elvetlen (I. 14B II. 0) l. elvtelen

elvtelen mn és hsz  elvetlen (rég, ritk)

I. mn 14B

’olyan 〈személy, csoport v. közösség〉, aki v. amely nem rendelkezik szilárd elvekkel, ill. elveihez nem ragaszkodik, következetlenül váltogatja azokat’ ❖ a kinemelégithető étvágy, a nyugtalanság’ másnemű ingereivel párosultan, az elvtelen népet izgásba hozhatja. A nép irigy szemmel nézi másnál, mije nincs (1841 Kőváry László 8255007, 7) | Akik nincsenek is egy véleményen a nemes báróval, kalapot emelnek azon férfias és becsületes eljárásért, amellyel nem csatlakozott a fuzionált ellenzék elvtelen, haszonleső és egyenesen Tisza Kálmán személye ellen egyesült csordájához (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | elvetlen gárda, melyet csak a hatalom birtoklása lelkesített és semmi egyéb (1903 Ady Endre CD0801) | [Tisza István] Disraelit Anglia egyik legelvtelenebb politikusának nevezi, aki a radikális jelszavakkal zseniális vakmerőséggel dobálózott (1912 Andrássy Gyula CD10) | [a Központi Vezetőség és a kormány többsége] túlnyomórészt sztalinistákból és elvtelen opportunistákból állott (1956–1957 Losonczy Géza CD17) | A sztálini marxizmus megette a kultúrát – ezért a gyarmatokon sem voltak oda érte. Persze mindehhez hozzájárultak elvtelen magyar kiszolgálóik is (1991 Miskolczy László 2003051, 39).

a. ’az a 〈tevékenység, megnyilvánulás, magatartás〉, amelyre a szilárd elvek hiánya jellemző’ ❖ [Pálffy] előadása az elvtelen szeszély leirásában mutatkozik legeredetiebbnek (1858 Salamon Ferenc C3653, 105) | elvtelen spekulációnak (1910 Lengyel Géza CD10) | Wajdits védekezésében nem minden igaz; elvtelenül megtagadja múltját (1968 Simkovics Gyula CD52) | elvtelen karrierizmus (1990 Erdődy Edit CD53) | menesztették a rezsimmel való elvtelen együttműködésben kompromittált [egyházi vezetőket] (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | [a választásokon induló jelölt] kilenc éven belül négy politikai szervezet tagja volt, aki elvtelen politizálásával a megyei közgyűlésben a kisgazdafrakció tekintélyét a nullával tette egyenlővé (1998 Magyar Hírlap CD09).

b. ’ilyen jellegű, ezt tükröző 〈törekvés, felfogás, mű(alkotás)〉’ ❖ az uj porosz sajtó elsőszülöttének, Bülow-Cummerow elhiresztelt elvtelen könyvének hódolnánk (1842 Kossuth Lajos CD32) | ostromoltam a közös erővel támogatandó elvtelen lap elméletét és szembe állítottam vele oly lapot, melynek elvei vannak (1860 k. Gyulai Pál 8173006, 379) | Elvtelenebb, felületesebb, tudománytalanabb munka alig akadt a kezembe, […] amit szándékosan kihagytak, amit bevettek: egyaránt a slendriánság, a vásári munka, a tudományos lelkiismeretlenség bélyegét viseli magán (1912 Fenyő Miksa CD10) | Nem törekszünk a fenntartásokkal élő értelmiség elvtelen megnyerésére sem udvarlással, sem türelmetlenséggel (1968 Aczél György 9809007, 75) | [az újságírók] válságba tudják sodorni az önellentmondásokba keveredő, következetlen és elvtelen politikát (1999 Magyar Hírlap CD09).

II. hsz 0 (rég)

’elvek nélkül v. elveit megalkuvó módon váltogatva’ ❖ Hogy elvtelen mellyikünk gondolkodik: az fentebb, úgy hiszszük, meg van mutatva (1839 Figyelmező C0153, 240) | Riadj, riadj természet’ szózata, ’S mint nyil, furódjál át a’ népeken, Kik a’ szabadság’ díszes szent nevét Imigy gunyolják gyáván ’s elvtelen(1842 Beöthy Zsigmond 8047004, 32).

Vö. ÉrtSz.; TESz. elv²; ÉKsz.

elvetlen lásd elvtelen
elvtelen melléknév és határozószó
elvetlen I. 14B II. 0 (rég, ritk)
I. melléknév 14B
olyan 〈személy, csoport v. közösség〉, aki v. amely nem rendelkezik szilárd elvekkel, ill. elveihez nem ragaszkodik, következetlenül váltogatja azokat
a kinemelégithető étvágy, a nyugtalanság’ másnemű ingereivel párosultan, az elvtelen népet izgásba hozhatja. A nép irigy szemmel nézi másnál, mije nincs
(1841 Kőváry László)
Akik nincsenek is egy véleményen a nemes báróval, kalapot emelnek azon férfias és becsületes eljárásért, amellyel nem csatlakozott a fuzionált ellenzék elvtelen, haszonleső és egyenesen Tisza Kálmán személye ellen egyesült csordájához
(1878 Mikszáth Kálmán)
elvetlen gárda, melyet csak a hatalom birtoklása lelkesített és semmi egyéb
(1903 Ady Endre)
[Tisza István] Disraelit Anglia egyik legelvtelenebb politikusának nevezi, aki a radikális jelszavakkal zseniális vakmerőséggel dobálózott
(1912 Andrássy Gyula)
[a Központi Vezetőség és a kormány többsége] túlnyomórészt sztalinistákból és elvtelen opportunistákból állott
(1956–1957 Losonczy Géza)
A sztálini marxizmus megette a kultúrát – ezért a gyarmatokon sem voltak oda érte. Persze mindehhez hozzájárultak elvtelen magyar kiszolgálóik is
(1991 Miskolczy László)
a.
az a 〈tevékenység, megnyilvánulás, magatartás〉, amelyre a szilárd elvek hiánya jellemző
[Pálffy] előadása az elvtelen szeszély leirásában mutatkozik legeredetiebbnek
(1858 Salamon Ferenc)
elvtelen spekulációnak
(1910 Lengyel Géza)
Wajdits védekezésében nem minden igaz; elvtelenül megtagadja múltját
(1968 Simkovics Gyula)
elvtelen karrierizmus
(1990 Erdődy Edit)
menesztették a rezsimmel való elvtelen együttműködésben kompromittált [egyházi vezetőket]
(1993 A magyarság kézikönyve)
[a választásokon induló jelölt] kilenc éven belül négy politikai szervezet tagja volt, aki elvtelen politizálásával a megyei közgyűlésben a kisgazdafrakció tekintélyét a nullával tette egyenlővé
(1998 Magyar Hírlap)
b.
ilyen jellegű, ezt tükröző 〈törekvés, felfogás, mű(alkotás)
az uj porosz sajtó elsőszülöttének, Bülow-Cummerow elhiresztelt elvtelen könyvének hódolnánk
(1842 Kossuth Lajos)
ostromoltam a közös erővel támogatandó elvtelen lap elméletét és szembe állítottam vele oly lapot, melynek elvei vannak
(1860 k. Gyulai Pál)
Elvtelenebb, felületesebb, tudománytalanabb munka alig akadt a kezembe, […] amit szándékosan kihagytak, amit bevettek: egyaránt a slendriánság, a vásári munka, a tudományos lelkiismeretlenség bélyegét viseli magán
(1912 Fenyő Miksa)
Nem törekszünk a fenntartásokkal élő értelmiség elvtelen megnyerésére sem udvarlással, sem türelmetlenséggel
(1968 Aczél György)
[az újságírók] válságba tudják sodorni az önellentmondásokba keveredő, következetlen és elvtelen politikát
(1999 Magyar Hírlap)
II. határozószó 0 (rég)
elvek nélkül v. elveit megalkuvó módon váltogatva
Hogy elvtelen mellyikünk gondolkodik: az fentebb, úgy hiszszük, meg van mutatva
(1839 Figyelmező)
Riadj, riadj természet’ szózata, ’S mint nyil, furódjál át a’ népeken, Kik a’ szabadság’ díszes szent nevét Imigy gunyolják gyáván ’s elvtelen
(1842 Beöthy Zsigmond)
Vö. ÉrtSz.; TESz. elv²; ÉKsz.

Beállítások