firtat ige 5a

1. ts ’rámenősen v. részletekbe menően(, kíváncsiskodva) tudakol vmit vki’ ❖ De végre maga Salamon erősen firtatja, hogy [Pista] miért nem akar nála szolgálni (1862 Vajda János 8503083, 35) | A hölgy – öntudatlanul-e vagy öntudatosan, azt hiábavaló lenne firtatni – barátságosan visszamosolygott a szemlélődő fiatal urra, aki erre kötelességének tartotta még barátságosabban nézni és mosolyogni (1899 Friss Újság 8624001, 3) | Egymás magánéletét ne firtassuk(1937 Babits Mihály 9014129, 24) | pusztán csak az okok maradtak homályban, pusztán csak azokat firtathattam volna (1964 Rónay György ford.–Kafka 9573060, 101) | bensőséges volta miatt nem firtatandó viszonyban állok a teremtéssel (1989 Csengey Dénes 1028002, 16) | Nem firtatta senki a másik nacionáléját (2006–2007 Tábori Zoltán 3305001, 82).

1a. tn firtat vmi után (ritk) ’ua.’ ❖ Tán vándorlásból jösz haza, hogy firtatsz a történetek után? (1880 e. Csepreghy Ferenc C1282, 72) | Mivel önmagunk tetteit általában mint saját szándékaink eredményét tartjuk számon (főként ha valami sikeres tettről van szó), ezért mások – köztük a közlők – tettei és szavai kapcsán szintén előszeretettel firtatunk szándékok után (1986 Csepeli György 1029004, 136).

1b. ts ’〈személy, ill. emberi gondolkodás〉 a megismerés v. megfejtés szándékával kutat, vizsgál vmit’ ❖ melyik jobb, általános emberi szempontból melyik nemesebb pálya a kalmárkodó üzletnél azok közül, melyeket a büszke közép rendi magyar elfoglal? […] De minek itt az életpályákat firtatni? Hiszen hathatósabb ellentéteket hozhatunk föl (1862 Vajda János 8503083, 36) | [Flaubert] szívesen firtatja a nagy metafizikai problémákat, de ez is csak romantika nála (1920 Gyergyai Albert CD10) | Ne firtassuk most test és lélek bonyolult összefüggéseit! (1968 Déry Tibor 9107013, 408) | jövőt firtató gondolatokat (1995 Stier Miklós CD58) | A szerkesztők nem véletlenül helyezték az első szám élére Boutroux írását. Nem csupán azért tették ezt, mert a francia filozófus és filozófiatörténész „nagy névnek számított” egész Európában, hanem mert pontosan azt firtatta a maga szisztematikus, bár kissé iskolamesteri stílusában, ami Lukácsékat is a legjobban izgatta: a szellem fogalmában rejlő lehetőségeket (2009 Angyalosi Gergely 3004003, 56).

1c. ts (tárgy n. is) (rég)(tapogatva, kotorászva) keres(gél), kutat vmit vki’ ❖ És kezivel tapogat, firtat, előbbre tipeg (1817 Perecsényi Nagy László ford.–Tibullus C3479, 67) | [a sok munkás] elásott kincseket firtatott (1876 Hevesi Lajos C2087, 227) | A szobában is hasztalan firtattak [a tisztek]; nem jött elő semmi (1893 Jókai Mór C2326, 335).

2. ts (kissé rég) ’kitartóan, rendsz. erőszakosan kérdez(get), vallat (vmiről, vkiről) vkit’ ❖ firtongat [= ] firtat, fitat, faggat, kénſzerít (1784 Kisded szótár C0815, 26) | ſerkegetem, ſerkengetem, ſarkallom, firtatom, vítatom, ingerlem: Inſtigo (1795 k. Toldalék a Páriz-Pápai-szótárhoz C4082, n1) | [a cselédek] aggodalmas, megnyult, kiváncsi ábrázatokkal firtatták István kocsist: mi történt, Pista bácsi (1894 Abonyi Árpád C0472, 93) | Nem kell üldözni, firtatni, se elítélni szegényt (1896 Mikszáth Kálmán CD04) | Órákon át firtatta az öregurat vajon magyar nemesség vagy pálinkafőzési jog miatt jött a fővárosba (1922 Krúdy Gyula CD54).

2a. (rég, ritk) ’〈tudatot, elmét〉 erőltetve használ, gyötör vki’ ❖ Tehát firtatom az eszemet, de semmit sem sajtolok ki belőle (1881 Vajkay Károly C4675, 69) | gondolkozott, a homlokát összeráncolta, mintha az emlékezőtehetségét firtatná (1893 Mikszáth Kálmán CD04).

ÖU: irtat-, ki~.

Sz: firtatás, firtathatatlan, firtatvány.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

firtat ige 5a
1. tárgyas
rámenősen v. részletekbe menően(, kíváncsiskodva) tudakol vmit vki
De végre maga Salamon erősen firtatja, hogy [Pista] miért nem akar nála szolgálni
(1862 Vajda János)
A hölgy – öntudatlanul-e vagy öntudatosan, azt hiábavaló lenne firtatni – barátságosan visszamosolygott a szemlélődő fiatal urra, aki erre kötelességének tartotta még barátságosabban nézni és mosolyogni
(1899 Friss Újság)
Egymás magánéletét ne firtassuk
(1937 Babits Mihály)
pusztán csak az okok maradtak homályban, pusztán csak azokat firtathattam volna
(1964 Rónay György ford.Kafka)
bensőséges volta miatt nem firtatandó viszonyban állok a teremtéssel
(1989 Csengey Dénes)
Nem firtatta senki a másik nacionáléját
(2006–2007 Tábori Zoltán)
1a. tárgyatlan firtat vmi után (ritk)
ua.
Tán vándorlásból jösz haza, hogy firtatsz a történetek után?
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
Mivel önmagunk tetteit általában mint saját szándékaink eredményét tartjuk számon (főként ha valami sikeres tettről van szó), ezért mások – köztük a közlők – tettei és szavai kapcsán szintén előszeretettel firtatunk szándékok után
(1986 Csepeli György)
1b. tárgyas
〈személy, ill. emberi gondolkodás〉 a megismerés v. megfejtés szándékával kutat, vizsgál vmit
melyik jobb, általános emberi szempontból melyik nemesebb pálya a kalmárkodó üzletnél azok közül, melyeket a büszke közép rendi magyar elfoglal? […] De minek itt az életpályákat firtatni? Hiszen hathatósabb ellentéteket hozhatunk föl
(1862 Vajda János)
[Flaubert] szívesen firtatja a nagy metafizikai problémákat, de ez is csak romantika nála
(1920 Gyergyai Albert)
Ne firtassuk most test és lélek bonyolult összefüggéseit!
(1968 Déry Tibor)
jövőt firtató gondolatokat
(1995 Stier Miklós)
A szerkesztők nem véletlenül helyezték az első szám élére Boutroux írását. Nem csupán azért tették ezt, mert a francia filozófus és filozófiatörténész „nagy névnek számított” egész Európában, hanem mert pontosan azt firtatta a maga szisztematikus, bár kissé iskolamesteri stílusában, ami Lukácsékat is a legjobban izgatta: a szellem fogalmában rejlő lehetőségeket
(2009 Angyalosi Gergely)
1c. tárgyas (tárgy n. is) (rég)
(tapogatva, kotorászva) keres(gél), kutat vmit vki
És kezivel tapogat, firtat, előbbre tipeg
(1817 Perecsényi Nagy László ford.Tibullus)
[a sok munkás] elásott kincseket firtatott
(1876 Hevesi Lajos)
A szobában is hasztalan firtattak [a tisztek]; nem jött elő semmi
(1893 Jókai Mór)
2. tárgyas (kissé rég)
kitartóan, rendsz. erőszakosan kérdez(get), vallat (vmiről, vkiről) vkit
firtongat [= ] firtat, fitat, faggat, kénſzerít
(1784 Kisded szótár)
ſerkegetem, ſerkengetem, ſarkallom, firtatom, vítatom, ingerlem: Inſtigo
(1795 k. Toldalék a Páriz-Pápai-szótárhoz)
[a cselédek] aggodalmas, megnyult, kiváncsi ábrázatokkal firtatták István kocsist: mi történt, Pista bácsi
(1894 Abonyi Árpád)
Nem kell üldözni, firtatni, se elítélni szegényt
(1896 Mikszáth Kálmán)
Órákon át firtatta az öregurat vajon magyar nemesség vagy pálinkafőzési jog miatt jött a fővárosba
(1922 Krúdy Gyula)
2a. (rég, ritk)
〈tudatot, elmét〉 erőltetve használ, gyötör vki
Tehát firtatom az eszemet, de semmit sem sajtolok ki belőle
(1881 Vajkay Károly)
gondolkozott, a homlokát összeráncolta, mintha az emlékezőtehetségét firtatná
(1893 Mikszáth Kálmán)
ÖU: irtat-, kifirtat
Sz: firtatás, firtathatatlan, firtatvány
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások