érkezés fn 4B

1. ’az érkezik igével kifejezett cselekvés v. történés, folyamat’ ❖ a’ mennyiben lehetett ſiettetvén a’ táborhoz érkezésünket, hamaráb értük, hogy ſem reménlettük volna (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 211).

1a. ’e cselekvés v. folyamat megtörténte, ill. annak ideje’ ❖ [Venezini gróf] a’ Grófnénak nagyobb boſzſzúságára Avénio nevü Városba lett érkezéſekkel fel-tette magában, hogy Maſzſzilia Városban Gállyára fog ülni, és Szitzilia Orſzágba véle evezni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 193) | [a hetente megjelenő kiadvány] a világ összes 100 tonnásnál nagyobb oceáni hajóinak tartózkodási helyét, útirányát s érkezéseit közli (1895 PallasLex. CD02) | [A pettyes vízicsibe] első érkezésének országos középnapja: április 4 (1899 Chernel István CD34) | [Osvát Ernő] nem az érkezés sorrendjében fogadta ügyfeleit (1944 Németh Andor 9480003, 82) | csomag érkezéséről szóló értesítés (1994 Magyar Hírlap CD09) | [A frontra érzékeny személyeknél] többnyire a felsiklási és a betörési front hoz létre jellegzetes tüneteket – a melegfront érkezése előtt sokszor már 1-2 órával (1998 Tények könyve CD37).

1b. (ritk) ’vmely helyre, hivatalba (be)érkezett küldemény(ek összessége)’ ❖ a kartárs nem eszik több kolbászt, viszont a feldolgozatlan ügyiratokkal sem kell vesződnie, nem kell osztályoznia a postai érkezést, hallgatni a szemben ülő ügyfelet (1969 Konrád György 9351001, 16) | [A közigazgatási bíróság] ügyforgalma a második világháborút megelőző utolsó békeévben, 1938-ban 65554 ügy, amiből 28032 volt az azévi érkezés (1992 Takács Imre² 2034003, 216).

2. (rendsz. birt szjellel) ’kedv, hajlandóság, ill. a körülményekből adódó alkalom, lehetőség vminek a (meg)tételére’ ❖ Sok foglalatosſágai még moſt eleinten anynyira való érkezést néki nem engednek [ti. hogy a levelekre válaszoljon] (1780 Magyar Hírmondó C0268, 16) | A sentimentálizmus idegen eleme lelküknek, a világfájdalomhoz nincsen érkezésük (1890 Pesti Hírlap szept. 28. C5638, 17) | az évvégi kemény munka miatt nem volt rá érkezésem, de most hozzáláttam, hogy megvalósítsam tervemet (1956 Bárány Tamás 9029002, 140) | még viccelni is van érkezésünk, pedig nincs jó kedvünk (2005 Népszabadság máj. 12. C7853, 3).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

érkezés főnév 4B
1.
az érkezik igével kifejezett cselekvés v. történés, folyamat
a’ mennyiben lehetett ſiettetvén a’ táborhoz érkezésünket, hamaráb értük, hogy ſem reménlettük volna
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
1a.
e cselekvés v. folyamat megtörténte, ill. annak ideje
[Venezini gróf] a’ Grófnénak nagyobb boſzſzúságára Avénio nevü Városba lett érkezéſekkel fel-tette magában, hogy Maſzſzilia Városban Gállyára fog ülni, és Szitzilia Orſzágba véle evezni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[a hetente megjelenő kiadvány] a világ összes 100 tonnásnál nagyobb oceáni hajóinak tartózkodási helyét, útirányát s érkezéseit közli
(1895 PallasLex.)
[A pettyes vízicsibe] első érkezésének országos középnapja: április 4
(1899 Chernel István)
[Osvát Ernő] nem az érkezés sorrendjében fogadta ügyfeleit
(1944 Németh Andor)
csomag érkezéséről szóló értesítés
(1994 Magyar Hírlap)
[A frontra érzékeny személyeknél] többnyire a felsiklási és a betörési front hoz létre jellegzetes tüneteket – a melegfront érkezése előtt sokszor már 1-2 órával
(1998 Tények könyve)
1b. (ritk)
vmely helyre, hivatalba (be)érkezett küldemény(ek összessége)
a kartárs nem eszik több kolbászt, viszont a feldolgozatlan ügyiratokkal sem kell vesződnie, nem kell osztályoznia a postai érkezést, hallgatni a szemben ülő ügyfelet
(1969 Konrád György)
[A közigazgatási bíróság] ügyforgalma a második világháborút megelőző utolsó békeévben, 1938-ban 65554 ügy, amiből 28032 volt az azévi érkezés
(1992 Takács Imre²)
2. (rendsz. birt szjellel)
kedv, hajlandóság, ill. a körülményekből adódó alkalom, lehetőség vminek a (meg)tételére
Sok foglalatosſágai még moſt eleinten anynyira való érkezést néki nem engednek [ti. hogy a levelekre válaszoljon]
(1780 Magyar Hírmondó)
A sentimentálizmus idegen eleme lelküknek, a világfájdalomhoz nincsen érkezésük
(1890 Pesti Hírlap szept. 28.)
az évvégi kemény munka miatt nem volt rá érkezésem, de most hozzáláttam, hogy megvalósítsam tervemet
(1956 Bárány Tamás)
még viccelni is van érkezésünk, pedig nincs jó kedvünk
(2005 Népszabadság máj. 12.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások