adás-vevési mn 1B3

1. (rég)(vmely) adásvétellel kapcs., arra vonatk.’ ❖ A magyar nyelv gyarapítása végett […] megrendeltetett: hogy minden folyamodások, adás-vevési árjegyzékek, számadások, akármelly írások és minden hivataloktól kiadott bizonyságlevelek magyarul készüljenek (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a reábizott bér s adásvevési ügyekbeni tettleges részvétel s azokbai [!] beavatkozás (1852 Szokolay István 8451006, 125).

1a. (rég, Jog is) ’az adásvétel feltételeit, körülményeit rögzítő, dokumentáló 〈irat〉, ill. az ebben meghatározott 〈kötelezettség, feltétel〉’ ❖ az adás vevési szerződések okáért (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a szerződvény adásvevési, bérletkötési, házassági, cselédbéri szerződvény, s a t. (1865 Kalocsa Róza 8221003, 79) | [a visszavásárlási jog] fentartásával kötött adásvevési szerződésnél a vevőre az a kötelesség hárul, hogy a vétel tárgyát, ha azt az eladó visszaváltani akarja, a fizetett vételár megtérítése mellett visszaadja (1897 PallasLex. CD02).

2. (ritk) ’kereskedelmet lebonyolító, megvalósító’ ❖ irányozzuk hazánk adás-vevési folyamát Fiuménak s az […] sokkal nyereségesebb világpiacz lesz ránk nézve, mint a minő bármily nem is képzelhetett kedvezések mellett külföldi kikötő valaha lehetne (1842 Kossuth Lajos CD32) | [Csík] vármegye kereskedése és ipara a kezdetlegességnél alig több, mert a szarvasmarha- és lóállomány adásvevési forgalma ide nem sorozható (1893 PallasLex. CD02) | A piac viszont főleg élelmiszer és háztartási cikkek árusítására szolgáló, akár mindennapos adás-vevési alkalmat jelent (1991 Magyar néprajz CD47).

2a. (rég, ritk) ’kereskedelem által forgalomba kerülő 〈árucikk〉’ ❖ a’ külföldi kereskedő többféle nemét magyar borainknak, ’s olly jó minemüségben, millyennel azok birnak – az egyesült hazában sehol nem találja némileg concentrálva, mint tán néhány Nagyaink asztalán, ’s ott is nem mint adás-vevési czikkelyt (1831 Széchenyi István C3903, 444) | hol a lélekvásárlás gonosz mestersége üzletben van, ott a választók egész tömege, mint valamely adásvevési czikk, lajstromba foglaltatik (1843 Kossuth Lajos CD32).

J: adásvételi.

Vö. CzF.

adás-vevési melléknév 1B3
1. (rég)
(vmely) adásvétellel kapcs., arra vonatk.
A magyar nyelv gyarapítása végett […] megrendeltetett: hogy minden folyamodások, adás-vevési árjegyzékek, számadások, akármelly írások és minden hivataloktól kiadott bizonyságlevelek magyarul készüljenek
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
a reábizott bér s adásvevési ügyekbeni tettleges részvétel s azokbai [!] beavatkozás
(1852 Szokolay István)
1a. (rég, Jog is)
az adásvétel feltételeit, körülményeit rögzítő, dokumentáló 〈irat〉, ill. az ebben meghatározott 〈kötelezettség, feltétel〉
az adás vevési szerződések okáért
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
a szerződvény adásvevési, bérletkötési, házassági, cselédbéri szerződvény, s a t.s a többi
(1865 Kalocsa Róza)
[a visszavásárlási jog] fentartásával kötött adásvevési szerződésnél a vevőre az a kötelesség hárul, hogy a vétel tárgyát, ha azt az eladó visszaváltani akarja, a fizetett vételár megtérítése mellett visszaadja
(1897 PallasLex.)
2. (ritk)
kereskedelmet lebonyolító, megvalósító
irányozzuk hazánk adás-vevési folyamát Fiuménak s az […] sokkal nyereségesebb világpiacz lesz ránk nézve, mint a minő bármily nem is képzelhetett kedvezések mellett külföldi kikötő valaha lehetne
(1842 Kossuth Lajos)
[Csík] vármegye kereskedése és ipara a kezdetlegességnél alig több, mert a szarvasmarha- és lóállomány adásvevési forgalma ide nem sorozható
(1893 PallasLex.)
A piac viszont főleg élelmiszer és háztartási cikkek árusítására szolgáló, akár mindennapos adás-vevési alkalmat jelent
(1991 Magyar néprajz)
2a. (rég, ritk)
kereskedelem által forgalomba kerülő 〈árucikk〉
a’ külföldi kereskedő többféle nemét magyar borainknak, ’s olly jó minemüségben, millyennel azok birnak – az egyesült hazában sehol nem találja némileg concentrálva, mint tán néhány Nagyaink asztalán, ’s ott is nem mint adás-vevési czikkelyt
(1831 Széchenyi István)
hol a lélekvásárlás gonosz mestersége üzletben van, ott a választók egész tömege, mint valamely adásvevési czikk, lajstromba foglaltatik
(1843 Kossuth Lajos)
Vö. CzF.

Beállítások