emberáldozat fn 3A2

1. (Vall is) ’élő ember(ek)nek áldozatul való felajánlása és megölése mint (vallási) szertartás (része)’ ❖ Az erdei Embereket Orpheus, az Isteneknek felſzentelt követtye, ijeſztötte el az emberáldozatoktól és a’ megöltteknek útálatos felfalásától (1793 Verseghy Ferenc ford.–Horatius 7373026, 72) | Emberáldozat nevezetes része a’ vallási szertartásnak (1844 Bajza József ford.–Kolb C0726, 72) | [a bennszülöttek] emberáldozatot készültek bemutatni istenségüknek (1895 Herczeg Ferenc C2070, 44) | a bárány felajánlása az Ószövetségben az ősi emberáldozatot váltja föl (1968 Bálint Sándor 9022002, 166) | Új ház építésekor az egész magyarság ismert bizonyos rítusokat, és többfajta hiedelemről is tudunk, amelyeket a folklórszüzsékből ismert emberáldozat (lásd: Kőműves Kelemenné ballada) nyomán építőáldozatnak nevezünk (1990 Magyar néprajz CD47).

1a. ’áldozatul felajánlott (és feláldozott) ember’ ❖ Hídd elő néróidat, a pogány hódítókat, kik emberáldozatot vittek hadisteneik vére oltárára, Timurt, Dzsingisz kant, Caligulát, Heliogabalust (1848 Életképek C0107, 609) | Gyakori emléke maradt meg az emberáldozat befalazásának különféle várakhoz, hidakhoz fűződő mondákban (1912 RévaiNagyLex. C5702, 555) | Az azték és a maja papok is használták ezeket a gombákat [ti. a trágyagombákat és a susulykákat] szertartásaikban, segítségükkel kábították el emberáldozataikat is kivégzésük előtt (1999 Természet Világa CD50).

2. (vál) ’vmely baj, csapás, szerencsétlenség v. emberi gonoszság, kegyetlenség következtében elpusztult ember’ ❖ egy ujabb árvíz ismét nem kevés emberáldozatba kerülhet (1841 Kossuth Lajos C2747, 202) | a rengeteg vér- és emberáldozatot követelő örökös háborúskodás (1934 Bánlaky József CD16) | A [vulkáni] kitörés emberáldozatainak legnagyobb része e [kénes] gázoktól fulladt meg (1973 Castiglione László 9076002, 140) | Emberáldozatokat követelő bányaszerencsétlenségek az elővigyázat és a biztosítás ellenére is előfordultak a legtöbb bányavidéken (2000 Magyar néprajz CD47).

2a. (vál) ’emberek (tömeges) halála, pusztulása miatt bekövetkező veszteség’ ❖ Junius 25-én, midőn a hivatalos tudósitás utnak indult, a földrengés közben nehány órai szünetekkel, még folyvást tartott. Az emberáldozatok és vagyonbeli károsodás nagyságáról eddig tudósitásunk nincs (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [Rabutin] Csákvár felé indult, azonban itt a kurucok megverték és csak nagy emberáldozat árán tudott Polgárdi és Tácz irányában menekülni (1913 RévaiNagyLex. C5703, 270) | Augusztus 9.-én több alvezér azt tanácsolta Mansfeldnek, rendelje el a vár [ti. Esztergom] ellen az általános rohamot, de ő az ezzel járó nagy emberáldozatok elkerülése végett még egy kísérletet tett a várnak békés úton való megszerzésére (1940 Bánlaky József CD16) | súlyos emberáldozatokkal járó földrengés (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

emberáldozat főnév 3A2
1. (Vall is)
élő ember(ek)nek áldozatul való felajánlása és megölése mint (vallási) szertartás (része)
Az erdei Embereket Orpheus, az Isteneknek felſzentelt követtye, ijeſztötte el az emberáldozatoktól és a’ megöltteknek útálatos felfalásától
(1793 Verseghy Ferenc ford.Horatius)
Emberáldozat nevezetes része a’ vallási szertartásnak
(1844 Bajza József ford.Kolb)
[a bennszülöttek] emberáldozatot készültek bemutatni istenségüknek
(1895 Herczeg Ferenc)
a bárány felajánlása az Ószövetségben az ősi emberáldozatot váltja föl
(1968 Bálint Sándor)
Új ház építésekor az egész magyarság ismert bizonyos rítusokat, és többfajta hiedelemről is tudunk, amelyeket a folklórszüzsékből ismert emberáldozat (lásd: Kőműves Kelemenné ballada) nyomán építőáldozatnak nevezünk
(1990 Magyar néprajz)
1a.
áldozatul felajánlott (és feláldozott) ember
Hídd elő néróidat, a pogány hódítókat, kik emberáldozatot vittek hadisteneik vére oltárára, Timurt, Dzsingisz kant, Caligulát, Heliogabalust
(1848 Életképek)
Gyakori emléke maradt meg az emberáldozat befalazásának különféle várakhoz, hidakhoz fűződő mondákban
(1912 RévaiNagyLex.)
Az azték és a maja papok is használták ezeket a gombákat [ti. a trágyagombákat és a susulykákat] szertartásaikban, segítségükkel kábították el emberáldozataikat is kivégzésük előtt
(1999 Természet Világa)
2. (vál)
vmely baj, csapás, szerencsétlenség v. emberi gonoszság, kegyetlenség következtében elpusztult ember
egy ujabb árvíz ismét nem kevés emberáldozatba kerülhet
(1841 Kossuth Lajos)
a rengeteg vér- és emberáldozatot követelő örökös háborúskodás
(1934 Bánlaky József)
A [vulkáni] kitörés emberáldozatainak legnagyobb része e [kénes] gázoktól fulladt meg
(1973 Castiglione László)
Emberáldozatokat követelő bányaszerencsétlenségek az elővigyázat és a biztosítás ellenére is előfordultak a legtöbb bányavidéken
(2000 Magyar néprajz)
2a. (vál)
emberek (tömeges) halála, pusztulása miatt bekövetkező veszteség
Junius 25-én, midőn a hivatalos tudósitás utnak indult, a földrengés közben nehány órai szünetekkel, még folyvást tartott. Az emberáldozatok és vagyonbeli károsodás nagyságáról eddig tudósitásunk nincs
(1859 Vasárnapi Újság)
[Rabutin] Csákvár felé indult, azonban itt a kurucok megverték és csak nagy emberáldozat árán tudott Polgárdi és Tácz irányában menekülni
(1913 RévaiNagyLex.)
Augusztus 9.-én több alvezér azt tanácsolta Mansfeldnek, rendelje el a vár [ti. Esztergom] ellen az általános rohamot, de ő az ezzel járó nagy emberáldozatok elkerülése végett még egy kísérletet tett a várnak békés úton való megszerzésére
(1940 Bánlaky József)
súlyos emberáldozatokkal járó földrengés
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások