emelkedő mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → emelkedik.

II. mn 17C

1. ’〈mennyiségben, minőségben, fontosságban stb.:〉 növekedést mutató 〈sorrend, tendencia stb.〉, ill. olyan 〈sor(ozat)〉, amelynek elemei így követik egymást’ ❖ [a folyamat] kitűnik, ha a halvanymennyiséget [= klórmennyiséget] emelkedő sorozatban iktatjuk, s melléje tesszük a kreatininmennyiségeket [ti. a táblázatban] (1873 Orvosi Hetilap C8123, [530]) | [Auguste Comte szerint] van a szervetlennek és a szervesnek tudománya; amahhoz tartozik emelkedő sorrendben: a matemetika, asztronomia, fizika és kémia; ehhez a biologia és a szociologia (1897 PallasLex. CD02) | megindult az ivás s a hangulat, akár csak a tavaszi buza, egyre emelkedőbb irányzatot követett (1900 Budapesti Hírlap máj. 8. C0055, 9) | a fejfájásod emelkedő tendenciát mutat? (1925 Kosztolányi Dezső 9359449, 77) | a 31. heti lottószámok emelkedő számsorrendben a következők: 22, 35, 43, 63, 85 (1991 Népszava aug. 3. C7456, [16]) | A diákok életkora alapján egyértelmű, hogy a sorszámozás emelkedő, azaz a „prima” ebben az esetben a kezdő, a legifjabbakat magába foglaló osztály (2003 Sasfi Csaba CD52).

2. (Nyelvt is) ’〈az ereszkedővel v. a lejtővel szemben is:〉 mélyebb hangszínen, alacsonyabb hangmagasságon kezdődő és magas(abb)an végződő 〈hang(sor)〉, ill. arra jellemző 〈irány, jelleg〉’ ❖ A kedély tüzességét kifejezi a tágasan nyilt, élénk, villámló tüzes szem; [...] a hang erős; a zönge [ti. a hangrezgés, hangzás] emelkedő (1861 Mátray Gábor 8300003, 80) | [a lovak esetében] egy egyszerü hang, emelkedő vagy lejtő hanglejtéssel, erősebb vagy halkabb nyomatékkal kibocsátott kiáltás más-más értelmet fejezhet ki (1868 Vasárnapi Újság C7382, 310) | [az énekesnő] a „Miserere”-ben két oly emelkedő hatalmas trillát tartott ki, hogy percekig frenetikus taps zugott fel (1886 Fővárosi Lapok C8102, 925) | Az eldöntendő kérdés emelkedő hangmenettel indul, az utolsóelőtti szótagon magasra emelkedik, az utolsó szótagon pedig az alaphang mélységére esik (1930 Csűry Bálint C5871, 250) | Mozgásirányok szerint a népzenei dallamokat ereszkedő, lebegő és emelkedő típusokra osztják (1977 NéprajziLex. CD47) | emelkedő irányú melodikus moll hangsort (2004 Ádám András 3003001, 343).

3. (Irodt) ’〈az ereszkedővel v. az esővel szemben:〉 rövid, hangsúlytalan szótaggal kezdődő és hosszú, hangsúlyossal végződő 〈ütem, versláb, verssor〉, ill. arra jellemző 〈lejtés〉’ ❖ Ha tehát a rövid szótagokat hosszúk váltják fel, mint a iambus, anapaestus stb. lábakban, a sor emelkedő; ellenkezőleg eső, pl. Emelkedő sor: Tapos|va jár | a csen|des tó| körül (1870 Névy László 8334005, 91) | [az Ady által használt versformák] legtöbbjében ereszkedő és emelkedő ütemű sorok vegyest vannak egyazon strófában (1920 Babits Mihály C0696, 246) | különböző jellemű (emelkedő és ereszkedő) verslábakból összefűzött sorra (1935 Budapesti Szemle C7772, 117) | Emelkedő lejtésű, 7 szótagú jambusi sorfaj például az anakreóni sor: ⏓–|⏓–|⏑–|⏓ (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

4. (Nyelvt) ’〈az ereszkedővel v. esővel szemben is:〉 olyan 〈kettőshangzó〉, amelynek a második eleme az elsőnél nyomatékosabb és nyíltabb magánhangzó’ ❖ egyes nyelvjárásokban a diftongus emelkedő: vuót, füőd (1936 Csűry Bálint 1030002, 38) | [a finn nyelv újabb keletű svéd jövevényszavaiban] a hosszú magánhagzó ereszkedő vagy emelkedő diftongusként vagy ugyancsak hosszú magánhangzóként jelentkezik (1976 Szabó T. Ádám C5916, 239) | elképzelhetetlennek tartották, hogy ugyanabban a nyelvjárásban eső és emelkedő diftongusok éljenek egymás mellett (1988 Balassa Iván CD30).

III. fn 1C

1. ’〈vmely kiindulási v. nézőpontból tekintve, ahhoz viszonyítva:〉 olyan út, terület, amely emelkedik’ ❖ Az emberi lelkesedés mindig az orosz hegyekbeli szekérhez hasonlit: ha egy-egy emelkedőn át a tetőre ért, a tulsó oldalon alá kell mennie (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [Az út] elvész lankás emelkedők között (1900 Szűry Dénes ford.–Goncourt C4076, 3) | Ezen az útvonalon már három éve jár nap nap után. Ismer minden kanyart, lejtőt és emelkedőt (1959 Szabad Föld aug. 2. C4858, 10) | Megindult fölfelé, már nem kapaszkodott a korlátba, nagyokat lépett, könnyedén futott az emelkedőn (2007 Békés Pál 3036002, 321).

2. (rendsz. -ben raggal)(az) emelkedés, ill. fejlődés (szakasza v. állapota)’ ❖ [faggyúból a] készlet egész éven át kevés volt, és a mérséklett keresés mellett az ár mintegy emelkedőben volt a hajózás végeig (1847 Hetilap CD61) | irodalmi nyelvünk a sülyedésből emelkedőre hajlik (1892 Albert János C0359, 164) | Az influenza-járvány egyelőre emelkedőben van (1931 Pest megye 2137001, 5) | [Nádass József] új kötete, a Márciusi szél, életművében emelkedőt jelent (1959 Vajda Endre C6867, 454) | Emelkedőben van-e magmatest? Fenyeget-e [vulkán]kitörés? (2002 Természet Világa ford. CD50).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

emelkedő melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévemelkedik
II. melléknév 17C
1.
〈mennyiségben, minőségben, fontosságban stb.:〉 növekedést mutató 〈sorrend, tendencia stb.〉, ill. olyan 〈sor(ozat), amelynek elemei így követik egymást
[a folyamat] kitűnik, ha a halvanymennyiséget [= klórmennyiséget] emelkedő sorozatban iktatjuk, s melléje tesszük a kreatininmennyiségeket [ti. a táblázatban]
(1873 Orvosi Hetilap)
[Auguste Comte szerint] van a szervetlennek és a szervesnek tudománya; amahhoz tartozik emelkedő sorrendben: a matemetika, asztronomia, fizika és kémia; ehhez a biologia és a szociologia
(1897 PallasLex.)
megindult az ivás s a hangulat, akár csak a tavaszi buza, egyre emelkedőbb irányzatot követett
(1900 Budapesti Hírlap máj. 8.)
a fejfájásod emelkedő tendenciát mutat?
(1925 Kosztolányi Dezső)
a 31. heti lottószámok emelkedő számsorrendben a következők: 22, 35, 43, 63, 85
(1991 Népszava aug. 3.)
A diákok életkora alapján egyértelmű, hogy a sorszámozás emelkedő, azaz a „prima” ebben az esetben a kezdő, a legifjabbakat magába foglaló osztály
(2003 Sasfi Csaba)
2. (Nyelvt is)
〈az ereszkedővel v. a lejtővel szemben is:〉 mélyebb hangszínen, alacsonyabb hangmagasságon kezdődő és magas(abb)an végződő 〈hang(sor), ill. arra jellemző 〈irány, jelleg〉
A kedély tüzességét kifejezi a tágasan nyilt, élénk, villámló tüzes szem; [...] a hang erős; a zönge [ti. a hangrezgés, hangzás] emelkedő
(1861 Mátray Gábor)
[a lovak esetében] egy egyszerü hang, emelkedő vagy lejtő hanglejtéssel, erősebb vagy halkabb nyomatékkal kibocsátott kiáltás más-más értelmet fejezhet ki
(1868 Vasárnapi Újság)
[az énekesnő] a „Miserere”-ben két oly emelkedő hatalmas trillát tartott ki, hogy percekig frenetikus taps zugott fel
(1886 Fővárosi Lapok)
Az eldöntendő kérdés emelkedő hangmenettel indul, az utolsóelőtti szótagon magasra emelkedik, az utolsó szótagon pedig az alaphang mélységére esik
(1930 Csűry Bálint)
Mozgásirányok szerint a népzenei dallamokat ereszkedő, lebegő és emelkedő típusokra osztják
(1977 NéprajziLex.)
emelkedő irányú melodikus moll hangsort
(2004 Ádám András)
3. (Irodt)
〈az ereszkedővel v. az esővel szemben:〉 rövid, hangsúlytalan szótaggal kezdődő és hosszú, hangsúlyossal végződő 〈ütem, versláb, verssor〉, ill. arra jellemző 〈lejtés〉
Ha tehát a rövid szótagokat hosszúk váltják fel, mint a iambus, anapaestus stb.s a többi lábakban, a sor emelkedő; ellenkezőleg eső, pl.például Emelkedő sor: Tapos|va jár | a csen|des tó| körül
(1870 Névy László)
[az Ady által használt versformák] legtöbbjében ereszkedő és emelkedő ütemű sorok vegyest vannak egyazon strófában
(1920 Babits Mihály)
különböző jellemű (emelkedő és ereszkedő) verslábakból összefűzött sorra
(1935 Budapesti Szemle)
Emelkedő lejtésű, 7 szótagú jambusi sorfaj például az anakreóni sor: ⏓–|⏓–|⏑–|⏓
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
4. (Nyelvt)
〈az ereszkedővel v. esővel szemben is:〉 olyan 〈kettőshangzó〉, amelynek a második eleme az elsőnél nyomatékosabb és nyíltabb magánhangzó
egyes nyelvjárásokban a diftongus emelkedő: vuót, füőd
(1936 Csűry Bálint)
[a finn nyelv újabb keletű svéd jövevényszavaiban] a hosszú magánhagzó ereszkedő vagy emelkedő diftongusként vagy ugyancsak hosszú magánhangzóként jelentkezik
(1976 Szabó T. Ádám)
elképzelhetetlennek tartották, hogy ugyanabban a nyelvjárásban eső és emelkedő diftongusok éljenek egymás mellett
(1988 Balassa Iván)
III. főnév 1C
1.
〈vmely kiindulási v. nézőpontból tekintve, ahhoz viszonyítva:〉 olyan út, terület, amely emelkedik
Az emberi lelkesedés mindig az orosz hegyekbeli szekérhez hasonlit: ha egy-egy emelkedőn át a tetőre ért, a tulsó oldalon alá kell mennie
(1854 Vasárnapi Újság)
[Az út] elvész lankás emelkedők között
(1900 Szűry Dénes ford.Goncourt)
Ezen az útvonalon már három éve jár nap nap után. Ismer minden kanyart, lejtőt és emelkedőt
(1959 Szabad Föld aug. 2.)
Megindult fölfelé, már nem kapaszkodott a korlátba, nagyokat lépett, könnyedén futott az emelkedőn
(2007 Békés Pál)
2. (rendsz. -ben raggal)
(az) emelkedés, ill. fejlődés (szakasza v. állapota)
[faggyúból a] készlet egész éven át kevés volt, és a mérséklett keresés mellett az ár mintegy emelkedőben volt a hajózás végeig
(1847 Hetilap)
irodalmi nyelvünk a sülyedésből emelkedőre hajlik
(1892 Albert János)
Az influenza-járvány egyelőre emelkedőben van
(1931 Pest megye)
[Nádass József] új kötete, a Márciusi szél, életművében emelkedőt jelent
(1959 Vajda Endre)
Emelkedőben van-e magmatest? Fenyeget-e [vulkán]kitörés?
(2002 Természet Világa ford.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások