eskü fn 1C

1. ’ált. vmely felsőbb hatalomra mint tanúra v. vmely értékes, fontos dologra mint biztosítékra való hivatkozással történő, rendsz. ünnepélyes keretek között, meghatározott külsőségekkel tett kijelentés, kül. ígéret’ ❖ Félre tévén e’koron az esküt, hét esztendeig tartott harczok után, [a dalmátok] lerázták nyakokról a Frankok’ igáját (1817 Horváth János⁴ C5486, 44) | esküvel fogadtam, hogy Mariskát soha sem hagyom el (1849 Szigligeti Ede C4001, 106) | hogyan hiheted, hogy más nő kedvéért meg akarná szegni neked tett esküjét? (1964 Jékely Zoltán ford.–Boccaccio 9278105, 42) | [a sírnál történő] csodák folytatódtak és a legsúlyosabb eskünek számított az, amit Szent László fejére tettek (1985 László Gyula¹ 2007011, 326) | A paralimpiára induló magyar csapat tagjai Göncz Árpád köztársasági elnök jelenlétében letették az olimpiai esküt (1997 Tények könyve CD37).

1a. (Jog is) ’bíróság előtt tett, bizonyítékként elfogadott(, valótlansága esetén bűnvádi következményekkel járó) ilyen kijelentés vmely tényállítás, vallomás v. szakértői vélemény megerősítésére’ ❖ [a Korán szerint ha a férj] maga egyedül akar vádoló és tanu is lenni, kénytelen négyszer megeskünni, hogy igazat mond, ötödik esküvel pedig a’ Mindenható’ haragját hazugság esetében magára híni (1832 Társalkodó C0404, 282) | Az egyik szakértő eskü alatt kijelentette, hogy gyakran előfordult már, hogy emberek, különösen nők, sikoltozásba törnek ki, ha bántalmazzák őket (1923 Karinthy Frigyes 9309040, 187) | Ekströmnek ki kellett kérdeznie a vádlottat. – Szeretném emlékeztetni Salander kisasszonyt, hogy eskü alatt vall – kezdte (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321005, 513).

1b. ’vmely hivatással, hivatallal v. az állampolgári jogviszonnyal kapcs. kötelességek v. vmely kötelezettség teljesítésére tett ilyen ünnepélyes nyilatkozat, ígéret’ ❖ én azon esküt, mellyet e’ charta a’ Regensségtől megkíván, azonnal leteszem (1832 Jelenkor C0223, 134) | [a hivatalra] lélekisméretes egyed kívántatik, minek megfelelni eskü kötelezi (1841 Arany János 2005086, 796) | állampolgársági eskü, melyet honosítás alkalmával az állampolgárok kötelékébe felvett, hazai törvényünk szerint is letenni tartozik (1895 PallasLex. CD02) | orvosi esküjére hivatkozva (1989 Börtön volt a hazám 1024002, 61) | Ma tesznek esküt a fővárosi önkormányzat köztisztviselői. Korábban vihart kavart, hogy az eskü szövegébe bekerült az „Isten engem úgy segéljen” mondat is (2001 Magyar Hírlap CD09).

2. ’eskütétel’ ❖ Az eskü után Ottó király is külön audientiára bocsátá a’ követeket (1832 Jelenkor C0224, 687) | Ha a tanúk a kérdéses ügyre nézve különbözőleg vallanának, a biró határozza el, mellyik fél bocsáttassék esküre (1855 e. Teleki József² 8471009, 349) | [a képviselők] esküre felemelt kezekkel a legnagyobb lelkesedés közt, egyhangúlag fölkiáltják: „együtt maradunk.” (1881 Madarász József 8282005, 195) | királyi eskü dombja (1886 Reviczky Gyula CD01) | Május 11-én a Vígszínházban rendezik meg a magyar sportolók ünnepélyes olimpiai esküjét (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé rég) ’anyakönyvvezető előtt, ill. templomi szertartás keretében történő házasságkötés, esküvő’ ❖ Egy új házas pár éppen az esküről tért vissza (1832 Hasznos Mulatságok C8337, 376) | Szólt az apja: férjhez adlak: Eskü elől szökik a lyány (1855 Arany János C0647, 31) | A kisasszony már frigyre is lépett velem, és már anyaságot is vállalt tőlem? S hogyan? Előbb esküt kíván, férjet, majd egy törvényes kicsi Juszufot? (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 129).

4. ’esküszöveg’ ❖ Esküszik arra [ti. Dobó a véres kardra] hitet, ’s állandóságot Egerben, ’S kétszer ezernyi halál mond hangzatos esküt utána. „Veszszen el a’ ki Egert magyarán nem védi halálig […]” (1827 Vörösmarty Mihály 8524383, 110) | [a főhadnagy a zászló] alá állított, előolvasta az esküt s megesketett (1884 Kacziány Géza 8216002, 9) | A barát letérdelt s tompa hangon mondta Zrínyi után az esküt (1913 Laczkó Géza CD10) | időről időre óhatatlanul fellángol a vita a kétezer éves hagyomány, a hippokratészi életmű, s vele a neki tulajdonított eskü, és annak érvényessége körül (2001 Természet Világa CD50).

5. (msz-szerűen) (szleng) ’〈az állítás igazságértékének nyomatékosítására〉’ ❖ Nem hittük el, basszus, ott fürödtünk a szarban, de eskü, hogy akkor még nem látszott, öntisztított a folyó, békanyál meg bűz semmi (2007 Miklya Luzsányi Mónika 3150005, 358) | eskü, hogy így volt, azért kellett nekik a Jázon, a pártfegyelem miatt (2007 Miklya Luzsányi Mónika 3150005, 359).

Ö: hűség~, nagy~.

ÖU: honvéd~, hűbér~.

ÖE: ~formula, ~letétel, ~törő.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. esküszik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

eskü főnév 1C
1.
ált. vmely felsőbb hatalomra mint tanúra v. vmely értékes, fontos dologra mint biztosítékra való hivatkozással történő, rendsz. ünnepélyes keretek között, meghatározott külsőségekkel tett kijelentés, kül. ígéret
Félre tévén e’koron az esküt, hét esztendeig tartott harczok után, [a dalmátok] lerázták nyakokról a Frankok’ igáját
(1817 Horváth János)
esküvel fogadtam, hogy Mariskát soha sem hagyom el
(1849 Szigligeti Ede)
hogyan hiheted, hogy más nő kedvéért meg akarná szegni neked tett esküjét?
(1964 Jékely Zoltán ford.Boccaccio)
[a sírnál történő] csodák folytatódtak és a legsúlyosabb eskünek számított az, amit Szent László fejére tettek
(1985 László Gyula¹)
A paralimpiára induló magyar csapat tagjai Göncz Árpád köztársasági elnök jelenlétében letették az olimpiai esküt
(1997 Tények könyve)
1a. (Jog is)
bíróság előtt tett, bizonyítékként elfogadott(, valótlansága esetén bűnvádi következményekkel járó) ilyen kijelentés vmely tényállítás, vallomás v. szakértői vélemény megerősítésére
[a Korán szerint ha a férj] maga egyedül akar vádoló és tanu is lenni, kénytelen négyszer megeskünni, hogy igazat mond, ötödik esküvel pedig a’ Mindenható’ haragját hazugság esetében magára híni
(1832 Társalkodó)
Az egyik szakértő eskü alatt kijelentette, hogy gyakran előfordult már, hogy emberek, különösen nők, sikoltozásba törnek ki, ha bántalmazzák őket
(1923 Karinthy Frigyes)
Ekströmnek ki kellett kérdeznie a vádlottat. – Szeretném emlékeztetni Salander kisasszonyt, hogy eskü alatt vall – kezdte
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
1b.
vmely hivatással, hivatallal v. az állampolgári jogviszonnyal kapcs. kötelességek v. vmely kötelezettség teljesítésére tett ilyen ünnepélyes nyilatkozat, ígéret
én azon esküt, mellyet e’ charta a’ Regensségtől megkíván, azonnal leteszem
(1832 Jelenkor)
[a hivatalra] lélekisméretes egyed kívántatik, minek megfelelni eskü kötelezi
(1841 Arany János)
állampolgársági eskü, melyet honosítás alkalmával az állampolgárok kötelékébe felvett, hazai törvényünk szerint is letenni tartozik
(1895 PallasLex.)
orvosi esküjére hivatkozva
(1989 Börtön volt a hazám)
Ma tesznek esküt a fővárosi önkormányzat köztisztviselői. Korábban vihart kavart, hogy az eskü szövegébe bekerült az „Isten engem úgy segéljen” mondat is
(2001 Magyar Hírlap)
2.
Az eskü után Ottó király is külön audientiára bocsátá a’ követeket
(1832 Jelenkor)
Ha a tanúk a kérdéses ügyre nézve különbözőleg vallanának, a biró határozza el, mellyik fél bocsáttassék esküre
(1855 e. Teleki József²)
[a képviselők] esküre felemelt kezekkel a legnagyobb lelkesedés közt, egyhangúlag fölkiáltják: „együtt maradunk.”
(1881 Madarász József)
királyi eskü dombja
(1886 Reviczky Gyula)
Május 11-én a Vígszínházban rendezik meg a magyar sportolók ünnepélyes olimpiai esküjét
(1996 Magyar Hírlap)
3. (kissé rég)
anyakönyvvezető előtt, ill. templomi szertartás keretében történő házasságkötés, esküvő
Egy új házas pár éppen az esküről tért vissza
(1832 Hasznos Mulatságok)
Szólt az apja: férjhez adlak: Eskü elől szökik a lyány
(1855 Arany János)
A kisasszony már frigyre is lépett velem, és már anyaságot is vállalt tőlem? S hogyan? Előbb esküt kíván, férjet, majd egy törvényes kicsi Juszufot?
(1941 Gelléri Andor Endre)
4.
Esküszik arra [ti. Dobó a véres kardra] hitet, ’s állandóságot Egerben, ’S kétszer ezernyi halál mond hangzatos esküt utána. „Veszszen el a’ ki Egert magyarán nem védi halálig […]
(1827 Vörösmarty Mihály)
[a főhadnagy a zászló] alá állított, előolvasta az esküt s megesketett
(1884 Kacziány Géza)
A barát letérdelt s tompa hangon mondta Zrínyi után az esküt
(1913 Laczkó Géza)
időről időre óhatatlanul fellángol a vita a kétezer éves hagyomány, a hippokratészi életmű, s vele a neki tulajdonított eskü, és annak érvényessége körül
(2001 Természet Világa)
5. (msz-szerűen) (szleng)
〈az állítás igazságértékének nyomatékosítására〉
Nem hittük el, basszus, ott fürödtünk a szarban, de eskü, hogy akkor még nem látszott, öntisztított a folyó, békanyál meg bűz semmi
(2007 Miklya Luzsányi Mónika)
eskü, hogy így volt, azért kellett nekik a Jázon, a pártfegyelem miatt
(2007 Miklya Luzsányi Mónika)
ÖU: honvédeskü, hűbéreskü
ÖE: esküformula, eskületétel, eskütörő
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. esküszik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások