ét fn 3B1 (rendsz. az it szóval együtt) (/nyj)

1. ’étel, élelem, ill. evés, étkezés’ ❖ A’ mit az áldott föld teremne dolgomra: Lenne étem, itom, és ruházatomra (1785 Göböl Gáspár 7121006, 3) | [a magyar gavallérok Csikorgóval] örömest múlatnak, étén itán tartják, ruhával felgazdagítják (1793 Csokonai Vitéz Mihály C1325, 646) | Falárd [= falánk] embernek sokba kerűl az éte (1880 Magyar Nyelvőr C5947, 31).

2. ’evésre, táplálék elfogyasztására való késztetés, inger, étvágy’ ❖ Az étem elmaratt (1891 Magyar Nyelvőr C5956, 240) | Mitévő lögyön? Ugy a szívire vötte az álmot, hogy së éte, së ita, së álma nem vót (1933 Ethnographia C6054, 80).

ÖE: ~csoki, ~edény, ~kedv, ~nemű, ~sor, ~szoba, ~tányér.

Vö. CzF. ét¹; SzólKm. éte; TESz. eszik, étvágy; SzT. éte

ét főnév 3B1 (rendsz. az it szóval együtt) (/nyj)
1.
étel, élelem, ill. evés, étkezés
A’ mit az áldott föld teremne dolgomra: Lenne étem, itom, és ruházatomra
(1785 Göböl Gáspár)
[a magyar gavallérok Csikorgóval] örömest múlatnak, étén itán tartják, ruhával felgazdagítják
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
Falárd [= falánk] embernek sokba kerűl az éte
(1880 Magyar Nyelvőr)
2.
evésre, táplálék elfogyasztására való késztetés, inger, étvágy
Az étem elmaratt
(1891 Magyar Nyelvőr)
Mitévő lögyön? Ugy a szívire vötte az álmot, hogy së éte, së ita, së álma nem vót
(1933 Ethnographia)
ÖE: étcsoki, étedény, étkedv, étnemű, étsor, étszoba, éttányér
Vö. CzF. ét¹; SzólKm. éte; TESz. eszik, étvágy; SzT. éte

Beállítások