engedély fn 4B

1. ’vmire jogosultságot biztosító nyilatkozat, beleegyezés’ ❖ Venia, [...] engedély (permissio) (1833 Fogarasi János C5307, 49) | [a sorsjegy], melynek kibocsáthatására a magyar irók segélyegylete engedélyt nyert (1862 Arany János C6506, 64) | Az ön engedélyével inkább a szobámba térnék! (1960 Kamondy László 9300003, 173) | elolvassam [a levelet] a fiam engedélye nélkül (2009 Méhes Károly² 3153009, 781).

1a. ’ezt tartalmazó hivatalos irat, okmány’ ❖ Haza jöhetése engedélyét kaliforniai arannyal szegélyezte (1882 Teleki Sándor C4110, 18) | A rendőrhatóságnak joga van azokat a külföldieket, a kik utlevél és határátlépésre való engedély nélkül akarnak az országba bejutni, [...] kitoloncolni (1900 Budapesti Hírlap aug. 24. C0055, 5) | a főszolgabíró kiállította ennek az eredeti kis embernek az összes ács- és kőmíves-munkák vállalására jogosító hatósági engedélyt (1939 Móricz Zsigmond C5087, 360) | az italmérési engedélyeket ellenőrző rendőrség (2010 Somssich-Szőgyény Béla 3153002, 566).

1b. (rég, ritk) ’vmely elkövetett bűnért, vétekért, ill. törvényszegésért megérdemelt büntetés alól való felmentés, ill. erről szóló írás, nyilatkozat’ ❖ iszonyaitok’ bűndíja a’ végső emlékezetig is elengedtetik [...] olvassátok tenmagatok, itt az általányos engedély aláírva. [...] Aláírva saját kézzel – hiszen ez határnélkűl való kegyesség (1823 Toldy Ferenc ford.–Schiller C4182, 110).

2. (rég) ’vmely előnyről, jogról való (részleges) lemondással más számára biztosított előny, jog, kedvezmény; engedmény’ ❖ minő engedélyeket adott a kormány ez országgyűlésen az adózó népnek (1836 Deák Ferenc beszédei C1359, 207) | [Oroszországtól] engedélyeket kivánnak nyugotiak, viszont neki is vannak ellenkivánatai (1855 A Magyar Nép Könyve C2997, 238) | [a csoportba verődött szökevények,] hogy a török bajtársaknak is engedélyeket tegyenek, ráálltak, hogy disznóhúst soha sem esznek (1882 Jókai Mór C2309, 141) | [Ausztria] Hübner bárót el is küldte Nápolyba azon állítólagos missióval, hogy igyekezzék Ferdinánd királyt valami engedélyre reá birni; de Petrulla herczeg, Nápolynak bécsi követe és a pápa bécsi nunciusa utján biztatta Bomba királyt, hogy tartsa magát szilárdúl, ne engedjen (1894 e. Kossuth Lajos CD32).

3. (rég) ’másokkal szemben megértő viselkedés, ill. vkinek ilyen viselkedése v. tulajdonsága’ ❖ Grófné. Ugy hiszem, ez [ti. az adakozás] a legjobb mód lenne a rágalmazókat, és irigyeket megengesztelni. Rapiniere. Söt ellenkezőleg. Ez engedélyünket ugy tekintenék, mint árt, mellyen a lélekfurdalást akartuk megvásárolni (1842 Egressy Béni ford.–Arago²–Vermond C5791, 228) | Ha mindenkinek meg van a maga joga s bizonyos annak megtartásáról: akkor minden osztályok közt egy férfias bizodalom s bizonyos neme a kölcsönös engedélynek fog megalapúlni, miben a kevélységnek semmi nyoma sem lesz (1868 Horváth Mihály 8189009, 444).

4. (msz-szerűen) (rég, ritk) ’〈bocsánatkérés, szabadkozás, ill. udvarias, de erélyes ellenkezés kif-ére〉’ ❖ Engedély barátom! Már itt ellen mondok (1824 Maróthy Mátyás–Nátly József C3312, 16) | ah! szép szűzné! engedély merénységemnek! (1833 Megyeri Károly C4141, 31).

5. (rég, ritk) ’mások utasításának, kérésének stb. végrehajtására való (készséges) hajlandóság, engedelmesség’ ❖ mindenik esküdjék nekem halálig való hívséget ’s engedélyt (1823 Toldy Ferenc ford.–Schiller C4182, 49) | Ha pedig megátalkodának nem tenni a’ mi parancsoltatik, íme jelen vagynak a’ hóhérok, ’s az esztelenek még ma ki lesznek törölve az élők’ számából. [...] Azt kérdem tőled, mi hoz itt hasznot: engedély e, vagy makacskodás? (1830 Kazinczy Ferenc ford.–Pyrker C2544, 212).

Ö: fegyver~, ipar~, játék~, kor~, vizsga~.

ÖU: kormány~.

ÖE: ~adás, ~jegy, ~kérés, ~kérő, ~levél, ~mentes, ~okmány.

Sz: engedélyi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

engedély főnév 4B
1.
vmire jogosultságot biztosító nyilatkozat, beleegyezés
Venia, [...] engedély (permissio)
(1833 Fogarasi János)
[a sorsjegy], melynek kibocsáthatására a magyar irók segélyegylete engedélyt nyert
(1862 Arany János)
Az ön engedélyével inkább a szobámba térnék!
(1960 Kamondy László)
elolvassam [a levelet] a fiam engedélye nélkül
(2009 Méhes Károly²)
1a.
ezt tartalmazó hivatalos irat, okmány
Haza jöhetése engedélyét kaliforniai arannyal szegélyezte
(1882 Teleki Sándor)
A rendőrhatóságnak joga van azokat a külföldieket, a kik utlevél és határátlépésre való engedély nélkül akarnak az országba bejutni, [...] kitoloncolni
(1900 Budapesti Hírlap aug. 24.)
a főszolgabíró kiállította ennek az eredeti kis embernek az összes ács- és kőmíves-munkák vállalására jogosító hatósági engedélyt
(1939 Móricz Zsigmond)
az italmérési engedélyeket ellenőrző rendőrség
(2010 Somssich-Szőgyény Béla)
1b. (rég, ritk)
vmely elkövetett bűnért, vétekért, ill. törvényszegésért megérdemelt büntetés alól való felmentés, ill. erről szóló írás, nyilatkozat
iszonyaitok’ bűndíja a’ végső emlékezetig is elengedtetik [...] olvassátok tenmagatok, itt az általányos engedély aláírva. [...] Aláírva saját kézzel – hiszen ez határnélkűl való kegyesség
(1823 Toldy Ferenc ford.Schiller)
2. (rég)
vmely előnyről, jogról való (részleges) lemondással más számára biztosított előny, jog, kedvezmény; engedmény
minő engedélyeket adott a kormány ez országgyűlésen az adózó népnek
(1836 Deák Ferenc beszédei)
[Oroszországtól] engedélyeket kivánnak nyugotiak, viszont neki is vannak ellenkivánatai
(1855 A Magyar Nép Könyve)
[a csoportba verődött szökevények,] hogy a török bajtársaknak is engedélyeket tegyenek, ráálltak, hogy disznóhúst soha sem esznek
(1882 Jókai Mór)
[Ausztria] Hübner bárót el is küldte Nápolyba azon állítólagos missióval, hogy igyekezzék Ferdinánd királyt valami engedélyre reá birni; de Petrulla herczeg, Nápolynak bécsi követe és a pápa bécsi nunciusa utján biztatta Bomba királyt, hogy tartsa magát szilárdúl, ne engedjen
(1894 e. Kossuth Lajos)
3. (rég)
másokkal szemben megértő viselkedés, ill. vkinek ilyen viselkedése v. tulajdonsága
Grófné. Ugy hiszem, ez [ti. az adakozás] a legjobb mód lenne a rágalmazókat, és irigyeket megengesztelni. Rapiniere. Söt ellenkezőleg. Ez engedélyünket ugy tekintenék, mint árt, mellyen a lélekfurdalást akartuk megvásárolni
(1842 Egressy Béni ford.Arago²–Vermond)
Ha mindenkinek meg van a maga joga s bizonyos annak megtartásáról: akkor minden osztályok közt egy férfias bizodalom s bizonyos neme a kölcsönös engedélynek fog megalapúlni, miben a kevélységnek semmi nyoma sem lesz
(1868 Horváth Mihály)
4. (msz-szerűen) (rég, ritk)
〈bocsánatkérés, szabadkozás, ill. udvarias, de erélyes ellenkezés kif-ére〉
Engedély barátom! Már itt ellen mondok
(1824 Maróthy Mátyás–Nátly József)
ah! szép szűzné! engedély merénységemnek!
(1833 Megyeri Károly)
5. (rég, ritk)
mások utasításának, kérésének stb. végrehajtására való (készséges) hajlandóság, engedelmesség
mindenik esküdjék nekem halálig való hívséget ’s engedélyt
(1823 Toldy Ferenc ford.Schiller)
Ha pedig megátalkodának nem tenni a’ mi parancsoltatik, íme jelen vagynak a’ hóhérok, ’s az esztelenek még ma ki lesznek törölve az élők’ számából. [...] Azt kérdem tőled, mi hoz itt hasznot: engedély e, vagy makacskodás?
(1830 Kazinczy Ferenc ford.Pyrker)
ÖU: kormányengedély
ÖE: engedélyadás, engedélyjegy, engedélykérés, engedélykérő, engedélylevél, engedélymentes, engedélyokmány
Sz: engedélyi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások