emberjog fn 3A

1. ’olyan alapvető (polgári, politikai) jog, amely minden embert születésétől fogva egyenlően megillet’ ❖ ki az, a’ kinek joga van bántani egy lényt, [...] ki emberjogait nem élvezte (1837 Jósika Miklós C2388, 252) | [Szigligeti Ede] azáltal, hogy a népéletet, a népies alakokat a színpadra hozva, megismerteté, magának az emberjogoktól megfosztott jobbágyosztálynak lett leghatalmasabb szószólójává (1890 Jókai Mór CD18) | Az Észak-amerikai Egyesült Államok abban az időben, mikor még munkaerőre volt szüksége, természetes emberjogként hirdette a költözködés szabadságát (1932 Budapesti Hírlap márc. 10. C4720, 1) | Világéletemben pártban és párton kívül a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, a szabad szót, a „szabad hazában szabad hit” gondolatát, a társadalmi igazság emberjogokban kiteljesedő, megkülönböztetést és kirekesztést el nem ismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni (1990 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’ezen jogok összessége, rendszere’ ❖ korunk az emberjog kereszthadát viseli [...]. A koldusok mindjárt rendszerezve, a szegénység szabályozva, a kisdedek megóva, a betegek gyógyitva, a nép nevelve, a kereskedés előmozditva, a közlekedés könnyitve, a rabok javitva lesznek (1841 Kőváry László 8255007, 20) | emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát, emberjogot a népnek! (1847 Petőfi Sándor CD01) | Hát nem együtt olvastuk Payne Tamás könyvét az emberjogról? Vajon elkövetkezhetnek-e azok a dicső jogok, ha a rendőrségre bízzuk a forradalmat? (1910 Krúdy Gyula CD54) | védelme az egyetemes emberjognak (1989 Népszava okt. 6. C7454, 3).

2. (rég, ritk) ’vkinek ahhoz való joga, hogy mások emberszámba vegyék, embernek tekintsék’ ❖ a’ tengeren túl [...] a’ szinte [= szintén] ember, Mert színe fekete, Emberjogot magának Maig sem küzdhete (1842 Beöthy Zsigmond 8047004, 35) | Hogy [...] a kása megharagudjék, nem valószínű, mivel nincs hozzá emberjoga (1885 Budapesti Hírlap dec. 5. C4732, 22) | [A koldust] eltaszitják a henyélők, lesve sült galambokat. Kik kutyabőrt emlegetve, dedukálják botorul, Hogy ősszármazást vehetni egyedül emberjogul (1895 Budapesti Hírlap márc. 22. C4742, 9).

emberjog főnév 3A
1.
olyan alapvető (polgári, politikai) jog, amely minden embert születésétől fogva egyenlően megillet
ki az, a’ kinek joga van bántani egy lényt, [...] ki emberjogait nem élvezte
(1837 Jósika Miklós)
[Szigligeti Ede] azáltal, hogy a népéletet, a népies alakokat a színpadra hozva, megismerteté, magának az emberjogoktól megfosztott jobbágyosztálynak lett leghatalmasabb szószólójává
(1890 Jókai Mór)
Az Észak-amerikai Egyesült Államok abban az időben, mikor még munkaerőre volt szüksége, természetes emberjogként hirdette a költözködés szabadságát
(1932 Budapesti Hírlap márc. 10.)
Világéletemben pártban és párton kívül a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, a szabad szót, a „szabad hazában szabad hit” gondolatát, a társadalmi igazság emberjogokban kiteljesedő, megkülönböztetést és kirekesztést el nem ismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni
(1990 Országgyűlési Napló)
1a.
ezen jogok összessége, rendszere
korunk az emberjog kereszthadát viseli [...]. A koldusok mindjárt rendszerezve, a szegénység szabályozva, a kisdedek megóva, a betegek gyógyitva, a nép nevelve, a kereskedés előmozditva, a közlekedés könnyitve, a rabok javitva lesznek
(1841 Kőváry László)
emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát, emberjogot a népnek!
(1847 Petőfi Sándor)
Hát nem együtt olvastuk Payne Tamás könyvét az emberjogról? Vajon elkövetkezhetnek-e azok a dicső jogok, ha a rendőrségre bízzuk a forradalmat?
(1910 Krúdy Gyula)
védelme az egyetemes emberjognak
(1989 Népszava okt. 6.)
2. (rég, ritk)
vkinek ahhoz való joga, hogy mások emberszámba vegyék, embernek tekintsék
a’ tengeren túl [...] a’ szinte [= szintén] ember, Mert színe fekete, Emberjogot magának Maig sem küzdhete
(1842 Beöthy Zsigmond)
Hogy [...] a kása megharagudjék, nem valószínű, mivel nincs hozzá emberjoga
(1885 Budapesti Hírlap dec. 5.)
[A koldust] eltaszitják a henyélők, lesve sült galambokat. Kik kutyabőrt emlegetve, dedukálják botorul, Hogy ősszármazást vehetni egyedül emberjogul
(1895 Budapesti Hírlap márc. 22.)

Beállítások