erőd 3C4 fn  erőde (rég)

1. (tulajdonnév részeként is) (Kat) ’megerősített falakkal, megközelítését és elfoglalását nehezítő akadályokkal, fegyverzettel ellátott, zárt, katonai jellegű védelmi építmény’ ❖ A bey közhírré tette a vár és a város lakosainak a minden lépten elérkezhető ellenhadnak az erőde falai alá juthatását (1844 Kiss Károly¹ C0625, 356) | 1625-ben Csillag György a Kanizsa vár ellen épitett erődék pénztárnokául neveztetik ki (1858 Nagy Iván CD31) | A jelenkorban a nagy várak is sajátképen csak több erődből képeztetnek, a melyek a várnak szánt terepet körülveszik (1894 PallasLex. CD02) | fölkerekedtek, otthagyták a monostori erődöt. Majd elvégzi a többit Klapka (1903 Jókai Mór CD18) | [Thiers] a Valérien-erődöt is kiürittette, s az huszonnégy óráig állt helyőrség hijján (1932 e. Németh Andor 9480002, 93) | A tálibok mellett harcolt külföldiek vasárnap lázadtak fel; [...] elsáncolták magukat a Kaladzsangi erődben (2001 Magyar Hírlap CD09).

1a. (mozgásra utaló jelzővel) (Kat is) ’〈nagy méretű, erős fegyverzettel és védelmi eszközökkel felszerelt (katonai) jármű megnevezéseként〉’ ❖ Popov orosz tengernagy tervei szerint [készült az ún. körhajó] – a tengerpart megvédésének céljaira – mint mozgó erőd (1895 PallasLex. CD02) | 1906 óta az angolok nyomán a többi tengeri hatalom is hozzáfogott a nagy csatahajók, a vizen mozgó erődök építéséhez (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 115) | A harckocsi[.] Mozgó erődök a harctereken (1997 Lengyel Ferenc CD17) | Ma már egyre nagyobb az igény a páncélozott járművek iránt. Többnyire államférfiak, diplomaták [...] igénylik a különleges védettséget biztosító utazó erődöket (1999 Magyar Hírlap CD09) | [Kissinger szerint] üzemeket, kikötőket, dokkokat, egyáltalán mindent bombázni kell az amerikai repülő erődöknek (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (birtokszóként) (vál) ’az a hely, intézmény v. csoport, amely vmely ügynek, eszmének, közösségnek stb. az erős védelmezője, támasza, erőssége’ ❖ [Budapest] volt az ellenzék leghatalmasabb erődje a mult választás alkalmával, – öt közől három ellenzékit küldött az országgyülésre (1872 Tóvölgyi Titusz 8492013, 57) | 1933–35 között a „Nyugat”-Barátok Köre egyik szellemi bástyája volt Magyarországnak, a haladó értelmiség erődje (1964 Ascher Oszkár 9010001, 159) | a tetovói albán magánegyetem – a nemzetiek legfontosabb erődje – macedón kormánytámogatást kapott (2001 Magyar Hírlap CD09).

Ö: kapu~, légi~, páncél~, templom~.

ÖU: torony~.

ÖE: ~építés, ~fal, ~mű, ~parancsnok, ~rendszer, ~vár, ~város.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.

erőd 3C4 főnév
erőde 6B (rég)
1. (tulajdonnév részeként is) (Kat)
megerősített falakkal, megközelítését és elfoglalását nehezítő akadályokkal, fegyverzettel ellátott, zárt, katonai jellegű védelmi építmény
A bey közhírré tette a vár és a város lakosainak a minden lépten elérkezhető ellenhadnak az erőde falai alá juthatását
(1844 Kiss Károly¹)
1625-ben Csillag György a Kanizsa vár ellen épitett erődék pénztárnokául neveztetik ki
(1858 Nagy Iván)
A jelenkorban a nagy várak is sajátképen csak több erődből képeztetnek, a melyek a várnak szánt terepet körülveszik
(1894 PallasLex.)
fölkerekedtek, otthagyták a monostori erődöt. Majd elvégzi a többit Klapka
(1903 Jókai Mór)
[Thiers] a Valérien-erődöt is kiürittette, s az huszonnégy óráig állt helyőrség hijján
(1932 e. Németh Andor)
A tálibok mellett harcolt külföldiek vasárnap lázadtak fel; [...] elsáncolták magukat a Kaladzsangi erődben
(2001 Magyar Hírlap)
1a. (mozgásra utaló jelzővel) (Kat is)
〈nagy méretű, erős fegyverzettel és védelmi eszközökkel felszerelt (katonai) jármű megnevezéseként〉
Popov orosz tengernagy tervei szerint [készült az ún. körhajó] – a tengerpart megvédésének céljaira – mint mozgó erőd
(1895 PallasLex.)
1906 óta az angolok nyomán a többi tengeri hatalom is hozzáfogott a nagy csatahajók, a vizen mozgó erődök építéséhez
(1927 TolnaiÚjLex.)
A harckocsi[.] Mozgó erődök a harctereken
(1997 Lengyel Ferenc)
Ma már egyre nagyobb az igény a páncélozott járművek iránt. Többnyire államférfiak, diplomaták [...] igénylik a különleges védettséget biztosító utazó erődöket
(1999 Magyar Hírlap)
[Kissinger szerint] üzemeket, kikötőket, dokkokat, egyáltalán mindent bombázni kell az amerikai repülő erődöknek
(2002 Magyar Hírlap)
2. (birtokszóként) (vál)
az a hely, intézmény v. csoport, amely vmely ügynek, eszmének, közösségnek stb. az erős védelmezője, támasza, erőssége
[Budapest] volt az ellenzék leghatalmasabb erődje a mult választás alkalmával, – öt közől három ellenzékit küldött az országgyülésre
(1872 Tóvölgyi Titusz)
1933–35 között a „Nyugat”-Barátok Köre egyik szellemi bástyája volt Magyarországnak, a haladó értelmiség erődje
(1964 Ascher Oszkár)
a tetovói albán magánegyetem – a nemzetiek legfontosabb erődje – macedón kormánytámogatást kapott
(2001 Magyar Hírlap)
ÖU: toronyerőd
ÖE: erődépítés, erődfal, erődmű, erődparancsnok, erődrendszer, erődvár, erődváros
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.

Beállítások