alnem fn 3B

1. (vál) ’vmely tágabb osztály, csoport szűkebb faja, fajtája’ ❖ ha a’ tárgyot […] tsak azon tulajdonságok szerént képzellyük, mellyek által a’ közös természet miatt hasonlóvá tétetik a’ tárgy egyebekhez, ez a’ gondolom tárgy, species, al nem (1783 Molnár János C0293, 149) | a’ rythmusnak ezt az els nemét külömbféle al-nemekre ismét fel lehet osztani (1791 Verseghy Ferenc C4439, 7) | Van még a naivitásnak egy alneme (1856 Aszalay József C0682, 35).

2. (Áll v. ritk. Növ) ’nagyobb fajszámú nemeken, ill. nemzetségeken belül a nem, ill. a nemzetség alatti, a közös leszármazású fajokat egybefogó rendszertani kategória’ ❖ az elsö szakaszban az Allatok Országot osztya fö Rendekre, a’ fö Rendeket all nemekre (1783 Molnár János C0292, 347) | A solymok […] több alnemekre osztatnak (1847 Peregriny Elek C3464, 147) | Két alneme van [a borókának]: az igazi boróka […] tűlevelekkel meg a lóciprus […] apró tűkkel és ciprus-termettel (1893 PallasLex. CD02) | [a gímszarvas] az igazi szarvasok (Cervinal) alcsaládjába tartozik, mely alcsalád 1. nemének negyedik (Cervus) alnemét alkotja (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132002, 9).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

alnem főnév 3B
1. (vál)
vmely tágabb osztály, csoport szűkebb faja, fajtája
ha a’ tárgyot […] tsak azon tulajdonságok szerént képzellyük, mellyek által a’ közös természet miatt hasonlóvá tétetik a’ tárgy egyebekhez, ez a’ gondolom tárgy, species, al nem
(1783 Molnár János)
a’ rythmusnak ezt az els nemét külömbféle al-nemekre ismét fel lehet osztani
(1791 Verseghy Ferenc)
Van még a naivitásnak egy alneme
(1856 Aszalay József)
2. (Áll v. ritk. Növ)
nagyobb fajszámú nemeken, ill. nemzetségeken belül a nem, ill. a nemzetség alatti, a közös leszármazású fajokat egybefogó rendszertani kategória
az elsö szakaszban az Allatok Országot osztya fö Rendekre, a’ fö Rendeket all nemekre
(1783 Molnár János)
A solymok […] több alnemekre osztatnak
(1847 Peregriny Elek)
Két alneme van [a borókának]: az igazi boróka […] tűlevelekkel meg a lóciprus […] apró tűkkel és ciprus-termettel
(1893 PallasLex.)
[a gímszarvas] az igazi szarvasok (Cervinal) alcsaládjába tartozik, mely alcsalád 1. nemének negyedik (Cervus) alnemét alkotja
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások