exterritoriális mn 15A2

1. (Jog) ’vmely állam felségterületén annak joghatósága alá nem tartozó, ún. területen kívüli 〈övezet, építmény v. személy〉’ ❖ a követségi épületek mindenütt exterritoriális területnek és adómenteseknek tekintetnek (1885 Pesti Hírlap okt. 5. C5633, 1) | Nemzetközi jog szerint oly személyeket, a kik exterritoriális követek kiséretében vannak, csakis tettenérés esetében szabad letartóztatni (1902 Budapesti Hírlap júl. 4. C4690, 10) | A magyar sereg Ugra bán vezérlete alatt sorra körülzárta a horvát területbe exterritoriális szigetként ékelődő városokat (1928 Hóman Bálint CD42) | [az olasz állam a pápa] személyét szentnek és sérthetetlennek nyilvánítja, biztosítja aktív és passzív követküldési jogát és exterritoriális területekként átengedi neki a főbazilikát, a pápai hivatalokat magukban foglaló palotákat és a Castel Gandolfo-villát (1935 RévaiNagyLex. C5717, 541) | Ribbentrop külügyminiszter jegyzéket nyujtott át a lengyel kormánynak, melyben a béke fenntartása érdekében a következő javaslatot teszi: […] 2. a korridoron keresztül egy exterritoriális, Németországhoz tartozó birodalmi autóutat és több vágányú vasutat épitenek (1941 Nemzeti Figyelő 2135001, 3).

1a. (Jog) ’ilyen személyt, ill. területet v. dolgot megillető 〈jogállás〉’ ❖ [a wiesbadeni helyi hatóság] nem ösmerte el azt, hogy Natália királyné exterritoriális jogokkal bir Wiesbadenben (1888 Nemzet júl. 10. C0387, 1) | Hadihajók a nemzetközi jog szerint exterritoriális jelleggel birnak, vagyis úszó részei az államnak és idegen államok vizi területein belül sincsenek alávetve azon állam jogi fensőbbségi hatalmának, kivévén egészségügyi rendészetből kifolyó intézkedéseket (1913 RévaiNagyLex. C5705, 278) | [Thaiföldön] az európai és amerikai idegenek teljes exterritoriális jogokat élveznek (1925 RévaiNagyLex. C5713, 581) | [a Jókai utcai svéd] követségi épületet, ahol az exterritoriális jog védelme alatt igen sok üldözött kapott „feketén” menedéket, a házmester árulása folytán a nyilasok az ostrom utolsó napjaiban megszállták, s mindenkit elhurcoltak (1945 Magyar Nemzet jún. 14. C4808, 5).

2. (Jog) ’vmely állam jogszabályát az állam felségterületén kívül is megillető 〈érvényesség, hatály〉’ ❖ gondos előkészítés előzi meg minden, a közösségi versenyjoggal kapcsolatba hozható szerződés megkötését, hiszen az exterritoriális hatály miatt át kell tekinteni az uniós joganyagot (1999 Magyar Hírlap CD09) | ez a törvény semmilyen értelemben véve nem teremt exterritoriális, területen kívüli hatályt; kizárólag Magyarország területén végeznek magyar hatóságok tevékenységet (2001 Országgyűlési Napló CD62).

3. (vál) ’társadalmi v. ideológiai, politikai kötöttségektől, elvárásoktól, szabályoktól mentes 〈élet, létezési mód〉, ill. ilyen életre, létformára jellemző 〈állapot, tulajdonság〉’ ❖ hogy lebegve, a nyomor felett, piszokban, koldulva, szenvedve kell élniük, erre el voltak készülve és készen voltak. Cserébe e nyomorult állapotért volt azonban egy bizonyos exterritoriális függetlenségük, melyhez hasonlót egy állampolgár sem érezhetett (1918 Kádár Endre CD10) | [Janus Pannonius] Mátyás akaratából légüres térben éli nehány esztendeig az időszerű magyarságtól idegen, exterritoriális életét (1932 Turóczi-Trostler József CD10) | Az irodalom évtizedekre elveszítette politikai szempontból exterritoriális jellegét, kénytelen volt elviselni más kényszereket is, mint a szellem belső törvényei, hogy az esztétika helyett a politika és az ideológia lett a „hatósága” (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

exterritoriális melléknév 15A2
1. (Jog)
vmely állam felségterületén annak joghatósága alá nem tartozó, ún. területen kívüli 〈övezet, építmény v. személy〉
a követségi épületek mindenütt exterritoriális területnek és adómenteseknek tekintetnek
(1885 Pesti Hírlap okt. 5.)
Nemzetközi jog szerint oly személyeket, a kik exterritoriális követek kiséretében vannak, csakis tettenérés esetében szabad letartóztatni
(1902 Budapesti Hírlap júl. 4.)
A magyar sereg Ugra bán vezérlete alatt sorra körülzárta a horvát területbe exterritoriális szigetként ékelődő városokat
(1928 Hóman Bálint)
[az olasz állam a pápa] személyét szentnek és sérthetetlennek nyilvánítja, biztosítja aktív és passzív követküldési jogát és exterritoriális területekként átengedi neki a főbazilikát, a pápai hivatalokat magukban foglaló palotákat és a Castel Gandolfo-villát
(1935 RévaiNagyLex.)
Ribbentrop külügyminiszter jegyzéket nyujtott át a lengyel kormánynak, melyben a béke fenntartása érdekében a következő javaslatot teszi: […] 2. a korridoron keresztül egy exterritoriális, Németországhoz tartozó birodalmi autóutat és több vágányú vasutat épitenek
(1941 Nemzeti Figyelő)
1a. (Jog)
ilyen személyt, ill. területet v. dolgot megillető 〈jogállás〉
[a wiesbadeni helyi hatóság] nem ösmerte el azt, hogy Natália királyné exterritoriális jogokkal bir Wiesbadenben
(1888 Nemzet júl. 10.)
Hadihajók a nemzetközi jog szerint exterritoriális jelleggel birnak, vagyis úszó részei az államnak és idegen államok vizi területein belül sincsenek alávetve azon állam jogi fensőbbségi hatalmának, kivévén egészségügyi rendészetből kifolyó intézkedéseket
(1913 RévaiNagyLex.)
[Thaiföldön] az európai és amerikai idegenek teljes exterritoriális jogokat élveznek
(1925 RévaiNagyLex.)
[a Jókai utcai svéd] követségi épületet, ahol az exterritoriális jog védelme alatt igen sok üldözött kapott „feketén” menedéket, a házmester árulása folytán a nyilasok az ostrom utolsó napjaiban megszállták, s mindenkit elhurcoltak
(1945 Magyar Nemzet jún. 14.)
2. (Jog)
vmely állam jogszabályát az állam felségterületén kívül is megillető 〈érvényesség, hatály〉
gondos előkészítés előzi meg minden, a közösségi versenyjoggal kapcsolatba hozható szerződés megkötését, hiszen az exterritoriális hatály miatt át kell tekinteni az uniós joganyagot
(1999 Magyar Hírlap)
ez a törvény semmilyen értelemben véve nem teremt exterritoriális, területen kívüli hatályt; kizárólag Magyarország területén végeznek magyar hatóságok tevékenységet
(2001 Országgyűlési Napló)
3. (vál)
társadalmi v. ideológiai, politikai kötöttségektől, elvárásoktól, szabályoktól mentes 〈élet, létezési mód〉, ill. ilyen életre, létformára jellemző 〈állapot, tulajdonság〉
hogy lebegve, a nyomor felett, piszokban, koldulva, szenvedve kell élniük, erre el voltak készülve és készen voltak. Cserébe e nyomorult állapotért volt azonban egy bizonyos exterritoriális függetlenségük, melyhez hasonlót egy állampolgár sem érezhetett
(1918 Kádár Endre)
[Janus Pannonius] Mátyás akaratából légüres térben éli nehány esztendeig az időszerű magyarságtól idegen, exterritoriális életét
(1932 Turóczi-Trostler József)
Az irodalom évtizedekre elveszítette politikai szempontból exterritoriális jellegét, kénytelen volt elviselni más kényszereket is, mint a szellem belső törvényei, hogy az esztétika helyett a politika és az ideológia lett a „hatósága”
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások