esteli mn és fn 1B3

I. mn

1. (kissé rég) ’〈a reggelivel szemben is:〉 az este idejére eső, ahhoz tartozó 〈időpont, időszak〉’ ❖ Sokféle ételre estvéli orára Vára benneteket examen torára (1780 e. Protestáns iskoladrámák 7467001, 248) | Estvéli 9 óra körül jutottunk azon kertbe, hol Sch. [= Schedel] hideg falatok mellett sörözni szokott (1838 Szemere Pál C3950, 324) | reggeli, vagy esteli 9 órakor (1896 Borsszem Jankó dec. 27. C5015, 6) | [a szomszédját] látogatta meg estéli időben (1912 Krúdy Gyula C5203, 102).

2. (kissé rég v. irod)(rendszeresen) az este folyamán történő, végbemenő v. érzékelhető 〈esemény, tevékenység, jelenség〉’ ❖ Márk-Grófnét a’ nála tartatott eſtvéli tárſaságban a’ gúta ütötte légyen-meg (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 181) | holdunk csakugyan nem ád meleget, kivéve tán azt, melyet az estélyi séták alkalmával, egy két szerelmes kebelben ábrándos képével gerjeszt (1865 Fővárosi Lapok C8081, 971) | [cukorbetegség esetén] az esteli étkezés eltiltását ajánlja Kanngiesser (1914 Orvosi Hetilap C8164, 281) | Naponként reggeli és estéli isteni tiszteletek tartatnak (1960 Németh Sámuel ford. [!] CD52) | már a víz felett lebegett az estéli pára, amely lassan elborítja majd a parkot (1986 Nádas Péter 9466002, 24) esteli csillag (tulajdonnévként) (rég v. nyj) ’a Vénusz bolygó mint a napnyugtakor legkorábban feltűnő és legfényesebb csillag, az ún. Esthajnalcsillag’ ❖ mint az estveli tsillagnak tüze, lángozott az Ég az  […] szelid tekinteteiben (1801 A természetnek fia ford. C4121, 68) | Estvéli tsillag: Hesperus, Venus (1809 Simai Kristóf C3747, 37) | Végre alkonyodik az idő, az esteli csillag feltetszik az egen (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [A moldvai csángó nyelvjárásban] alkalmasint ugyanerre a csillagra [ti. az Esthajnalcsillagra] vonatkozhatik az estéji csillag (1), östöli-śillag (1) és ösztöliśillag (1) név is (1957 Szabó T. E. Attila C6009, 462).

2a. (kissé rég v. irod) ’olyan 〈személy, csoport v. állat〉, aki v. amely (rendszeresen) ebben a napszakban tesz vmit, ill. ekkor történik vele vmi’ ❖ Kedden és pénteken Pepi egyedüli esteli vendége volt a szép Endiviának (1873 Athenaeum C0028, 3178) | az összetolt asztaloknál együtt ül az egész kávéházi esteli társaság. Civilek, tisztek, nők, férfiak egyforma buzgalommal kocintgatnak az ünnepelt egészségére (1911 Budapesti Hírlap dec. 24. C4699, 127) | esteli bogarak (1925 Babits Mihály C0695, 339) | Irmus néni először csak hívogatta az estéli látogatót [ti. a macskát], de mivel az nem jelentkezett, maga ment a keresésére (2000 Új Ember ápr. 16. C6181, 8).

2b. (kissé rég) ’〈a reggelivel v. a nappalival szemben is:〉 olyan 〈dolog〉, amellyel (rendszeresen) este történik vmi, ill. amelyet (szokásosan) akkor használ(nak), vesz(nek) igénybe vki(k)’ ❖ Az estvéli sétáló helye Berlinnek a’ Dorottya-Városában vagyon (1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0174, 276) | A tegnap estéli vonattal érkezett meg Gyulay gr. hadügyminiszter városunkba (1850 Pesti Napló 8658001, 2) | az Operaház nappali és estéli pénztárainál (1905 Budapesti Hírlap jún. 8. C4693, 10) | Pester Lloyd. Ezt az előkelő németnyelvű napilapot, amelynek reggeli és esteli lapja is van, 1863. évben alapította Falk Miksa (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 316).

2c. (kissé rég) ’〈a nappalival szemben:〉 olyan 〈képzési forma〉, amelynek oktatási ideje az este időszakára v. hétvégére esik, ill. ilyen képzési rendszer szerint működő 〈intézmény(rész), tanfolyam stb.〉 v. ilyen képzésben részt vevő 〈személy〉’ ❖ fiatal tanitók alatt szépen előhaladó, egyre népesülő és számban szaporodó nappali és esteli elemi iskolák ezrei szép jövőt igérnek már Anglia szegényebb sorsú népének is (1867 Barsi József C7542, 192) | Az állami ipariskolában az előadások ugy a nappali rendes, mint az esteli rendkivüli kurzusokon november 7-dikén kezdődnek (1892 Budapesti Hírlap okt. 31. C4739, 5) | [A szépíró-tanfolyamra beiratkozott] esteli tanulók különösen előnyben részesülnek (1901 Budapesti Hírlap dec. 8. C0056, 28) | vannak nappali és estéli tanításra berendezett háztartási iskolák (1913 RévaiNagyLex. C5705, 643).

3. (kissé rég v. irod) ’az este idejére jellemző képét, látványát mutató 〈dolog〉’ ❖ az estveli nap’ vérszínben leáldozó tüze (1837 Aurora C0044, 387) | hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj (1911 Babits Mihály 9014044, 65) | fölötted az estéli ég, mely nem észlelhető lassúsággal sötétedik el, és leltárodba adja csillagjait (1989 Nádas Péter 2001004, 9).

4. (rég) ’nyugati irányban levő 〈hely〉 v. onnan érkező 〈szél〉’ ❖ Meris tavának eſtvéli táján vólt a’ kiſſebbik Oaſis (1783 Molnár János C0292, 120) | a’ Déli, delesti, és Estéjji szelek legtöbbször fúttak (1812 Hazai és Külföldi Tudósítások C0198, 26).

II. fn (rég v. nyj)

’esti étkezés, ill. annak során elfogyasztott étel’ ❖ Az estélit a’ szabadban ettük meg zöld fák alatt (1833 Hasznos Mulatságok C8338, 389) | Az esteli sokszor éjfélig, olykor reggelig is eltartott (1879 e. Vahot Imre 8502001, 121) | a főtisztelendő atyák hatalmas várgrófokat várnak estelihez, bárányhússal és kupa borokkal (1925 Krúdy Gyula CD54) | esteli […] ’esti eleség, vacsora’. Vitte az estelit (1952 Ormánysági szótár C6860, 137).

J: esti.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. est; ÉKsz.; ÚMTsz. ~, estelicsillag, estveli-hajnalcsillag, estveli-kisasszony

esteli melléknév és főnév 1B3
I. melléknév
1. (kissé rég)
〈a reggelivel szemben is:〉 az este idejére eső, ahhoz tartozó 〈időpont, időszak〉
Sokféle ételre estvéli orára Vára benneteket examen torára
(1780 e. Protestáns iskoladrámák)
Estvéli 9 óra körül jutottunk azon kertbe, hol Sch. [= Schedel] hideg falatok mellett sörözni szokott
(1838 Szemere Pál)
reggeli, vagy esteli 9 órakor
(1896 Borsszem Jankó dec. 27.)
[a szomszédját] látogatta meg estéli időben
(1912 Krúdy Gyula)
2. (kissé rég v. irod)
(rendszeresen) az este folyamán történő, végbemenő v. érzékelhető 〈esemény, tevékenység, jelenség〉
Márk-Grófnét a’ nála tartatott eſtvéli tárſaságban a’ gúta ütötte légyen-meg
(1772 Mészáros Ignác ford.)
holdunk csakugyan nem ád meleget, kivéve tán azt, melyet az estélyi séták alkalmával, egy két szerelmes kebelben ábrándos képével gerjeszt
(1865 Fővárosi Lapok)
[cukorbetegség esetén] az esteli étkezés eltiltását ajánlja Kanngiesser
(1914 Orvosi Hetilap)
Naponként reggeli és estéli isteni tiszteletek tartatnak
(1960 Németh Sámuel ford.)
már a víz felett lebegett az estéli pára, amely lassan elborítja majd a parkot
(1986 Nádas Péter)
esteli csillag (tulajdonnévként) (rég v. nyj)
a Vénusz bolygó mint a napnyugtakor legkorábban feltűnő és legfényesebb csillag, az ún. Esthajnalcsillag
mint az estveli tsillagnak tüze, lángozott az Ég az  […] szelid tekinteteiben
(1801 A természetnek fia ford.)
Estvéli tsillag: Hesperus, Venus
(1809 Simai Kristóf)
Végre alkonyodik az idő, az esteli csillag feltetszik az egen
(1860 Vasárnapi Újság)
[A moldvai csángó nyelvjárásban] alkalmasint ugyanerre a csillagra [ti. az Esthajnalcsillagra] vonatkozhatik az estéji csillag (1), östöli-śillag (1) és ösztöliśillag (1) név is
(1957 Szabó T. E. Attila)
2a. (kissé rég v. irod)
olyan 〈személy, csoport v. állat〉, aki v. amely (rendszeresen) ebben a napszakban tesz vmit, ill. ekkor történik vele vmi
Kedden és pénteken Pepi egyedüli esteli vendége volt a szép Endiviának
(1873 Athenaeum)
az összetolt asztaloknál együtt ül az egész kávéházi esteli társaság. Civilek, tisztek, nők, férfiak egyforma buzgalommal kocintgatnak az ünnepelt egészségére
(1911 Budapesti Hírlap dec. 24.)
esteli bogarak
(1925 Babits Mihály)
Irmus néni először csak hívogatta az estéli látogatót [ti. a macskát], de mivel az nem jelentkezett, maga ment a keresésére
(2000 Új Ember ápr. 16.)
2b. (kissé rég)
〈a reggelivel v. a nappalival szemben is:〉 olyan 〈dolog〉, amellyel (rendszeresen) este történik vmi, ill. amelyet (szokásosan) akkor használ(nak), vesz(nek) igénybe vki(k)
Az estvéli sétáló helye Berlinnek a’ Dorottya-Városában vagyon
(1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
A tegnap estéli vonattal érkezett meg Gyulay gr.gróf hadügyminiszter városunkba
(1850 Pesti Napló)
az Operaház nappali és estéli pénztárainál
(1905 Budapesti Hírlap jún. 8.)
Pester Lloyd. Ezt az előkelő németnyelvű napilapot, amelynek reggeli és esteli lapja is van, 1863. évben alapította Falk Miksa
(1927 TolnaiÚjLex.)
2c. (kissé rég)
〈a nappalival szemben:〉 olyan 〈képzési forma〉, amelynek oktatási ideje az este időszakára v. hétvégére esik, ill. ilyen képzési rendszer szerint működő 〈intézmény(rész), tanfolyam stb.〉 v. ilyen képzésben részt vevő 〈személy〉
fiatal tanitók alatt szépen előhaladó, egyre népesülő és számban szaporodó nappali és esteli elemi iskolák ezrei szép jövőt igérnek már Anglia szegényebb sorsú népének is
(1867 Barsi József)
Az állami ipariskolában az előadások ugy a nappali rendes, mint az esteli rendkivüli kurzusokon november 7-dikén kezdődnek
(1892 Budapesti Hírlap okt. 31.)
[A szépíró-tanfolyamra beiratkozott] esteli tanulók különösen előnyben részesülnek
(1901 Budapesti Hírlap dec. 8.)
vannak nappali és estéli tanításra berendezett háztartási iskolák
(1913 RévaiNagyLex.)
3. (kissé rég v. irod)
az este idejére jellemző képét, látványát mutató 〈dolog〉
az estveli nap’ vérszínben leáldozó tüze
(1837 Aurora)
hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj
(1911 Babits Mihály)
fölötted az estéli ég, mely nem észlelhető lassúsággal sötétedik el, és leltárodba adja csillagjait
(1989 Nádas Péter)
4. (rég)
nyugati irányban levő 〈hely〉 v. onnan érkező 〈szél〉
Meris tavának eſtvéli táján vólt a’ kiſſebbik Oaſis
(1783 Molnár János)
a’ Déli, delesti, és Estéjji szelek legtöbbször fúttak
(1812 Hazai és Külföldi Tudósítások)
II. főnév (rég v. nyj)
esti étkezés, ill. annak során elfogyasztott étel
Az estélit a’ szabadban ettük meg zöld fák alatt
(1833 Hasznos Mulatságok)
Az esteli sokszor éjfélig, olykor reggelig is eltartott
(1879 e. Vahot Imre)
a főtisztelendő atyák hatalmas várgrófokat várnak estelihez, bárányhússal és kupa borokkal
(1925 Krúdy Gyula)
esteli […] ’esti eleség, vacsora’. Vitte az estelit
(1952 Ormánysági szótár)
J: esti
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. est; ÉKsz.; ÚMTsz. ~, estelicsillag, estveli-hajnalcsillag, estveli-kisasszony

Beállítások