átbocsát ts ige 5a4

1. (hiv v. vál) ’〈hivatalos személy, hatóság személyt, állatot, járművet stb.〉 vhol, vmin keresztülmenni, áthaladni enged’ ❖ ezek titkon átbocsátják az ellenséget, herczegnéink’ elrablására (1836 Aurora C0043, 327) | Kedves jóbarátom, ne bántsd e sereget, Legkisebbet sem fog ez ártani neked, Igen jól ismerem én a magyar népet, Kedvemért bocsásd át országodon őket (1844 Petőfi Sándor C3506, 192) | Ártándnál a román oldalon kétszer akkora teherforgalmat képesek átbocsátani, mint amekkorát a magyar hatóságok fogadhatnak (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (ritk, hiv) ’〈(hivatalos) eljárás vmely szakaszán v. állomásán〉 át-, ill. továbbenged’ ❖ a … vizsgán valahogy tán átbocsátja (1900 Budapesti Szemle C0085, 493) | rengeteg tiltott áru volt nálam – semmit sem firtattak – tekintettel személyemre mindent szabadon átbocsátottak (1978 Györffy Miklós ford.–Széchenyi CD1502).

2. (Tud is) ’〈vmely áramló anyagot, ill. töltést, sugárzást, energiát vmi〉 saját magán keresztülhaladni enged, ill. vminek a rajta való áthaladását nem akadályozza’ ❖ az ember és más állatok teste igen nagy könyüséggel [!] átbocsátja a’ villanyt (1834 Garasos Tár 8625004, 79) | ez [a ruha] átbocsátja pongyola szövetén a legkisebb vihart is (1860 Dózsa Dániel C1434, 91) | A vizet átbocsátó talajnemek közé tartozik az agyagos homok és kavics, a futóhomok, a kavics és homok keveréke, […] a laza homokkő stb. (1897 PallasLex. CD02) | tükrözés keletkezik […] a síma fémlapnál, amely nem bocsátja át a sugarakat, hanem visszaveri (1911 Babits Mihály C0697, 63) | [az újfajta hologrammok] a napfénynek mindenkor csak a kívánatos összetevőit bocsájtják át (1992 Élet és Tudomány 2006022, 668) | [A karsztforrások vizében előforduló növényi és állati szervezeteket] a gyenge karsztos szűrődés következtében a karsztrendszer átbocsátja (1997 Magyarország földje CD05).

2a. (vál) ’〈nyílás, út stb. vmit v. vmiből bizonyos mennyiséget〉 magán áthaladni enged, átereszteni képes’ ❖ a’ calaisi szoros annyi viztömeget egyszerre át nem bocsájthat (1844 Tóth Lőrinc 8490014, 33) | Hidnyilás, az a köz v. szélesség, amely valamely hidszerkezet két szomszédos támasztó eleme közt […] a hid alatt átbocsátandó vizfolyás vagy közlekedés stb. számára szabadon marad (1895 PallasLex. CD02) | [a Francis-, Pelton- és Kaplan-turbinák] nem voltak alkalmasak arra, hogy a szükséges fordulatszámokon a kis esés mellett megfelelő vízmennyiséget bocsássanak át (1980 Varga József CD30) | a „ráhajtás” képessége a már nemcsak épülő, hanem forgalmat is átbocsátó információs országutakra (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (vál) ’〈mozgásban levő tárgyat vmely nyíláson v. közegen〉 átmenni, áthaladni enged’ ❖ Zúgó agyán gyilkos golyót bocsát át (1881 Széchy Károly C3905, 188) | [a tutajokat, vízen úszó fákat stb. a gáton átvezető berendezést, az ún. surranót] csak akkor nyitják, ha a tutajnak a gáton át kell haladni, v. a gát előtt összegyült úszó fát kell azon átbocsátani (1897 PallasLex. CD02).

3a. (Tud is) ’〈áramló anyagot, ill. töltést, sugárzást, energiát〉 vmin v. vmely anyagon átáramoltat, átvezet’ ❖ Ha mirecssav [= arzénessav] oldatán könkéneggőzt [= kén-hidrogént] bocsát át az ember, akkor citromsárga üledék válik ki belőle (1844 Nendtvich Károly 8330009, 251) | Ha két egymáshoz tartozó párhuzamosan haladó vezető egyikén át valamely elektromos forrásnak áramát felváltva átbocsátjuk s azt megint megszakítjuk, akkor a másik vezetőben a zárás és megszakítás pillanatában rövid tartamu áramok keletkeznek (1895 PallasLex. CD02) | a regény tartama alatt minden szereplő legalább három-négy egyéniséggel bukkan fel s e sok egyéniség fölött mégis állandó marad a típus, mint fény, amelyet minden irányba más kristályon bocsátanak át (1932 Németh László² 9485016, 39) | Lézerfénynyalábot bocsátottak át a tárolón, a kilépő nyaláb tulajdonságainak elemzésével ki lehetett számítani, milyen fajta és mennyiségű anyagon haladt át a fénysugár (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég) ’vkinek rendelkezésére bocsát, átenged, átad vmit, vkit’ ❖ őseink […] e hazát szerezték, […] s reánk örökségül átbocsátották (1837 Kossuth Lajos CD32) | testvére gyermekeinek az atyjukról maradt uradalmakból a zöldhalmit […] átbocsátja (1860 Jókai Mór C2347, 81) | leányomat […] nagyságod birtokába és rendelkezése alá átbocsátom (1874 Lauka Gusztáv C2901, 157) | [Klimó György] gazdag könyvtárát a közhasználatnak átbocsátja (1895 Baksay Sándor C0736, 203).

J: átenged, átereszt.

Sz: átbocsátás.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átbocsát tárgyas ige 5a4
1. (hiv v. vál)
〈hivatalos személy, hatóság személyt, állatot, járművet stb.〉 vhol, vmin keresztülmenni, áthaladni enged
ezek titkon átbocsátják az ellenséget, herczegnéink’ elrablására
(1836 Aurora)
Kedves jóbarátom, ne bántsd e sereget, Legkisebbet sem fog ez ártani neked, Igen jól ismerem én a magyar népet, Kedvemért bocsásd át országodon őket
(1844 Petőfi Sándor)
Ártándnál a román oldalon kétszer akkora teherforgalmat képesek átbocsátani, mint amekkorát a magyar hatóságok fogadhatnak
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (ritk, hiv)
(hivatalos) eljárás vmely szakaszán v. állomásán〉 át-, ill. továbbenged
a … vizsgán valahogy tán átbocsátja
(1900 Budapesti Szemle)
rengeteg tiltott áru volt nálam – semmit sem firtattak – tekintettel személyemre mindent szabadon átbocsátottak
(1978 Györffy Miklós ford.Széchenyi)
2. (Tud is)
〈vmely áramló anyagot, ill. töltést, sugárzást, energiát vmi〉 saját magán keresztülhaladni enged, ill. vminek a rajta való áthaladását nem akadályozza
az ember és más állatok teste igen nagy könyüséggel [!] átbocsátja a’ villanyt
(1834 Garasos Tár)
ez [a ruha] átbocsátja pongyola szövetén a legkisebb vihart is
(1860 Dózsa Dániel)
A vizet átbocsátó talajnemek közé tartozik az agyagos homok és kavics, a futóhomok, a kavics és homok keveréke, […] a laza homokkő stb.s a többi
(1897 PallasLex.)
tükrözés keletkezik […] a síma fémlapnál, amely nem bocsátja át a sugarakat, hanem visszaveri
(1911 Babits Mihály)
[az újfajta hologrammok] a napfénynek mindenkor csak a kívánatos összetevőit bocsájtják át
(1992 Élet és Tudomány)
[A karsztforrások vizében előforduló növényi és állati szervezeteket] a gyenge karsztos szűrődés következtében a karsztrendszer átbocsátja
(1997 Magyarország földje)
2a. (vál)
〈nyílás, út stb. vmit v. vmiből bizonyos mennyiséget〉 magán áthaladni enged, átereszteni képes
a’ calaisi szoros annyi viztömeget egyszerre át nem bocsájthat
(1844 Tóth Lőrinc)
Hidnyilás, az a köz v.vagy szélesség, amely valamely hidszerkezet két szomszédos támasztó eleme közt […] a hid alatt átbocsátandó vizfolyás vagy közlekedés stb.s a többi számára szabadon marad
(1895 PallasLex.)
[a Francis-, Pelton- és Kaplan-turbinák] nem voltak alkalmasak arra, hogy a szükséges fordulatszámokon a kis esés mellett megfelelő vízmennyiséget bocsássanak át
(1980 Varga József)
a „ráhajtás” képessége a már nemcsak épülő, hanem forgalmat is átbocsátó információs országutakra
(1995 Magyar Hírlap)
3. (vál)
〈mozgásban levő tárgyat vmely nyíláson v. közegen〉 átmenni, áthaladni enged
Zúgó agyán gyilkos golyót bocsát át
(1881 Széchy Károly)
[a tutajokat, vízen úszó fákat stb. a gáton átvezető berendezést, az ún. surranót] csak akkor nyitják, ha a tutajnak a gáton át kell haladni, v.vagy a gát előtt összegyült úszó fát kell azon átbocsátani
(1897 PallasLex.)
3a. (Tud is)
〈áramló anyagot, ill. töltést, sugárzást, energiát〉 vmin v. vmely anyagon átáramoltat, átvezet
Ha mirecssav [= arzénessav] oldatán könkéneggőzt [= kén-hidrogént] bocsát át az ember, akkor citromsárga üledék válik ki belőle
(1844 Nendtvich Károly)
Ha két egymáshoz tartozó párhuzamosan haladó vezető egyikén át valamely elektromos forrásnak áramát felváltva átbocsátjuk s azt megint megszakítjuk, akkor a másik vezetőben a zárás és megszakítás pillanatában rövid tartamu áramok keletkeznek
(1895 PallasLex.)
a regény tartama alatt minden szereplő legalább három-négy egyéniséggel bukkan fel s e sok egyéniség fölött mégis állandó marad a típus, mint fény, amelyet minden irányba más kristályon bocsátanak át
(1932 Németh László²)
Lézerfénynyalábot bocsátottak át a tárolón, a kilépő nyaláb tulajdonságainak elemzésével ki lehetett számítani, milyen fajta és mennyiségű anyagon haladt át a fénysugár
(1999 Magyar Hírlap)
4. (rég)
vkinek rendelkezésére bocsát, átenged, átad vmit, vkit
őseink […] e hazát szerezték, […] s reánk örökségül átbocsátották
(1837 Kossuth Lajos)
testvére gyermekeinek az atyjukról maradt uradalmakból a zöldhalmit […] átbocsátja
(1860 Jókai Mór)
leányomat […] nagyságod birtokába és rendelkezése alá átbocsátom
(1874 Lauka Gusztáv)
[Klimó György] gazdag könyvtárát a közhasználatnak átbocsátja
(1895 Baksay Sándor)
Sz: átbocsátás
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások