éppenhogy 0 hsz 

’〈Vmely tulajdonság mértékének, vmely cselekvés, történés intenzitásának, tartamának stb. fokozati skálán való elhelyezésére.〉’

a. ’〈annak kif-ére, hogy csak kevésen múlik, hogy vmely tulajdonság, állapot igaz vmire, vkire, kül. hogy vmely mennyiséget, nagyságot elér〉’ ❖ Halálán van biz az. Megsimította a guta. Se kezét, se lábát nem bírja; csak még éppen hogy beszélni tud (1892 Jókai Mór CD18) | széles, lejtős lépcső volt, egy-egy fok éppen hogy valamivel hosszabb, minthogy nyugodtan lehessen lelépegetni róla (1942 Szentkuthy Miklós 9664006, 94) | Az 1883 és 1899 között az évenként eladott állatok száma nem haladta meg a kilencvenezret. Azt követően éppenhogy a százezer fölé emelkedett (1989 Horváth Zoltán² CD52) | Így került hát az ifjú György éppenhogy tizenöt esztendősen Vácra (1994 Magyar Hírlap CD09) | A bank 1998 végére várható éppenhogy pozitív eredménye s az osztalékfizetés újbóli elmaradása azonban nem jó alap egy jövő év közepére tett tőzsdei bevezetéshez (1998 Magyar Hírlap CD09) | A hegy tetején éppenhogy kiemelkedő Királykő ezzel a Hawaii-szigeteken megszokott vulkáni működéssel keletkezett (2004 Természet Világa CD50).

b. ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, történés csak nagyon rövid ideig tart v. nagyon kis intenzitással valósul meg, ill. csak az állítmány(i rész) által kifejezett, rövid ideig tartó v. kis intenzitású, jelentéktelen stb. cselekvés, történés következik be egy lehetséges(, várt), hosszabb ideig tartó, alaposabb, jelentősebb stb. helyett〉’ ❖ A kaszás lét épen, hogy megemlíti a szakácskönyv (1880 Tagányi Károly CD57) | A kisfiú az apja mellére kúszott és egy ólomkatonát, egy fakockát, egy rézkarikát szeretett volna begyömöszölni a szájába. De az ajkak tréfásan össze szorultak. Csak egy pillanatra nyiltak ki, éppen hogy látni lehetett a fogsort és a garat bíborfekete barlangját (1917 Kosztolányi Dezső 9359118, 48) | A jövevény fiú lett. Azt mondják, hogy egészséges, szép gyerek. Nekem is odahozták, hogy megmutassák, de éppenhogy rápillantottam (1931 Kassák Lajos 9314011, 180) | Gondoltam már a multkor, jó lenne szólni neki, hogy ha egyszer meglátna a kocsijáról, hogy asszonnyal vagy leánnyal megyek a járdán, sohase gondoljon valami gazságra, sok ismerősöm van és csak éppen hogy együtt mentünk egy darabig (1935 Szép Ernő 9665045, 190) | a szépíró éppen hogy csak megmosdik s újra köti nyakkendőjét (1947 Nagy István⁴ 9471005, 51) | A természettudományokból a magyar diákok korábban (ellentétben az olvasási tesztekkel) meglehetősen jól szerepeltek. Most a világátlag szintjét éppenhogy súrolják (2002 Magyar Hírlap CD09).

c. (ksz-szerűen is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, történés, állapotváltozás a szövegkörnyezetben meghatározott cselekvésnél, történésnél, állapotváltozásnál, ill. a megnyilatkozásnál csak kicsivel korábban következik be〉’ ❖ csak éppen, hogy kimondta ezt a fenyegető szót, már a következő percben lent volt a szekérről a földön; Kapor uram úgy kilökte a fél könyökével maga mellől az ülésből, hogy az árokpartig meg sem állt (1862–1863 Jókai Mór CD18) | Esterházy Orsika alig volt még tizenkét esztendős, Pál csak hat évvel idősebb, éppen hogy belépett életének tizennyolczadik évébe (1895 Bubics Zsigmond–Merényi Lajos CD55) | Egyszer-másszor akkor vonultak ki, mikor leszállt az éjszaka s fénylett a holdvilág, és kora reggel tértek meg, mikor a hold éppen hogy letűnt s még nem röppent fel a nap (1925 Révay József ford.–Papini 9565002, 111) | A villamosok éppenhogy megindultak, innen-onnan előszalad egy sárga dromedár, ablakszemei ragyognak a felkelő napban (1935 Kassák Lajos CD10) | éppen hogy megbújtak a bokrok megett, máris elkezdte dünnyögni a nótáját (1958 Bóka László 9064010, 448) | Az elmúlt négy évben jelentősen előre kellett volna haladni a honvédség átállásával, de a haderőreform éppen hogy elindult (2002 Magyar Hírlap CD09).

éppenhogy 0 határozószó
〈Vmely tulajdonság mértékének, vmely cselekvés, történés intenzitásának, tartamának stb. fokozati skálán való elhelyezésére.〉
a.
〈annak kif-ére, hogy csak kevésen múlik, hogy vmely tulajdonság, állapot igaz vmire, vkire, kül. hogy vmely mennyiséget, nagyságot elér〉
Halálán van biz az. Megsimította a guta. Se kezét, se lábát nem bírja; csak még éppen hogy beszélni tud
(1892 Jókai Mór)
széles, lejtős lépcső volt, egy-egy fok éppen hogy valamivel hosszabb, minthogy nyugodtan lehessen lelépegetni róla
(1942 Szentkuthy Miklós)
Az 1883 és 1899 között az évenként eladott állatok száma nem haladta meg a kilencvenezret. Azt követően éppenhogy a százezer fölé emelkedett
(1989 Horváth Zoltán²)
Így került hát az ifjú György éppenhogy tizenöt esztendősen Vácra
(1994 Magyar Hírlap)
A bank 1998 végére várható éppenhogy pozitív eredménye s az osztalékfizetés újbóli elmaradása azonban nem jó alap egy jövő év közepére tett tőzsdei bevezetéshez
(1998 Magyar Hírlap)
A hegy tetején éppenhogy kiemelkedő Királykő ezzel a Hawaii-szigeteken megszokott vulkáni működéssel keletkezett
(2004 Természet Világa)
b.
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, történés csak nagyon rövid ideig tart v. nagyon kis intenzitással valósul meg, ill. csak az állítmány(i rész) által kifejezett, rövid ideig tartó v. kis intenzitású, jelentéktelen stb. cselekvés, történés következik be egy lehetséges(, várt), hosszabb ideig tartó, alaposabb, jelentősebb stb. helyett〉
A kaszás lét épen, hogy megemlíti a szakácskönyv
(1880 Tagányi Károly)
A kisfiú az apja mellére kúszott és egy ólomkatonát, egy fakockát, egy rézkarikát szeretett volna begyömöszölni a szájába. De az ajkak tréfásan össze szorultak. Csak egy pillanatra nyiltak ki, éppen hogy látni lehetett a fogsort és a garat bíborfekete barlangját
(1917 Kosztolányi Dezső)
A jövevény fiú lett. Azt mondják, hogy egészséges, szép gyerek. Nekem is odahozták, hogy megmutassák, de éppenhogy rápillantottam
(1931 Kassák Lajos)
Gondoltam már a multkor, jó lenne szólni neki, hogy ha egyszer meglátna a kocsijáról, hogy asszonnyal vagy leánnyal megyek a járdán, sohase gondoljon valami gazságra, sok ismerősöm van és csak éppen hogy együtt mentünk egy darabig
(1935 Szép Ernő)
a szépíró éppen hogy csak megmosdik s újra köti nyakkendőjét
(1947 Nagy István)
A természettudományokból a magyar diákok korábban (ellentétben az olvasási tesztekkel) meglehetősen jól szerepeltek. Most a világátlag szintjét éppenhogy súrolják
(2002 Magyar Hírlap)
c. (ksz-szerűen is)
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, történés, állapotváltozás a szövegkörnyezetben meghatározott cselekvésnél, történésnél, állapotváltozásnál, ill. a megnyilatkozásnál csak kicsivel korábban következik be〉
csak éppen, hogy kimondta ezt a fenyegető szót, már a következő percben lent volt a szekérről a földön; Kapor uram úgy kilökte a fél könyökével maga mellől az ülésből, hogy az árokpartig meg sem állt
(1862–1863 Jókai Mór)
Esterházy Orsika alig volt még tizenkét esztendős, Pál csak hat évvel idősebb, éppen hogy belépett életének tizennyolczadik évébe
(1895 Bubics Zsigmond–Merényi Lajos)
Egyszer-másszor akkor vonultak ki, mikor leszállt az éjszaka s fénylett a holdvilág, és kora reggel tértek meg, mikor a hold éppen hogy letűnt s még nem röppent fel a nap
(1925 Révay József ford.Papini)
A villamosok éppenhogy megindultak, innen-onnan előszalad egy sárga dromedár, ablakszemei ragyognak a felkelő napban
(1935 Kassák Lajos)
éppen hogy megbújtak a bokrok megett, máris elkezdte dünnyögni a nótáját
(1958 Bóka László)
Az elmúlt négy évben jelentősen előre kellett volna haladni a honvédség átállásával, de a haderőreform éppen hogy elindult
(2002 Magyar Hírlap)

Beállítások