elzálogosít ts ige 4a4

1. ’〈vagyontárgyat, ingóságot〉 kölcsönösszegért cserébe zálogba ad, zálogházban v. vmely személynél átmeneti időre elhelyez’ ❖ Ha a’ határazott ideig azon Tzédulát és a’ pénzt viſzſza viſzi, ki-adják a’ mit el-zállagoſitott, bizonyos uſorának vétele mellett (1786 Magyar Hírmondó C0274, 224) | a kis Katicának minden ruhaneműt el kellett zálogosítani lelkiismeretlen uzsorásoknál, hogy a huszonnégy frt-ot tevő temetési kiadást előteremtse (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | Erzsébet 1440. május 8-án az említett Eizinger Ulriknak 2 500 aranyért elzálogosítja koronáját és ékszereit (1957 Mollay Károly CD52) | Elmúltak azok az idők, amikor csak ezüst zsebórát és aranygyűrűt zálogosíthatott el a megszorult polgár, manapság akár Trabantot is vihetünk a zaciba (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈kül. birtokot, területet〉 kölcsönösszegért cserébe vmennyi időre hitelezőjének birtokába és használatába átenged’ ❖ Minden Jóbbágynak meg-engedtetik és ſzabad léſzen, minden maga mozgo, vagy mozdulhatatlan Jóſzágát ugymint: Lako helyét, ſzánto-fldjét, Malmát Szöleit, a’ maga akaratja ſzerént el-adni, el-ajándékozni, el-tserélni, és el-Zállagoſittani (1785 Magyar Hírmondó C0273, 567) | b. Gróf Lajos ezen Jószágot 1571 fton ki váltván, és 2800 fton ujabban el zálogosítván, már akkor 1229 ftot fordított maga hasznára (1820 Fáy Barnabás C2570, 292) | 1503-ban Oroszy László és István Oroszi helységet 2500 forintban elzálogosították hetesi Pethe Márton püspöknek (1861 Nagy Iván CD31) | Mária Therezia idejében egy előkelő főur kitünő birtokát [...] egy vörös nadrágért 32 évre elzálogositá (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501) | [a bankhivatalnok az ellopott részvényeket] később a Kereskedelmi Banknál kilencezer koronára elzálogosította és a pénzt a tőzsdén eljátszotta (1920 Pesti Hírlap aug. 24. C5668, 2) | Thomas Prinzhorn osztrák papírgyáros el akarja zálogosítani a tulajdonában lévő Dunapack magyar papírgyárat (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (ritk) ’〈szívét, lelkét〉(szerelmi) zálogul odaígéri vkinek, vminek vki’ ❖ Abdella látván illyenképen igaz ſziveſségét, és ſzeretetét Arlindónak, el-zálogosította néki a’ ſzivét, fogadván, hogy hóltiglan engedelmes hive fog lenni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 402) | A szivem ugyan még szabad volt, de nem akartam csak ugy hamarjában [...] elzálogositani (1882 Lauka Gusztáv C2891, 24) | Némelykor az ördöggel paktáló megmenti elzálogosított lelkét, ha sikerül neki olyan feladat elé állítani az ördögöt, amelyet ez nem tud megoldani (1966 Ethnographia ford. C7100, 216).

3. (vál) ’〈annak jelképes kif-ére, hogy vmely pillanatnyi érdekért, haszonért vmely értékes dologról könnyelműen lemond vki〉’ ❖ [a cikk szerzője] azt veti szememre, hogy tervem [...] nem valami rendszeres adózási tervet alapit meg, hanem csupán csak a jövendőt akarja elzálogosítani, s pedig ha jól emlékezik, harminczöt évre (1843 Széchenyi István CD1501) | Az éhező India nem zálogosítja el nemzeti becsületét és függetlenségét becstelenséggel összekötött élelmiszerekért (1951 Szabad Nép júl. 4. ford. C4874, 3).

J: elzálogít.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. zálog; ÉKsz.; SzT. ~, elzálogosíthat, elzálogosító, elzálogosított, elzálogosíttat, elzálogosíttatik, elzálogosíttatott

elzálogosít tárgyas ige 4a4
1.
〈vagyontárgyat, ingóságot〉 kölcsönösszegért cserébe zálogba ad, zálogházban v. vmely személynél átmeneti időre elhelyez
Ha a’ határazott ideig azon Tzédulát és a’ pénzt viſzſza viſzi, ki-adják a’ mit el-zállagoſitott, bizonyos uſorának vétele mellett
(1786 Magyar Hírmondó)
a kis Katicának minden ruhaneműt el kellett zálogosítani lelkiismeretlen uzsorásoknál, hogy a huszonnégy frtforint-ot tevő temetési kiadást előteremtse
(1877 Mikszáth Kálmán)
Erzsébet 1440. május 8-án az említett Eizinger Ulriknak 2 500 aranyért elzálogosítja koronáját és ékszereit
(1957 Mollay Károly)
Elmúltak azok az idők, amikor csak ezüst zsebórát és aranygyűrűt zálogosíthatott el a megszorult polgár, manapság akár Trabantot is vihetünk a zaciba
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
〈kül. birtokot, területet〉 kölcsönösszegért cserébe vmennyi időre hitelezőjének birtokába és használatába átenged
Minden Jóbbágynak meg-engedtetik és ſzabad léſzen, minden maga mozgo, vagy mozdulhatatlan Jóſzágát ugymint: Lako helyét, ſzánto-fldjét, Malmát Szöleit, a’ maga akaratja ſzerént el-adni, el-ajándékozni, el-tserélni, és el-Zállagoſittani
(1785 Magyar Hírmondó)
b.boldogult Gróf Lajos ezen Jószágot 1571 ftforinton ki váltván, és 2800 ftforinton ujabban el zálogosítván, már akkor 1229 ftforintot fordított maga hasznára
(1820 Fáy Barnabás)
1503-ban Oroszy László és István Oroszi helységet 2500 forintban elzálogosították hetesi Pethe Márton püspöknek
(1861 Nagy Iván)
Mária Therezia idejében egy előkelő főur kitünő birtokát [...] egy vörös nadrágért 32 évre elzálogositá
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
[a bankhivatalnok az ellopott részvényeket] később a Kereskedelmi Banknál kilencezer koronára elzálogosította és a pénzt a tőzsdén eljátszotta
(1920 Pesti Hírlap aug. 24.)
Thomas Prinzhorn osztrák papírgyáros el akarja zálogosítani a tulajdonában lévő Dunapack magyar papírgyárat
(1996 Magyar Hírlap)
2. (ritk)
〈szívét, lelkét〉 (szerelmi) zálogul odaígéri vkinek, vminek vki
Abdella látván illyenképen igaz ſziveſségét, és ſzeretetét Arlindónak, el-zálogosította néki a’ ſzivét, fogadván, hogy hóltiglan engedelmes hive fog lenni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
A szivem ugyan még szabad volt, de nem akartam csak ugy hamarjában [...] elzálogositani
(1882 Lauka Gusztáv)
Némelykor az ördöggel paktáló megmenti elzálogosított lelkét, ha sikerül neki olyan feladat elé állítani az ördögöt, amelyet ez nem tud megoldani
(1966 Ethnographia ford.)
3. (vál)
〈annak jelképes kif-ére, hogy vmely pillanatnyi érdekért, haszonért vmely értékes dologról könnyelműen lemond vki〉
[a cikk szerzője] azt veti szememre, hogy tervem [...] nem valami rendszeres adózási tervet alapit meg, hanem csupán csak a jövendőt akarja elzálogosítani, s pedig ha jól emlékezik, harminczöt évre
(1843 Széchenyi István)
Az éhező India nem zálogosítja el nemzeti becsületét és függetlenségét becstelenséggel összekötött élelmiszerekért
(1951 Szabad Nép júl. 4. ford.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. zálog; ÉKsz.; SzT. ~, elzálogosíthat, elzálogosító, elzálogosított, elzálogosíttat, elzálogosíttatik, elzálogosíttatott

Beállítások