esettanulmány fn 4A (Tud is)

’egy meghatározott jelenséget vizsgáló és bemutató, általános megállapításokba nem bocsátkozó tudományos értekezés’ ❖ [A vezetőképző iskolában] újdonság volt az is, hogy a részvevőknek esettanulmányokat, vezetői játékokat, színlelt ipari problémákat adtak fel megoldásra (1964 Magyar Nemzet dec. 25. C4801, 5) | esettanulmány: valamely társadalom vagy társadalmi egység körében adatok gyűjtése és azok elemzése azzal a céllal, hogy néprajzi elméletek és hipotézisek igaz voltát, módszerek alkalmazhatóságát megítéljék, érvényességi körét megállapítsák (1977 NéprajziLex. CD47) | A néhány jól feldolgozott esettanulmány közül a legismertebbet, a myxóma vírus–nyúl koevolúcióját ismertetem (1995 Természet Világa CD50) | A beszédhelyzetekben megnyilvánuló szakmai nyelvhasználat megismerése különféle módszerekkel történik: […] szövegelemzés, videofelvételek feldolgozása, dokumentumelemzés, esettanulmányok stb. (2006 Kurtán Zsuzsa 3177014, 937).

esettanulmány főnév 4A (Tud is)
egy meghatározott jelenséget vizsgáló és bemutató, általános megállapításokba nem bocsátkozó tudományos értekezés
[A vezetőképző iskolában] újdonság volt az is, hogy a részvevőknek esettanulmányokat, vezetői játékokat, színlelt ipari problémákat adtak fel megoldásra
(1964 Magyar Nemzet dec. 25.)
esettanulmány: valamely társadalom vagy társadalmi egység körében adatok gyűjtése és azok elemzése azzal a céllal, hogy néprajzi elméletek és hipotézisek igaz voltát, módszerek alkalmazhatóságát megítéljék, érvényességi körét megállapítsák
(1977 NéprajziLex.)
A néhány jól feldolgozott esettanulmány közül a legismertebbet, a myxóma vírus–nyúl koevolúcióját ismertetem
(1995 Természet Világa)
A beszédhelyzetekben megnyilvánuló szakmai nyelvhasználat megismerése különféle módszerekkel történik: […] szövegelemzés, videofelvételek feldolgozása, dokumentumelemzés, esettanulmányok stb.s a többi
(2006 Kurtán Zsuzsa)

Beállítások