erkölcsbíró fn 6A8

1. (rég, Tört) ’〈kül. a köztársaságkori Rómában az erkölcsi szabályok betartása felett cenzorként őrködő magas rangú közhivatalnok megnevezéseként〉’ ❖ A’ Censusról és Censorról már szollánk; ’s Erkölts-Birónak hivánk (1783 Molnár János C0293, 100) | erkltsbíró, erkltsökre vígyázó; ein Sittenrichter (1818 Márton József¹ C3044, 158. hasáb) | A cenzorok tehát nemcsak pénzügyi közegek, hanem valóságos erkölcsbírák – moribus praefecti – voltak (1912 RévaiNagyLex. C5700, 366).

2. ’más(ok) erényei, erkölcsi magatartása fölött (illetéktelenül, álszent módon) ítélkező személy’ ❖ Míg fiatal ’s bóldog, tréfál a’ vers-író, De ha idsödik akkor erklts-bíró (1798 Mátyási József C3064, 386) | Ilyen társasmulatságokon, kath. hajadon, szüleid felügyelete alatt, bátran részt vehetsz s légy meggyőződve, hogy nincs oly szigorú erkölcsbiró, ki emiatt korholni akarna (1891 Cziklay Lajos 8075004, 87) | Megismételjük a templomi némajátékot a közönség gyönyörködtetésére, csak hogy most te fogsz vesszőt futni az utcai erkölcsbirák sorfala között, nem én (1917 Budapesti Hírlap jan. 23. C4705, 3) | A film elitéli a kéretlen beleszólókat, a magánügyekben vájkáló munkahelyi kollektívát, a tapintatlan, botcsinálta erkölcsbírákat (1966 Népszava máj. 26. C4830, 2) | egy köz- és magánbűntényekkel, politikai erkölcstelenséggel alaposan gyanúsítható személy hogyan játszhatja el ma az erkölcsbíró szerepét elevenek és holtak fölött (2001 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

erkölcsbíró főnév 6A8
1. (rég, Tört)
〈kül. a köztársaságkori Rómában az erkölcsi szabályok betartása felett cenzorként őrködő magas rangú közhivatalnok megnevezéseként〉
A’ Censusról és Censorról már szollánk; ’s Erkölts-Birónak hivánk
(1783 Molnár János)
erkltsbíró, erkltsökre vígyázó; ein Sittenrichter
(1818 Márton József¹)
A cenzorok tehát nemcsak pénzügyi közegek, hanem valóságos erkölcsbírák – moribus praefecti – voltak
(1912 RévaiNagyLex.)
2.
más(ok) erényei, erkölcsi magatartása fölött (illetéktelenül, álszent módon) ítélkező személy
Míg fiatal ’s bóldog, tréfál a’ vers-író, De ha idsödik akkor erklts-bíró
(1798 Mátyási József)
Ilyen társasmulatságokon, kath.katolikus hajadon, szüleid felügyelete alatt, bátran részt vehetsz s légy meggyőződve, hogy nincs oly szigorú erkölcsbiró, ki emiatt korholni akarna
(1891 Cziklay Lajos)
Megismételjük a templomi némajátékot a közönség gyönyörködtetésére, csak hogy most te fogsz vesszőt futni az utcai erkölcsbirák sorfala között, nem én
(1917 Budapesti Hírlap jan. 23.)
A film elitéli a kéretlen beleszólókat, a magánügyekben vájkáló munkahelyi kollektívát, a tapintatlan, botcsinálta erkölcsbírákat
(1966 Népszava máj. 26.)
egy köz- és magánbűntényekkel, politikai erkölcstelenséggel alaposan gyanúsítható személy hogyan játszhatja el ma az erkölcsbíró szerepét elevenek és holtak fölött
(2001 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások