exkuzál ts ige 1a (vál)

(rendsz. magát tárggyal) (/ritk) ’〈vmely mulasztásért, cselekedetért, vétségért vkit〉 kiment v. menteget’ ❖ Ujobban adom ki [művemet], ’s a’ szegény Mantzit hite szegeséért excusálom benne, s’ a’ vétket szüléire tolom (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 521) | Kitaláltad-e, hogy azért írtam mindezt, hogy a „haza hálájának” visszautasításáért ekszkuzáljam magam (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | A függetlenségi pártnak számos tagja a perronon várta az érkező politikust. […] Általánosan feltünt gróf Batthyány Tivadar távolléte, mig Holló Lajost azzal exkuzálták, hogy vadászni jár és csak késő este érkezik a fővárosba (1909 Pesti Napló dec. 31. C8687, 4) | hadd exkuzáljam magam előre, valószínű, én is túl fogom lépni az időkeretet, és ezért szíves elnézést kérek (1993 Országgyűlési Napló CD62).

a. (kissé rég) ’〈vmely cselekedetet, viselkedést, ill. jellemvonást vki v. vmi〉 megbocsát, menteget, ill. elfogadhatóvá tesz’ ❖ Méltóztasson Nagyságod excusálni bátorságomat hogy ezek eránt alkalmatlankodni bátorkodtam (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 349) | a Főméltóságú Tábla mintegy excusálni, mentegetni fogja azon elfogatást s a Királyi Tábla hallgatását (1839 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Ez a naiv kultúr-dölyf, melyet egy sok százados nem naiv, vezető kultúra exkuzál, gyönyörű (1909 Ady Endre CD0801) | Az, hogy a katonaság, mely kitűnően végzi a dolgát, mindenről rendelkezhetik, nem exkuzálja a polgári hatóságoknak olyan hibáit, amelyeknek az elkövetésében a katonaságnak nincs és nem volt semmi része (1915 Ambrus Zoltán CD10).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, exkuzálhat, exkuzáltathatik; IdSz.

exkuzál tárgyas ige 1a (vál)
(rendsz. magát tárggyal) (/ritk)
〈vmely mulasztásért, cselekedetért, vétségért vkit〉 kiment v. menteget
Ujobban adom ki [művemet], ’s a’ szegény Mantzit hite szegeséért excusálom benne, s’ a’ vétket szüléire tolom
(1789 Kazinczy Ferenc)
Kitaláltad-e, hogy azért írtam mindezt, hogy a „haza hálájának” visszautasításáért ekszkuzáljam magam
(1879 Mikszáth Kálmán)
A függetlenségi pártnak számos tagja a perronon várta az érkező politikust. […] Általánosan feltünt gróf Batthyány Tivadar távolléte, mig Holló Lajost azzal exkuzálták, hogy vadászni jár és csak késő este érkezik a fővárosba
(1909 Pesti Napló dec. 31.)
hadd exkuzáljam magam előre, valószínű, én is túl fogom lépni az időkeretet, és ezért szíves elnézést kérek
(1993 Országgyűlési Napló)
a. (kissé rég)
〈vmely cselekedetet, viselkedést, ill. jellemvonást vki v. vmi〉 megbocsát, menteget, ill. elfogadhatóvá tesz
Méltóztasson Nagyságod excusálni bátorságomat hogy ezek eránt alkalmatlankodni bátorkodtam
(1789 Kazinczy Ferenc)
a Főméltóságú Tábla mintegy excusálni, mentegetni fogja azon elfogatást s a Királyi Tábla hallgatását
(1839 Kossuth Lajos összes munkái)
Ez a naiv kultúr-dölyf, melyet egy sok százados nem naiv, vezető kultúra exkuzál, gyönyörű
(1909 Ady Endre)
Az, hogy a katonaság, mely kitűnően végzi a dolgát, mindenről rendelkezhetik, nem exkuzálja a polgári hatóságoknak olyan hibáit, amelyeknek az elkövetésében a katonaságnak nincs és nem volt semmi része
(1915 Ambrus Zoltán)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, exkuzálhat, exkuzáltathatik; IdSz.

Beállítások