átér ige 1b

1. tn ’vhol keresztüljutva vhova ér(kezik)’ ❖ Hogy mikor átérek ’s a’ túlsó partra kitérek (1803 Édes Gergely C1542, 48) | Nagy nehezen csak áltértek A’ más partra (1833 Áltöltöztetett Aeneis ford. C4641, 63) | Lassan megy [a komp], belekerül tizenöt-husz perc, mig átér (1899 Cserzy Mihály C1302, 208) | Az Erzsébet hídon túl, amint átértek Budára, egy cukrászda előtt álltak meg (1955 Tatay Sándor 9704003, 378) | gerendákat kell gondosan sorba egymás mellé tenni, és egyszer csak átérünk a túloldalra (1977 Végh Antal 9768002, 44).

1a. tn átér vmin ’keresztüljut, túljut vmin’ ❖ szekerek ’s a nép sokasága temérdek. Mindenhol czipelők, ’s pallástos férfi vitézek. […] Istenek! oh mi temér sokaság; mint és mikor érünk Ált ezen a zajjon (1824 Guzmics Izidor ford.–Theokritosz C1922, 73) | Csónakba űltem, s gyorsan evezék […] Átértem a vizen (1847 Petőfi Sándor CD01) | átértünk a magyar határon (1936 Veres Péter 9771027, 268) | Amint átértünk az erdőn, Józsi megadja a hangot (1964 Domahidy Miklós 1035002, 343).

1b. tn (kissé biz) ’idejében megérkezik vhonnan, ill. odaér vhova’ ❖ Az időpontot úgy választotta ki a Magyar Haydn Társaság, hogy az érdeklődő az itteni hangversenyek után a szeptember 9-én kezdődő kismartoni Haydn-napok programjára is átérjen (1999 Magyar Hírlap CD09).

1c. ts (rég) ’vmin keresztüljutva elér vmit’ ❖ A legények Pista után már a folyamban usztak, – és szerencsésen átérvén a partot, visszanéztek az üldöző nehézlovasokra (1855 Vas Gereben C4375, 510).

2. tn ’vmi kiterjedése, hossza v. elhelyezkedése folytán vhova, ill. vmeddig elér’ ❖ Láttam a kétszáznegyven öl hosszúságú hidat, amit egy darabban szállítanak odább, s a Dunának az egyik partjától a másikig átér (1877 Jókai Mór CD18) | egymástól bizonyos távolságban két vagy több olyan tartót fektetünk [a hídra], amely pillértől pillérig átér (1895 PallasLex. CD02) | a papok kertjéből átértek a faágak az utca tulsó felére (1895 Malonyay Dezső C3017, 34) | Egyszer az egyik kocsiját úgy állította udvarán, hogy annak rúdja átért a szomszéd udvarára (1913 Braun Róbert 9072001, 39) | a szemöldököm oly bokros, s átér a fülemtől homlokomon másik fülemig, hosszú és egyetlen (1982 e. Kerényi Grácia ford.–Theokritosz 9324050, 77).

2a. ts ’vmi hosszúsága, nagysága folytán hosszában v. keresztben vminek a két végét összekötni, egyidejűleg érinteni képes’ ❖ [A szőnyeg] átéri azt [ti. a várost] egyik végitől a másikig (1856 Jókai Mór C2259, 257) | a lakószoba fölött általgerendák feküsznek párhuzamosan egymással, azokon alul végigmegyen középen derékszögben a mestergerenda és átéri az előház hosszát (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | megfúrták a kádat és egy hosszú vesszővel, ami a kádat átérte, jól megfurkálták [a törkölyt] (1982 NéprajziLex. CD47).

2b. tn átér vmin ’vmi kiterjedése, hossza v. elhelyezkedése folytán túlér, messzebb ér vmin’ ❖ A hosszu álló tengely az oszlop nyakcsapágyán átér (1895 PallasLex. CD02) | [A Bythinella austriaca nevű csigafaj elterjedési köre] a Mátráig és a Börzsönyi-hegységig leér, sőt átér a Dunán és a Pilis-hegységben sem ritka (1943 Soós Lajos CD25).

2c. tn (ritk) ’〈idő〉 vmeddig (el)tart’ ❖ A mikádók szakadatlan sorozatában a mostani a 123-ik. Egyetlen példája ez a történeti folytonosságnak; egyetlen példája annak, hogy a patriarchalis uralom kezdetleges módja átérjen a legfejlettebb állapotokig (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | Jézus és Simeon találkozása nem csupán az újszülött gyermek és az élettől búcsúzó agg találkozása, hanem a várakozási idő átér a messiási korszakba: az öreg próféta felismeri az újszülöttben a Messiást és magasztaló éneket énekel (1993–1995 BibliaiLex. CD1207).

3. ts (átv is)(körben) teljesen át tud fogni’ ❖ A mentő öv […] kétszer is átérte a karcsú termetet (1862 Jókai Mór C2256, 192) | Az égbolt csillag-ostáblája […] mérhetetlen, végtelen, Hogy át nem éri földi szem? (1877 Vajda János CD01) | [A kicsi lepke] kapaszkodik, már remeg szárnya: még önmagát is szétfeszítené, hogy átérhesse, átfoghassa egészen [a lány bokáját] (1980 Fehér István 2054026, 424).

3a. tn átér vmin ’hossza folytán körbeér vmin’ ❖ Tóbiás szakálla megnyúlt, hosszú fonal lett belőle, amely átért a derekamon és megcsiklandozta a talpamat (1948 Aczél Tamás 2052023, 78).

3b. ts ’〈kéz(zel), kar(ral)〉 vmit hosszában v. körben teljesen át tud fogni’ ❖ Mert ha ölelni akarom, Könnyen átéri a’ karom (1844 e. Kecskeméthy Csapó Dániel C2577, 24) | arasszal át lehet érni a derekát (1858 Jókai Mór C2250, 50) | Apró karjai is csaknem átérték [a derekát] (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 43) | [Dienzl Oszkár] duodecimát [= tizenketted hangközt] átérő, hatalmas kezére nyugodtan bízták a zongoraszólamot a hazai és külföldi művészek, énekesek éppúgy mint instrumentalisták (1926 Lányi Viktor CD10) | a két kitárt karommal mérem a kastély falait, de nem érem át őket (1933 Kosztolányi Dezső 9359240, 196) | [a kicsi üveg] hirtelen akkorára megnő, mint a templom tornya, nem éri át a keze (1941 Nagy István⁴ 9471006, 145).

Vö. CzF. általér vagy átér; ÉrtSz.; ÉKsz.

átér ige 1b
1. tárgyatlan
vhol keresztüljutva vhova ér(kezik)
Hogy mikor átérek ’s a’ túlsó partra kitérek
(1803 Édes Gergely)
Nagy nehezen csak áltértek A’ más partra
(1833 Áltöltöztetett Aeneis ford.)
Lassan megy [a komp], belekerül tizenöt-husz perc, mig átér
(1899 Cserzy Mihály)
Az Erzsébet hídon túl, amint átértek Budára, egy cukrászda előtt álltak meg
(1955 Tatay Sándor)
gerendákat kell gondosan sorba egymás mellé tenni, és egyszer csak átérünk a túloldalra
(1977 Végh Antal)
1a. tárgyatlan átér vmin
keresztüljut, túljut vmin
szekerek ’s a nép sokasága temérdek. Mindenhol czipelők, ’s pallástos férfi vitézek. […] Istenek! oh mi temér sokaság; mint és mikor érünk Ált ezen a zajjon
(1824 Guzmics Izidor ford.Theokritosz)
Csónakba űltem, s gyorsan evezék […] Átértem a vizen
(1847 Petőfi Sándor)
átértünk a magyar határon
(1936 Veres Péter)
Amint átértünk az erdőn, Józsi megadja a hangot
(1964 Domahidy Miklós)
1b. tárgyatlan (kissé biz)
idejében megérkezik vhonnan, ill. odaér vhova
Az időpontot úgy választotta ki a Magyar Haydn Társaság, hogy az érdeklődő az itteni hangversenyek után a szeptember 9-én kezdődő kismartoni Haydn-napok programjára is átérjen
(1999 Magyar Hírlap)
1c. tárgyas (rég)
vmin keresztüljutva elér vmit
A legények Pista után már a folyamban usztak, – és szerencsésen átérvén a partot, visszanéztek az üldöző nehézlovasokra
(1855 Vas Gereben)
2. tárgyatlan
vmi kiterjedése, hossza v. elhelyezkedése folytán vhova, ill. vmeddig elér
Láttam a kétszáznegyven öl hosszúságú hidat, amit egy darabban szállítanak odább, s a Dunának az egyik partjától a másikig átér
(1877 Jókai Mór)
egymástól bizonyos távolságban két vagy több olyan tartót fektetünk [a hídra], amely pillértől pillérig átér
(1895 PallasLex.)
a papok kertjéből átértek a faágak az utca tulsó felére
(1895 Malonyay Dezső)
Egyszer az egyik kocsiját úgy állította udvarán, hogy annak rúdja átért a szomszéd udvarára
(1913 Braun Róbert)
a szemöldököm oly bokros, s átér a fülemtől homlokomon másik fülemig, hosszú és egyetlen
(1982 e. Kerényi Grácia ford.Theokritosz)
2a. tárgyas
vmi hosszúsága, nagysága folytán hosszában v. keresztben vminek a két végét összekötni, egyidejűleg érinteni képes
[A szőnyeg] átéri azt [ti. a várost] egyik végitől a másikig
(1856 Jókai Mór)
a lakószoba fölött általgerendák feküsznek párhuzamosan egymással, azokon alul végigmegyen középen derékszögben a mestergerenda és átéri az előház hosszát
(1916 e. Malonyay Dezső)
megfúrták a kádat és egy hosszú vesszővel, ami a kádat átérte, jól megfurkálták [a törkölyt]
(1982 NéprajziLex.)
2b. tárgyatlan átér vmin
vmi kiterjedése, hossza v. elhelyezkedése folytán túlér, messzebb ér vmin
A hosszu álló tengely az oszlop nyakcsapágyán átér
(1895 PallasLex.)
[A Bythinella austriaca nevű csigafaj elterjedési köre] a Mátráig és a Börzsönyi-hegységig leér, sőt átér a Dunán és a Pilis-hegységben sem ritka
(1943 Soós Lajos)
2c. tárgyatlan (ritk)
〈idő〉 vmeddig (el)tart
A mikádók szakadatlan sorozatában a mostani a 123-ik. Egyetlen példája ez a történeti folytonosságnak; egyetlen példája annak, hogy a patriarchalis uralom kezdetleges módja átérjen a legfejlettebb állapotokig
(1905 Nagy képes világtörténet)
Jézus és Simeon találkozása nem csupán az újszülött gyermek és az élettől búcsúzó agg találkozása, hanem a várakozási idő átér a messiási korszakba: az öreg próféta felismeri az újszülöttben a Messiást és magasztaló éneket énekel
(1993–1995 BibliaiLex.)
3. tárgyas (átv is)
(körben) teljesen át tud fogni
A mentő öv […] kétszer is átérte a karcsú termetet
(1862 Jókai Mór)
Az égbolt csillag-ostáblája […] mérhetetlen, végtelen, Hogy át nem éri földi szem?
(1877 Vajda János)
[A kicsi lepke] kapaszkodik, már remeg szárnya: még önmagát is szétfeszítené, hogy átérhesse, átfoghassa egészen [a lány bokáját]
(1980 Fehér István)
3a. tárgyatlan átér vmin
hossza folytán körbeér vmin
Tóbiás szakálla megnyúlt, hosszú fonal lett belőle, amely átért a derekamon és megcsiklandozta a talpamat
(1948 Aczél Tamás)
3b. tárgyas
〈kéz(zel), kar(ral) vmit hosszában v. körben teljesen át tud fogni
Mert ha ölelni akarom, Könnyen átéri a’ karom
(1844 e. Kecskeméthy Csapó Dániel)
arasszal át lehet érni a derekát
(1858 Jókai Mór)
Apró karjai is csaknem átérték [a derekát]
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
[Dienzl Oszkár] duodecimát [= tizenketted hangközt] átérő, hatalmas kezére nyugodtan bízták a zongoraszólamot a hazai és külföldi művészek, énekesek éppúgy mint instrumentalisták
(1926 Lányi Viktor)
a két kitárt karommal mérem a kastély falait, de nem érem át őket
(1933 Kosztolányi Dezső)
[a kicsi üveg] hirtelen akkorára megnő, mint a templom tornya, nem éri át a keze
(1941 Nagy István)
Vö. CzF. általér vagy átér; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások