áthasít ige 4a4

1. ts ’hasítva átvág vmit’ ❖ [a köszörületlen gyémánt] azon tulajdonsággal bir, hogy az üveget nemcsak megkarcolja, hanem egészen áthasitja (1844 Nendtvich Károly 8330003, 72) | A gazda ekéje szántás közben gyakran fönnakadt; tudniillik megkeményedett szuroktömbbe vágódott s nem bírta áthasítani (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a kés áthasítja a nyakát (1926 Kodolányi János CD10).

1a. tn áthasít vmin (ritk) ’ua.’ ❖ Az ördögnek száz bőre van, de az ördög feleségének kétszázon is áthasit a karma (1916 Az Újság máj. 14. C5286, 3).

1b. ts (ritk) ’〈táncospárok tagjait〉 közöttük áthaladva szétválaszt, egymástól elválaszt’ ❖ a tánczot is újra megindíttyák, mellynek szépségeit azzal szaporíttyák, hogy a párok egymást többkép áthasíttyák (1804 Verseghy Ferenc CD01).

1c. ts (átv is) ’〈nagy sebességgel mozgó (hegyes) tárgy〉 vmin keresztülhaladva átszúr, átlyukaszt vmit’ ❖ Szava … áthasította Szívemet (1794 Uránia C0420, 186) | A forradalom víjogó sasa Lehullt már, szivét lángnyil áthasitván (1891 Bartók Lajos C0873, 99) | a nyíl egy falevelet áthasít (1906–1907 Mikszáth Kálmán 8312015, 234) | Az egyik golyó áthasította az asszony vastag kendőjét, a másik meg lyukat fúrt a kanapé fekete viaszos vásznába (1921 Földi Mihály CD10).

2. ts ’nagy sebességgel átszel, átrepül v. átúszik vmit’ ❖ neki [a tenger] hullámait erős karral áthasítani […] kell (1837 Szontagh Gusztáv C0044, 35) | tajtékos vizen hasította át hajónk a tengert Nápolytól Palermóig (1879 Endrődi Sándor C1572, 118) | egy pár utra készülő fecske igen vidáman hasitja át a léget (1882 Petelei István C3486, 137) | Hirtelen ostor hasítja át a levegőt (1969 Mándy Iván 9420017, 21).

2a. tn ’ua.’ ❖ a’ marquis termeiben […] egy sötét alak hasított át némán, hidegen, mint egy szobor, ’s azon szobában, hol Ida ’s Adonis szerelmök gondjaiban elmerülve ültek, állt meg (1841 Remény C3612, 72) | egy csikós, mint a’ nyil hasit át a’ rónán (1852 Jósika Miklós C2395, 216) | Sivító szisszenéssel hasított át a fegyver a négy embermagasságnyi távon (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 40).

3. ts ’〈(éles) hang, es. (erős) fény, (erős) szag〉 hirtelen, nagy erővel keresztülhatol vhol, vmin’ ❖ egy harsány villám hasitja-át földig a’ sötétséget (1841 Kovács Pál² C2764, 43) | fájdalmas sikoltás hasitotta át a levegőt (1876 Csiky Gergely C0799, 38) | éles fütty hasitja át az éjjeli csendet (1895 Ágai Adolf C0545, 201) | A parfüm buja fűszeres szaga hasitja át itt a levegőt (1897 Kazár Emil C2513, 1) | Fénycsíkok hasítják át a sötét eget (1969 Mándy Iván 9420018, 39).

3a. tn áthasít vmin ’ua.’ ❖ Süvölt a’ szél, ’s az égi tz A’ légen áthasít (1829 Széchy György C0422, 232) | egy éles sipnak hangja hasitott át a légen (1855 Jósika Miklós C2377, 167) | Néha egy-egy orditás […] áthasit a tömegen (1919 Szabó Dezső 9623004, 241) | az ablakok táncos függönyén, áthasít a napsütés (1927 Révész Béla CD10) | A félelmetesen sikító, feszült hangeffektusok hullámozva, élesen hasítottak át a fagyos csarnokon (1995 Magyar Hírlap CD09).

3b. tn (ritk) ’〈(hideg) szél〉 metszőn átfúj, keresztülhatol vmin’ ❖ avatag köntösén szél hasit át (1847 Kemény Zsigmond C2598, 63) | minden hasadékon áthasít a szél (1922 Marconnay Tibor CD10).

4. ts ’〈fájdalmas érzés〉 belehasít vkibe, vmibe és végigfut rajta’ ❖ ugy érezte, hogy kimondhatlan fájdalom hasitja át a szivét (1878 Kristóffy József C2825, 116) | A szívüket áthasító fájdalom (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

4a. tn áthasít vkin, vmin ’ua.’ ❖ homlokerein éles fájdalom hasított pillanatra át (1844–1845 Jósika Miklós C2369, 169) | Zsarolni akar! – hasított át Sasvárin (1947 Karinthy Ferenc 2052003, 96) | magas gondolat s lobogó indulat hasít át testeden, lelkeden (1973 Képes Géza ford.–Kaváfisz 9323084, 225).

5. ts (rég) ’〈út, folyóvíz stb. vmely területet〉 átszelve két v. több részre oszt’ ❖ [a berket] háromszegüleg áthasító úton … hölgyek folytaták szekerezésöket (1841 Remény C3612, 8) | hegyi patak hasitja át e völgyet (1855 Győry Vilmos C1972, 9) | A … ligeteket minden irányban áthasító utak (1859 Beniczky Lajos C0945, 2) | A „boulevard central” … a város [ti. Brüsszel] közepét hasitja át hosszában (1877 Ágai Adolf C0546, 238) | [a Temes folyó] a Szárkó hegységből fakadó Hideg folyóval egyesülve, éjszaki, majd éjszaknyugati irányban hasítja át [a Déli-Kárpátokat] (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

J: átmetsz.

Vö. CzF. általhasít vagy áthasít; ÉrtSz.; ÉKsz.

áthasít ige 4a4
1. tárgyas
hasítva átvág vmit
[a köszörületlen gyémánt] azon tulajdonsággal bir, hogy az üveget nemcsak megkarcolja, hanem egészen áthasitja
(1844 Nendtvich Károly)
A gazda ekéje szántás közben gyakran fönnakadt; tudniillik megkeményedett szuroktömbbe vágódott s nem bírta áthasítani
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a kés áthasítja a nyakát
(1926 Kodolányi János)
1a. tárgyatlan áthasít vmin (ritk)
ua.
Az ördögnek száz bőre van, de az ördög feleségének kétszázon is áthasit a karma
(1916 Az Újság máj. 14.)
1b. tárgyas (ritk)
〈táncospárok tagjait〉 közöttük áthaladva szétválaszt, egymástól elválaszt
a tánczot is újra megindíttyák, mellynek szépségeit azzal szaporíttyák, hogy a párok egymást többkép áthasíttyák
(1804 Verseghy Ferenc)
1c. tárgyas (átv is)
〈nagy sebességgel mozgó (hegyes) tárgy〉 vmin keresztülhaladva átszúr, átlyukaszt vmit
Szava … áthasította Szívemet
(1794 Uránia)
A forradalom víjogó sasa Lehullt már, szivét lángnyil áthasitván
(1891 Bartók Lajos)
a nyíl egy falevelet áthasít
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Az egyik golyó áthasította az asszony vastag kendőjét, a másik meg lyukat fúrt a kanapé fekete viaszos vásznába
(1921 Földi Mihály)
2. tárgyas
nagy sebességgel átszel, átrepül v. átúszik vmit
neki [a tenger] hullámait erős karral áthasítani […] kell
(1837 Szontagh Gusztáv)
tajtékos vizen hasította át hajónk a tengert Nápolytól Palermóig
(1879 Endrődi Sándor)
egy pár utra készülő fecske igen vidáman hasitja át a léget
(1882 Petelei István)
Hirtelen ostor hasítja át a levegőt
(1969 Mándy Iván)
2a. tárgyatlan
ua.
a’ marquis termeiben […] egy sötét alak hasított át némán, hidegen, mint egy szobor, ’s azon szobában, hol Ida ’s Adonis szerelmök gondjaiban elmerülve ültek, állt meg
(1841 Remény)
egy csikós, mint a’ nyil hasit át a’ rónán
(1852 Jósika Miklós)
Sivító szisszenéssel hasított át a fegyver a négy embermagasságnyi távon
(1937 Szentiványi Jenő)
3. tárgyas
(éles) hang, es. (erős) fény, (erős) szag〉 hirtelen, nagy erővel keresztülhatol vhol, vmin
egy harsány villám hasitja-át földig a’ sötétséget
(1841 Kovács Pál²)
fájdalmas sikoltás hasitotta át a levegőt
(1876 Csiky Gergely)
éles fütty hasitja át az éjjeli csendet
(1895 Ágai Adolf)
A parfüm buja fűszeres szaga hasitja át itt a levegőt
(1897 Kazár Emil)
Fénycsíkok hasítják át a sötét eget
(1969 Mándy Iván)
3a. tárgyatlan áthasít vmin
ua.
Süvölt a’ szél, ’s az égi tz A’ légen áthasít
(1829 Széchy György)
egy éles sipnak hangja hasitott át a légen
(1855 Jósika Miklós)
Néha egy-egy orditás […] áthasit a tömegen
(1919 Szabó Dezső)
az ablakok táncos függönyén, áthasít a napsütés
(1927 Révész Béla)
A félelmetesen sikító, feszült hangeffektusok hullámozva, élesen hasítottak át a fagyos csarnokon
(1995 Magyar Hírlap)
3b. tárgyatlan (ritk)
(hideg) szél〉 metszőn átfúj, keresztülhatol vmin
avatag köntösén szél hasit át
(1847 Kemény Zsigmond)
minden hasadékon áthasít a szél
(1922 Marconnay Tibor)
4. tárgyas
〈fájdalmas érzés〉 belehasít vkibe, vmibe és végigfut rajta
ugy érezte, hogy kimondhatlan fájdalom hasitja át a szivét
(1878 Kristóffy József)
A szívüket áthasító fájdalom
(1995 Jubileumi kommentár)
4a. tárgyatlan áthasít vkin, vmin
ua.
homlokerein éles fájdalom hasított pillanatra át
(1844–1845 Jósika Miklós)
Zsarolni akar! – hasított át Sasvárin
(1947 Karinthy Ferenc)
magas gondolat s lobogó indulat hasít át testeden, lelkeden
(1973 Képes Géza ford.Kaváfisz)
5. tárgyas (rég)
〈út, folyóvíz stb. vmely területet〉 átszelve két v. több részre oszt
[a berket] háromszegüleg áthasító úton … hölgyek folytaták szekerezésöket
(1841 Remény)
hegyi patak hasitja át e völgyet
(1855 Győry Vilmos)
A … ligeteket minden irányban áthasító utak
(1859 Beniczky Lajos)
A „boulevard central” … a város [ti. Brüsszel] közepét hasitja át hosszában
(1877 Ágai Adolf)
[a Temes folyó] a Szárkó hegységből fakadó Hideg folyóval egyesülve, éjszaki, majd éjszaknyugati irányban hasítja át [a Déli-Kárpátokat]
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Vö. CzF. általhasít vagy áthasít; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások