ezennel mut hsz 0

’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott pillanatban, ekkor, ill. most azonnal, es. ez alkalommal’ ❖ Mindenkor meg-háborodik a’ ſzívem eſzemben jutván Justiniánusnak ezennel történendö halála, illyen hiſzemben léve, mintha én nékie árúlója vóltam és ötet nem ſzerettem vólna (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 90) | itt és ezennel (1838 Zsoldos Ignác 8540003, 162) | ajándékul ezennel hoztam egy kecskét (1936 Tamási Áron 9701012, 276) | A választási kampány ezennel véget ért és hétfőtől újra vissza kell térni a nyugodt élethez (2002 Magyar Hírlap CD09).

a. (kijelentő módú, jelen idejű, 1. sz-ű, kül. beszédaktusra utaló igei állítm-nyal) ’〈annak kif-ére, hogy az igével v. igei kifejezéssel jelölt cselekvést annak kimondásával már végre is hajtja a beszélő〉’ ❖ A’ Bankó Czéduláknak folyásokra nézve ezennel kinyilatkoztatjuk, hogy azok a’ Törvény által megismért, és kedvezéssel fogadtatott Fizet szerek (1816 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632002, 372) | Asszonyom, ön személyesen akart találkozni Dávidházy ő méltóságával. Ezennel bemutatom önnek (1884 Csiky Gergely 8088005, 42) | ezennel felmentem vezérkari irodám vezetésétől, s megbízom az első hadosztály első dandárának parancsnokságával (1931 Sárközi György 9587011, 231) | Ezennel kérjük az érintetteket, hogy felhívásunkhoz a gyakorlatban is csatlakozzanak! (2002 Magyar Hírlap CD09).

b. (kissé rég) ’a szövegnek ettől a pontjától kezdve’ ❖ Ne gondold mindazonáltal, mintha ennek meg-valláſa az emberi terméſzetnek meg-aláztatására vólna: mert ezennel meg-mútatom, hogy a’ virtusnak ſzeretetéböl tsak a’ haſzonra való vigyázás ki-tiſztittatván, meg-nemesittetik, mint ſzintén a’ barátság, az egyik példa képpen világosithatja a’ másikat (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 97) | A juh után tehát ezennel a szarvasmarhával akarunk foglalkozni (1882 Vámbéry Ármin 8507007, 210) | A levél nagyon kitünő s mivel a tanár úrnak is valószínűleg nem az invektívák szaporítása a célja, ezennel közöljük azokat az érveket, amelyekkel nagyon jól világít rá tanár-szempontból a kérdésre (1931 Nyugat CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

ezennel mutató névmási határozószó 0
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott pillanatban, ekkor, ill. most azonnal, es. ez alkalommal
Mindenkor meg-háborodik a’ ſzívem eſzemben jutván Justiniánusnak ezennel történendö halála, illyen hiſzemben léve, mintha én nékie árúlója vóltam és ötet nem ſzerettem vólna
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
itt és ezennel
(1838 Zsoldos Ignác)
ajándékul ezennel hoztam egy kecskét
(1936 Tamási Áron)
A választási kampány ezennel véget ért és hétfőtől újra vissza kell térni a nyugodt élethez
(2002 Magyar Hírlap)
a. (kijelentő módú, jelen idejű, 1. sz-ű, kül. beszédaktusra utaló igei állítm-nyal)
〈annak kif-ére, hogy az igével v. igei kifejezéssel jelölt cselekvést annak kimondásával már végre is hajtja a beszélő〉
A’ Bankó Czéduláknak folyásokra nézve ezennel kinyilatkoztatjuk, hogy azok a’ Törvény által megismért, és kedvezéssel fogadtatott Fizet szerek
(1816 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Asszonyom, ön személyesen akart találkozni Dávidházy ő méltóságával. Ezennel bemutatom önnek
(1884 Csiky Gergely)
ezennel felmentem vezérkari irodám vezetésétől, s megbízom az első hadosztály első dandárának parancsnokságával
(1931 Sárközi György)
Ezennel kérjük az érintetteket, hogy felhívásunkhoz a gyakorlatban is csatlakozzanak!
(2002 Magyar Hírlap)
b. (kissé rég)
a szövegnek ettől a pontjától kezdve
Ne gondold mindazonáltal, mintha ennek meg-valláſa az emberi terméſzetnek meg-aláztatására vólna: mert ezennel meg-mútatom, hogy a’ virtusnak ſzeretetéböl tsak a’ haſzonra való vigyázás ki-tiſztittatván, meg-nemesittetik, mint ſzintén a’ barátság, az egyik példa képpen világosithatja a’ másikat
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
A juh után tehát ezennel a szarvasmarhával akarunk foglalkozni
(1882 Vámbéry Ármin)
A levél nagyon kitünő s mivel a tanár úrnak is valószínűleg nem az invektívák szaporítása a célja, ezennel közöljük azokat az érveket, amelyekkel nagyon jól világít rá tanár-szempontból a kérdésre
(1931 Nyugat)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások