áthelyeződik tn ige 12c5

1. ’vmi más helyre kerül, áttolódik vhova, ill. vhol megszűnik és máshol jön létre’ ❖ a művészet mindinkább Pestre helyeződött át (1900 Vay Sarolta C4394, 70) | az orvosi tudomány művelésének központja Alexandriába helyeződött át (1902 ÓkoriLex. CD28) | a csata színhelye Koroncó és Ménfő között oly területre helyeződött át, amelyen barátnak, ellenségnek egyformán volt része az előnyökben és hátrányokban (1929 Bánlaky József CD16) | A kereskedelmi útvonalak áthelyeződtek (1993 Gunst Péter CD17) | A történelem folyamán az Eufrátesz medre áthelyeződött (1993–1995 BibliaiLex. CD1207) | a nyugati határainkon lebontott „vasfüggöny” ne helyeződjék át keleti határainkra (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈súlypont, hangsúly〉 más helyre, területre tevődik’ ❖ A birodalom súlypontja lassanként északra helyeződött át (1936 Váczy Péter CD42) | A termelés súlypontja a [17.] század végére Szomolnokra, Besztercebányáról a szepességi bányákra helyeződött át (1978 R. Várkonyi Ágnes 9755001, 152) | a hangsúly a gazdaság növekedésére helyeződik át (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’képzeletben más helyre v. más időbe kerül, tevődik át’ ❖ a történetből, az eseményből, hagyomány által átalakítva, módosítva s felöltöztetve, végre monda lesz, s a történelem köréből észrevétlenül áthelyeződik a költészet birodalmába (1881 Szász Károly² 8426056, 5) | [más költők] szivesen beszélnek el valamit mult időben, mig nála (Kassáknál) minden a jelenbe helyeződik át (1924 Gáspár Endre 9175001, 35) | a remények és vágyak fokozatosan a képzelet, a transzcendencia világába helyeződtek át (1977 Gecse Gusztáv 1057002, 29).

4. (ritk) ’más munkakörbe v. munkahelyre kerül’ ❖ Az öreg Szabó Gábor … ott trónolt mindig a kaszinó vendéglőjében … az asztalfőn, – … noha már alig ült más ezidőben a régiekből körülötte, csak Sóstó, a rajztanár, – a többiek megnősültek vagy áthelyeződtek (1927 Babits Mihály C0698, 306).

5. áthelyeződik vmi vmikorra (ritk) ’〈vmely esemény〉 más időpontra tevődik, tolódik át’ ❖ Az egyház első századaiban estefelé kezdődő szertartások és a húsvét napján éjfél után mondott mise a 10. sz. körül helyeződtek át nagyszombat délelőttjére (1980 NéprajziLex. CD47).

Vö. ÉKsz.

áthelyeződik tárgyatlan ige 12c5
1.
vmi más helyre kerül, áttolódik vhova, ill. vhol megszűnik és máshol jön létre
a művészet mindinkább Pestre helyeződött át
(1900 Vay Sarolta)
az orvosi tudomány művelésének központja Alexandriába helyeződött át
(1902 ÓkoriLex.)
a csata színhelye Koroncó és Ménfő között oly területre helyeződött át, amelyen barátnak, ellenségnek egyformán volt része az előnyökben és hátrányokban
(1929 Bánlaky József)
A kereskedelmi útvonalak áthelyeződtek
(1993 Gunst Péter)
A történelem folyamán az Eufrátesz medre áthelyeződött
(1993–1995 BibliaiLex.)
a nyugati határainkon lebontott „vasfüggöny” ne helyeződjék át keleti határainkra
(1995 Magyar Hírlap)
2.
〈súlypont, hangsúly〉 más helyre, területre tevődik
A birodalom súlypontja lassanként északra helyeződött át
(1936 Váczy Péter)
A termelés súlypontja a [17.] század végére Szomolnokra, Besztercebányáról a szepességi bányákra helyeződött át
(1978 R. Várkonyi Ágnes)
a hangsúly a gazdaság növekedésére helyeződik át
(1996 Magyar Hírlap)
3.
képzeletben más helyre v. más időbe kerül, tevődik át
a történetből, az eseményből, hagyomány által átalakítva, módosítva s felöltöztetve, végre monda lesz, s a történelem köréből észrevétlenül áthelyeződik a költészet birodalmába
(1881 Szász Károly²)
[más költők] szivesen beszélnek el valamit mult időben, mig nála (Kassáknál) minden a jelenbe helyeződik át
(1924 Gáspár Endre)
a remények és vágyak fokozatosan a képzelet, a transzcendencia világába helyeződtek át
(1977 Gecse Gusztáv)
4. (ritk)
más munkakörbe v. munkahelyre kerül
Az öreg Szabó Gábor … ott trónolt mindig a kaszinó vendéglőjében … az asztalfőn, – … noha már alig ült más ezidőben a régiekből körülötte, csak Sóstó, a rajztanár, – a többiek megnősültek vagy áthelyeződtek
(1927 Babits Mihály)
5. áthelyeződik vmi vmikorra (ritk)
〈vmely esemény〉 más időpontra tevődik, tolódik át
Az egyház első századaiban estefelé kezdődő szertartások és a húsvét napján éjfél után mondott mise a 10. sz.század körül helyeződtek át nagyszombat délelőttjére
(1980 NéprajziLex.)
Vö. ÉKsz.

Beállítások