ezerannyi mut nm 21A5 (utalószóként is)

1. (mn-i értékben) ’〈rámutatással v. anélkül:〉 az ott levők v. a szóban forgók számához képest ezerszer v. nagyon sokszor annyi 〈személy v. dolog〉’ ❖ Hol van oly Próféta kit ezer annyi nép nem hazudtol mint igazol? (1773–1775 Bessenyei György¹ 7044011, 127) | Nagy volt ijedsége szegény magyaroknak, Minthogy a tatárok ezerannyin voltak (1844 Petőfi Sándor C3500, 23) | Százak sőt ezrek munkáját végzi most egy ember az ő gépei segélyével, száz, sőt némely iparágon (csipkeszövés) ezerannyi iparczikket hoz létre, mint hozott 50–100 év előtt (1864 Pesti Napló jan. 10. C8646, 1) | Ha ezer annyi volna a napod elfogyna az is (1935 Komjáthy Aladár CD10) | [a 20. század első két évtizedében] egy kéznek ujjain meg lehetett számlálni a fontos szakfolyóiratokat. Mit remélhetünk most, amikor ezerannyi szakágazatnak több százezer szakfolyóirata van (1998 Természet Világa CD50).

1a. ’a szóban forgóhoz képest ezerszer v. nagyon sokszor akkora mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, ill. ilyen mértékű’ ❖ [nyelv nélkül] legalább ezer annyi üdő eltelne [...], még arra jutna nemzetünk, a’ mire nyelvének feltört segedelmei által, mióta meglett a’ világ (1806 Verseghy Ferenc CD01) | A világon ezer annyi bordeauxi bort isznak, mint amennyi terem (1903 Budapesti Napló máj. 29. C4885, 1) | [A herceg] asszonyával, gyerekével ezer annyi földet bir, mint mi annyin (1927 Népszava aug. 12. C7495, 7) | [önök] rabok mindannyian: annak rabjai, ami saját zsebükben van – s lehet ezerannyi pénz a tárcájukban, zseton a kezükben, mint nekem, én vagyok a szabad (1954 Szabad Nép aug. 16. C4876, 3) | Úton-útfélen látni még a fővárosban is a kalászba szökkent [parlag]füvet, melyeknek magját messzire hordja a szél, hogy jövőre ezerannyi könnyet facsarjon (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’nagyon sokszor annyi(szor végbemenő) 〈cselekvés, történés〉’ ❖ Eggy bizonyos gondolkozású emberek azt hiszik ’s közzűlök sokan azért tesznek jót másokkal, hogy az efféle nekik ezer annyiszor fog megfizettetni (1813 Kazinczy Ferenc C2563, 383) | Egyelőre csak ennyit a csehek népszámlálási módjáról. Bizonyára ezerannyi sérelem történt és mi irni fogunk minderről, mert ne feledjük el, hogy a csehek és az egész entente azt hangoztatja, hogy a magyar statisztika hazudik (1921 Pesti Hírlap febr. 25. C5669, 1).

2. (fn-i értékben) ’〈rámutatással v. anélkül:〉 az ott levők v. a szóban forgók számához képest ezerszer v. nagyon sokszor annyi dolog, ritk. személy’ ❖ nem esik minden szó kősziklára; ’s némelly mag ezer annyit ád vissza (1811 Kazinczy Ferenc C2561, 294) | Tréfája csak hitvány élczczé lehet, Ha rajt’ ezerannyi sir, mint nevet (1870 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | Adjon az isten neki ezerannyit [ti. gyermeket], amennyit nekem! (1911 Borsszem Jankó jún. 25. C5030, 4) | egy kis adatszolgáltatásért százannyit, ezerannyit kapna cserébe (1983 Népsport dec. 29. C8052, 5).

2a. ’ezerszer v. nagyon sokszor annyi pénz, es. idő’ ❖ Ezer-annyit fog érni tár-házam, ha e’ kíncſet benne találhatom (1786 Dugonics András C1471, 161) | nem elegendő öszlet e 100-200 forint épen ugy, mint a kéjelemhez szokott gazdagabbaknak épen ezer annyi? (1847 Hetilap CD61) | A nevezett látogatók kérdezték a tulajdonostól, hogy miért nem adta oda oly nagy összegért [az asztalt, amelyen II. Rákóczi Ferenc bujdosása során aludt]. „Nem adom én uraim” – felelé az – „ezerannyiért sem, mert ez asztal nekem szent és mindennél becsesebb ereklyém […]” (1882 Pesti Hírlap febr. 15. C5630, 6) | negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti (1938 Babits Mihály 9014106, 30) | Isten fizesse meg – motyogta. Kevésnek találta a hálát. – Ezerannyival – tette hozzá (1964 Magyar Nemzet júl. 4. C4801, 7).

Vö. CzF.; ÉKsz.

ezerannyi mutató névmás 21A5 (utalószóként is)
1. (mn-i értékben)
〈rámutatással v. anélkül:〉 az ott levők v. a szóban forgók számához képest ezerszer v. nagyon sokszor annyi 〈személy v. dolog〉
Hol van oly Próféta kit ezer annyi nép nem hazudtol mint igazol?
(1773–1775 Bessenyei György¹)
Nagy volt ijedsége szegény magyaroknak, Minthogy a tatárok ezerannyin voltak
(1844 Petőfi Sándor)
Százak sőt ezrek munkáját végzi most egy ember az ő gépei segélyével, száz, sőt némely iparágon (csipkeszövés) ezerannyi iparczikket hoz létre, mint hozott 50–100 év előtt
(1864 Pesti Napló jan. 10.)
Ha ezer annyi volna a napod elfogyna az is
(1935 Komjáthy Aladár)
[a 20. század első két évtizedében] egy kéznek ujjain meg lehetett számlálni a fontos szakfolyóiratokat. Mit remélhetünk most, amikor ezerannyi szakágazatnak több százezer szakfolyóirata van
(1998 Természet Világa)
1a.
a szóban forgóhoz képest ezerszer v. nagyon sokszor akkora mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, ill. ilyen mértékű
[nyelv nélkül] legalább ezer annyi üdő eltelne [...], még arra jutna nemzetünk, a’ mire nyelvének feltört segedelmei által, mióta meglett a’ világ
(1806 Verseghy Ferenc)
A világon ezer annyi bordeauxi bort isznak, mint amennyi terem
(1903 Budapesti Napló máj. 29.)
[A herceg] asszonyával, gyerekével ezer annyi földet bir, mint mi annyin
(1927 Népszava aug. 12.)
[önök] rabok mindannyian: annak rabjai, ami saját zsebükben van – s lehet ezerannyi pénz a tárcájukban, zseton a kezükben, mint nekem, én vagyok a szabad
(1954 Szabad Nép aug. 16.)
Úton-útfélen látni még a fővárosban is a kalászba szökkent [parlag]füvet, melyeknek magját messzire hordja a szél, hogy jövőre ezerannyi könnyet facsarjon
(1997 Magyar Hírlap)
1b.
nagyon sokszor annyi(szor végbemenő) 〈cselekvés, történés〉
Eggy bizonyos gondolkozású emberek azt hiszik ’s közzűlök sokan azért tesznek jót másokkal, hogy az efféle nekik ezer annyiszor fog megfizettetni
(1813 Kazinczy Ferenc)
Egyelőre csak ennyit a csehek népszámlálási módjáról. Bizonyára ezerannyi sérelem történt és mi irni fogunk minderről, mert ne feledjük el, hogy a csehek és az egész entente azt hangoztatja, hogy a magyar statisztika hazudik
(1921 Pesti Hírlap febr. 25.)
2. (fn-i értékben)
〈rámutatással v. anélkül:〉 az ott levők v. a szóban forgók számához képest ezerszer v. nagyon sokszor annyi dolog, ritk. személy
nem esik minden szó kősziklára; ’s némelly mag ezer annyit ád vissza
(1811 Kazinczy Ferenc)
Tréfája csak hitvány élczczé lehet, Ha rajt’ ezerannyi sir, mint nevet
(1870 Lévay József ford.Shakespeare)
Adjon az isten neki ezerannyit [ti. gyermeket], amennyit nekem!
(1911 Borsszem Jankó jún. 25.)
egy kis adatszolgáltatásért százannyit, ezerannyit kapna cserébe
(1983 Népsport dec. 29.)
2a.
ezerszer v. nagyon sokszor annyi pénz, es. idő
Ezer-annyit fog érni tár-házam, ha e’ kíncſet benne találhatom
(1786 Dugonics András)
nem elegendő öszlet e 100-200 forint épen ugy, mint a kéjelemhez szokott gazdagabbaknak épen ezer annyi?
(1847 Hetilap)
A nevezett látogatók kérdezték a tulajdonostól, hogy miért nem adta oda oly nagy összegért [az asztalt, amelyen II. Rákóczi Ferenc bujdosása során aludt]. „Nem adom én uraim” – felelé az – „ezerannyiért sem, mert ez asztal nekem szent és mindennél becsesebb ereklyém […]
(1882 Pesti Hírlap febr. 15.)
negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti
(1938 Babits Mihály)
Isten fizesse meg – motyogta. Kevésnek találta a hálát. – Ezerannyival – tette hozzá
(1964 Magyar Nemzet júl. 4.)
Vö. CzF.; ÉKsz.

Beállítások