adózás fn 4A

1. ’adó v. hadisarc fizetése, ill. ennek kötelezettsége’ ❖ [a Törökországból érkező keresztények] azt az okát adják által-jöveteleknek, hogy az adózás felettébb ſúlyos (1780 Magyar Hírmondó 7444007, 516) | törvény által adózásra köteleztetvén (1834 Kölcsey Ferenc 8253054, 160) | A különböző egyházi felekezetek az adózás terhe alól ki vannak véve (1894 PallasLex. CD02) | hódolt helységeknek kétfelé adózása (1940 Magyar művelődéstörténet CD43) | Amikor Kr. e. 841: III. Szalmanasszár legyőzte Damaszkusz királyát, Hazaelt, Izr. királya, Jehu adózásra kényszerült (1989 HaagLex. ford. CD1208).

1a. ’vmely jövedelem v. tevékenység adóköteles volta, ill. vmely jövedelemre v. tevékenységre vonatkozó adófizetési kötelezettség’ ❖ Bétsbenn a liſztnek s darának árra-ſzabáſa, és annak árúláſáról való adózás el-töröltetett (1781 Magyar Hírmondó 7444014, 245) | III. Károly uralkodása első éveitől kezdve igyekezett, a nemesi adózásra irányuló akcióval párhuzamosan, az egyházi vagyont külön adózásnak alávetni (1928 Szekfű Gyula CD42) | a következő időszaki jövedelmek adózásának korrekt összehasonlítási alapját egy, a vagyoni viszonyokat feltérképezni hivatott kiinduló felmérés szolgáltathatja (1991 Heti Világgazdaság 2014038, 81).

1b. (rég) ’adó, ill. ennek vmely fajtája’ ❖ A nyavalygó főtül járó sok adózás (1790 A magyar jakobinus mozgalom iratai 7033002, 182) | a népsokaságot annyiféle adózással kell földhöz sujtani, hogy soha többé ne mozdulhasson (1852 Táncsics Mihály C4917, 31) | a királyi bér nevezet alatt eddig divatban volt adózás egészen és különösen nevére nézve is megszűnik; de helyébe jön egy új, királyi kincstári adó nevezete alatt (1853 Teleki József² 8471006, 507).

2. ’adórendszer’ ❖ A tömeg néma csöndben fogadott és egyre fokozódó érdeklődéssel hallgatta az igazságtalan adózásról tartott előadásomat (1927 Weltner Jakab 9787007, 145) | Egyszerűsítsék az adózást (1947 Szabad Föld júl. 27. C1537, 2) | ebben kellene összhangot teremteni az adózás és a számviteli törvény szabta követelmények között (1991 Heti Világgazdaság 2014038, 81).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.; ÉKsz.².

adózás főnév 4A
1.
adó v. hadisarc fizetése, ill. ennek kötelezettsége
[a Törökországból érkező keresztények] azt az okát adják által-jöveteleknek, hogy az adózás felettébb ſúlyos
(1780 Magyar Hírmondó)
törvény által adózásra köteleztetvén
(1834 Kölcsey Ferenc)
A különböző egyházi felekezetek az adózás terhe alól ki vannak véve
(1894 PallasLex.)
hódolt helységeknek kétfelé adózása
(1940 Magyar művelődéstörténet)
Amikor Kr. e.Krisztus előtt 841: III. Szalmanasszár legyőzte Damaszkusz királyát, Hazaelt, Izr.Izrael királya, Jehu adózásra kényszerült
(1989 HaagLex. ford.)
1a.
vmely jövedelem v. tevékenység adóköteles volta, ill. vmely jövedelemre v. tevékenységre vonatkozó adófizetési kötelezettség
Bétsbenn a liſztnek s darának árra-ſzabáſa, és annak árúláſáról való adózás el-töröltetett
(1781 Magyar Hírmondó)
III. Károly uralkodása első éveitől kezdve igyekezett, a nemesi adózásra irányuló akcióval párhuzamosan, az egyházi vagyont külön adózásnak alávetni
(1928 Szekfű Gyula)
a következő időszaki jövedelmek adózásának korrekt összehasonlítási alapját egy, a vagyoni viszonyokat feltérképezni hivatott kiinduló felmérés szolgáltathatja
(1991 Heti Világgazdaság)
1b. (rég)
adó, ill. ennek vmely fajtája
A nyavalygó főtül járó sok adózás
(1790 A magyar jakobinus mozgalom iratai)
a népsokaságot annyiféle adózással kell földhöz sujtani, hogy soha többé ne mozdulhasson
(1852 Táncsics Mihály)
a királyi bér nevezet alatt eddig divatban volt adózás egészen és különösen nevére nézve is megszűnik; de helyébe jön egy új, királyi kincstári adó nevezete alatt
(1853 Teleki József²)
2.
adórendszer
A tömeg néma csöndben fogadott és egyre fokozódó érdeklődéssel hallgatta az igazságtalan adózásról tartott előadásomat
(1927 Weltner Jakab)
Egyszerűsítsék az adózást
(1947 Szabad Föld júl. 27.)
ebben kellene összhangot teremteni az adózás és a számviteli törvény szabta követelmények között
(1991 Heti Világgazdaság)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.; ÉKsz.²

Beállítások