finis fn 4B

1. (ritk) ’vmely folyamat, cselekvés stb. befejez(őd)ése, vége’ ❖ a mi tartóztat nemcsak attól, hogy a politikai életnek hátat fordítsak – hanem attól is, hogy magam messem el a zsineget, melyen a „finis” bárdja közel 64 éves fejem felett függ (1866 Kossuth Lajos CD32) | a harmadik világháborúra már a másodiknak finise előtt spekuláltak egyes német vezetők (1947 Szabad Nép jan. 5. C1539, 6) | Vajon a csehországi privatizáció finise és a Deutsche Telekom privatizációs startja közötti rövid időben mennyire jelent vonzerőt a Matáv-részvény? (1995 Magyar Hírlap CD09) | Délután hat óra volt a karácsonyi vásár finise, [az eladók közül rossz időjárás miatt] mégis többen már hazamentek, illetve akik maradtak, azok többnyire fix munkaidős alkalmazottak (2005 Népszabadság dec. 27. C7853, 12).

1a. (ritk) ’végkifejlet, kimenetel’ ❖ az első darabot egész másodikkal ki tóldván arra megyek, hogy Hunyadi a’ Pápától a’ Koronát meg kapta, úgy a’ Finis tsak verosimilis [= hihető] lessz, mert a’ mi egésszen igaz, már benne van az első darabban (1788 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 233) | El kellene talán kerülnünk egy fenyegető s nagyon kompromittáló finist(1900 Ady Endre C0534, 388) | A vérsavó gyógyítja a diftériát! A triangli öreg laboratóriuma lelkes hangulatban ujjongott; mindenki tapsolt Behring csodás odisszeája diadalmas finisének (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági – nem teljesen nyilvános – munkára kénytelen vagyok utalni és hivatkozni, hogy amikor ennek a tárgyalási résznek a megvitatásához érkeztünk, akkor a bizottság úgy döntött […], hogy az időhúzás elkerülése végett átlépünk ezen a vitatott és meg nem tárgyalt finisen, és megyünk tovább a különböző megtárgyalásra váró részek kidolgozása irányába (1996 Országgyűlési Napló CD62).

1b. (rég) ’〈irodalmi alkotás, írott szöveg (nagyobb egysége) végének jelöléseként〉’ ❖ Józsefem él (ez az ég bölcs keze) nékem elég. […] Thresia mégy? – De ha még Józsefem élhet elég? Finis. (1780 Gyöngyössi János C0221, 100) | Ám lássa múzsám, hogyha belekezd Bolond Istókként, és belészakad A legderekán, vagy már kezdetin is, Mielőtt alányomhatta volna: finis (1850 Arany János CD01) | Jó Clió, csinálj pontot, írd oda a „finis”-t, szórd be arany porzóddal, s verd ki a tintát tolladból (1890 Mikszáth Kálmán CD04).

1c. (msz-szerűen is) ’〈annak kif-ére, hogy nem tart tovább vmi, vége van vminek〉’ ❖ Még egy eltört árboczfát vetett a’ képre, és azután így, kiálta: Finis! Én már készen vagyok! Minden oda van! (1830 Hasznos Mulatságok C8332, 326) | a karneválnak finis! Nekem táncolni többet ne járj (1865 Jókai Mór CD18) | hazafiui keblemben szomoru sejtelmek fészkelődtek, hogy nyilván finis„Magyar Állam”! (1891 Pesti Hírlap márc. 29. C5639, 39) | Finis, vége, schlusz – mondá a vén kupec mélabúsan –, semmit se nem szeretek már, csak a pénzt (1908–1910 Mikszáth Kálmán CD04) | Nézz és tarts engem meg tovább is, érdekeljelek, ha tudlak, nyugtalanítsak vagy békítsek meg néhány embert – s finis (1919 Ady Endre CD10).

2. (kül. sajtó) ’〈vmilyen(, versengéssel járó) folyamatban, kül. sportversenyen〉 az utolsó, a befejezést megelőző szakasz, ill. az abban kifejtett fokozott iram, teljesítmény; hajrá’ ❖ Talán ő [ti. Tisza István] a világ legflegmatikusabb úrlovasa. A legizgatóbb finisben is oly nyugodtan ült a lován, mintha csak valami obstrukciós képviselőházi ülésről volna szó (1897 Ady Endre CD0801) | [a forduló után] Bárány ellenállhatatlan finisbe kezd és egy teljes hosszal ér Gáborffy előtt a célba (1925 Budapesti Hírlap júl. 28. C4713, 12) | [A gyárban] most finisben vagyunk, rohammunkát végzünk, most nem érünk rá karbantartással bibelődni. Majd később! (1951 Szabad Nép dec. 16. C4874, 1) | Finiséhez érkezett és a tervek szerint 1998 nyarán be is fejeződik a Ferihegyi repülőtér új termináljának kibővítése (1997 Magyar Hírlap CD09) | máris túl vagyunk a szabadtéri szezon kétharmadán – igaz, a finisre még jócskán tartogattak közönségcsalogató programokat a teátrumok (2001 Figyelő CD2601).

2a. (kül. sajtó, átv is) ’〈sportversenyen〉 célba érkezés, ill. annak helye, a cél’ ❖ A finishnél ugyanis villamos gyorsfényképező készüléket állittat föl [a kerékpárverseny rendezősége], mely a célnál levő versenyzőket a beérkezés pillanatában fölveszi s az esetleges kétes eredményeknél a 10 perc mulva előhivott kép tesz bizonyságot az igazi eredményről (1899 Pesti Hírlap ápr. 22. C5647, 6) | fogadásai nem mindig sikerültek, mind ritkábban láttam a tribünön felragyogni arcát a finis pillanatában, a látócső szórakozottan kísérte tovább a paripákat a cél után is (1919 Krúdy Gyula CD54) | a magyarok frissen alakult női kajak négyese – Csipes Tamara, Medveczky Erika, Janics Natasa és Benedek Dalma – a rajt-cél győzelmet arató, favorit németek mögött érte el a finist (2009 Népszava jún. 29. C7472, 15).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. finis¹, finis²

finis főnév 4B
1. (ritk)
vmely folyamat, cselekvés stb. befejez(őd)ése, vége
a mi tartóztat nemcsak attól, hogy a politikai életnek hátat fordítsak – hanem attól is, hogy magam messem el a zsineget, melyen a „finis” bárdja közel 64 éves fejem felett függ
(1866 Kossuth Lajos)
a harmadik világháborúra már a másodiknak finise előtt spekuláltak egyes német vezetők
(1947 Szabad Nép jan. 5.)
Vajon a csehországi privatizáció finise és a Deutsche Telekom privatizációs startja közötti rövid időben mennyire jelent vonzerőt a Matáv-részvény?
(1995 Magyar Hírlap)
Délután hat óra volt a karácsonyi vásár finise, [az eladók közül rossz időjárás miatt] mégis többen már hazamentek, illetve akik maradtak, azok többnyire fix munkaidős alkalmazottak
(2005 Népszabadság dec. 27.)
1a. (ritk)
végkifejlet, kimenetel
az első darabot egész másodikkal ki tóldván arra megyek, hogy Hunyadi a’ Pápától a’ Koronát meg kapta, úgy a’ Finis tsak verosimilis [= hihető] lessz, mert a’ mi egésszen igaz, már benne van az első darabban
(1788 Pálóczi Horváth Ádám)
El kellene talán kerülnünk egy fenyegető s nagyon kompromittáló finist
(1900 Ady Endre)
A vérsavó gyógyítja a diftériát! A triangli öreg laboratóriuma lelkes hangulatban ujjongott; mindenki tapsolt Behring csodás odisszeája diadalmas finisének
(1933 Az állatok világa ford.)
Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági – nem teljesen nyilvános – munkára kénytelen vagyok utalni és hivatkozni, hogy amikor ennek a tárgyalási résznek a megvitatásához érkeztünk, akkor a bizottság úgy döntött […], hogy az időhúzás elkerülése végett átlépünk ezen a vitatott és meg nem tárgyalt finisen, és megyünk tovább a különböző megtárgyalásra váró részek kidolgozása irányába
(1996 Országgyűlési Napló)
1b. (rég)
〈irodalmi alkotás, írott szöveg (nagyobb egysége) végének jelöléseként〉
Józsefem él (ez az ég bölcs keze) nékem elég. […] Thresia mégy? – De ha még Józsefem élhet elég? Finis.
(1780 Gyöngyössi János)
Ám lássa múzsám, hogyha belekezd Bolond Istókként, és belészakad A legderekán, vagy már kezdetin is, Mielőtt alányomhatta volna: finis
(1850 Arany János)
Jó Clió, csinálj pontot, írd oda a „finis”-t, szórd be arany porzóddal, s verd ki a tintát tolladból
(1890 Mikszáth Kálmán)
1c. (msz-szerűen is)
〈annak kif-ére, hogy nem tart tovább vmi, vége van vminek〉
Még egy eltört árboczfát vetett a’ képre, és azután így, kiálta: Finis! Én már készen vagyok! Minden oda van!
(1830 Hasznos Mulatságok)
a karneválnak finis! Nekem táncolni többet ne járj
(1865 Jókai Mór)
hazafiui keblemben szomoru sejtelmek fészkelődtek, hogy nyilván finis„Magyar Állam”!
(1891 Pesti Hírlap márc. 29.)
Finis, vége, schlusz – mondá a vén kupec mélabúsan –, semmit se nem szeretek már, csak a pénzt
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Nézz és tarts engem meg tovább is, érdekeljelek, ha tudlak, nyugtalanítsak vagy békítsek meg néhány embert – s finis
(1919 Ady Endre)
2. (kül. sajtó)
〈vmilyen(, versengéssel járó) folyamatban, kül. sportversenyen〉 az utolsó, a befejezést megelőző szakasz, ill. az abban kifejtett fokozott iram, teljesítmény; hajrá
Talán ő [ti. Tisza István] a világ legflegmatikusabb úrlovasa. A legizgatóbb finisben is oly nyugodtan ült a lován, mintha csak valami obstrukciós képviselőházi ülésről volna szó
(1897 Ady Endre)
[a forduló után] Bárány ellenállhatatlan finisbe kezd és egy teljes hosszal ér Gáborffy előtt a célba
(1925 Budapesti Hírlap júl. 28.)
[A gyárban] most finisben vagyunk, rohammunkát végzünk, most nem érünk rá karbantartással bibelődni. Majd később!
(1951 Szabad Nép dec. 16.)
Finiséhez érkezett és a tervek szerint 1998 nyarán be is fejeződik a Ferihegyi repülőtér új termináljának kibővítése
(1997 Magyar Hírlap)
máris túl vagyunk a szabadtéri szezon kétharmadán – igaz, a finisre még jócskán tartogattak közönségcsalogató programokat a teátrumok
(2001 Figyelő)
2a. (kül. sajtó, átv is)
〈sportversenyen〉 célba érkezés, ill. annak helye, a cél
A finishnél ugyanis villamos gyorsfényképező készüléket állittat föl [a kerékpárverseny rendezősége], mely a célnál levő versenyzőket a beérkezés pillanatában fölveszi s az esetleges kétes eredményeknél a 10 perc mulva előhivott kép tesz bizonyságot az igazi eredményről
(1899 Pesti Hírlap ápr. 22.)
fogadásai nem mindig sikerültek, mind ritkábban láttam a tribünön felragyogni arcát a finis pillanatában, a látócső szórakozottan kísérte tovább a paripákat a cél után is
(1919 Krúdy Gyula)
a magyarok frissen alakult női kajak négyese – Csipes Tamara, Medveczky Erika, Janics Natasa és Benedek Dalma – a rajt-cél győzelmet arató, favorit németek mögött érte el a finist
(2009 Népszava jún. 29.)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. finis¹, finis²

Beállítások