emelint ige 4b7

1. ts ’〈kéz(zel) v. vmely eszköz(zel vki)〉 egy mozdulattal (kissé) megemelve eredeti helyzeténél feljebb juttat (vhova), ill. függőleges, álló helyzetbe mozdít vmit, vkit’ ❖ Kadosa, hogy hallá riadozni vezére’ szavával A’ harsány kürtöt, dárdát emelinte hevűlten (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 217) | Áldomásra tölt kupákat Emelintnek a vitézek (1864 Vasárnapi Újság C7378, 38) | [a kövér férfit és nőt a színházigazgató] talpra emelinti két csigával (1874 Borsszem Jankó júl. 26. C4993, [7]) | miután a porondon végignyargaltam, a legközelebbi fordulónál egy régen kiszemelt balerinát emelintek magamhoz a nyeregbe (1930 Krúdy Gyula CD54) | Pergamenbőrű kéz emelinti a kanalat, a tányér fölé keskeny arc hajol (1963 Népszava febr. 10. C4827, 3) | [az izzó vasat] üllőre emelinti, lendíti hosszú kovácsfogó (1972 Népszabadság márc. 5. C7822, 11).

1a. tn (tárgyragos határozóval is) emelint vmin (vonzat n. is) ’〈annak kif-ére, hogy egy mozdulattal (vmennyire v. vhányszor) megemel vmit vki〉’ ❖ Mátyás kecscsel emelintett süvegén, ’s előre vágtatott (1838 Jósika Miklós 8212011, 122) | kér egy csapó-fát kölcsön, aztán aláveti a keréknek, neki biztatja a lovát, de maga is jót emelint a csapó-fával (1895 Borsszem Jankó márc. 17. C5014, 9) | [a] művésznő emelint még egyet-kettőt a piros rokolyán (1930 Budapesti Hírlap máj. 18. C4718, 14) | [a férfi] szerény büszkeséggel emelintett aprót szürkebetétes fekete lakkbőröndjén, bizonyítékképpen (1983 Iszlai Zoltán C6899, 1403).

1b. ts (-ra/-re ragos határozóval) (ritk) ’〈annak kif-ére, hogy a kezét v. a kezében tartott fegyvert felfelé mozdítja és támadó szándékkal vki, vmi felé irányítja vki〉’ ❖ senki ne merészelje a’ szép martalékra kezeit emelinteni (1830 Czuczor Gergely C0423, 240) | [Sharp] olly panaszos módon ajánlá magát Beauchamp’ döféseinek, hogy ez karát illy pulya ellenfélre nem emelintheté (1843 Regélő Pesti Divatlap C4919, 1288) | Mig rám egyiktek fegyvert emelint: Jöjön közelb egy, hadd beszéljek véle (1883 Szász Károly² ford.–Dante C3835, 330).

1c. ts (›pohár‹ jelentésű tárggyal és -ra/-re ragos határozóval) (ritk) ’〈annak kif-ére, hogy áldomást iszik vkinek az egészségére, köszöntésére vki〉’ ❖ Miután a’ király és kir. család áldomásit elköszöntötték, Cockburn Cobbett egészségére emelinté poharát (1834 Jelenkor C0228, 781) | Ki a küszöbre rálép, itt, hún szokás szerint, Kupát a nagy királyra köszöntve emelint (1903 Budapesti Szemle C7651, 2) | Emelintem serlegem elsőbbed a’ Botskai jó-hírnevű tsapatának tzentertsatárjára (1934 Sporthírlap nov. 14. C6622, 5).

1d. ts ’〈annak kif-ére, hogy vki, vmi okozza, előidézi, hogy vmi, vki (kissé) feljebb emelkedjen〉’ ❖ [Lucifer] a’ lángos haboktól Gyúltt tengert látván egyedl: Keseredve fel-indúl; ’S el-futván fene mérge, magát emelinti ki-lobbantt Szárnyaival (1788 Magyar Múzeum ford. 7448002, 55) | Már lelkem repes és bolyongni vágyik, Úti kedv emelínti már bokámat (1899 Csengery János ford. [!] C0067, 459) | [a repülőgép pilótája] a szárnyakat fölfelé emelinti és mozgásba hozza, mire a gép a levegőbe emelkedik (1908 Pesti Hírlap szept. 8. C5656, 20) | [Bécs] zajosan özönli körül Zeppelint, Kit léghajójával a lég Elég Könnyen emelint (1913 Tóth Árpád CD01) | Meleg szellő emelintette a hajukat a fejük búbján (1982 Jókai Anna C6364, 248).

1e. tn (tárgyragos határozóval is) emelint vmin (ritk) ’〈annak kif-ére, hogy vki, vmi okozza, előidézi, hogy vmi, vki (kissé) feljebb emelkedjen〉’ ❖ egy ilyen hebehurgya, ilyen siheder tavaszi szél bolondjába belekapaszkodott a baracskai ember hajlékának födelébe ott a telken, egyet emelintett rajta, csak úgy félvállal, s Összedőlt az egész fáradságos alkotmány (1913 Budapesti Hírlap ápr. 19. C4701, 4) | Légáram helyett államérdek emelint a gyűrött pöndölön (1990 Sziveri János 1147010, 37).

2. ts ’〈test(rész)ét〉 könnyed mozdulattal (kissé) megemeli, ill. 〈szemét, tekintetét〉 hirtelen felfelé emelve fordítja, irányítja vhova, vmire, vkire’ ❖ [A király fia] egy kis alacsony viskóban hason feküvék mezítelen, [...] s lomhán emelinté fejét a’ jötteket megnézni (1833 Társalkodó C7970, 2) | egy kissé emelintsd csak Magad’, és aztán úgy űlj le, puhán (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0658, 55) | [a pap] égre emelinti szemeit (1897 Nogáll János C4624, 296) | Szárnyát gém emelinti, akár ha repülni akarna, s visszaereszti megint (1985 Népszava nov. 16. C7450, 8) | – Majd le is töröm a derekadat! – emelinti jelképes pofonra a kezét az anyja fáradtan (2009 Rakovszky Zsuzsa 3271003, 55).

2a. tn (-n/-on/-en/-ön v. -val/-vel ragos határozóval, tárgyragos határozóval is) ’〈annak kif-ére, hogy test(rész)ét könnyed mozdulattal (vmennyire v. vhányszor) megemeli, felemeli vki, vmi〉’ ❖ A’ hosszú lábú Janó, ki mindeddig a’ kerékjászuban fülelt, egy keserveset emelint testén, lábra vánszorog (1836 Regélő C0460, 148) | vállintani: vállat vonítani; és: vállal emelinteni (1861 Magyar Nyelvészet C7093, 354) | [Ráró,] arra a kérdésre, „hány icce bort ittam, édes lovam?” annyit emelintett, kapált az első bal lábával, amennyit a gazdája megivott (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | A [sáska] szárnyfedője szürkésbarna volt. Ha egyet-egyet emelintett rajta, látni engedte szép, eleven piros szárnyát (1900 Budapesti Hírlap jún. 21. C0055, [1]) | Emelint a szemöldökén (1912 Gárdonyi Géza C1839, 15) | [gazdája szavaira a beteg] jószág csöppet emelint a fején (1961 Népszabadság márc. 18. C4813, 11).

3. ts (ritk) ’〈súlyt, terhet〉 alulról támasztva (képes) megtart(ani) vki, vmi’ ❖ [Kokas Ádám] megsajnált és gyógyítani vitt mázsát is emelintő vállán (1949 Szabad Föld aug. 28. C1538, 6) | [A katona] odabiceg. Itatja a sebesültet, fejét tenyérrel emelintve (1964 Magyar Nemzet okt. 10. C4801, 7).

4. ts (rég, ritk) ’〈annak kif-ére, hogy vmi okozza, előidézi, hogy vminek a szintje megemelkedjen〉’ ❖ ne fojtsd-el e’ sóhajtást melly erővel emelinti mellyedet (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2525, 87) | kebelét fohász emelinti (1832 Vajda Péter C7228, 94).

4a. ts ’〈vminek a mennyiségét, mértékét stb.〉 kissé nagyobb értékben állapítja, szabja meg vki, vmi’ ❖ A’ bécsi nagy árjegyzékek ma ugyan néhány centimmel [= százalékkal] emelinték az itteni papirosok becsét is, de ez nem sokáig tartott ’s a’ tegnapira szálott ismét vissza (1833 Jelenkor C0225, 239) | kvótát emelintenél (1907 Borsszem Jankó okt. 27. C5026, 2) | [Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszter] a B. H.-tul dics-dalra tart számot, Mert hát nemsokára emelint létszámot (1908 Borsszem Jankó aug. 30. C5027, 11) | Holnaptól nem kell villanyszámlát fizetni senkinek. Gáz ingyérbe. Csak a benzint és a lópatkót emelintjük (1998 Népszava okt. 2. C5829, 7).

4b. tn (tárgyragos határozóval is) emelint vmin ’〈annak kif-ére, hogy vminek a mennyiségét, mértékét stb. v. azt tekintve vmit (kissé) megnövel v. javít, ill. vminek a mennyiségét, mértékét stb. (kissé) nagyobb értékben állapítja, szabja meg vki, vmi〉’ ❖ a székely iparkodó, munkás, nem riad vissza a fáradalmaktól, inségben a legapróbb keresetforrásokat is fölhasználja; mert nem emelint helyzetén se’ isten, se’ ember, legkevésbé pedig a kormány (1886 Budapesti Hírlap jan. 21. C4733, 2) | A javuló arany-ázsió emelint az aranyban kamatozó vasuti részvények osztalékán (1886 Budapesti Hírlap jan. 22. C4733, 3) | [A szónok] nagyot emelint a hangján, mindegy, a tótok unatkozva morognak (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | tarifáján a posta megint egy hatalmasat emelint? (1923 Pesti Hírlap dec. 30. C5671, 12) | A Gazdasági Főtanács felemelte a cukorfejadagot. – Maga aztán legény Zoli bátyánk hallja! Csak még egy kicsinykét emelintsen rajta... (1947 Képes Szabad Föld okt. 19. C0229, [4]).

5. ts (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vminek a hatására magasztos, fennkölt érzés tölt el vkit〉’ ❖ szent elragadtatás emelinti szívemet (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2524, 6) | Öröm emelint, és vígadás, minden mellyet (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2524, 78).

ÖU: át~, fel~, ki~, le~, meg~.

Sz: emelintés, emelintet, emelintő.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. emel; ÉKsz.

emelint ige 4b7
1. tárgyas
〈kéz(zel) v. vmely eszköz(zel vki) egy mozdulattal (kissé) megemelve eredeti helyzeténél feljebb juttat (vhova), ill. függőleges, álló helyzetbe mozdít vmit, vkit
Kadosa, hogy hallá riadozni vezére’ szavával A’ harsány kürtöt, dárdát emelinte hevűlten
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
Áldomásra tölt kupákat Emelintnek a vitézek
(1864 Vasárnapi Újság)
[a kövér férfit és nőt a színházigazgató] talpra emelinti két csigával
(1874 Borsszem Jankó júl. 26.)
miután a porondon végignyargaltam, a legközelebbi fordulónál egy régen kiszemelt balerinát emelintek magamhoz a nyeregbe
(1930 Krúdy Gyula)
Pergamenbőrű kéz emelinti a kanalat, a tányér fölé keskeny arc hajol
(1963 Népszava febr. 10.)
[az izzó vasat] üllőre emelinti, lendíti hosszú kovácsfogó
(1972 Népszabadság márc. 5.)
1a. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) emelint vmin (vonzat n. is)
〈annak kif-ére, hogy egy mozdulattal (vmennyire v. vhányszor) megemel vmit vki〉
Mátyás kecscsel emelintett süvegén, ’s előre vágtatott
(1838 Jósika Miklós)
kér egy csapó-fát kölcsön, aztán aláveti a keréknek, neki biztatja a lovát, de maga is jót emelint a csapó-fával
(1895 Borsszem Jankó márc. 17.)
[a] művésznő emelint még egyet-kettőt a piros rokolyán
(1930 Budapesti Hírlap máj. 18.)
[a férfi] szerény büszkeséggel emelintett aprót szürkebetétes fekete lakkbőröndjén, bizonyítékképpen
(1983 Iszlai Zoltán)
1b. tárgyas (-ra/-re ragos határozóval) (ritk)
〈annak kif-ére, hogy a kezét v. a kezében tartott fegyvert felfelé mozdítja és támadó szándékkal vki, vmi felé irányítja vki〉
senki ne merészelje a’ szép martalékra kezeit emelinteni
(1830 Czuczor Gergely)
[Sharp] olly panaszos módon ajánlá magát Beauchamp’ döféseinek, hogy ez karát illy pulya ellenfélre nem emelintheté
(1843 Regélő Pesti Divatlap)
Mig rám egyiktek fegyvert emelint: Jöjön közelb egy, hadd beszéljek véle
(1883 Szász Károly² ford.Dante)
1c. tárgyas (›pohár‹ jelentésű tárggyal és -ra/-re ragos határozóval) (ritk)
〈annak kif-ére, hogy áldomást iszik vkinek az egészségére, köszöntésére vki〉
Miután a’ király és kir.királyi család áldomásit elköszöntötték, Cockburn Cobbett egészségére emelinté poharát
(1834 Jelenkor)
Ki a küszöbre rálép, itt, hún szokás szerint, Kupát a nagy királyra köszöntve emelint
(1903 Budapesti Szemle)
Emelintem serlegem elsőbbed a’ Botskai jó-hírnevű tsapatának tzentertsatárjára
(1934 Sporthírlap nov. 14.)
1d. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy vki, vmi okozza, előidézi, hogy vmi, vki (kissé) feljebb emelkedjen〉
[Lucifer] a’ lángos haboktól Gyúltt tengert látván egyedl: Keseredve fel-indúl; ’S el-futván fene mérge, magát emelinti ki-lobbantt Szárnyaival
(1788 Magyar Múzeum ford.)
Már lelkem repes és bolyongni vágyik, Úti kedv emelínti már bokámat
(1899 Csengery János ford.)
[a repülőgép pilótája] a szárnyakat fölfelé emelinti és mozgásba hozza, mire a gép a levegőbe emelkedik
(1908 Pesti Hírlap szept. 8.)
[Bécs] zajosan özönli körül Zeppelint, Kit léghajójával a lég Elég Könnyen emelint
(1913 Tóth Árpád)
Meleg szellő emelintette a hajukat a fejük búbján
(1982 Jókai Anna)
1e. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) emelint vmin (ritk)
〈annak kif-ére, hogy vki, vmi okozza, előidézi, hogy vmi, vki (kissé) feljebb emelkedjen〉
egy ilyen hebehurgya, ilyen siheder tavaszi szél bolondjába belekapaszkodott a baracskai ember hajlékának födelébe ott a telken, egyet emelintett rajta, csak úgy félvállal, s Összedőlt az egész fáradságos alkotmány
(1913 Budapesti Hírlap ápr. 19.)
Légáram helyett államérdek emelint a gyűrött pöndölön
(1990 Sziveri János)
2. tárgyas
〈test(rész)ét〉 könnyed mozdulattal (kissé) megemeli, ill. 〈szemét, tekintetét〉 hirtelen felfelé emelve fordítja, irányítja vhova, vmire, vkire
[A király fia] egy kis alacsony viskóban hason feküvék mezítelen, [...] s lomhán emelinté fejét a’ jötteket megnézni
(1833 Társalkodó)
egy kissé emelintsd csak Magad’, és aztán úgy űlj le, puhán
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
[a pap] égre emelinti szemeit
(1897 Nogáll János)
Szárnyát gém emelinti, akár ha repülni akarna, s visszaereszti megint
(1985 Népszava nov. 16.)
– Majd le is töröm a derekadat! – emelinti jelképes pofonra a kezét az anyja fáradtan
(2009 Rakovszky Zsuzsa)
2a. tárgyatlan (-n/-on/-en/-ön v. -val/-vel ragos határozóval, tárgyragos határozóval is)
〈annak kif-ére, hogy test(rész)ét könnyed mozdulattal (vmennyire v. vhányszor) megemeli, felemeli vki, vmi〉
A’ hosszú lábú Janó, ki mindeddig a’ kerékjászuban fülelt, egy keserveset emelint testén, lábra vánszorog
(1836 Regélő)
vállintani: vállat vonítani; és: vállal emelinteni
(1861 Magyar Nyelvészet)
[Ráró,] arra a kérdésre, „hány icce bort ittam, édes lovam?” annyit emelintett, kapált az első bal lábával, amennyit a gazdája megivott
(1895 Mikszáth Kálmán)
A [sáska] szárnyfedője szürkésbarna volt. Ha egyet-egyet emelintett rajta, látni engedte szép, eleven piros szárnyát
(1900 Budapesti Hírlap jún. 21.)
Emelint a szemöldökén
(1912 Gárdonyi Géza)
[gazdája szavaira a beteg] jószág csöppet emelint a fején
(1961 Népszabadság márc. 18.)
3. tárgyas (ritk)
〈súlyt, terhet〉 alulról támasztva (képes) megtart(ani) vki, vmi
[Kokas Ádám] megsajnált és gyógyítani vitt mázsát is emelintő vállán
(1949 Szabad Föld aug. 28.)
[A katona] odabiceg. Itatja a sebesültet, fejét tenyérrel emelintve
(1964 Magyar Nemzet okt. 10.)
4. tárgyas (rég, ritk)
〈annak kif-ére, hogy vmi okozza, előidézi, hogy vminek a szintje megemelkedjen〉
ne fojtsd-el e’ sóhajtást melly erővel emelinti mellyedet
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
kebelét fohász emelinti
(1832 Vajda Péter)
4a. tárgyas
〈vminek a mennyiségét, mértékét stb.〉 kissé nagyobb értékben állapítja, szabja meg vki, vmi
A’ bécsi nagy árjegyzékek ma ugyan néhány centimmel [= százalékkal] emelinték az itteni papirosok becsét is, de ez nem sokáig tartott ’s a’ tegnapira szálott ismét vissza
(1833 Jelenkor)
kvótát emelintenél
(1907 Borsszem Jankó okt. 27.)
[Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszter] a B. H.Budapesti Hírlap-tul dics-dalra tart számot, Mert hát nemsokára emelint létszámot
(1908 Borsszem Jankó aug. 30.)
Holnaptól nem kell villanyszámlát fizetni senkinek. Gáz ingyérbe. Csak a benzint és a lópatkót emelintjük
(1998 Népszava okt. 2.)
4b. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) emelint vmin
〈annak kif-ére, hogy vminek a mennyiségét, mértékét stb. v. azt tekintve vmit (kissé) megnövel v. javít, ill. vminek a mennyiségét, mértékét stb. (kissé) nagyobb értékben állapítja, szabja meg vki, vmi〉
a székely iparkodó, munkás, nem riad vissza a fáradalmaktól, inségben a legapróbb keresetforrásokat is fölhasználja; mert nem emelint helyzetén se’ isten, se’ ember, legkevésbé pedig a kormány
(1886 Budapesti Hírlap jan. 21.)
A javuló arany-ázsió emelint az aranyban kamatozó vasuti részvények osztalékán
(1886 Budapesti Hírlap jan. 22.)
[A szónok] nagyot emelint a hangján, mindegy, a tótok unatkozva morognak
(1895 Mikszáth Kálmán)
tarifáján a posta megint egy hatalmasat emelint?
(1923 Pesti Hírlap dec. 30.)
A Gazdasági Főtanács felemelte a cukorfejadagot. – Maga aztán legény Zoli bátyánk hallja! Csak még egy kicsinykét emelintsen rajta...
(1947 Képes Szabad Föld okt. 19.)
5. tárgyas (rég)
〈annak kif-ére, hogy vminek a hatására magasztos, fennkölt érzés tölt el vkit〉
szent elragadtatás emelinti szívemet
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
Öröm emelint, és vígadás, minden mellyet
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
ÖU: átemelint, felemelint, kiemelint, leemelint, megemelint
Sz: emelintés, emelintet, emelintő
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. emel; ÉKsz.

Beállítások