finész (4B) l. finesz

finesz fn 4Bfines (rég) , finész (rég)

1. (biz) ’ravasz(ul) ötlet(es), furfang(os fogás, cselekedet, viselkedés, beszéd)’ ❖ [a haszonbérlők] különböző időben s fineszszel különböző szerződéseket alkotnak czéljaiknak megfelelőleg (1846 Hetilap CD61) | A gézengúz fiúról aztán elhíresztelték, hogy az a Dunába ugrott, a menyasszonya pedig utána ugrott. Egyszerre eltűntek mind a ketten. De engem nem lehet ám olyan könnyen bolonddá tenni. Tudtam én jól, hogy ez csak finész (1897 Jókai Mór CD18) | [Frigyes] a biedermeier divatú ruhás Szendrőy kisasszony előtt elfelejtette mindazokat az ötleteket, fogásokat, „finesz”-eket, amelyek oly könnyedén rendelkezésére voltak félesztendő előtt a fesztelen főrangú hölgyek „Cottériá”-jában (1933 Krúdy Gyula CD54) | [egy újságíró] egy kis szerencsével és finesszel bárhova be tud jutni (1962 Népszabadság nov. 11. C4814, 10) | [Bács-Kiskun megyében az agrárértelmiségiek] a keletkezett javak nagy részét is megfelelő leleménnyel forgatták vissza a tágabban értelmezett mezőgazdaságba és a falura, a mezővárosra. Sok finesszel létrehozott modelljükről pedig azt hihették, hogy örök életű (1999 Természet Világa CD50).

1a. (rég, Ját) ’〈kártyajátékban:〉 alacsony értékű kártyával végrehajtott ütés, amelynek célja felfedni az ellenfél magasabb értékű ütőkártyáját’ ❖ az illyes fortélyt Impasz, vagy Finesznek hívják (1824 A whist C2038, 32) | Finesse, Finte, vagy Impasse: ha az Ember nem üt a’ leg-fbbel, olly reményben, hogy a’ második üt Kártya azon Ellenfélnek a’ kezében vagyon, a’ melly invitált; azért-is vagy alsóbbal üt, vagy alsóbbal ütni a’ Baráttyának engedi (1824 A whist C2038, 55).

2. (biz) ’ravaszság, fortélyosság, rafináltság mint tulajdonság, ill. ilyen ötletekre való készség, képesség’ ❖ [a bárónő] oly közönséges finessel birna, mint a táncosnők? (1864 Szentpály Janka C3966, 52) | Egy tervem van, a melyhez a legnagyobb finessz szükséges (1906 Ambrus Zoltán C0594, 101) | – Nehéz szakma? – Micsoda? Az akvirálás? Ahogy vesszük, hozzáállás és finesz dolga, hogy elboldoguljon az ember (1964 Népszabadság jan. 16. C1501, 7) | Az egyenesekben több mint 300 kilométeres sebességgel száguldanak [a Forma 1-es autóversenyzők], és ehhez valóban csak egy erős motor és egy nagy jobb láb kell, itt a finesznek, az igazi tudásnak nagyon sok lehetősége nincs a lóerőkkel szemben (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég v. ritk, irod) ’finom, kecses, könnyed mozdulat, ill. tapintatos, gyengéd, kíméletes viselkedés, bánásmód’ ❖ ? A’ kis Spadé [ti. az ilyen alakú fegyverhez hasonló ékszer] Finést a’ hadi Tiszteknek Mutat: más Spadéjok vagyon ám ezeknek. Vigyázzon Nagyságod! ezek sebet tesznek, Ha egyszer a’ szíven győzedelmet vesznek (1788 Gvadányi József C1936, 96) | írtam én e’ felől az Özvegynek a’ leg kéméllőbb finessel (1809 Szentgyörgyi József C2559, 230) | [Francis Jammes] Ruszticitása nagyon kedveli az urbánus finesse-ket: gondoljunk csak arra hogy – egy példa a sok száz közül – meztelen kedvese a téli szalon tűzhelye előtt mily kecsesen csúsztatja kis fekete tokjaiba a lábait (1944 Szabó Lőrinc 9629169, 147) | [Boikliev mester] Olyan „finesszel” futtatja a nőket, hogy hálásak érte, nem győzik köszönni neki (1956 Urbán Ernő 2005053, 632).

Vö. TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

finész lásd finesz
finesz főnév 4B
fines 4B (rég)
finész 4B (rég)
1. (biz)
ravasz(ul) ötlet(es), furfang(os fogás, cselekedet, viselkedés, beszéd)
[a haszonbérlők] különböző időben s fineszszel különböző szerződéseket alkotnak czéljaiknak megfelelőleg
(1846 Hetilap)
A gézengúz fiúról aztán elhíresztelték, hogy az a Dunába ugrott, a menyasszonya pedig utána ugrott. Egyszerre eltűntek mind a ketten. De engem nem lehet ám olyan könnyen bolonddá tenni. Tudtam én jól, hogy ez csak finész
(1897 Jókai Mór)
[Frigyes] a biedermeier divatú ruhás Szendrőy kisasszony előtt elfelejtette mindazokat az ötleteket, fogásokat, „finesz”-eket, amelyek oly könnyedén rendelkezésére voltak félesztendő előtt a fesztelen főrangú hölgyek „Cottériá”-jában
(1933 Krúdy Gyula)
[egy újságíró] egy kis szerencsével és finesszel bárhova be tud jutni
(1962 Népszabadság nov. 11.)
[Bács-Kiskun megyében az agrárértelmiségiek] a keletkezett javak nagy részét is megfelelő leleménnyel forgatták vissza a tágabban értelmezett mezőgazdaságba és a falura, a mezővárosra. Sok finesszel létrehozott modelljükről pedig azt hihették, hogy örök életű
(1999 Természet Világa)
1a. (rég, Ját)
〈kártyajátékban:〉 alacsony értékű kártyával végrehajtott ütés, amelynek célja felfedni az ellenfél magasabb értékű ütőkártyáját
az illyes fortélyt Impasz, vagy Finesznek hívják
(1824 A whist)
Finesse, Finte, vagy Impasse: ha az Ember nem üt a’ leg-fbbel, olly reményben, hogy a’ második üt Kártya azon Ellenfélnek a’ kezében vagyon, a’ melly invitált; azért-is vagy alsóbbal üt, vagy alsóbbal ütni a’ Baráttyának engedi
(1824 A whist)
2. (biz)
ravaszság, fortélyosság, rafináltság mint tulajdonság, ill. ilyen ötletekre való készség, képesség
[a bárónő] oly közönséges finessel birna, mint a táncosnők?
(1864 Szentpály Janka)
Egy tervem van, a melyhez a legnagyobb finessz szükséges
(1906 Ambrus Zoltán)
– Nehéz szakma? – Micsoda? Az akvirálás? Ahogy vesszük, hozzáállás és finesz dolga, hogy elboldoguljon az ember
(1964 Népszabadság jan. 16.)
Az egyenesekben több mint 300 kilométeres sebességgel száguldanak [a Forma 1-es autóversenyzők], és ehhez valóban csak egy erős motor és egy nagy jobb láb kell, itt a finesznek, az igazi tudásnak nagyon sok lehetősége nincs a lóerőkkel szemben
(1998 Magyar Hírlap)
3. (rég v. ritk, irod)
finom, kecses, könnyed mozdulat, ill. tapintatos, gyengéd, kíméletes viselkedés, bánásmód
?
A’ kis Spadé [ti. az ilyen alakú fegyverhez hasonló ékszer] Finést a’ hadi Tiszteknek Mutat: más Spadéjok vagyon ám ezeknek. Vigyázzon Nagyságod! ezek sebet tesznek, Ha egyszer a’ szíven győzedelmet vesznek
(1788 Gvadányi József)
írtam én e’ felől az Özvegynek a’ leg kéméllőbb finessel
(1809 Szentgyörgyi József)
[Francis Jammes] Ruszticitása nagyon kedveli az urbánus finesse-ket: gondoljunk csak arra hogy – egy példa a sok száz közül – meztelen kedvese a téli szalon tűzhelye előtt mily kecsesen csúsztatja kis fekete tokjaiba a lábait
(1944 Szabó Lőrinc)
[Boikliev mester] Olyan „finesszel” futtatja a nőket, hogy hálásak érte, nem győzik köszönni neki
(1956 Urbán Ernő)
Vö. TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások