adat fn 3A

1. ’vkinek, vminek a megismeréséhez, jellemzéséhez, megvilágításához hozzásegítő, es. ilyen szándékkal közölt és nyilvántartott tény, információ, részlet, adalék’ ❖ Mióta az angolok letelepedtek a’ jó remény’ fokánál, sok adatokat gyüjtöttek a’ strucz’ természettudományának öregbitésére (1834 Fillértár 8623002, 156) | [a szökevény] a hadi tanácsnak a sultánok’ erejéről hiteles adatokat szolgáltatott (1847 Kemény Zsigmond 8235019, 73) | A perzsa háborúról pontos adatokat Herodotosnál nem is találhatunk (1899 e. Péterfy Jenő 8363003, 141) | tárgyi adatokkal (1935 Kosztolányi Dezső 9359257, 247) | a népköltészeti kötöttformájú hagyományok nyelvi adatait (1936 Csűry Bálint 1030002, 37) | Akar a torony történetéből egy ismeretlen adatot? (1964 Domahidy Miklós 1035002, 354).

1a. (rendsz. tbsz-ban) ’vkinek a személyével, tevékenységével és életének bizonyos eseményeivel, körülményeivel kapcs. (nyilvántartott) tény’ ❖ Az én egész biográfiám bizony parányi dolog; azonban mihelyt időt vehetek, firkálok valami adatokat (1833 Kölcsey Ferenc 8253067, 500) | [Peteleiről] személyi adataink úgyszólván teljesen hiányzanak, leszámítva élete külső folyásának lexikális adatait (1917 Schöpflin Aladár 9590005, 58) | életrajzi és bibliográfiai adatokat (1944 Szabó Lőrinc 9629169, 141) | A fiú fejfájára odakerült az adatok mellé: „Ejtőernyős hősi halált halt.” (1992 Huszár János 2012004, 144).

2. (Jog) ’vminek a felderítését, megoldását elősegítő, bizonyítékul felhasználható tény’ ❖ azon szinte bizonyos adat […] elég annak megmutatására (1831 Széchenyi István C3903, 371) | Szedjen Ön össze Henczi árulására vonatkozó minden adatokat (1848 Kossuth Lajos C2749, 857) | adatokkal bizonyitani (1872 Tóvölgyi Titusz 8492011, 156) | hamis adatokra (1945 Bözödi György 9070002, 56) | A belügyminisztériumnak nincsenek terhelő adatai közismert személyiségekre vonatkozóan az olajszőkítéssel kapcsolatos ügyben (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. (Tud) ’vmely kísérlet, vizsgálat, mérés következtében megállapított, es. (mérő)műszerről leolvasható számszerű eredmény, tény’ ❖ statistikai adatok (1832 Jelenkor C0224, 525) | a vegyelemzés adatai alapján erős gyanu merült fel arra nézve, hogy ezek is viz használásával készült mesterséges borok voltak (1899 Borászati Lapok 8607001, 399) | Bunsen abszorpciós adatai a korabeli kémiában alapvetőek és általánosan elfogadottak voltak (1972 Szabadváry Ferenc CD30) | 1991-ben az év első 11 hónapjára vonatkozó adatok […] már a magyar export erős visszaesését mutatták (1992 Mizsei Kálmán 2017006, 45).

4. (Inf) ’információnak vmely értelmezhető, informatikai rendszerben tárolt, kezelhető, használható darabja’ ❖ a gépet olyan tároló berendezéssel (memóriaegységgel) lássuk el, amely a számítások elvégzése alatt nemcsak a számítások kezdő adatait, közbenső és végső eredményeit tudja tárolni, hanem egyszersmind azokat az utasításokat is, amelyeket végre kell hajtani (1964 Tarján Rezső C6114, 120) | A lemezeken – akár hajlékony, akár merevlemezekről beszélünk – az összetartozó információk, legyenek azok programok vagy adatok, file-okba szerveződnek (1987 Pajor Gábor 1116001, 9) | egy eredetileg analóg jel továbbítására készült hálózaton (a telefon-, illetve kábeltelevíziós hálózaton) kell digitális adatokat továbbítani (1997 Byte Magazin CD38) | 23 MB-nyi adatot kellett letölteni (1999 Byte Magazin ford. CD38).

5. (rég) ’vmely iraton az írás időpontját, olykor helyét is feltüntető sor, dátum; keltezés’ ❖ hisztóriai adat (datum) (1832 Jelenkor C0223, 241) | a’ levél’ adatánál (1836 Petrichevich Horváth Lázár 8367005, 221) | egy levélre akadt, mellyet anyja irt, az adat szerint, két nappal halála előtt (1843 Vajda Péter ford.–Bulwer-Lytton C4670, 155).

6. (rég) ’adag, porció’ ❖ Az igen beteg juhok kapnak abból napjában reggel, kanalanként ¼ meszejt darabja: a’ nemannyira betegek, minden másod’ nap’, ugyanannyit. Ez az adat, a’ fentebbi mérték szerént 8 beteg juhnak, elég (1815 Nemzeti Gazda C6087, 172) | [a gondviselés a] szeretetre méltó anyának, elegendő adat szelid érzelmet […] kőltsönözött (1832 Mulattató ford. C3233, 12) | adj nekik az 1ső nap 13 lat levelet 4 adatban (1842 Mentor C3078, 194).

Ö: szám~.

ÖU: kartoték~.

ÖE: ~anyag, ~biztonság, ~bőség, ~búvár, ~dús, ~felmérés, ~forrás, ~gazdag, ~gyűjtemény, ~gyűjtő, ~halmaz, ~hamisítás, ~hamisító, ~hiba, ~jelölő, ~készlet, ~közlés, ~kutató, ~mozgatás, ~sor, ~szerzés, ~szolgáltató, ~tenger, ~tömeg, ~töredék.

Sz: adatka, adatocska.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ad; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

adat főnév 3A
1.
vkinek, vminek a megismeréséhez, jellemzéséhez, megvilágításához hozzásegítő, es. ilyen szándékkal közölt és nyilvántartott tény, információ, részlet, adalék
Mióta az angolok letelepedtek a’ jó remény’ fokánál, sok adatokat gyüjtöttek a’ strucz’ természettudományának öregbitésére
(1834 Fillértár)
[a szökevény] a hadi tanácsnak a sultánok’ erejéről hiteles adatokat szolgáltatott
(1847 Kemény Zsigmond)
A perzsa háborúról pontos adatokat Herodotosnál nem is találhatunk
(1899 e. Péterfy Jenő)
tárgyi adatokkal
(1935 Kosztolányi Dezső)
a népköltészeti kötöttformájú hagyományok nyelvi adatait
(1936 Csűry Bálint)
Akar a torony történetéből egy ismeretlen adatot?
(1964 Domahidy Miklós)
1a. (rendsz. tbsz-ban)
vkinek a személyével, tevékenységével és életének bizonyos eseményeivel, körülményeivel kapcs. (nyilvántartott) tény
Az én egész biográfiám bizony parányi dolog; azonban mihelyt időt vehetek, firkálok valami adatokat
(1833 Kölcsey Ferenc)
[Peteleiről] személyi adataink úgyszólván teljesen hiányzanak, leszámítva élete külső folyásának lexikális adatait
(1917 Schöpflin Aladár)
életrajzi és bibliográfiai adatokat
(1944 Szabó Lőrinc)
A fiú fejfájára odakerült az adatok mellé: „Ejtőernyős hősi halált halt.”
(1992 Huszár János)
2. (Jog)
vminek a felderítését, megoldását elősegítő, bizonyítékul felhasználható tény
azon szinte bizonyos adat […] elég annak megmutatására
(1831 Széchenyi István)
Szedjen Ön össze Henczi árulására vonatkozó minden adatokat
(1848 Kossuth Lajos)
adatokkal bizonyitani
(1872 Tóvölgyi Titusz)
hamis adatokra
(1945 Bözödi György)
A belügyminisztériumnak nincsenek terhelő adatai közismert személyiségekre vonatkozóan az olajszőkítéssel kapcsolatos ügyben
(1994 Magyar Hírlap)
3. (Tud)
vmely kísérlet, vizsgálat, mérés következtében megállapított, es. (mérő)műszerről leolvasható számszerű eredmény, tény
statistikai adatok
(1832 Jelenkor)
a vegyelemzés adatai alapján erős gyanu merült fel arra nézve, hogy ezek is viz használásával készült mesterséges borok voltak
(1899 Borászati Lapok)
Bunsen abszorpciós adatai a korabeli kémiában alapvetőek és általánosan elfogadottak voltak
(1972 Szabadváry Ferenc)
1991-ben az év első 11 hónapjára vonatkozó adatok […] már a magyar export erős visszaesését mutatták
(1992 Mizsei Kálmán)
4. (Inf)
információnak vmely értelmezhető, informatikai rendszerben tárolt, kezelhető, használható darabja
a gépet olyan tároló berendezéssel (memóriaegységgel) lássuk el, amely a számítások elvégzése alatt nemcsak a számítások kezdő adatait, közbenső és végső eredményeit tudja tárolni, hanem egyszersmind azokat az utasításokat is, amelyeket végre kell hajtani
(1964 Tarján Rezső)
A lemezeken – akár hajlékony, akár merevlemezekről beszélünk – az összetartozó információk, legyenek azok programok vagy adatok, file-okba szerveződnek
(1987 Pajor Gábor)
egy eredetileg analóg jel továbbítására készült hálózaton (a telefon-, illetve kábeltelevíziós hálózaton) kell digitális adatokat továbbítani
(1997 Byte Magazin)
23 MBmegabyte-nyi adatot kellett letölteni
(1999 Byte Magazin ford.)
5. (rég)
vmely iraton az írás időpontját, olykor helyét is feltüntető sor, dátum; keltezés
hisztóriai adat (datum)
(1832 Jelenkor)
a’ levél’ adatánál
(1836 Petrichevich Horváth Lázár)
egy levélre akadt, mellyet anyja irt, az adat szerint, két nappal halála előtt
(1843 Vajda Péter ford.Bulwer-Lytton)
6. (rég)
adag, porció
Az igen beteg juhok kapnak abból napjában reggel, kanalanként ¼ meszejt darabja: a’ nemannyira betegek, minden másod’ nap’, ugyanannyit. Ez az adat, a’ fentebbi mérték szerént 8 beteg juhnak, elég
(1815 Nemzeti Gazda)
[a gondviselés a] szeretetre méltó anyának, elegendő adat szelid érzelmet […] kőltsönözött
(1832 Mulattató ford.)
adj nekik az 1ső nap 13 lat levelet 4 adatban
(1842 Mentor)
Ö: számadat
ÖU: kartotékadat
ÖE: adatanyag, adatbiztonság, adatbőség, adatbúvár, adatdús, adatfelmérés, adatforrás, adatgazdag, adatgyűjtemény, adatgyűjtő, adathalmaz, adathamisítás, adathamisító, adathiba, adatjelölő, adatkészlet, adatközlés, adatkutató, adatmozgatás, adatsor, adatszerzés, adatszolgáltató, adattenger, adattömeg, adattöredék
Sz: adatka, adatocska
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ad; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások