elvezet ige 5b

1. ts ’〈ember, es. állat v. más lény〉 előtte v. (kézen, karon fogva) vele, mellette haladva(, és az utat mutatva) eljuttat vhova, vmeddig (mint célig), v. (magával) elvisz (vhonnan), ill. így vezet, kísér vhol vkit, vmit’ ❖ [Márk grófné Krisztinát] ama hires meſterségü, és gyönyörüségü Királyi Kertbe-is el-vezette, mellynek ritka ſzépségén ezen jeles vidéki elegendö képen nem álmélkodhatot (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 36) | doktor Szálnoky fiatal és szép hitvesét az atyai háztól elvezeté (1838 Csató Pál 8083001, 259) | Út van, uram, s ha kell, én elvezetlek rajta, míg más vezetőnek adhatlak (1869 Jókai Mór CD18) | Meglehet, csúnya feleselések indultak volna meg, de akkorára, jó szerencse, odaért már Lénárt főjegyző úr, s karonfogván Kovinyit, elvezeté a kocsijáig (1897 Mikszáth Kálmán 8312012, 148) | [Áts Feri] kiadta a parancsot: – Letenni a fegyvert. Indulj. És elvezette a csapatot a szigetről (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 124) | [A puli] egy kalapot hozott. – Az uramé, – mondta az asszony – hol vetted puji? A kutya elvezette (1932 Móricz Zsigmond 9462021, 17) | angyalom előtted fog járni, elvezet az amoritákhoz (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

1a. ’〈hatóság(i személy) vkit mint foglyot, gyanúsítottat stb.〉 kényszert alkalmazva elvisz (vhonnan v. vhova), ill. így terel vhol’ ❖ el-vezetik mint rabot; és a’ Czirhai Templom’ tornáczában meg kötik egyik oszlophoz (1817 Pálóczi Horváth Ádám C2568, 208) | A hivatalnok csengetett és két rendőr elvezette az őrültet a tébolyházba (1889 Budapesti Hírlap máj. 3. C4736, 6) | Itt fogták el a fiatal munkást, a rendőrök erre vezették el, a Descartes-utcában (1947 Illyés Gyula 9274076, 104) | A rendőrség több bőrfejűt el is vezetett az esemény színhelyéről (1994 Országgyűlési Napló CD62).

1b. ’〈állatot, kül. lovat〉 kötélen, pórázon stb. vezet v. más módon irányítva terel vhol, v. így elvisz (vhonnan v. vhova), ill. 〈más tulajdonában levő állatot〉 eltulajdonítva v. lefoglalva így magával visz’ ❖ Lohonya György és nemes Balogh István azzal fenyegették Novák Gáspár úrnak cselédjeit, hogy inkább mindnyájokat agyonverik, mintsem a tehenet elvezetni engedjék (1828 Deák Ferenc CD51) | A paksi csendőrvezető, Kohári István, egy társával szemleutjok alkalmával a dunai Alsórévnél egy rovott előéletű egyént, Fekete Bencze Józsefet épen akkor tartóztatta le, midőn az két lovat elvezetni akart (1892 Budapesti Hírlap nov. 8. C4739, 9) | A ketrecük előtt elvezetett fiatal elefánt oly rémületet keltett köztük [ti. a fekete medvék között], hogy sietve másztak fel a ketrecbe állított fára, mintha ott kerestek volna menedéket (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Amikor a németek kiadták a parancsot: vagonírozni s az egész állományt levinni Dióspusztára, [a gondozó] éjszaka egyenként vezette el a lovakat a versenyistállóból (1954 Vidor Miklós 9778003, 343) | Rendőrök vezették el a vérengző kutyát (2001 Népszabadság jan. 18. C7849, 27) | Minden reggel útra kelt, hogy elvezesse nyáját a kétmérföldnyire levő országúthoz (2006 Farkas Aliz ford.–Narayan 3149005, 652).

1c. ’〈labdát〉 lábával v. kezével irányítva és vele együtt mozogva visz, vezet vhol, ill. így elvisz (vhonnan v. vhova, vmeddig) vki’ ❖ [a védő] szerint 20 yard az a maximális távolság, amennyire néha ő elvezeti előre a labdát (1938 Nemzeti Sport nov. 27. C7077, 3) | Rottenbiller elvezette a labdát, majd kiugratta a bal szélen Kalmárt (1967 Népszava máj. 28. C4831, 11) | [Balogh Judit] jó néhányszor szerelt a pálya közepén, hogy aztán könnyedén elvezesse a labdát a kosárig (1991 Népszabadság febr. 18. C7841, 16) | [Ruben Patterson] megpróbálta elvezetni a labdát Rodman mellett (2000 Magyar Hírlap CD09) | érkezett azonban a keresztező Éger, és a világ legtermészetesebb módján vezette el a labdát a válogatott csatár elől (2000 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’〈vmely tárgyat, dolgot〉 folyamatosan mozgatva és irányítva elhúz vhol vmi, vki’ ❖ [a gyalulandó fát] egy pontosan sikban vezetett szánon rögzítjük és a hosszuélü késekkel v. vésőszerü szerszámmal ellátott tárcsa alatt vagy mellett elvezetjük (1894 PallasLex. CD02) | Az így nyert negativról a film reprodukciója következőleg történik: A filmet rés előtt vezetik el, amelyből sűrített levegő ütődik a filmre (1913 RévaiNagyLex. C5705, 464) | A nyomtatóforma egy alapon nyugszik, mely a henger alatt és egy festőmű alatt elvezettetik és egyszersmind egy fogómű a nyomtatandó ívet ráhelyezi (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 77).

2. ts (átv is) ’〈járművet〉 vezetőként irányítva visz vhol, ill. így eljuttat vhova, vmeddig, v. eltávolít vhonnan’ ❖ az irtózatos habok elenyészvén a’ tenger’ sikjáról, most gyönge zephyr lengedezteti azt, ’s roncsolt vitorlámat kellő szelek lebegtetik, ’s eképen a’ békes türés elvezetvén hajómat a’ rég ohajtott parthoz (1832 Társalkodó C0404, 296) | este halljuk meg, hogy a somlyai kapitány midőn a visszatérített szekér tanyájuk előtt vezettetnék el, a kocsist a szekérről lehozatta (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A soffőr még az utolsó pillanatban is igyekezett az autót a villámos elől elvezetni, de a villámos elkapta az autó hátsó részét és nagy erővel a gyalogjáróra lökte (1918 Budapesti Hírlap dec. 5. C4706, 7) | A kétüléses MiG–23-as első kabinjának teteje az ütközést követően levált, és farokrésze is megsérült. A két fiatal pilóta ennek ellenére megpróbálta a pápai repülőtérig elvezetni a gépet (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈járművet〉 tudása, gyakorlata alapján képes irányítani, vezetni vki’ ❖ Maga Máki uram állván a timon [= hajókormány] rúdjánál, úgy elvezette azt, mint a parancsolat (1855 Jókai Mór CD18) | a nehéz kocsit akár egy gyerek is elvezethette volna (1939 Pesti Hírlap febr. 22. C5687, 4) | Illuminált állapotban, „elvezetek én így is!” felkiáltással ülnek sokan a volánhoz (1990 Népszava febr. 22. C7455, 7).

2b. ’〈intézményt, államot stb.〉(képes) huzamosan, ill. vmeddig irányít(ani), vezet(ni) vki’ ❖ Ezt a kis gazdaságot én már elvezetem, mint idáig is vezettem (1880 e. Csepreghy Ferenc C1284, 286) | Az igazi [Dukai Takách] Judit csinos, jóravaló, ügyes kis háziasszony volt, szép kemenesalji birtok örökösnője; már lány korában jól elvezette apja háztartását (1910 Schöpflin Aladár CD10) | Nem vagyok az a fajta menedzser, aki profiltól függetlenül minden vállalatot elvezet (1995 Figyelő CD2601) | [Giuliano] Amatóra vár a feladat, hogy egy átmeneti kormány élén elvezesse az országot a parlamenti ciklus végéig, vagyis jövő tavaszig (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ts ’〈út(ja) v. vminek, vkinek a nyoma〉 visz vhol vkit, ill. (sikeresen) eljuttat vhova, vkihez vkit’ ❖ zöldelő erdők mélyén, hídakon, patakok és országútak fölött kanyarog a vaspálya kígyóvonala s a legmeglepőbb képek dús sorozata előtt vezet el bennünket (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a lábnyomok elvezették hozzám (1923 Krúdy Gyula CD54) | [a kontinensre látogató angol csapatot] útja elvezette Budapestre is (1929 Budapesti Hírlap máj. 22. C4717, 14) | kövesd a nyáj nyomát, az elvezet a pásztorok táborhelyére (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3a. ts (tárgy n. is) ’〈vmely képesség, ill. vmely külső dolog〉(a tájékozódást lehetővé téve v. megkönnyítve) vmely (keresett) helyre v. személyhez irányít vkit, vmit’ ❖ Minél tovább távozám, annál inkább tűnt el az illat. Visszamenék s szaglásom elvezete a keresett helyre (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228107, 87) | [Athalie-t] Timéa mély álomlélegzete vezeti el az ágyig (1872 Jókai Mór CD18) | Ez az idegen fa, az olajfa, amilyet sehol sem látott idáig, csak itt Debrecenben néhányat, elvezette gondolatait más földekre s más ég alá (1920 Móricz Zsigmond CD10) | A mai utazó ember megszokta, hogy előveszi zsebéből bedekkerét és abból ókumálja [!] ki a megnéznivalókat, amelyekhez ügyes térkép vezet el (1930 Farkas Zoltán CD10) | Két pár ezüstlő csík futott a szem előtt és elvezették a tekintetet az őrházig (1931 Kassák Lajos CD10) | Amennyiben egy fájdalommentes eljárással az ebek nyakizomzatába eltávolíthatatlan mikrochipeket ültetnének, olyan nyilvántartás jönne létre, amely nem csak az elveszett, hanem az elhagyott kutyák gazdájához is elvezetne (1996 Magyar Hírlap CD09).

3b. ts (tárgy n. is) ’〈író, mű stb.〉 gondolatban, képzeletben eljuttat vhova vkit’ ❖ a mult 1857-évi 43. számban ujra elvezettük olvasóinkat a sötét romok közé, hogy azon bájteljes kilátást, melly innen minden irányban nyilik, bemutassuk azoknak, kik még nem látták (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Megvesztegetve követjük a költőt, bármerre ragad bennünket […]. Elvezet bennünket a baskírok földjére (1910 Halász Gyula CD10) | sokszor megtörtént, hogy felületesebb társasága már régen más területeken csapongott, ő pedig hallgatagon ült s azután váratlanul visszafordította a beszélgetést, vagyis elvezette hallgatóit oda, ahova gondolatai során eljutott, s olykor, jókedvében, jelezte is az utat, melyet megtett (1933 Reichard Piroska CD10) | A burmai polgárháború kellős közepére vezet el John Boorman új filmje (1995 Magyar Hírlap CD09).

3c. ts ’〈annak kif-ére, hogy személyt v. közösséget vmely belső késztetés v. külső hatás, es. személy vmilyen gondolatra, cselekvésre stb. indít, ill. vmely lehetőséghez, célhoz stb. eljuttat〉’ ❖ Ez az okoskodás el-vezet bennünket arra a’ közel-lételre nézve, Nagy Aſzſzonyunk nagy hatalma isméretére, ’s vallására-is egyetemben (1777 Molnár János C3195, 224) | a’ kölcsönös bizalom szülte egybeolvadás elvezet bennünket a’ czélhoz, mellyet szétszaggató utakon keresve el nem érheténk (1843 Pesti Hírlap CD61) | most vagyunk végre azon a sokáig tapasztalt úton, mely minket az „igazi” szabadság állapotába el fog vezetni (1915 Földi Mihály CD10) | A szerzőnek tehát helyes megfontolással ki kellett szemelnie a tanítandó anyagot: a szabályokat, ezeket sok esetre alkalmazni, illetőleg a tanulókat a tanárral elvezettetni helyes alkalmazásukra (1956 Szende Aladár C6008, 389) | A halál állandó közelsége, az élet kiúttalansága miatti töprengés, az otthontalanság feloldásának vágya vezette el a költőt [ti. Ady Endrét] az istennel való találkozásig (1999 Magyar Hírlap CD09) | a technikai fejlődés vezet el bennünket a természetes környezet megteremtésének lehetőségéhez (2001 Lakáskultúra CD39).

3d. tn ’〈annak kif-ére, hogy vmely tevékenység, esemény, folyamat okoz v. eredményez vmit, vminek a létrejöttéhez, bekövetkezéséhez v. megvalósulásához, eléréséhez vezet〉’ ❖ De hát miből áll az a politika, mely daczára annak, hogy ily végzetterhes eredményhez már elvezetett, mégis azon illusióban ringatja magát, hogy megóvta Austria és Magyarország érdekeit? (1878 Kossuth Lajos CD32) | [Darwinnak] az a felismerése, amely szerint a természet legfőbb törvénye az „aki birja marja” szükségszerüen elvezetett a szélsőséges hatalmi politikához (1939 Független Újság 2126001, 5) | [a] felmelegített gáz további lassú összehúzódása vezet el végül is a csillag belsejében akkora hőmérséklethez, hogy a fúziós energiatermelés megindulhat (1978 Simonyi Károly 1142004, 448) | az ügy megnyugtató és teljes körű feltárására tett javaslatunk figyelmen kívül hagyása vezetett el többek között a jelenlegi helyzetig (2000 Országgyűlési Napló CD62).

4. ts ’〈vmely tárgyat, dolgot〉 hosszan(ti irányban) vezetve elhelyez vhol vki’ ❖ A kópja-rúd közepén a szíjj kétségkívűl arra való volt, hogy jobb hónuk alatt elvezetve, a hátra dűlt fegyvert könnyen lehessen viselni (1876 Salamon Ferenc CD57) | [az asszony a] hosszú selyemfátyolt ezüst tűkkel erősítette fejkötőjéhez, nyakán, majd álla alatt elvezetve kétszer, háromszor körbetekerte fején (1981 NéprajziLex. CD47) | porhajas: szőlőszaporító gyökeres vessző, amit úgy nyertek, hogy tavasszal az anyatőkéről a vesszőt félkörívben elvezették a föld felett vagy alatt (1981 NéprajziLex. CD47).

4a. ’〈utat, csatornát stb.〉 kialakít, kiépít vhol, ill. ilyen módon vezet, visz vhova, vmeddig’ ❖ Pest és Vácz közt ugyan legészszerűbb az az ármentes vonal, a hol ma, mindenütt dombok közt és fensíkon a vasut van elvezetve (1885 Salamon Ferenc 8402013, 206) | a nagyméretü csatornát teljesen a Bhév. pályateste alatt kell elvezetni (1926 Népszava okt. 31. C7494, 16) | [a csehszlovákok] saját területükön létrehoznak egy új tározót, majd a Duna medrét ide elvezetik (1991 Népszabadság máj. 23. C7841, 7) | [az autópályabérlet érvényes lesz-e] az M7-esen, amit a tervek szerint főleg az adófizetők pénzén vezetnek el a határig (1998 Magyar Hírlap CD09).

5. ts ’Áramló anyagot, dolgot vezet, visz vmi, vki.’

5a. ’〈áramló anyagot, forgalmat csatorna, út, vezeték stb. v. azt kiépítve, működtetve vki, vmi〉 elvisz vhonnan v. vhova, vmeddig, ill. ilyen módon vezet vhol’ ❖  Nagyságának parancsolattyára, elvezetik [a patak] vizét Fürtösi’ malmára [a munkások] (1806 Verseghy Ferenc 8518008, 35) | Rég feltalálták, hogyan kell a naftát a föld mélyéből bambuszcsöveken át elvezetni a lakházakhoz (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Még azon kérdés fordul elő, hogy a vadvizeket és a városi mocsokvizet elvezető csatornákat hova kell kiömleszteni? (1879 Kossuth Lajos CD32) | a szivből a vért az egész testbe elvezető ereket verőereknek azért nevezik, mert lüktetésüket a bőrön több helyen ujjal érezni lehet (1897 PallasLex. CD02) | A Niagara rengeteg energiáját több 100 km.-nyire elvezetik villamos hálózattal (1930 TolnaiÚjLex. C5735, 114) | A füstöt kémény vezette el (1991 Magyar néprajz CD47) | az Andor utca forgalmát – a Than Károly utcától a Fehérvári útig – alagútban vezetik el (2001 Magyar Hírlap CD09).

5b. ’〈vmely dolog v. anyag vmely fizikai jelenséget, hatást〉 saját magán, saját anyagán keresztül (képes) továbbít(ani), vhova eljuttat(ni) v. vhonnan eltávolít(ani)’ ❖ [hogyha valamely fém] egy hoſzſzas darabban lógg ’s van körlöttünk, úgy a’ menykövet el-vezeti tlünk (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 160) | Ha nedves a levegő; és így ollyan, melly a villanyosságot elvezeti: ekkor még így sem látszik szikra (1843 Tarczy Lajos 8464005, 200) | Az idegsejtekben indul meg az idegerő, ők veszik fel az ingert, az idegek csak vezető fonalak, melyekben a vezetés a központ felé vagy onnan elvezettetik (1895 PallasLex. CD02) | [az urán hasadása során] a fejlődő hőt víz vezeti el (1996 Országgyűlési Napló CD62) | Az eredetileg lovas kocsikra méretezett út nem vezeti el a rezgést, és a házak mellett mindössze másfél méterre húznak el a súlyos járművek (2002 Magyar Hírlap CD09).

6. tn ’〈út, csatorna stb., v. vkinek, vminek az útvonala〉 vhol(, vminek a közelében) húzódik, halad, ill. visz, vezet vhonnan v. vmerre, vhova, vmeddig’ ❖ A pest-debreczeni országut, a tanya alatt vezetett el, ezen szünetnélkül járt-kelt a katonaság (1849–1850 Rónay Jácint 8396006, 143) | [a] 20 km. hosszu Breusch-csatorna az ugyanily nevü folyó mellett vezet el (1893 PallasLex. CD02) | Az útvonal [ti. a kerékpárversenyé] elvezet a farkasréti temetőig, majd a Kakukhegyre és a Rupphegyre s onnan vissza a Törökbálinti-uton és Budaörsi-uton át (1932 Pesti Hírlap márc. 2. C5680, 11) | Látogatóba kellett menniök, útjuk a régi lakásuk előtt vezetett el (1947 Nagy Lajos 2005102, 25) | sárga kockákkal kirakott út vezetett el a hátsó épületek felé (1950 Déry Tibor 9107009, 191) | A nyilatkozat szerint a felek felgyorsítják a két ország felett elvezető nemzetközi légifolyosó kialakításáról szóló tárgyalásokat (1994 Népszabadság júl. 26. C7844, 1).

7. ts (átv is) ’〈személyt, közösséget, es. tevékenységet〉 eredeti v. kívánatos irányától eltérít(ve más irányba visz, terel) vki, vmi’ ❖ Édes Barátom ne haragudjál, eléggé bánom hogy tégedet az úttól el-vezettelek, és illyen veſzedelembe hoztalak (1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.–Bunyan 7353007, 176) | Így tétetik haſzontalanná az esméret ſzűk-vólta miatt a’ leg-haſznoſabb dolog is! A’ Lexikon vezette itt el a’ Gazdaság’ Íróit (1796 Gazdaságot Célozó Újság 7417004, 260) | E’ nyilatkozat olajat öntvén a’ tanácskozás’ tüzére, a’ vitatkozást a’ tárgy’ érdemétől elvezeté (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a legszebb lányt dicsőségének tudata] viszi, vezeti az élet tavaszán s elvezeti a boldogságtól, melyet az élet őszén már nem lehet föltalálni (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | a nyolcvanas évek óta beszivárgott nyugati eszmeáramlatok vezették el Budapestet a nemzeti iránytól (1924 Budapesti Hírlap febr. 10. C4712, 2) | [A néphit tündérei] a férfiakat elcsábítják, elragadják, másokkal utat tévesztetnek, „elvezetik” őket (1990 Magyar néprajz CD47).

7a. (ritk) ’〈annak kif-ére, hogy a játékvezető vmely mérkőzés eredményét (szándékosan) téves döntéseket hozva befolyásolja〉’ ❖ Ilyen szemtelenül és csalárdul elvezetett mérkőzést még nem láttam! (1931 Nemzeti Sport jan. 4. C7155, 5) | Kovács Balázs, az egyik kiállított: Csak azt mondtam a bírónak, hogy elvezette a meccset (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. ~, elvezető; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elvezet ige 5b
1. tárgyas
〈ember, es. állat v. más lény〉 előtte v. (kézen, karon fogva) vele, mellette haladva(, és az utat mutatva) eljuttat vhova, vmeddig (mint célig), v. (magával) elvisz (vhonnan), ill. így vezet, kísér vhol vkit, vmit
[Márk grófné Krisztinát] ama hires meſterségü, és gyönyörüségü Királyi Kertbe-is el-vezette, mellynek ritka ſzépségén ezen jeles vidéki elegendö képen nem álmélkodhatot
(1772 Mészáros Ignác ford.)
doktor Szálnoky fiatal és szép hitvesét az atyai háztól elvezeté
(1838 Csató Pál)
Út van, uram, s ha kell, én elvezetlek rajta, míg más vezetőnek adhatlak
(1869 Jókai Mór)
Meglehet, csúnya feleselések indultak volna meg, de akkorára, jó szerencse, odaért már Lénárt főjegyző úr, s karonfogván Kovinyit, elvezeté a kocsijáig
(1897 Mikszáth Kálmán)
[Áts Feri] kiadta a parancsot: – Letenni a fegyvert. Indulj. És elvezette a csapatot a szigetről
(1907 Molnár Ferenc²)
[A puli] egy kalapot hozott. – Az uramé, – mondta az asszony – hol vetted puji? A kutya elvezette
(1932 Móricz Zsigmond)
angyalom előtted fog járni, elvezet az amoritákhoz
(1996 Katolikus Biblia ford.)
1a.
〈hatóság(i személy) vkit mint foglyot, gyanúsítottat stb.〉 kényszert alkalmazva elvisz (vhonnan v. vhova), ill. így terel vhol
el-vezetik mint rabot; és a’ Czirhai Templom’ tornáczában meg kötik egyik oszlophoz
(1817 Pálóczi Horváth Ádám)
A hivatalnok csengetett és két rendőr elvezette az őrültet a tébolyházba
(1889 Budapesti Hírlap máj. 3.)
Itt fogták el a fiatal munkást, a rendőrök erre vezették el, a Descartes-utcában
(1947 Illyés Gyula)
A rendőrség több bőrfejűt el is vezetett az esemény színhelyéről
(1994 Országgyűlési Napló)
1b.
〈állatot, kül. lovat〉 kötélen, pórázon stb. vezet v. más módon irányítva terel vhol, v. így elvisz (vhonnan v. vhova), ill. 〈más tulajdonában levő állatot〉 eltulajdonítva v. lefoglalva így magával visz
Lohonya György és nemes Balogh István azzal fenyegették Novák Gáspár úrnak cselédjeit, hogy inkább mindnyájokat agyonverik, mintsem a tehenet elvezetni engedjék
(1828 Deák Ferenc)
A paksi csendőrvezető, Kohári István, egy társával szemleutjok alkalmával a dunai Alsórévnél egy rovott előéletű egyént, Fekete Bencze Józsefet épen akkor tartóztatta le, midőn az két lovat elvezetni akart
(1892 Budapesti Hírlap nov. 8.)
A ketrecük előtt elvezetett fiatal elefánt oly rémületet keltett köztük [ti. a fekete medvék között], hogy sietve másztak fel a ketrecbe állított fára, mintha ott kerestek volna menedéket
(1929 Az állatok világa ford.)
Amikor a németek kiadták a parancsot: vagonírozni s az egész állományt levinni Dióspusztára, [a gondozó] éjszaka egyenként vezette el a lovakat a versenyistállóból
(1954 Vidor Miklós)
Rendőrök vezették el a vérengző kutyát
(2001 Népszabadság jan. 18.)
Minden reggel útra kelt, hogy elvezesse nyáját a kétmérföldnyire levő országúthoz
(2006 Farkas Aliz ford.Narayan)
1c.
〈labdát〉 lábával v. kezével irányítva és vele együtt mozogva visz, vezet vhol, ill. így elvisz (vhonnan v. vhova, vmeddig) vki
[a védő] szerint 20 yard az a maximális távolság, amennyire néha ő elvezeti előre a labdát
(1938 Nemzeti Sport nov. 27.)
Rottenbiller elvezette a labdát, majd kiugratta a bal szélen Kalmárt
(1967 Népszava máj. 28.)
[Balogh Judit] jó néhányszor szerelt a pálya közepén, hogy aztán könnyedén elvezesse a labdát a kosárig
(1991 Népszabadság febr. 18.)
[Ruben Patterson] megpróbálta elvezetni a labdát Rodman mellett
(2000 Magyar Hírlap)
érkezett azonban a keresztező Éger, és a világ legtermészetesebb módján vezette el a labdát a válogatott csatár elől
(2000 Magyar Hírlap)
1d.
〈vmely tárgyat, dolgot〉 folyamatosan mozgatva és irányítva elhúz vhol vmi, vki
[a gyalulandó fát] egy pontosan sikban vezetett szánon rögzítjük és a hosszuélü késekkel v.vagy vésőszerü szerszámmal ellátott tárcsa alatt vagy mellett elvezetjük
(1894 PallasLex.)
Az így nyert negativról a film reprodukciója következőleg történik: A filmet rés előtt vezetik el, amelyből sűrített levegő ütődik a filmre
(1913 RévaiNagyLex.)
A nyomtatóforma egy alapon nyugszik, mely a henger alatt és egy festőmű alatt elvezettetik és egyszersmind egy fogómű a nyomtatandó ívet ráhelyezi
(1927 TolnaiÚjLex.)
2. tárgyas (átv is)
〈járművet〉 vezetőként irányítva visz vhol, ill. így eljuttat vhova, vmeddig, v. eltávolít vhonnan
az irtózatos habok elenyészvén a’ tenger’ sikjáról, most gyönge zephyr lengedezteti azt, ’s roncsolt vitorlámat kellő szelek lebegtetik, ’s eképen a’ békes türés elvezetvén hajómat a’ rég ohajtott parthoz
(1832 Társalkodó)
este halljuk meg, hogy a somlyai kapitány midőn a visszatérített szekér tanyájuk előtt vezettetnék el, a kocsist a szekérről lehozatta
(1848 Kossuth Hírlapja)
A soffőr még az utolsó pillanatban is igyekezett az autót a villámos elől elvezetni, de a villámos elkapta az autó hátsó részét és nagy erővel a gyalogjáróra lökte
(1918 Budapesti Hírlap dec. 5.)
A kétüléses MiG–23-as első kabinjának teteje az ütközést követően levált, és farokrésze is megsérült. A két fiatal pilóta ennek ellenére megpróbálta a pápai repülőtérig elvezetni a gépet
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
〈járművet〉 tudása, gyakorlata alapján képes irányítani, vezetni vki
Maga Máki uram állván a timon [= hajókormány] rúdjánál, úgy elvezette azt, mint a parancsolat
(1855 Jókai Mór)
a nehéz kocsit akár egy gyerek is elvezethette volna
(1939 Pesti Hírlap febr. 22.)
Illuminált állapotban, „elvezetek én így is!” felkiáltással ülnek sokan a volánhoz
(1990 Népszava febr. 22.)
2b.
〈intézményt, államot stb.〉 (képes) huzamosan, ill. vmeddig irányít(ani), vezet(ni) vki
Ezt a kis gazdaságot én már elvezetem, mint idáig is vezettem
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
Az igazi [Dukai Takách] Judit csinos, jóravaló, ügyes kis háziasszony volt, szép kemenesalji birtok örökösnője; már lány korában jól elvezette apja háztartását
(1910 Schöpflin Aladár)
Nem vagyok az a fajta menedzser, aki profiltól függetlenül minden vállalatot elvezet
(1995 Figyelő)
[Giuliano] Amatóra vár a feladat, hogy egy átmeneti kormány élén elvezesse az országot a parlamenti ciklus végéig, vagyis jövő tavaszig
(2000 Magyar Hírlap)
3. tárgyas
〈út(ja) v. vminek, vkinek a nyoma〉 visz vhol vkit, ill. (sikeresen) eljuttat vhova, vkihez vkit
zöldelő erdők mélyén, hídakon, patakok és országútak fölött kanyarog a vaspálya kígyóvonala s a legmeglepőbb képek dús sorozata előtt vezet el bennünket
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a lábnyomok elvezették hozzám
(1923 Krúdy Gyula)
[a kontinensre látogató angol csapatot] útja elvezette Budapestre is
(1929 Budapesti Hírlap máj. 22.)
kövesd a nyáj nyomát, az elvezet a pásztorok táborhelyére
(1995 Jubileumi kommentár)
3a. tárgyas (tárgy n. is)
〈vmely képesség, ill. vmely külső dolog〉 (a tájékozódást lehetővé téve v. megkönnyítve) vmely (keresett) helyre v. személyhez irányít vkit, vmit
Minél tovább távozám, annál inkább tűnt el az illat. Visszamenék s szaglásom elvezete a keresett helyre
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
[Athalie-t] Timéa mély álomlélegzete vezeti el az ágyig
(1872 Jókai Mór)
Ez az idegen fa, az olajfa, amilyet sehol sem látott idáig, csak itt Debrecenben néhányat, elvezette gondolatait más földekre s más ég alá
(1920 Móricz Zsigmond)
A mai utazó ember megszokta, hogy előveszi zsebéből bedekkerét és abból ókumálja [!] ki a megnéznivalókat, amelyekhez ügyes térkép vezet el
(1930 Farkas Zoltán)
Két pár ezüstlő csík futott a szem előtt és elvezették a tekintetet az őrházig
(1931 Kassák Lajos)
Amennyiben egy fájdalommentes eljárással az ebek nyakizomzatába eltávolíthatatlan mikrochipeket ültetnének, olyan nyilvántartás jönne létre, amely nem csak az elveszett, hanem az elhagyott kutyák gazdájához is elvezetne
(1996 Magyar Hírlap)
3b. tárgyas (tárgy n. is)
〈író, mű stb.〉 gondolatban, képzeletben eljuttat vhova vkit
a mult 1857-évi 43. számban ujra elvezettük olvasóinkat a sötét romok közé, hogy azon bájteljes kilátást, melly innen minden irányban nyilik, bemutassuk azoknak, kik még nem látták
(1858 Vasárnapi Újság)
Megvesztegetve követjük a költőt, bármerre ragad bennünket […]. Elvezet bennünket a baskírok földjére
(1910 Halász Gyula)
sokszor megtörtént, hogy felületesebb társasága már régen más területeken csapongott, ő pedig hallgatagon ült s azután váratlanul visszafordította a beszélgetést, vagyis elvezette hallgatóit oda, ahova gondolatai során eljutott, s olykor, jókedvében, jelezte is az utat, melyet megtett
(1933 Reichard Piroska)
A burmai polgárháború kellős közepére vezet el John Boorman új filmje
(1995 Magyar Hírlap)
3c. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy személyt v. közösséget vmely belső késztetés v. külső hatás, es. személy vmilyen gondolatra, cselekvésre stb. indít, ill. vmely lehetőséghez, célhoz stb. eljuttat〉
Ez az okoskodás el-vezet bennünket arra a’ közel-lételre nézve, Nagy Aſzſzonyunk nagy hatalma isméretére, ’s vallására-is egyetemben
(1777 Molnár János)
a’ kölcsönös bizalom szülte egybeolvadás elvezet bennünket a’ czélhoz, mellyet szétszaggató utakon keresve el nem érheténk
(1843 Pesti Hírlap)
most vagyunk végre azon a sokáig tapasztalt úton, mely minket az „igazi” szabadság állapotába el fog vezetni
(1915 Földi Mihály)
A szerzőnek tehát helyes megfontolással ki kellett szemelnie a tanítandó anyagot: a szabályokat, ezeket sok esetre alkalmazni, illetőleg a tanulókat a tanárral elvezettetni helyes alkalmazásukra
(1956 Szende Aladár)
A halál állandó közelsége, az élet kiúttalansága miatti töprengés, az otthontalanság feloldásának vágya vezette el a költőt [ti. Ady Endrét] az istennel való találkozásig
(1999 Magyar Hírlap)
a technikai fejlődés vezet el bennünket a természetes környezet megteremtésének lehetőségéhez
(2001 Lakáskultúra)
3d. tárgyatlan
〈annak kif-ére, hogy vmely tevékenység, esemény, folyamat okoz v. eredményez vmit, vminek a létrejöttéhez, bekövetkezéséhez v. megvalósulásához, eléréséhez vezet〉
De hát miből áll az a politika, mely daczára annak, hogy ily végzetterhes eredményhez már elvezetett, mégis azon illusióban ringatja magát, hogy megóvta Austria és Magyarország érdekeit?
(1878 Kossuth Lajos)
[Darwinnak] az a felismerése, amely szerint a természet legfőbb törvénye az „aki birja marja” szükségszerüen elvezetett a szélsőséges hatalmi politikához
(1939 Független Újság)
[a] felmelegített gáz további lassú összehúzódása vezet el végül is a csillag belsejében akkora hőmérséklethez, hogy a fúziós energiatermelés megindulhat
(1978 Simonyi Károly)
az ügy megnyugtató és teljes körű feltárására tett javaslatunk figyelmen kívül hagyása vezetett el többek között a jelenlegi helyzetig
(2000 Országgyűlési Napló)
4. tárgyas
〈vmely tárgyat, dolgot〉 hosszan(ti irányban) vezetve elhelyez vhol vki
A kópja-rúd közepén a szíjj kétségkívűl arra való volt, hogy jobb hónuk alatt elvezetve, a hátra dűlt fegyvert könnyen lehessen viselni
(1876 Salamon Ferenc)
[az asszony a] hosszú selyemfátyolt ezüst tűkkel erősítette fejkötőjéhez, nyakán, majd álla alatt elvezetve kétszer, háromszor körbetekerte fején
(1981 NéprajziLex.)
porhajas: szőlőszaporító gyökeres vessző, amit úgy nyertek, hogy tavasszal az anyatőkéről a vesszőt félkörívben elvezették a föld felett vagy alatt
(1981 NéprajziLex.)
4a.
〈utat, csatornát stb.〉 kialakít, kiépít vhol, ill. ilyen módon vezet, visz vhova, vmeddig
Pest és Vácz közt ugyan legészszerűbb az az ármentes vonal, a hol ma, mindenütt dombok közt és fensíkon a vasut van elvezetve
(1885 Salamon Ferenc)
a nagyméretü csatornát teljesen a Bhév.Budapesti Helyiérdekű Vasút pályateste alatt kell elvezetni
(1926 Népszava okt. 31.)
[a csehszlovákok] saját területükön létrehoznak egy új tározót, majd a Duna medrét ide elvezetik
(1991 Népszabadság máj. 23.)
[az autópályabérlet érvényes lesz-e] az M7-esen, amit a tervek szerint főleg az adófizetők pénzén vezetnek el a határig
(1998 Magyar Hírlap)
5. tárgyas
Áramló anyagot, dolgot vezet, visz vmi, vki.
5a.
〈áramló anyagot, forgalmat csatorna, út, vezeték stb. v. azt kiépítve, működtetve vki, vmi〉 elvisz vhonnan v. vhova, vmeddig, ill. ilyen módon vezet vhol
 Nagyságának parancsolattyára, elvezetik [a patak] vizét Fürtösi’ malmára [a munkások]
(1806 Verseghy Ferenc)
Rég feltalálták, hogyan kell a naftát a föld mélyéből bambuszcsöveken át elvezetni a lakházakhoz
(1872–1874 Jókai Mór)
Még azon kérdés fordul elő, hogy a vadvizeket és a városi mocsokvizet elvezető csatornákat hova kell kiömleszteni?
(1879 Kossuth Lajos)
a szivből a vért az egész testbe elvezető ereket verőereknek azért nevezik, mert lüktetésüket a bőrön több helyen ujjal érezni lehet
(1897 PallasLex.)
A Niagara rengeteg energiáját több 100 km.kilométer-nyire elvezetik villamos hálózattal
(1930 TolnaiÚjLex.)
A füstöt kémény vezette el
(1991 Magyar néprajz)
az Andor utca forgalmát – a Than Károly utcától a Fehérvári útig – alagútban vezetik el
(2001 Magyar Hírlap)
5b.
〈vmely dolog v. anyag vmely fizikai jelenséget, hatást〉 saját magán, saját anyagán keresztül (képes) továbbít(ani), vhova eljuttat(ni) v. vhonnan eltávolít(ani)
[hogyha valamely fém] egy hoſzſzas darabban lógg ’s van körlöttünk, úgy a’ menykövet el-vezeti tlünk
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
Ha nedves a levegő; és így ollyan, melly a villanyosságot elvezeti: ekkor még így sem látszik szikra
(1843 Tarczy Lajos)
Az idegsejtekben indul meg az idegerő, ők veszik fel az ingert, az idegek csak vezető fonalak, melyekben a vezetés a központ felé vagy onnan elvezettetik
(1895 PallasLex.)
[az urán hasadása során] a fejlődő hőt víz vezeti el
(1996 Országgyűlési Napló)
Az eredetileg lovas kocsikra méretezett út nem vezeti el a rezgést, és a házak mellett mindössze másfél méterre húznak el a súlyos járművek
(2002 Magyar Hírlap)
6. tárgyatlan
〈út, csatorna stb., v. vkinek, vminek az útvonala〉 vhol(, vminek a közelében) húzódik, halad, ill. visz, vezet vhonnan v. vmerre, vhova, vmeddig
A pest-debreczeni országut, a tanya alatt vezetett el, ezen szünetnélkül járt-kelt a katonaság
(1849–1850 Rónay Jácint)
[a] 20 km.kilométer hosszu Breusch-csatorna az ugyanily nevü folyó mellett vezet el
(1893 PallasLex.)
Az útvonal [ti. a kerékpárversenyé] elvezet a farkasréti temetőig, majd a Kakukhegyre és a Rupphegyre s onnan vissza a Törökbálinti-uton és Budaörsi-uton át
(1932 Pesti Hírlap márc. 2.)
Látogatóba kellett menniök, útjuk a régi lakásuk előtt vezetett el
(1947 Nagy Lajos)
sárga kockákkal kirakott út vezetett el a hátsó épületek felé
(1950 Déry Tibor)
A nyilatkozat szerint a felek felgyorsítják a két ország felett elvezető nemzetközi légifolyosó kialakításáról szóló tárgyalásokat
(1994 Népszabadság júl. 26.)
7. tárgyas (átv is)
〈személyt, közösséget, es. tevékenységet〉 eredeti v. kívánatos irányától eltérít(ve más irányba visz, terel) vki, vmi
Édes Barátom ne haragudjál, eléggé bánom hogy tégedet az úttól el-vezettelek, és illyen veſzedelembe hoztalak
(1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.Bunyan)
Így tétetik haſzontalanná az esméret ſzűk-vólta miatt a’ leg-haſznoſabb dolog is! A’ Lexikon vezette itt el a’ Gazdaság’ Íróit
(1796 Gazdaságot Célozó Újság)
E’ nyilatkozat olajat öntvén a’ tanácskozás’ tüzére, a’ vitatkozást a’ tárgy’ érdemétől elvezeté
(1844 Pesti Hírlap)
[a legszebb lányt dicsőségének tudata] viszi, vezeti az élet tavaszán s elvezeti a boldogságtól, melyet az élet őszén már nem lehet föltalálni
(1880 Mikszáth Kálmán)
a nyolcvanas évek óta beszivárgott nyugati eszmeáramlatok vezették el Budapestet a nemzeti iránytól
(1924 Budapesti Hírlap febr. 10.)
[A néphit tündérei] a férfiakat elcsábítják, elragadják, másokkal utat tévesztetnek, „elvezetik” őket
(1990 Magyar néprajz)
7a. (ritk)
〈annak kif-ére, hogy a játékvezető vmely mérkőzés eredményét (szándékosan) téves döntéseket hozva befolyásolja〉
Ilyen szemtelenül és csalárdul elvezetett mérkőzést még nem láttam!
(1931 Nemzeti Sport jan. 4.)
Kovács Balázs, az egyik kiállított: Csak azt mondtam a bírónak, hogy elvezette a meccset
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. ~, elvezető; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások