el-válaſztásnak ideje [...] akkor ſzokott lenni, midön a’ fü a’ mezöröl már fogy (1786 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4226, 73) | a grófkisasszony maga akarta szoptatni a kicsit és csak az elválasztás után szándékozott beleegyezni a válásba (1908 Csáth Géza 9085001, 21) | Az elválasztást mágikus eljárásokkal is gyorsították, pl. valamilyen forró tárgyra fejtek pár csepp tejet, hogy az emlőből is olyan gyorsan párologjon el a tej, mint a forró kőről (1982 NéprajziLex. CD47) | új tápanyagokat kezdünk adni a kicsinek, és ezzel kezdetét veszi az elválasztás (2003 Természet Világa CD50).

4. (Nyelvt is) ’a szó szó(tag)határon írásban történő kétfelé bontásának módja, ill. ennek eredménye’ ❖ nagyon ſzükséges tudni a’ ſzótagok’ elválaſztásának reguláit (1816 Verseghy Ferenc C4432, 29) | hibás elválasztás [...]: mindenek előtt (coram omnibus) e h. mindenekelőtt (1864 Szvorényi József 8458007, 214) | az, hogy a székely betűs magyar szöveget [a másoló] tényleg értette, kitűnik a sorok végén található pontos szóelválasztásokból. Elválasztások vannak a giesseni másolatban is, de ezek többnyire esetlegesek és ijesztően hibásak (1904 Ethnographia C6776, 375) | [Madách kéziratában] Arany egybehúzta a betűket és szavakat, elválasztásokat jelölt, lehúzta az aposztrófokat (2006 Kerényi Ferenc 3174003, 209).

5. ’〈Élettani folyamatként:〉 kiválasztás.’

5a. (Biol) ’az az élettani folyamat, amelyben az élő test (vmely része, kül. mirigy) váladékot termel’ ❖ Ezen műveletek, mellyek által a’ tápnedü a’ test minden részének merő ’s folyó anyagát megtartja, általában elválasztás (secretio) nevet kaphatnak (1841 Vajda Péter ford.–Cuvier 8504002, 24) | Az epe elválasztása a májban folytonos (1894 PallasLex. CD02) | A biológia elválasztásnak nevezi, amikor valamely szervünk olyan anyagokat termel, amelyek a továbbiakban még a szervezet hasznára szolgálnak (1986 Az emberi test 1114003, 979).

5b. (rég, Biol) ’az az élettani folyamat, amelyben az élő test (része) vmely (a szervezet számára felesleges v. káros) anyagot elkülönít(, és a szervezetből eltávolít)’ ❖ Elválasztásnak (secretio) azt a’ munkát nevezzük, mely’ által a’ vértl különös nedvességek elválasztatnak (1789 Rácz Sámuel C3562, 166) | a’ legvékonyabb hajszál vastagságú eretskék, mellyek az elválasztást, és a’ táplálást végbeviszik (1812 Bene Ferenc 8039001, 9) | a bőr közvetít igen gazdag anyagcserét folytonos elválasztás (kigőzölgés, izzadás) és felszívás által (1888 Beniczky Irma 8042002, 67).

6. (rég, ritk, Jog is) ’a tulajdonszerzésnek az a módja, amelynek során vmi, ami addig vmely más dolog v. terület részét képezte, különválasztás révén vki (más) birtokába kerül’ ❖ a’ vak eset [= sors] által olly hatalomra emeltetett Angol mosolygva tekint azon időkre vissza, mellyekben őseit a’ legelők elválasztására, limitatiók, czéhek, dézma, robot eltörlésére [bírták] (1830 Széchenyi István CD1501) | Dubraviczky [...] oly határt nem tudott gondolni, hol az elválasztás ne történhessen, melyben ő jövő nemzeti kifejlésünk csiráját látja s azt megyéje példájával erősiti (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az eredeti szerzés fajtái közül az elválasztás útján történő tulajdonszerzés csoportja a leggazdagabb (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153006, 539).

7. (rég) ’az az eljárás, amelynek során vkit vmely tisztségbe emelnek’ ❖ Mátyás királynak elválasztását elébb vígadták meg hogy sem lett (1821 Kazinczy Ferenc C2570, 392) | aki követ akar lenni, elválasztásakor esküdjék meg, hogy 10 esztendeig a kormánytól hivatalt sem kérni, sem vállalni nem fog (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Szemere Bertalannak követté lett elválasztásakor tartott közgyűlési beszéde (1843 Pesti Hírlap CD61) | mint azelőtt, úgy akademiai elválasztása után is Vajda nem keble istenét követheté munkálkodásaiban, [...] hanem azt és úgy kelle űznie, amit és ahogyan a fő, t. i. az élet kérdése, kivánta (1846 Toldy Ferenc 8481026, 157).

8. (kissé rég) ’a házasság törvényes felbontásának eljárása’ ❖ A’ Rómaiak eltt mind ekkoráig esmeretlen házaſsági el-válaſztás (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Frigyes, II. C1506, 61) | engesztelhetlen gyűlölségből történt polgári uton az elválasztás (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a lánynak nincs más választása, mint hogy a falu tanácsához forduljon, és férjétől — kárpótlás fizetése nélküli — elválasztását kérje (1936 Ethnographia C6953, 27).

9. (ritk) ’〈különböző tárgyak, rétegek stb.〉 egymástól való elkülönítésére szolgáló tárgy, dolog’ ❖ az esetek egy részében közéjük [ti. a bőrlemezek közé] elválasztásként másféle préselt vereteket, pl. félgömb alakúakat, valamint gyöngyöket varrnak (2006 Ethnographia C7991, 33).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elválasztás főnév 4A
1.
az elválaszt igével kifejezett cselekvés
a’ nedvességeknek elválasztások végbe vitettetik
(1812 Bene Ferenc)
2.
az a művelet, amelynek során az anyagot összetevőire bontják, ill. vmely anyagot kiválasztanak belőle
Hogy a’ Salétrom ezen két Réſzekböl [...] áll, azt az el-válaſztás (analyſis) [...] bizonyíttya
(1780 Rácz Sámuel ford.Haeckel)
ezen ércek szintugy, mint az ezüst, higany által oldhatók, és a foncsor elválasztását nehezítik
(1844 Nendtvich Károly)
A növényi sejtekből kivont hatóanyag többkomponensű, s így további elválasztással, tisztítással lehet eljutni a ruberitrinsavhoz
(1996 Természet Világa)
A gombamérgek elkülönítésével már a 18. század utolsó éveiben kísérleteztek, de jelentős eredményeket csak a 20. század első felében értek el a kémiai elválasztás technikai módszereinek rohamos fejlődésével
(1996 Természet Világa)
3.
gyermek v. emlősállat anyatejről, szopásról való leszoktatásának folyamata, ill. időszaka
[a csikóknál] az el-válaſztásnak ideje [...] akkor ſzokott lenni, midön a’ fü a’ mezöröl már fogy
(1786 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
a grófkisasszony maga akarta szoptatni a kicsit és csak az elválasztás után szándékozott beleegyezni a válásba
(1908 Csáth Géza)
Az elválasztást mágikus eljárásokkal is gyorsították, pl. valamilyen forró tárgyra fejtek pár csepp tejet, hogy az emlőből is olyan gyorsan párologjon el a tej, mint a forró kőről
(1982 NéprajziLex.)
új tápanyagokat kezdünk adni a kicsinek, és ezzel kezdetét veszi az elválasztás
(2003 Természet Világa)
4. (Nyelvt is)
a szó szó(tag)határon írásban történő kétfelé bontásának módja, ill. ennek eredménye
nagyon ſzükséges tudni a’ ſzótagok’ elválaſztásának reguláit
(1816 Verseghy Ferenc)
hibás elválasztás [...]: mindenek előtt (coram omnibus) e h.helyett mindenekelőtt
(1864 Szvorényi József)
az, hogy a székely betűs magyar szöveget [a másoló] tényleg értette, kitűnik a sorok végén található pontos szóelválasztásokból. Elválasztások vannak a giesseni másolatban is, de ezek többnyire esetlegesek és ijesztően hibásak
(1904 Ethnographia)
[Madách kéziratában] Arany egybehúzta a betűket és szavakat, elválasztásokat jelölt, lehúzta az aposztrófokat
(2006 Kerényi Ferenc)
5.
〈Élettani folyamatként:〉 kiválasztás.
5a. (Biol)
az az élettani folyamat, amelyben az élő test (vmely része, kül. mirigy) váladékot termel
Ezen műveletek, mellyek által a’ tápnedü a’ test minden részének merő ’s folyó anyagát megtartja, általában elválasztás (secretio) nevet kaphatnak
(1841 Vajda Péter ford.Cuvier)
Az epe elválasztása a májban folytonos
(1894 PallasLex.)
A biológia elválasztásnak nevezi, amikor valamely szervünk olyan anyagokat termel, amelyek a továbbiakban még a szervezet hasznára szolgálnak
(1986 Az emberi test)
5b. (rég, Biol)
az az élettani folyamat, amelyben az élő test (része) vmely (a szervezet számára felesleges v. káros) anyagot elkülönít(, és a szervezetből eltávolít)
Elválasztásnak (secretio) azt a’ munkát nevezzük, mely’ által a’ vértl különös nedvességek elválasztatnak
(1789 Rácz Sámuel)
a’ legvékonyabb hajszál vastagságú eretskék, mellyek az elválasztást, és a’ táplálást végbeviszik
(1812 Bene Ferenc)
a bőr közvetít igen gazdag anyagcserét folytonos elválasztás (kigőzölgés, izzadás) és felszívás által
(1888 Beniczky Irma)
6. (rég, ritk, Jog is)
a tulajdonszerzésnek az a módja, amelynek során vmi, ami addig vmely más dolog v. terület részét képezte, különválasztás révén vki (más) birtokába kerül
a’ vak eset [= sors] által olly hatalomra emeltetett Angol mosolygva tekint azon időkre vissza, mellyekben őseit a’ legelők elválasztására, limitatiók, czéhek, dézma, robot eltörlésére [bírták]
(1830 Széchenyi István)
Dubraviczky [...] oly határt nem tudott gondolni, hol az elválasztás ne történhessen, melyben ő jövő nemzeti kifejlésünk csiráját látja s azt megyéje példájával erősiti
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Az eredeti szerzés fajtái közül az elválasztás útján történő tulajdonszerzés csoportja a leggazdagabb
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
7. (rég)
az az eljárás, amelynek során vkit vmely tisztségbe emelnek
Mátyás királynak elválasztását elébb vígadták meg hogy sem lett
(1821 Kazinczy Ferenc)
aki követ akar lenni, elválasztásakor esküdjék meg, hogy 10 esztendeig a kormánytól hivatalt sem kérni, sem vállalni nem fog
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
Szemere Bertalannak követté lett elválasztásakor tartott közgyűlési beszéde
(1843 Pesti Hírlap)
mint azelőtt, úgy akademiai elválasztása után is Vajda nem keble istenét követheté munkálkodásaiban, [...] hanem azt és úgy kelle űznie, amit és ahogyan a fő, t. i.tudniillik az élet kérdése, kivánta
(1846 Toldy Ferenc)
8. (kissé rég)
a házasság törvényes felbontásának eljárása
A’ Rómaiak eltt mind ekkoráig esmeretlen házaſsági el-válaſztás
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Frigyes, II.)
engesztelhetlen gyűlölségből történt polgári uton az elválasztás
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
a lánynak nincs más választása, mint hogy a falu tanácsához forduljon, és férjétől — kárpótlás fizetése nélküli — elválasztását kérje
(1936 Ethnographia)
9. (ritk)
〈különböző tárgyak, rétegek stb.〉 egymástól való elkülönítésére szolgáló tárgy, dolog
az esetek egy részében közéjük [ti. a bőrlemezek közé] elválasztásként másféle préselt vereteket, pl. félgömb alakúakat, valamint gyöngyöket varrnak
(2006 Ethnographia)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások