🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

gabonás mn és fn 

I. mn 15A

1. (kissé rég) ’gabonát termő, gabonában bővelkedő 〈terület〉’ ❖ Jó távól járnak a’ gabonás határon (1788 Bécsi Magyar Múzsa C0350, 277) | Salernumban ’s Veliában millyen az ég, tél, ’S a’ nép? Millyen az út oda? […] Mellyik hely gabonásb? (1815 Virág Benedek ford.–Horatius C4507, 41) | tág gabnás mezeink’ igen nagy fogyatkozása azonban: a’ minden árnyék nélküli ’s igen is nyilt lét (1840 Társalkodó C7977, 343) | [Az út mellett] kétfelől az ég homályosuló pereméig, gabonás rónaság (1926 Barta Lajos CD10).

2. ’gabona tárolására v. szállítására haszn. 〈helyiség, eszköz, jármű stb.〉’ ❖ a’ választó Fejedelemnek minden hátra maradott kintsét el ragadták, gabonás tárházait ’s bortartó pintzéit ki ürítették (1793 Magyar Kurír C0322, 21) | Grarnarium, Élésház vagy Magazinum, Gabonás Raktár (1822 Perecsényi Nagy László C3473, 29) | gabonás jutazsák eladó (1942 Pesti Hírlap júl. 5. C5690, 15) | Az adriai kikötőkbe járó gabonás célvonatok […] 8 nap alatt fordulnak meg (1995 Népszabadság szept. 8. C7845, 11) | Liaz gabonás tehergépkocsi, 90-es évjárat jó műszaki állapotban, friss vizsgával, sürgősen eladó (2006 Szabad Föld ápr. 21. C8392, 14).

3. ’gabona termesztésével, adásvételével stb. foglalkozó 〈személy v. vállalat〉’ ❖ pénzünk az igaz, nincs, de van a Tüskés kománknak, aki tegnapelőtt adta el a kétévi termését a debreceni gabonás-zsidónak (1890 Mikszáth Kálmán CD04) | A gabonás dolgozók vállalati szakszervezeti bizottságának titkára (1993 Népszabadság aug. 11. C7843, 5) | Az Agrograin hányadik helyet foglalja el a gabonás cégek rangsorában? – Megítélésem szerint a három tagból álló Agrograin-csoport ma már a legnagyobb hazai gabonaipari érdekeltség (1998 Figyelő CD2601).

II. fn 4A

1. (nyj) ’gabona tárolására való kisebb építmény v. gazdasági épület (mint épülettípus)’ ❖ A’ szegény Mezei-Gazda embernek nintsen abban módja, hogy Hombárt, vagy Élés-Házat, avagy Gabonáſt tsináltaſson, mellyekben mind azok a’ minémüségek meg-vagynak, a’ mellyek a’ gabonának ſokáig való meg-maradására ſzolgálnak (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 78) | Nagy-Szombatból Mart. 25-dikén írják, hogy […] hírtelen tűz támadt, és […] nehány óra mulva 58 ház, 13 tsűr, 45 gabonás, és a’ kápolna’ tornya hamúva lett (1829 Hazai és Külföldi Tudósítások C8279, 209) | [volt] Zrinyi egy gabonásában ezer mérő liszt (1865 Salamon Ferenc C3654, 618) | a szekérsaroglyából kivett egy fél zsák […] rozsot s visszavitte a gabonásba (1899 Jakab Ödön 8203002, 175) | Ég a Biró Ferenc gabonása, gazdasága! – süvöltötték végig a falun [ti. Makfalván] (1930 Pesti Hírlap jún. 12. C5678, 3) | Sajátos, osztott belső szerkezettel bíró önálló terménytárolók az erős talpakra épített, majd lábakra állított, legtöbbször zsaluzott deszkafallal készült, szalma-, nád- zsindely vagy cseréptetős gerendavázas gabonások (1997 Magyar néprajz CD47).

2. (birtokszóként) (nyj) ’vmely ország, terület stb. gabonában leggazdagabb része, amely az egész országot, területet stb. ellátja gabonával’ ❖ a’ Mezöség Gabonáſſa az hazának (1800 Parnasszusi időtöltés 7036021, 6) | Odessa vidékéről – Oroszország gabonássáról, a Krimről, ez évben még nem jutottak kezeink közé az adatok (1867 Pesti Napló aug. 9. C8649, [2]) | Oroszország után valamikor Romániát Európa gabonásaként emlegették (1992 Magyar Nemzet márc. 24. C8367, 8).

3. ’gabona termesztésével, adásvételével stb. foglalkozó személy’ ❖ gabonások egylete, targonczások egylete (1892 Nemzet nov. 29. esti kiadás C0391, [1]) | Ön esetleg ért a gabonához, még ahhoz sem biztosan, mert nem termelő, csak közvetítő… Ön sem ismeri ezt a kis munkát? – fordult ekkor a pápaszemes az öreg úrhoz, nem is méltatva figyelemre a gabonás válaszát (1921 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | a takarmányárak nem szöknek tovább az égig, azaz a húsipari lobby csatát nyert az egyébként szintén erős gabonásokkal szemben (1995 Magyar Hírlap CD09) | Tüntetnek a nógrádi gazdák, a gabonások mellett ott vannak […] a málnát, fekete szedret és ribizlit termelők is (2005 Népszava márc. 7. C7468, 10).

ÖE: ~hombár, ~kas, ~szín, ~szuszék, ~tár.

Vö. CzF. gabonás¹; TESz. gabona; SzT.; ÚMTsz.

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
gabonás melléknév és főnév
I. melléknév 15A
1. (kissé rég)
gabonát termő, gabonában bővelkedő 〈terület〉
Jó távól járnak a’ gabonás határon
(1788 Bécsi Magyar Múzsa)
Salernumban ’s Veliában millyen az ég, tél, ’S a’ nép? Millyen az út oda? […] Mellyik hely gabonásb?
(1815 Virág Benedek ford.Horatius)
tág gabnás mezeink’ igen nagy fogyatkozása azonban: a’ minden árnyék nélküli ’s igen is nyilt lét
(1840 Társalkodó)
[Az út mellett] kétfelől az ég homályosuló pereméig, gabonás rónaság
(1926 Barta Lajos)
2.
gabona tárolására v. szállítására haszn. 〈helyiség, eszköz, jármű stb.〉
a’ választó Fejedelemnek minden hátra maradott kintsét el ragadták, gabonás tárházait ’s bortartó pintzéit ki ürítették
(1793 Magyar Kurír)
Grarnarium, Élésház vagy Magazinum, Gabonás Raktár
(1822 Perecsényi Nagy László)
gabonás jutazsák eladó
(1942 Pesti Hírlap júl. 5.)
Az adriai kikötőkbe járó gabonás célvonatok […] 8 nap alatt fordulnak meg
(1995 Népszabadság szept. 8.)
Liaz gabonás tehergépkocsi, 90-es évjárat jó műszaki állapotban, friss vizsgával, sürgősen eladó
(2006 Szabad Föld ápr. 21.)
3.
gabona termesztésével, adásvételével stb. foglalkozó 〈személy v. vállalat〉
pénzünk az igaz, nincs, de van a Tüskés kománknak, aki tegnapelőtt adta el a kétévi termését a debreceni gabonás-zsidónak
(1890 Mikszáth Kálmán)
A gabonás dolgozók vállalati szakszervezeti bizottságának titkára
(1993 Népszabadság aug. 11.)
Az Agrograin hányadik helyet foglalja el a gabonás cégek rangsorában? – Megítélésem szerint a három tagból álló Agrograin-csoport ma már a legnagyobb hazai gabonaipari érdekeltség
(1998 Figyelő)
II. főnév 4A
1. (nyj)
gabona tárolására való kisebb építmény v. gazdasági épület (mint épülettípus)
A’ szegény Mezei-Gazda embernek nintsen abban módja, hogy Hombárt, vagy Élés-Házat, avagy Gabonáſt tsináltaſson, mellyekben mind azok a’ minémüségek meg-vagynak, a’ mellyek a’ gabonának ſokáig való meg-maradására ſzolgálnak
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Nagy-Szombatból Mart.március 25-dikén írják, hogy […] hírtelen tűz támadt, és […] nehány óra mulva 58 ház, 13 tsűr, 45 gabonás, és a’ kápolna’ tornya hamúva lett
(1829 Hazai és Külföldi Tudósítások)
[volt] Zrinyi egy gabonásában ezer mérő liszt
(1865 Salamon Ferenc)
a szekérsaroglyából kivett egy fél zsák […] rozsot s visszavitte a gabonásba
(1899 Jakab Ödön)
Ég a Biró Ferenc gabonása, gazdasága! – süvöltötték végig a falun [ti. Makfalván]
(1930 Pesti Hírlap jún. 12.)
Sajátos, osztott belső szerkezettel bíró önálló terménytárolók az erős talpakra épített, majd lábakra állított, legtöbbször zsaluzott deszkafallal készült, szalma-, nád- zsindely vagy cseréptetős gerendavázas gabonások
(1997 Magyar néprajz)
2. (birtokszóként) (nyj)
vmely ország, terület stb. gabonában leggazdagabb része, amely az egész országot, területet stb. ellátja gabonával
a’ Mezöség Gabonáſſa az hazának
(1800 Parnasszusi időtöltés)
Odessa vidékéről – Oroszország gabonássáról, a Krimről, ez évben még nem jutottak kezeink közé az adatok
(1867 Pesti Napló aug. 9.)
Oroszország után valamikor Romániát Európa gabonásaként emlegették
(1992 Magyar Nemzet márc. 24.)
3.
gabona termesztésével, adásvételével stb. foglalkozó személy
gabonások egylete, targonczások egylete
(1892 Nemzet nov. 29. esti kiadás)
Ön esetleg ért a gabonához, még ahhoz sem biztosan, mert nem termelő, csak közvetítő… Ön sem ismeri ezt a kis munkát? – fordult ekkor a pápaszemes az öreg úrhoz, nem is méltatva figyelemre a gabonás válaszát
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
a takarmányárak nem szöknek tovább az égig, azaz a húsipari lobby csatát nyert az egyébként szintén erős gabonásokkal szemben
(1995 Magyar Hírlap)
Tüntetnek a nógrádi gazdák, a gabonások mellett ott vannak […] a málnát, fekete szedret és ribizlit termelők is
(2005 Népszava márc. 7.)
ÖE: gabonáshombár, gabonáskas, gabonásszín, gabonásszuszék, gabonástár
Vö. CzF. gabonás¹; TESz. gabona; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások