engedélyes mn és fn 

I. mn 15B2

1. ’vmely foglalkozásszerű tevékenységre, ill. vmely cég, üzem stb. fenntartására, működtetésére hivatalos engedéllyel jogosított 〈személy, ill. gyár, cég stb.〉’ ❖ köszönettel veszem, hogy ti nyiltan Loptok, nem bújva holmi szent alakba: Mert engedélyes űzletek lopása Határtalan (1867 Greguss Ágost ford.–Shakespeare CD11) | Az engedélyes kereskedő az eladás körül az engedélyben, illetőleg a vonatkozó kormányrendeletekben meghatározott biztonsági rendszabályokat szigoruan megtartani köteles (1895 PallasLex. CD02) | Mióta engedélyes koldus vagyok, még ilyen cudar világot nem láttam (1923 Szép Ernő CD10) | a Növényvédőszer- és Intermedieripari Szakmai Szövetségnek (NISZ) jelenleg 31 tagja van, melyek közül 27 az engedélyes gyártó (1998 Magyar Hírlap CD09) | Az engedélyes cégeknek célszerű egyébként szerződést kötniük a kereskedőkkel (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. ’hivatalosan jóváhagyott, engedélyezett, ill. engedélyhez kötött, engedélyköteles 〈terv, tevékenység stb.〉’ ❖ Üldözni kell a nem engedélyes utánnyomást (1927 Mohácsi Jenő CD10) | [az indítványok] jól elhatárolható különbséget tettek a közcélú koncesszióköteles, és az úgynevezett engedélyes távközlési szolgáltatások, illetve egyéb szolgáltatások között (1997 Országgyűlési Napló CD62) | engedélyes fegyverek tartása (2001 Országgyűlési Napló CD62) | A Kincstári Vagyoni Igazgatóság mint tulajdonos, a felek aláírását követően a már engedélyes építési tervet [...] benyújtja a Gazdasági Minisztérium Széchényi-program várfelújítási keretére (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. (ritk) ’vmely engedély elbírálásához v. kiállításához szükséges 〈(hatósági) eljárás, ill. ilyen eljárásra épülő rendszer〉’ ❖ Csalánosék az özvegyi engedélyes év lefolytával, szomszéd falubeli kis birtokukba vonúlandnak által (1856 Fáy András¹ C1709, 108) | kiviteli engedélyes rendszer (1996 Magyar Hírlap CD09) | a bérelt repülőgépekhez [...] úgynevezett engedélyes eljárás keretében hozhatták be az alkatrészeket (2000 Magyar Hírlap CD09) | a direkt adóztatás alól kikerülő ásványolajtermékekre az úgynevezett felhasználói engedélyes rendszer kerül bevezetésre (2003 Országgyűlési Napló CD62).

4. (rég, ritk) ’vmit megengedő, ill. lehetővé tevő 〈dolog〉’ ❖ Az örökmegváltás üdvös eszméjének nem egyedül engedélyes, de kötelező törvényben látván létesülhetését, a’ törvényhozásnak feladata legyen gondoskodni módokról, ’s eszközökről, mellyek az örökváltságnak sükerbe vételét törvény által biztositsák (1843 Pesti Hírlap CD61) | Hihető-e, hogy azon következetesség, melly valahányszor az egyenlőség és szabadság elveit alkalmazni kellett, sem a vallás, sem a társasági viszonyok által nem engedé magát visszautasittatni, – hogy e következetesség engedélyes leszen a nemzetiség elve iránt? (1851 Eötvös József C1591, 74).

5. (rég) ’az a 〈hely〉, ahol (hivatalos) engedéllyel tartózkodhat vki’ ❖ Visum (vizum), idegen állampolgárok útlevelébe bevezetett tanusítvány, mely az illetőnek az engedélyes államba való beutazását v. keresztülutazását engedélyezi (1930 TolnaiÚjLex. C5735, 96) | Engedélyes széknek nevezték az idegenből betelepült kisnemesek pénzen váltott [templomi] üléseit (2000 Magyar néprajz CD47).

II. fn 4B (/hiv)

’vmely engedélyhez kötött tevékenységre, ill. vmely üzem fenntartására, működtetésére hivatalos engedéllyel jogosított személy, cég stb.’ ❖ Tatrangi és társai szabadalmat kaptak az államtól arra, hogy a Gyilkos tavában létező ichort [ti. a regénybeli repülőgép alapanyagát] kibányásszák és felhasználják. [...] Az engedélyesek ezután soffionékat [= kürtőket] fúrattak, s abból vették az ichort (1872–1874 Jókai Mór CD18) | A Ravazd-utca környékén lévő kavicsbányák engedélyesei ugyancsak kötelesek a gödröket fokozatosan, egészséges anyaggal visszatölteni (1940 Boronkai Pál CD52) | az engedélyes, azaz a szolgáltató kell hogy fizessen bérleti díjat vagy használati, jogi kártérítést a szolgáltatói hőközpontok után (1998 Országgyűlési Napló CD62) | a hatóság visszavonja az engedélyes valamennyi egyéni [rádió]amatőr engedélyét (2006 Informatikai és Hírközlési Közlöny 3161001, 234).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

engedélyes melléknév és főnév
I. melléknév 15B2
1.
vmely foglalkozásszerű tevékenységre, ill. vmely cég, üzem stb. fenntartására, működtetésére hivatalos engedéllyel jogosított 〈személy, ill. gyár, cég stb.〉
köszönettel veszem, hogy ti nyiltan Loptok, nem bújva holmi szent alakba: Mert engedélyes űzletek lopása Határtalan
(1867 Greguss Ágost ford.Shakespeare)
Az engedélyes kereskedő az eladás körül az engedélyben, illetőleg a vonatkozó kormányrendeletekben meghatározott biztonsági rendszabályokat szigoruan megtartani köteles
(1895 PallasLex.)
Mióta engedélyes koldus vagyok, még ilyen cudar világot nem láttam
(1923 Szép Ernő)
a Növényvédőszer- és Intermedieripari Szakmai Szövetségnek (NISZNövényvédőszer- és Intermedieripari Szakmai Szövetség) jelenleg 31 tagja van, melyek közül 27 az engedélyes gyártó
(1998 Magyar Hírlap)
Az engedélyes cégeknek célszerű egyébként szerződést kötniük a kereskedőkkel
(2002 Magyar Hírlap)
2.
hivatalosan jóváhagyott, engedélyezett, ill. engedélyhez kötött, engedélyköteles 〈terv, tevékenység stb.〉
Üldözni kell a nem engedélyes utánnyomást
(1927 Mohácsi Jenő)
[az indítványok] jól elhatárolható különbséget tettek a közcélú koncesszióköteles, és az úgynevezett engedélyes távközlési szolgáltatások, illetve egyéb szolgáltatások között
(1997 Országgyűlési Napló)
engedélyes fegyverek tartása
(2001 Országgyűlési Napló)
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság mint tulajdonos, a felek aláírását követően a már engedélyes építési tervet [...] benyújtja a Gazdasági Minisztérium Széchényi-program várfelújítási keretére
(2002 Magyar Hírlap)
3. (ritk)
vmely engedély elbírálásához v. kiállításához szükséges (hatósági) eljárás, ill. ilyen eljárásra épülő rendszer〉
Csalánosék az özvegyi engedélyes év lefolytával, szomszéd falubeli kis birtokukba vonúlandnak által
(1856 Fáy András¹)
kiviteli engedélyes rendszer
(1996 Magyar Hírlap)
a bérelt repülőgépekhez [...] úgynevezett engedélyes eljárás keretében hozhatták be az alkatrészeket
(2000 Magyar Hírlap)
a direkt adóztatás alól kikerülő ásványolajtermékekre az úgynevezett felhasználói engedélyes rendszer kerül bevezetésre
(2003 Országgyűlési Napló)
4. (rég, ritk)
vmit megengedő, ill. lehetővé tevő 〈dolog〉
Az örökmegváltás üdvös eszméjének nem egyedül engedélyes, de kötelező törvényben látván létesülhetését, a’ törvényhozásnak feladata legyen gondoskodni módokról, ’s eszközökről, mellyek az örökváltságnak sükerbe vételét törvény által biztositsák
(1843 Pesti Hírlap)
Hihető-e, hogy azon következetesség, melly valahányszor az egyenlőség és szabadság elveit alkalmazni kellett, sem a vallás, sem a társasági viszonyok által nem engedé magát visszautasittatni, – hogy e következetesség engedélyes leszen a nemzetiség elve iránt?
(1851 Eötvös József)
5. (rég)
az a 〈hely〉, ahol (hivatalos) engedéllyel tartózkodhat vki
Visum (vizum), idegen állampolgárok útlevelébe bevezetett tanusítvány, mely az illetőnek az engedélyes államba való beutazását v.vagy keresztülutazását engedélyezi
(1930 TolnaiÚjLex.)
Engedélyes széknek nevezték az idegenből betelepült kisnemesek pénzen váltott [templomi] üléseit
(2000 Magyar néprajz)
II. főnév 4B (/hiv)
vmely engedélyhez kötött tevékenységre, ill. vmely üzem fenntartására, működtetésére hivatalos engedéllyel jogosított személy, cég stb.
Tatrangi és társai szabadalmat kaptak az államtól arra, hogy a Gyilkos tavában létező ichort [ti. a regénybeli repülőgép alapanyagát] kibányásszák és felhasználják. [...] Az engedélyesek ezután soffionékat [= kürtőket] fúrattak, s abból vették az ichort
(1872–1874 Jókai Mór)
A Ravazd-utca környékén lévő kavicsbányák engedélyesei ugyancsak kötelesek a gödröket fokozatosan, egészséges anyaggal visszatölteni
(1940 Boronkai Pál)
az engedélyes, azaz a szolgáltató kell hogy fizessen bérleti díjat vagy használati, jogi kártérítést a szolgáltatói hőközpontok után
(1998 Országgyűlési Napló)
a hatóság visszavonja az engedélyes valamennyi egyéni [rádió]amatőr engedélyét
(2006 Informatikai és Hírközlési Közlöny)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások