elvszerű mn 18C

1. ’elveken alapuló, ill. vmely elvet megtestesítő, annak megfelelő v. ahhoz igazodó 〈dolog〉’ ❖ [az épület] Párisban első fogház mely a javitó rendszer’ elvei szerint alkottaték; de ha mint mű az építésznek gyalázatára nem válik, igen annak, ki a tervet mint fogházét elfogadta, mert költséges kelletén fölül s még sem elv és czél szerü (1837 Szemere Bertalan C3942, 261) | A pártszerűség elvének az érvényesítése […] a „dorong politikáját” jelentette. Elvszerű, segítő bírálat helyett nem egy esetben a gőg és fölényesség eszközét használtuk (1951 Darvas József 9101002, 94) | a szüntelenül kombináló, társító, sűrítő és újrateremtő játékos munka, munkás játék a titka Mozart géniuszának. Ezzel alakította ki zenei „világszínházának” következetes, minden műfajban elvszerűen egységes tipológiáját (1991 Ujfalussy József 2037001, 1413).

2. ’vmely elvhez kapcsolódó, ill. elvként megjelenő, elvhű 〈magatartás, tevékenység〉’ ❖ Az olvasmányok megválasztása, a rendszer, melyet az olvasásban követünk, öntudatos, elvszerü eljárást kiván (1870 Névy László 8334001, 4) | a papság vagyonának még csak összeírását sem sikerült keresztülvinni, még Richelieunak sem, rendszeres, elvszerű adóztatásról tehát szó sem lehetett (1936 Hajnal István CD42) | Schöpflin elvszerűen hirdette a múlt és a jelen közti kapcsolat létrejöttének szükségességét (1965 Komlós Aladár CD53) | A bio nem varázsszer, a bio nem egyszer és mindenkorra megoldás. A természetes, a szerves anyagok elvszerű használata nem mentesít azok ismerete alól (2002 Lakáskultúra CD39).

2a. ’ilyen magatartású, így viselkedő 〈személy, közösség〉’ ❖ arra birják […] az elvszerü szilárd embert, hogy ököllel kénytelen magának elégtételt szerezni (1840 Nagy Ignác C3252, 157) | bizodalommal kérem fel Önt és Önöket, ezen törvénytelen és alkotmány ellenes ujitás elvszerü és hazafias ellenségeit, méltóztassanak velem és velünk, a visszaéléseknek és önkényeskedésnek mindazon tudomásukra lévő adatait hiven és lehető legnagyobb gyorsasággal közleni (1847 Kossuth Lajos CD32) | Gyulai nem tört egyeduralomra, afféle irodalmi diktatúrára, senki sem hangoztatta annyit ez évtizedben az elvszerű irodalmi „pártok” szükségességét és hasznát, mint ő (1965 Németh G. Béla CD53) | elvszerű ellenzéki politikus (1996 Pajkossy Gábor CD57).

Vö. ÉKsz.

elvszerű melléknév 18C
1.
elveken alapuló, ill. vmely elvet megtestesítő, annak megfelelő v. ahhoz igazodó 〈dolog〉
[az épület] Párisban első fogház mely a javitó rendszer’ elvei szerint alkottaték; de ha mint mű az építésznek gyalázatára nem válik, igen annak, ki a tervet mint fogházét elfogadta, mert költséges kelletén fölül s még sem elv és czél szerü
(1837 Szemere Bertalan)
A pártszerűség elvének az érvényesítése […] a „dorong politikáját” jelentette. Elvszerű, segítő bírálat helyett nem egy esetben a gőg és fölényesség eszközét használtuk
(1951 Darvas József)
a szüntelenül kombináló, társító, sűrítő és újrateremtő játékos munka, munkás játék a titka Mozart géniuszának. Ezzel alakította ki zenei „világszínházának” következetes, minden műfajban elvszerűen egységes tipológiáját
(1991 Ujfalussy József)
2.
vmely elvhez kapcsolódó, ill. elvként megjelenő, elvhű 〈magatartás, tevékenység〉
Az olvasmányok megválasztása, a rendszer, melyet az olvasásban követünk, öntudatos, elvszerü eljárást kiván
(1870 Névy László)
a papság vagyonának még csak összeírását sem sikerült keresztülvinni, még Richelieunak sem, rendszeres, elvszerű adóztatásról tehát szó sem lehetett
(1936 Hajnal István)
Schöpflin elvszerűen hirdette a múlt és a jelen közti kapcsolat létrejöttének szükségességét
(1965 Komlós Aladár)
A bio nem varázsszer, a bio nem egyszer és mindenkorra megoldás. A természetes, a szerves anyagok elvszerű használata nem mentesít azok ismerete alól
(2002 Lakáskultúra)
2a.
ilyen magatartású, így viselkedő 〈személy, közösség〉
arra birják […] az elvszerü szilárd embert, hogy ököllel kénytelen magának elégtételt szerezni
(1840 Nagy Ignác)
bizodalommal kérem fel Önt és Önöket, ezen törvénytelen és alkotmány ellenes ujitás elvszerü és hazafias ellenségeit, méltóztassanak velem és velünk, a visszaéléseknek és önkényeskedésnek mindazon tudomásukra lévő adatait hiven és lehető legnagyobb gyorsasággal közleni
(1847 Kossuth Lajos)
Gyulai nem tört egyeduralomra, afféle irodalmi diktatúrára, senki sem hangoztatta annyit ez évtizedben az elvszerű irodalmi „pártok” szükségességét és hasznát, mint ő
(1965 Németh G. Béla)
elvszerű ellenzéki politikus
(1996 Pajkossy Gábor)
Vö. ÉKsz.

Beállítások