fiszharmonika fn 6A (kissé rég)

(Zene is) ’〈a harmónium elődjeként:〉 szabadon rezgő fémnyelvekkel és pedálokkal mozgatott fújtatóval felszerelt, négy oktáv hangterjedelmű billentyűs hangszer; fiszharmónium’ ❖ Ábránd fisharmonicára, szerzé és játsza gróf Festetics Leo (1841 Pesti Hírlap CD61) | Az öszhangzatos éneklés minél nagyobb sikerrel tanitása tekintetéből az iskolai kormányzó erélyes, buzgó közreműködésének sikerült egy igen czélszerű, jó szerkezetű, erős hangu Physharmonikát szerezni, melly már jelenleg az iskola [ti. a miskolci református iskola] tulajdona (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Esténként pedig bezárkózott szobájába a főhercegnő, s késő éjig a fisharmonica mellett ült és zsoltárokat énekelt az orgonahang mellet (1872 Jókai Mór CD18) | a szomszédban ismét megszólal a fiszharmonika nyúlós sírása, melyet hol magas fejhangú cincogás, hol mély brummogás kísér (1931 Sárközi György 9587010, 44) | A harmónium előfutára volt még t.k. az orgue expressif (G.-J. Grenie, 1810), a physharmonika (A. Häckl), az aeolina (vagy aelodikon; B. Eschenbach 1820 k.; F. Sturm, 1824) (1984 BrockhausRiemannLex. C6662, 136).

a. ’az ezen való játék, ill. ennek szólama, dallama’ ❖ Ekkor a fisharmonika kiséretében megzendült a lánynövendékek kara (1879 Pesti Hírlap máj. 18. C5627, 4) | Ezt követi az áldozat-kar egyházi zene styljében tartva, a magánszólamokra a szinfalak mögül fisharmonika felel (1883 Budapesti Hírlap márc. 9. C4730, 4).

ÖE: ~játék, ~kíséret.

fiszharmonika főnév 6A (kissé rég)
(Zene is)
〈a harmónium elődjeként:〉 szabadon rezgő fémnyelvekkel és pedálokkal mozgatott fújtatóval felszerelt, négy oktáv hangterjedelmű billentyűs hangszer; fiszharmónium
Ábránd fisharmonicára, szerzé és játsza gróf Festetics Leo
(1841 Pesti Hírlap)
Az öszhangzatos éneklés minél nagyobb sikerrel tanitása tekintetéből az iskolai kormányzó erélyes, buzgó közreműködésének sikerült egy igen czélszerű, jó szerkezetű, erős hangu Physharmonikát szerezni, melly már jelenleg az iskola [ti. a miskolci református iskola] tulajdona
(1858 Vasárnapi Újság)
Esténként pedig bezárkózott szobájába a főhercegnő, s késő éjig a fisharmonica mellett ült és zsoltárokat énekelt az orgonahang mellet
(1872 Jókai Mór)
a szomszédban ismét megszólal a fiszharmonika nyúlós sírása, melyet hol magas fejhangú cincogás, hol mély brummogás kísér
(1931 Sárközi György)
A harmónium előfutára volt még t.k.többek között az orgue expressif (G.-J. Grenie, 1810), a physharmonika (A. Häckl), az aeolina (vagy aelodikon; B. Eschenbach 1820 k.körül; F. Sturm, 1824)
(1984 BrockhausRiemannLex.)
a.
az ezen való játék, ill. ennek szólama, dallama
Ekkor a fisharmonika kiséretében megzendült a lánynövendékek kara
(1879 Pesti Hírlap máj. 18.)
Ezt követi az áldozat-kar egyházi zene styljében tartva, a magánszólamokra a szinfalak mögül fisharmonika felel
(1883 Budapesti Hírlap márc. 9.)
ÖE: fiszharmonikajáték, fiszharmonikakíséret

Beállítások