átcsapás fn 4A

1. ’az átcsap igével kifejezett cselekvés, ill. történés’ ❖ Csapó ott fekszik, hol a Kerelőtől kezdve délirányban folyó Maros ez irányból északnak csap át, s azért a falu nevét is a folyam ez átcsapásától származtatják (1871 Orbán Balázs CD22).

2. (Nyelvt) ’az a tudományosan megfigyelt és leírt jelenség, hogy vmely nyelvi elem jellege hirtelen, ugrásszerűen megváltozik’ ❖ Az r-nek kivált a szóvégeken magánhangzóvá való átcsapása […] feltűnőbb, úgy, hogy az er végzet [= végződés] helyébe rendesen a jellemző a [hang] lép: Voda = Vatter (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | megemlítem a hangrendnek helytelen átcsapását a magas hangba a férfi mellett férfinek, férfihez (1923 Balassa József CD10) | szófaji átcsapások (1975 Tompa József CD30).

Sz: átcsapási.

Vö. ÉKsz.

átcsapás főnév 4A
1.
az átcsap igével kifejezett cselekvés, ill. történés
Csapó ott fekszik, hol a Kerelőtől kezdve délirányban folyó Maros ez irányból északnak csap át, s azért a falu nevét is a folyam ez átcsapásától származtatják
(1871 Orbán Balázs)
2. (Nyelvt)
az a tudományosan megfigyelt és leírt jelenség, hogy vmely nyelvi elem jellege hirtelen, ugrásszerűen megváltozik
Az r-nek kivált a szóvégeken magánhangzóvá való átcsapása […] feltűnőbb, úgy, hogy az er végzet [= végződés] helyébe rendesen a jellemző a [hang] lép: Voda = Vatter
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
megemlítem a hangrendnek helytelen átcsapását a magas hangba a férfi mellett férfinek, férfihez
(1923 Balassa József)
szófaji átcsapások
(1975 Tompa József)
Sz: átcsapási
Vö. ÉKsz.

Beállítások