értesít ts ige 4b4

1. ’〈levél, üzenet stb., ill. (abban) vki, vmi〉 tájékoztat, tudósít vmiről vkit’ ❖ Betses Leveled nagyon megörvendeztetett, mert irántam viseltető Szeretetedet fejezi ki azon bizodalmad, mellyel nemes czélu Intézetedről értesits (!) engemet (1806 Cserey Farkas² C2557, 101) | Arnold a küszöbön állott. Hangokat s kocsizörgést hallva, bement, hogy értesitse a grófnőt (1882 Pesti Hírlap jan. 4. C5630, [14]) | [A püspök] haláláról táviratilag értesitették József főherceget (1889 Pesti Hírlap 8657001, 5) | [a hadifogságba esett katona] az utról sürgönnyel értesitette feleségét, hogy ma reggel Budapestre hozzák (1916 Az Est jún. 29. C5259, 10) | [egy] szálkás betűkkel írt névtelen levél kíméletesen arról értesített, hogy Sárika a hátunk mögött kinevet bennünket (1931 Kosztolányi Dezső 9359227, 223) | frakcióvezetőnkön keresztül értesítettük elnök urat, hogy fenn kívánjuk tartani 174., 220., 283. és 284. indítványainkat is (1992 Országgyűlési Napló CD62) | A [pályázatra] késve vagy sérült borítékban érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek tekinti, arról az érintett felet telefonon, levélben, e-mailben értesíti (2004 Népszava aug. 5. C7467, 4).

1a. ’〈intézményt, hatóságot〉 bejelentésével eljárást, intézkedést kezdeményezve tájékoztat vmiről(, és ilyen módon segítségül hív) vki v. vmi’ ❖ Egy amerikai főrangú hadi tiszt az angol hatóságokat értesíté, hogy Vermont’ szélein, hol igen sok canadai szökevény tartózkodik, titkos tervek forraltatnak ’s hadi erő létesítetik (1838 Hazai és Külföldi Tudósítások C8298, 317) | [hivatali visszaélés gyanúja esetén] a kamara köteles erről az illető büntető hatóságot a törvényes eljárás meginditása végett értesíteni (1858 Budapesti Hírlap ápr. 10. C7816, [2]) | [a] gálszécsi tüzoltóságot csak későn értesitették a veszedelemről, ugy, hogy mire Parnóra érkezett, már nem igen lehetett kellő sikerrel müködnie (1889 Pesti Hírlap 8657001, 6) | a rendőrbíró azt mondta neki [ti. a gyermeknek], hogy máskor ne labdázzon ott, ahol nem szabad és tudomására adta, hogy az esetről értesítik majd az iskolát (1933 Népszava okt. 22. C7501, 11) | Behúzzuk a mellékutcába [a sebesültet]. Valaki vállalkozik, hogy értesíti a mentőket (1981 Dénes Tibor 9812003, 183) | [az összevert sekrestyés] szárkapocscsonttörést szenvedett, de valahogy mégis visszavonszolta magát a parókiára, és telefonon értesítette a rendőrséget (2002 Szabad Föld dec. 6. C8388, 24).

2. (tárgy n. is) ’〈hírközlő szerv, médium, ill. írásmű olvasót, nézőt stb.〉 tudósít, tájékoztat vmiről’ ❖ Olvasónknak, ki bővebben kivánna ezen pontban értesítetni, ajánljuk Herder’ és Mendelssohn’ philosophiai munkájiknak azon részét, melly a’ szépműveket tárgyazza (1828 Tudományos Gyűjtemény C5620, 40) | valamint eddig ugy ezentul is, annak idejében, e lapok által mindenekrül értesitendem a közönséget (1835 Széchenyi István 8429025, 77) | Pozsonyi lapok értesitenek, hogy a’ herczeg-primás f. h. 10-kén Pozsonyból Bécsbe utazott, a’ Rómából már oda érkezett csanádi püspökkel találkozandó (1841 Pesti Hírlap CD61) | a Courrier cimü hirlap arról értesit, hogy Rennes-ben legujabban egy női szövetség alakult (1914 Magyarország júl. 2. C5271, 15) | a televízió s az újságok arról értesítették nézőiket és olvasóikat, hogy Rómában a pápa egy új tantárgyat akar bevezetni a teológiába, éspedig az ördögűzést (2005 Népszava júl. 30. C7468, 23) | Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapjának nyitóközleménye arról értesít, hogy a dohányzás jelenleg a második leggyakoribb halálok a világon (2007 Népszabadság máj. 25. C7855, 16).

Ö: ki~.

Vö. CzF. értesít · értesit; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.; SzT. ~, értesítendő, értesíttetik

értesít tárgyas ige 4b4
1.
〈levél, üzenet stb., ill. (abban) vki, vmi〉 tájékoztat, tudósít vmiről vkit
Betses Leveled nagyon megörvendeztetett, mert irántam viseltető Szeretetedet fejezi ki azon bizodalmad, mellyel nemes czélu Intézetedről értesits (!) engemet
(1806 Cserey Farkas²)
Arnold a küszöbön állott. Hangokat s kocsizörgést hallva, bement, hogy értesitse a grófnőt
(1882 Pesti Hírlap jan. 4.)
[A püspök] haláláról táviratilag értesitették József főherceget
(1889 Pesti Hírlap)
[a hadifogságba esett katona] az utról sürgönnyel értesitette feleségét, hogy ma reggel Budapestre hozzák
(1916 Az Est jún. 29.)
[egy] szálkás betűkkel írt névtelen levél kíméletesen arról értesített, hogy Sárika a hátunk mögött kinevet bennünket
(1931 Kosztolányi Dezső)
frakcióvezetőnkön keresztül értesítettük elnök urat, hogy fenn kívánjuk tartani 174., 220., 283. és 284. indítványainkat is
(1992 Országgyűlési Napló)
A [pályázatra] késve vagy sérült borítékban érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek tekinti, arról az érintett felet telefonon, levélben, e-mailben értesíti
(2004 Népszava aug. 5.)
1a.
〈intézményt, hatóságot〉 bejelentésével eljárást, intézkedést kezdeményezve tájékoztat vmiről(, és ilyen módon segítségül hív) vki v. vmi
Egy amerikai főrangú hadi tiszt az angol hatóságokat értesíté, hogy Vermont’ szélein, hol igen sok canadai szökevény tartózkodik, titkos tervek forraltatnak ’s hadi erő létesítetik
(1838 Hazai és Külföldi Tudósítások)
[hivatali visszaélés gyanúja esetén] a kamara köteles erről az illető büntető hatóságot a törvényes eljárás meginditása végett értesíteni
(1858 Budapesti Hírlap ápr. 10.)
[a] gálszécsi tüzoltóságot csak későn értesitették a veszedelemről, ugy, hogy mire Parnóra érkezett, már nem igen lehetett kellő sikerrel müködnie
(1889 Pesti Hírlap)
a rendőrbíró azt mondta neki [ti. a gyermeknek], hogy máskor ne labdázzon ott, ahol nem szabad és tudomására adta, hogy az esetről értesítik majd az iskolát
(1933 Népszava okt. 22.)
Behúzzuk a mellékutcába [a sebesültet]. Valaki vállalkozik, hogy értesíti a mentőket
(1981 Dénes Tibor)
[az összevert sekrestyés] szárkapocscsonttörést szenvedett, de valahogy mégis visszavonszolta magát a parókiára, és telefonon értesítette a rendőrséget
(2002 Szabad Föld dec. 6.)
2. (tárgy n. is)
〈hírközlő szerv, médium, ill. írásmű olvasót, nézőt stb.〉 tudósít, tájékoztat vmiről
Olvasónknak, ki bővebben kivánna ezen pontban értesítetni, ajánljuk Herder’ és Mendelssohn’ philosophiai munkájiknak azon részét, melly a’ szépműveket tárgyazza
(1828 Tudományos Gyűjtemény)
valamint eddig ugy ezentul is, annak idejében, e lapok által mindenekrül értesitendem a közönséget
(1835 Széchenyi István)
Pozsonyi lapok értesitenek, hogy a’ herczeg-primás f.folyó ’éppen tartó, folyamatban levő’ h. 10-kén Pozsonyból Bécsbe utazott, a’ Rómából már oda érkezett csanádi püspökkel találkozandó
(1841 Pesti Hírlap)
a Courrier cimü hirlap arról értesit, hogy Rennes-ben legujabban egy női szövetség alakult
(1914 Magyarország júl. 2.)
a televízió s az újságok arról értesítették nézőiket és olvasóikat, hogy Rómában a pápa egy új tantárgyat akar bevezetni a teológiába, éspedig az ördögűzést
(2005 Népszava júl. 30.)
Az Egészségügyi Világszervezet (WHOWorld Health Organization ’Egészségügyi Világszervezet’) honlapjának nyitóközleménye arról értesít, hogy a dohányzás jelenleg a második leggyakoribb halálok a világon
(2007 Népszabadság máj. 25.)
Vö. CzF. értesít · értesit; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.; SzT. ~, értesítendő, értesíttetik

Beállítások