esekedik tn ige 12b (rég)

1. ’szívre hatóan könyörög, esedezik (vkinek vmiért)’ ❖ a’ Gotuſok Ravennába eſekedtek az öket meg-gyözönek hogy uralkodjék rajtok (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 136) | azon eſekedem tenéked, hogy vedd tekéntetben tsekély ſzolgálatomat mellyet mutattam tenéked (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 34) | Esekedik a nép, hogy harmadába kapjon törökbúzát (1884 Petelei István 8361008, 100) | Észrevettük, hogy nincsen még olyan magyar összekötő intézményünk, mely buzgóbban esekednék a pesti elismertetésért, mint ez a mi irodalom-fiókánk (1941 Molter Károly CD10).

1a. ’〈isteni hatalomhoz〉 fordulva könyörög, imádkozik (vkiért)’ ❖ Atyám! néked eſedezem Hald-meg könyörgéſemet: Hozzád emelem fel kezem’; Tellyesítsd kéréſemet. En nem-is kételkedem: Nagy Híttel eſekedem. Hiſzem azt hogy nyertes léſzek: Hát ezekhez Áment téſzek (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 590) | [Mózes] olyan vala köztök [ti. a zsidók között], mint egy Király, a’ ki ſokat fáradott érettek, ſokat tusakodott vélek, és ſokat eſekedett az Iſtennek-is ö érettek, mint gyakor ízbe rébellis népért (1798 Parnasszusi időtöltés C0127, 4) | Addig könyörgött, addig esekedett, míg fiának ez a betegsége nagy nehezen jobbra fordúlt (1899 Jakab Ödön C2193, 82).

2. (rég v. nyj) ’erősen vágyakozik vmi, vki után’ ❖ Ha pedig ugyan ez a’ beteg az oſtromokon kivül való idöben a’ ſzerelemnek és az aſztalnak gyönyörűségei után nem tsak igen eſekedik, hanem azok mellett még a’ mozgáſt-is és teſt-gyakorláſt el-mulaſztja, el-lágyúlnak az  inai (1791 Benkő Sámuel ford.–Grant³ C0965, 297) | Te nem tudod, melly igen esekedtem én ezen ſzempillantat után, hogy veled ſzemmel látott tanúk nélkűl beſzélheſsek (1806 Szabó Sámuel ford. C3784, 115) | sohasem láttam apát, a ki ugy esekedjék a gyermeke után (1891 Gyarmathy Zsigáné C1950, 120).

Vö. CzF.; SzT. ~, esekedő; ÚMTsz.

esekedik tárgyatlan ige 12b (rég)
1.
szívre hatóan könyörög, esedezik (vkinek vmiért)
a’ Gotuſok Ravennába eſekedtek az öket meg-gyözönek hogy uralkodjék rajtok
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
azon eſekedem tenéked, hogy vedd tekéntetben tsekély ſzolgálatomat mellyet mutattam tenéked
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Esekedik a nép, hogy harmadába kapjon törökbúzát
(1884 Petelei István)
Észrevettük, hogy nincsen még olyan magyar összekötő intézményünk, mely buzgóbban esekednék a pesti elismertetésért, mint ez a mi irodalom-fiókánk
(1941 Molter Károly)
1a.
〈isteni hatalomhoz〉 fordulva könyörög, imádkozik (vkiért)
Atyám! néked eſedezem Hald-meg könyörgéſemet: Hozzád emelem fel kezem’; Tellyesítsd kéréſemet. En nem-is kételkedem: Nagy Híttel eſekedem. Hiſzem azt hogy nyertes léſzek: Hát ezekhez Áment téſzek
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
[Mózes] olyan vala köztök [ti. a zsidók között], mint egy Király, a’ ki ſokat fáradott érettek, ſokat tusakodott vélek, és ſokat eſekedett az Iſtennek-is ö érettek, mint gyakor ízbe rébellis népért
(1798 Parnasszusi időtöltés)
Addig könyörgött, addig esekedett, míg fiának ez a betegsége nagy nehezen jobbra fordúlt
(1899 Jakab Ödön)
2. (rég v. nyj)
erősen vágyakozik vmi, vki után
Ha pedig ugyan ez a’ beteg az oſtromokon kivül való idöben a’ ſzerelemnek és az aſztalnak gyönyörűségei után nem tsak igen eſekedik, hanem azok mellett még a’ mozgáſt-is és teſt-gyakorláſt el-mulaſztja, el-lágyúlnak az  inai
(1791 Benkő Sámuel ford.Grant³)
Te nem tudod, melly igen esekedtem én ezen ſzempillantat után, hogy veled ſzemmel látott tanúk nélkűl beſzélheſsek
(1806 Szabó Sámuel ford.)
sohasem láttam apát, a ki ugy esekedjék a gyermeke után
(1891 Gyarmathy Zsigáné)
Vö. CzF.; SzT. ~, esekedő; ÚMTsz.

Beállítások