elválás fn 4A

1. ’az elválik igével kifejezett cselekvés v. történés’ ❖ Lelkemnek testemtől lészen elválása (1781 Piskolti István 7269002, [A15r]).

1a. (kissé rég) ’házasság (törvényes) felbontása mint (hivatalos) eljárás’ ❖ a’ Férjfi mindjárt meg-házasodhatik az el-válás (divortzium) után (1794 Magyar Hírmondó C5812, 78) | ha a leány férjhez megyen, a házassági szerződésben hozománya, s hitbére, melly őt jövendő férjének halála vagy elválás esetére illeti, pontosan feljegyeztetik (1854 Fényes Elek 8141002, 205) | [az ókori Athénban sok volt] az elválás is, a mely a férjre nézve különben sem járt valami nagy nehézséggel (1902 ÓkoriLex. CD28) | az elválás lehetőségének gondolata is csak akkor vetődött föl benne [ti. az asszonyban], mikor már az első gyerek megszületett (1931 Kassák Lajos 9314006, 89).

2. ’annak bekövetkezte v. időpontja, alkalma, hogy (alkalmi) együttlét után több személy, csoport egymástól eltávozik v. végleg elszakad, ill. vmely (közigazgatási) egység jogilag különválik, függetlenné válva elszakad a másiktól’ ❖ [Tálestris] kérte haza menetele közben, hogy [Orontes] beſzéllené meg el váláſok után lett történeteit (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 213) | [Gárdon] elválásra sietvén végső csókjai köztt forrón megölelte Joláját (1822 Vörösmarty Mihály 8524373, 11) | Ezen okmány az elválás után Erdélyben újból tért foglalt osztrák uralom egyik fontos kiindulási pontját jelzi (1868 Teleki Domokos² CD57) | A Lippánál történt elválás után Veterani a Temes völgyének vett irányt, ahol [...] 300 rác megadta magát (1940 Bánlaky József CD16) | együtt mentünk hazafelé a Rákóczi-úton, beszélgettünk, elváláskor kávéházi találkában állapodtunk meg (1949 Nagy Lajos 9472006, 283) | a két fiú 1945-ben, elválásukkor nevet cserélt (1996 Új Könyvek CD29).

2a. ’az ez után következő időszak, ill. helyzet, állapot’ ❖ Karjaim közzé szorítottalak ismét olly hoszszas elválás után! (1824 Láng Ádám János ford.–Castelli 8265001, 15) | [Ádám] szíve fendobog, a rövid elválás hőbb vágygyal töltötte el keblét (1882 Szász Károly² 8426067, 454) | Az 1809 szept. 17. Hamina (Fredrikshamm) városában kötött béke egész Finnországot az orosz cár birodalmához csatolta, és ezzel a Svédországgal fennállott 7-800 évi uniónak vége volt. Akkoriban sem a svédek, sem a finnek nem méltatták kellően ezt az eseményt és a legtöbben csak ideiglenes elválásnak tekintették a dolgot (1894 PallasLex. CD02) | pár heti elválás (1922 e. Gárdonyi Géza C1838, 80) | Halál esetén a test és a lélek elválása végleges (1993 BibliaiLex. CD1207).

3. ’két v. több dolog elkülönült helyzete, állapota’ ❖ A’ testnek külső formáját annak tulajdon jegyei tüntetik ki: illyenek a’ testállás és helyheztetés; a’ tagok’ fekvése, elválása, kiállása (1838 Fejér György 8140002, 11) | A község társadalmi életére jellemző a gazdák és zsellérek éles elválása (1941 Erdei Ferenc 9126002, 146).

4. (rég, ritk) ’vmely anyagból kivált, attól elkülönült rész, réteg’ ❖ [a föld] abban a’ fajin és vékony El-válásba, mellyböl a’ Kriſtállyok lettek, Elegyedett (1782 Benkő Ferenc ford.–Werner C0960, 165) | [szükséges,] hogy az illyen el-válás, a’ mellyból az illyen nemű Kőnek kell ſármazni, tökélletes nyugodalomba légyen (1782 Benkő Ferenc ford.–Werner C0960, 164).

5. (ritk) ’vmin vmely hatás következtében létrejött hézag, rés’ ❖ Seb mindazon elválása a test lágy részeinek, mellyet erőszak, mint: ütés, roncsolás, metszés, égés, szurás stb. okoz (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Leginkább karsztosodnak a mészkövek, kiemelten a szerkezeti zónákban, mintegy 20 m-es mélységig és a réteglapok elválásai mentén (1998 Természet Világa CD50) | A déli oldalon a réteglapok mentén, ahol mindig van elválás, a lehullott csapadékvíz viszonylag könnyebben beszivárog (2000 Természet Világa CD50).

6. (Föld) ’a kőzetekben a hőmérséklet és nyomás változásainak hatására létrejött repedéshálózat mentén v. réteghatáron megjelenő elkülönülés (formája, típusa)’ ❖ A bazaltok gyakori kihűlési formája az oszlopos elválás (1997 Magyarország földje CD05) | A Salgótarján környéki bazalt-előfordulások kőzetanyagának elválása általában kétféle: oszlopos és réteges-pados, míg a szabályos elválást nem mutató, tehát tömeges bazalt ritka (1998 Természet Világa CD50) | Az amfibolandezit szürke, szürkéskék, rózsaszín vagy fekete. Jellemző rá a gömbös-héjas lemezes vagy táblás elválás (1999 Természet Világa CD50) | [a Halom-hegyen] a tömbös elválás szép példáját figyelhetjük meg (2000 Természet Világa CD50).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elválás főnév 4A
1.
az elválik igével kifejezett cselekvés v. történés
Lelkemnek testemtől lészen elválása
(1781 Piskolti István)
1a. (kissé rég)
házasság (törvényes) felbontása mint (hivatalos) eljárás
a’ Férjfi mindjárt meg-házasodhatik az el-válás (divortzium) után
(1794 Magyar Hírmondó)
ha a leány férjhez megyen, a házassági szerződésben hozománya, s hitbére, melly őt jövendő férjének halála vagy elválás esetére illeti, pontosan feljegyeztetik
(1854 Fényes Elek)
[az ókori Athénban sok volt] az elválás is, a mely a férjre nézve különben sem járt valami nagy nehézséggel
(1902 ÓkoriLex.)
az elválás lehetőségének gondolata is csak akkor vetődött föl benne [ti. az asszonyban], mikor már az első gyerek megszületett
(1931 Kassák Lajos)
2.
annak bekövetkezte v. időpontja, alkalma, hogy (alkalmi) együttlét után több személy, csoport egymástól eltávozik v. végleg elszakad, ill. vmely (közigazgatási) egység jogilag különválik, függetlenné válva elszakad a másiktól
[Tálestris] kérte haza menetele közben, hogy [Orontes] beſzéllené meg el váláſok után lett történeteit
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[Gárdon] elválásra sietvén végső csókjai köztt forrón megölelte Joláját
(1822 Vörösmarty Mihály)
Ezen okmány az elválás után Erdélyben újból tért foglalt osztrák uralom egyik fontos kiindulási pontját jelzi
(1868 Teleki Domokos²)
A Lippánál történt elválás után Veterani a Temes völgyének vett irányt, ahol [...] 300 rác megadta magát
(1940 Bánlaky József)
együtt mentünk hazafelé a Rákóczi-úton, beszélgettünk, elváláskor kávéházi találkában állapodtunk meg
(1949 Nagy Lajos)
a két fiú 1945-ben, elválásukkor nevet cserélt
(1996 Új Könyvek)
2a.
az ez után következő időszak, ill. helyzet, állapot
Karjaim közzé szorítottalak ismét olly hoszszas elválás után!
(1824 Láng Ádám János ford.Castelli)
[Ádám] szíve fendobog, a rövid elválás hőbb vágygyal töltötte el keblét
(1882 Szász Károly²)
Az 1809 szept.szeptember 17. Hamina (Fredrikshamm) városában kötött béke egész Finnországot az orosz cár birodalmához csatolta, és ezzel a Svédországgal fennállott 7-800 évi uniónak vége volt. Akkoriban sem a svédek, sem a finnek nem méltatták kellően ezt az eseményt és a legtöbben csak ideiglenes elválásnak tekintették a dolgot
(1894 PallasLex.)
pár heti elválás
(1922 e. Gárdonyi Géza)
Halál esetén a test és a lélek elválása végleges
(1993 BibliaiLex.)
3.
két v. több dolog elkülönült helyzete, állapota
A’ testnek külső formáját annak tulajdon jegyei tüntetik ki: illyenek a’ testállás és helyheztetés; a’ tagok’ fekvése, elválása, kiállása
(1838 Fejér György)
A község társadalmi életére jellemző a gazdák és zsellérek éles elválása
(1941 Erdei Ferenc)
4. (rég, ritk)
vmely anyagból kivált, attól elkülönült rész, réteg
[a föld] abban a’ fajin és vékony El-válásba, mellyböl a’ Kriſtállyok lettek, Elegyedett
(1782 Benkő Ferenc ford.Werner)
[szükséges,] hogy az illyen el-válás, a’ mellyból az illyen nemű Kőnek kell ſármazni, tökélletes nyugodalomba légyen
(1782 Benkő Ferenc ford.Werner)
5. (ritk)
vmin vmely hatás következtében létrejött hézag, rés
Seb mindazon elválása a test lágy részeinek, mellyet erőszak, mint: ütés, roncsolás, metszés, égés, szurás stb.s a többi okoz
(1858 Vasárnapi Újság)
Leginkább karsztosodnak a mészkövek, kiemelten a szerkezeti zónákban, mintegy 20 m-es mélységig és a réteglapok elválásai mentén
(1998 Természet Világa)
A déli oldalon a réteglapok mentén, ahol mindig van elválás, a lehullott csapadékvíz viszonylag könnyebben beszivárog
(2000 Természet Világa)
6. (Föld)
a kőzetekben a hőmérséklet és nyomás változásainak hatására létrejött repedéshálózat mentén v. réteghatáron megjelenő elkülönülés (formája, típusa)
A bazaltok gyakori kihűlési formája az oszlopos elválás
(1997 Magyarország földje)
A Salgótarján környéki bazalt-előfordulások kőzetanyagának elválása általában kétféle: oszlopos és réteges-pados, míg a szabályos elválást nem mutató, tehát tömeges bazalt ritka
(1998 Természet Világa)
Az amfibolandezit szürke, szürkéskék, rózsaszín vagy fekete. Jellemző rá a gömbös-héjas lemezes vagy táblás elválás
(1999 Természet Világa)
[a Halom-hegyen] a tömbös elválás szép példáját figyelhetjük meg
(2000 Természet Világa)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások