adjusztíroz ts ige 4a (rég)

1. (Kat is)(vmely tevékenység, feladat ellátásához) felszerel, ellát vmivel’ ❖ kalapjaim vannak […] adjusztírozva széles nagy máslikkal (1795 Gvadányi József C1942, 75) | parancsolja a kegyelmes úrnak, hogy […] a maga nemzetőr-zászlóalját azonnal és haladéktalanul begyakorolva, adjusztírozva, századokra és kompániákra beosztva, készen tartsa, hogy azzal az ő megérkeztekor azonnal a dandárhoz csatlakozhassék, s a csatatérre siethessen (1880 Jókai Mór CD18).

2. ’vhogyan v. vminek öltöztet vkit’ ❖ nem birá a’ fogalma szerint ekkép adjusztirozott házi gazdát az amugyis tarka tömegből kinézni (1845 Életképek C0102, 541) | török mameluknak fogom adjusztírozni (1896 Jókai Mór CD18).

adjusztíroz tárgyas ige 4a (rég)
1. (Kat is)
(vmely tevékenység, feladat ellátásához) felszerel, ellát vmivel
kalapjaim vannak […] adjusztírozva széles nagy máslikkal
(1795 Gvadányi József)
parancsolja a kegyelmes úrnak, hogy […] a maga nemzetőr-zászlóalját azonnal és haladéktalanul begyakorolva, adjusztírozva, századokra és kompániákra beosztva, készen tartsa, hogy azzal az ő megérkeztekor azonnal a dandárhoz csatlakozhassék, s a csatatérre siethessen
(1880 Jókai Mór)
2.
vhogyan v. vminek öltöztet vkit
nem birá a’ fogalma szerint ekkép adjusztirozott házi gazdát az amugyis tarka tömegből kinézni
(1845 Életképek)
török mameluknak fogom adjusztírozni
(1896 Jókai Mór)

Beállítások