átért ts ige 4b3 (kissé rég)

’teljes egészében (mélyen) megért’ ❖ Én az anyámnak ezen állítását mindaddig át nem tudtam érteni (1804 Verseghy Ferenc C4434, 17) | Bözse néne […] azonnal átértette a helyzetet (1881 Vajkay Károly C4675, 41) | egy perc alatt mély szomorusággal értette át, mennyire különböznek ők ketten (1916 Kaffka Margit 9290041, 30) | A filozófus nem a világ egy-egy részét, hanem az egész világot érti át gondolkodásának minden lélekzetében (1933 Babits Mihály C0697, 274) | akkor érthetjük igazán a már korábban kezdődött, az előző könyvekben is felhangzó utójáték akkordjait, ha valamelyest ismerjük és átértjük a szavak emberi fedezetét (1972 Fülöp László 2018001, 275).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átért tárgyas ige 4b3 (kissé rég)
teljes egészében (mélyen) megért
Én az anyámnak ezen állítását mindaddig át nem tudtam érteni
(1804 Verseghy Ferenc)
Bözse néne […] azonnal átértette a helyzetet
(1881 Vajkay Károly)
egy perc alatt mély szomorusággal értette át, mennyire különböznek ők ketten
(1916 Kaffka Margit)
A filozófus nem a világ egy-egy részét, hanem az egész világot érti át gondolkodásának minden lélekzetében
(1933 Babits Mihály)
akkor érthetjük igazán a már korábban kezdődött, az előző könyvekben is felhangzó utójáték akkordjait, ha valamelyest ismerjük és átértjük a szavak emberi fedezetét
(1972 Fülöp László)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások